UTANSIN

Necip Fazıl KISAKÜREK
Tohum saç, bitmezse toprak utansın!
Hedefe varmayan mızrak utansın!

Hey gidi küheylan, koşmana bak sen!
Çatlarsan, do
ğuran kısrak utansın!
Eski çınar şimdi noel ağacı;
Dallarda i
ğreti yaprak utansın!
Ustada kalırsa bu öksüz yapı,
Onu sürdürmeyen çırak utansın!

Ölümden ilerde varış dediğin,
Geride ne varsa bırak utansın!

Ey binbir tanede solmayan tek renk;
Bayrakla
şamıyorsan bayrak utansın!