İnsanın her nefeste iki defa şükretmesi lazım..
Biri nefes aldığı için, diğeri verdiği için…
Çünkü; verip alamamak, alıp verememek var…Şeyh Sadi Şirazi