Bütün zîşuur nâmına, makâsıd-ı İlâhiyesini ona anlatmak ve onunla bildirmek... Elbette o Mi´rac-ı Azîm ile Kâb-ı Kavseyne çıkacak, saadet-i ebediye kapısını çalacak, hazîne-i rahmetini açacak, imânın hakâik-ı gaybiyesini görecek, yine o olacaktı..Saadet-i ebediyenin defînesini görüp, anahtarını alıp getirmiş, cin ve inse hediye etmiştir..." Bu gibi manalar için Miraç'a ihtiyaç var mı, Miraç'tan önce zaten Kur'an'da anlatılmıyor mu ahiret ve iman esasları?

Devami...