Minik Kalplere ŞefkatCenâb-ı Hak buyuruyor:


“Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder.” (Şûrâ, 49)Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Küçüklerine şefkat göstermeyen bizden değildir.” (Ebû Dâvûd, Edeb 68)

Mahmud b. Rebi’ anlatır:

Kendisi henüz beş yaşlarında iken, Peygamber Efendimizin bir kovadan ağzına su alarak üzerine püskürttüğünü söyler. Bu, Rasûlullah (sav) efendimizin çocuklarla şakalaşmasının bir örneğidir.

Ya’lâ b. Mürre de Rasûlullah (sav) bir davete giderken çocuklarla oynamakta olan torunu Hüseyin’i götürmek istediğini, fakat Hüseyin’in, dedesini görünce kaçmaya başladığını, ve Rasûlullah efendimizin onun arkasından çocuk gibi sağa sola sallanarak koştuğunu anlatır. (İbni Mâce, Mukaddime 11)

Rasûlullah (sav) cinsiyetler arasındaki adâlete çok dikkat etmiştir. Bir sahâbî Peygamber Efendimiz’in meclisinde otururken, yanına küçük oğlu geldi. O da çocuğu kucaklayıp öptü ve dizine oturttu. Az sonra küçük kızı geldi. Adam onu dizine değil, yanına oturttu. Bunu gören Peygamber Efendimiz:

“-Çocuklar arasında adâleti gözetmeli değil miydin?” buyurdu ve kız ile oğlana farklı davranmamak, birini diğerine tercih etmemek gerektiğini söyledi. (Tahâvî, Şerhu me’Âni’l-âsâr, IV, 89; Beyhakî, Şuab, VII, 468; Heysemî, VIII, 156)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Vâhid: Tek olan, zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde ve hükümlerinde asla şeriki, ortağı, benzeri, dengi olmayan.

Kısa Günün Kârı

Peygamber Efendimiz (sav), küçükleri şefkat ve merhametle muhafaza etmiştir. Onlarla oyunlar oynayıp şakalaşmış hatta onların sözlerini ciddiye alıp dinlemiştir. İslâm, babanın çocukları arasında adâleti gözetmesine son derece ehemmiyet verir. Çocuklar arasında cinsiyet, güzellik vb. gibi hususlardan dolayı adaletsizlik yapılmamalıdır.