Adamın biri Ebû Hureyre'ye (r.a.)
Ben ilim öğrenmekten çekiniyorum, çünkü onu daha sonra kaybetmekten korkuyorum
deyince kendisinden şu cevabı almış:
İlim öğrenmemek , zaten 'kaybetmek'tir.