Sa’d bin Ebi Vakkas Radiyallahu Anh’ın Oğluna Vasiyeti

Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu Anh) ölüm döşeğinde iken oğluna:
“Ey oğul, sana benden daha iyi öğüt vereni bulamazsın.
1-Namaz kılmak istediğinde güzelce abdest al ve o son namazınmış da, başka namaz kılamayacakmışsın gibi namaz kıl,
2−Tamahkârlıktan kaçın, çünkü o peşin fakirliktir,
3−Kanaatkâr olmaya bak, çünkü o zenginliktir,
4−İş ve sözlerinde dikkatli ol,
5−Sonradan özür dilemek zorunda kalacağın her şeyden kaçın,
6−Hayırlı olduğuna inandığın işi yap.”
Tabarani Mucemul Kebir 1/142
Amir bin Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu Anh)’dan rivayete göre onun babası vefatı ile sonuçlanan hastalığında şöyle demiştir:
“Bana Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e yapıldığı gibi bir lahit açınız ve benim üzerime kerpiç taşlarını dikey olarak koyunuz.”
Müslim: Beyhaki: 407