Risale-i Nur'un neşrinde, mübarek hanımlar da ehemmiyetli fedakarlıklara mazhar olmuşlardır. Hatta, Hazret-i Üstada gelip, "Üstadım! Ben, efendimin göreceği dünyevî işleri de yapmaya çalışacağım; o senindir, Risale-i Nur'undur" diyen ve erkeklerinin Risale-i Nur hizmetinde çalışmalarına daha fazla imkanlar veren kahraman hanımlar görülmüştür. Risale-i Nur'u yazan efendilerine geceleri lamba tutarak, onların din, îman hizmetlerine canla başla iştirak etmişlerdir.

Risale-i Nur'u hanımlar, kızlar elleriyle yazmışlar, göz nurları dökmüşler, mübarek katibeler olarak îmana hizmet etmişlerdir. Hatta öyle Nur Talebesi hanımlar vardır ki, kendilerini son nefeste îman nûruyla hüsn-ü hatimeye nail edecek Nur risalelerini hararetle okumuşlar ve diğer din kardeşleri olan hanımlara da okuyup tanıtmışlar; Nurları hanımlar içinde neşrederek, çok hanımların Kur'an ve îman nurlarıyla nurlanmalarına vesîle olup kahramanca hizmette bulunmuşlardır.

Risale-i Nur'u okuyup okutmakla îman mertebelerinde terakkî edip adeta birer mürşid mertebesine yükselmişlerdir. Hanımlar, sırf Allah rızasını tahsil için, safvet ve ihlasla, Risale-i Nur'daki parlak ve çok feyizli Kur'an nurlarına bağlanmış ve kalblerinde sönmez bir muhabbet ve sevgi besleyerek dünya ve ahirette bahtiyar olacak bir vaziyete kavuşmuşlardır.

Risale-i Nur'un kıymet ve büyüklüğü, temiz kalblerine o kadar yerleşmiş ki, onu beraberce okuyup dinledikçe, içleri nurlarla, feyizlerle dolup taşmış, nûranî göz yaşları dökerek cûş u hurûşa gelmişlerdir.

Ne bahtiyardır o hanımlar ki, Risale-i Nur'un bu mukaddes îmanî hizmetinde çalıştıkları için, onlar daima hayırla yad edilecek, ahiretlerine nurlar gönderilecek, kabirleri Cennet-misal pürnur olacak ve ahirette de en yüksek mertebelere ulaşacaklardır, inşaallah. En başta Bediüzzaman Hazretlerinin dualarına dahil olmakla beraber, Nur Talebeleri mabeynindeki şirket-i maneviye sırrıyla defter-i hasenatlarına hayırlar kaydedilmektedir.

Risale-i Nur'a samîmi alakaları, o fedakar hanımları, milyonlarca Nur Talebelerinin dualarına nail etmektedir. Risale-i Nur'ları okuyup okutmakla büyük manevî kazançlara, yüksek derecelere erişmektedirler. İnşaallah, ekserî hanımların böyle olmasını, rahmet-i İlahîden kuvvetle îtikad ve ümit ve niyaz ediyoruz.
Tarihçe-i Hayat s.147-148