Sayfa 1/2 12 SonSon
11 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Nereden Yer
  kocaelistanbul
  Mesajlar Mesajlar
  582
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 221 + 15667


  Berat Kandili duası
  Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racîm Bismillahi’r-rahmani’r-rahîm

  Ey Bizleri varlığa erdiren,

  Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran,

  Güzeller Güzeli Rabbimiz!

  Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.

  Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimize sonsuz salât ü selam olsun.

  Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek berat ve gufran gecesinde bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:

  1. YA İLAHE’L-ALEMİN!

  Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek berat gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. icabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!

  2. EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

  Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

  Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü ve’t-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. ibadet ü tâat kültür televvünlü.. duygular, düşünceler fantezilere emanet.. mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya rabbi!

  3. YA RAB!

  Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma; akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle. Kapının kullarını; ilimde kibir u gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde içiçe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.

  4. EY GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN!

  Şu mübarek gece hürmetine Bizleri bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir alemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. İçimizi Sana döküyor, kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!

  5. EY KENDİSİNE YÜKSELEN ELLERİ BOŞ ÇEVİRMEYEN!

  Bir süre ayrı düştükten sonra dönüp Sana gelenleri kovmayacağını vadediyorsun. Sana yönelenlere hep “Gelin, gelin” diyorsun. Ey Rab! Böyle emekleye emekleye sürünmeyi de gelme kabul edeceksen, müsaade buyur “Biz de geldik” diyelim. Geldik ve Sana, yolların amansızlığını, nefis, şeytan ve hevânın imansızlığını, bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz. Bilhassa, her zaman hatalara açık duran, mâsiyetlere meyyal bulunan ve ululuğuna karşı hep saygısız davranan, serkeş nefsimizi Sana şikayet ediyoruz. Sen bizleri nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur ya rabbi!

  Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır.. ya Rabbi
  lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin,
  hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle..
  kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi!
  Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle..
  niyetlerimizi ihlaslı kıl
  ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi!

  6. EY TALİHSİZLERİN SIĞINAĞI, EY ÂCİZLERİN GÜÇ KAYNAĞI, EY DERTLİLERİN TABİBİ VE EY YOLDA KALMIŞLARIN YOL GÖSTERENİ!

  Şu anda duygularımız derbeder, davranışlarımız ahenksiz, ruhlarımız kirli, ayaklarımız titrek, ellerimiz mefluç, çoğumuz itibarıyla ümitlerimiz sarsık, havalar boz-bulanık, mağripler hicranla tül tül, maşrıklar lütfuna kalmış... İşte böyle bir dağınıklık içinde Sana geldik. Böyle gelenlerin ilki değiliz, sonuncusu da olmayacağız. Rahmetin, bu garip pişmanların ümit kapısı, bizler de bu kapının önündeki liyakatsiz dilenciler. Şimdiye kadar gelip Senin kapında ihtiyaç izhar edenlerden boş dönen hiç olmamış; hiçbir kaçkın ve pişman da o kapıdan kovulmamıştır. O kapı Senin kapın, onun başkalarından farkı da her gelene affındır. Bizi hilm ü silminle güçlendir. Zalimlere de varlığını duyur.

  7. EY HER DUADA BULUNANA İCABET EDEN ULULUK TAHTININ SULTANI!

  Şu mübarek berat gecesinde binler, yüz binler Senin karşında divan durarak ellerimizi Sana açıyor ve külliyet kesbetmiş niyaz edalı soluklarımızla, kullarına her zaman açık bulunan, hiç olmazsa aralık duran rahmet desenli kapının tokmağına inleyerek dokunuyor ve "Biz geldik" diyoruz. Herkesi ve her şeyi görüp gözettiğine, her sese ve herkese merhamet ettiğine gönülden inanarak kaçkınlığımızı muvakkat dahi olsa görmüyor, günahlarımızı af çağlayanların içinde tasavvur ediyor, karıştırdığımız haltlara değil, Senin afv u safhına bakıyor ve ümitlerimizi ona bağlıyoruz; Enîsimiz Sen isen, çevrenin vahşetinden bize ne! Her yanda şeytan ve avenesi içten içe homurdanıp duruyorlarmış, Sen bizimle olduktan sonra ne ifade eder ki! Sen her şeyin biricik hâkimisin ve hükmünü engelleyecek bir güç de yoktur. Sen saltanat dairen içinde en küçük şeyleri görür, en cılız sesleri işitir, hiçbir şeyi ve hiçbir kimseyi cevapsız bırakmazsın.

  8. EY YÜCELER YÜCESİ!

  Sen biliyorsun, biz de bunun farkındayız; ömrümüzün hasenât kefesi bomboş, pek çoğumuz itibarıyla bir ihlâs bezginliği içindeyiz. Çoğumuz gafil, bedbin, dünsüz-yarınsız sefil birer hâlzede gibi aktüalite ile iç içeyiz. Her hâlimizde âlâyiş, gösteriş, köpük köpük hevâ ve heves; sürekli zevk u sefâya, makama, mansıba, şöhrete, şana ve dünyevî hülyalara oynuyoruz. Yığınların rüya ve hülyaları ekonomi ve refah; taptıkları da dolar, dinar ve euro. Ruhlar meflûç, kalbler kötürüm, basîret âmâ, düşünceler kirli, davranışlar da tam buna göre... Gece ve gündüz gibi iki yüzlü yaşıyoruz, ak görünüyor kapkara davranıyoruz; idare ve siyaset deyip hem ışık türküleri söylüyor hem de karanlık ağıtları mırıldanıyoruz. Devirlere, dönemlere göre renkten renge giriyor, bukalemunları şaşırtacak mârifetler (!) sergiliyor ve aldatmayı beceri kabul ediyoruz.

  9. EY RAB!

  Ellerimiz-ağızlarımız, gözlerimiz-kulaklarımız, dillerimiz-dudaklarımız yaratılış gayelerinden fersah fersah uzak ve âdeta nankörlüğe kilitli; eller memnû meyvelerde, ağızlar harama açık duruyor; gözler başkalarının kusur müfettişi.. yalan revaçta, hıyanet âdiyattan bir şey, hakkın ismi var sadece; adalet "sayyâd-ı bîinsaf"ların hazırladığı kapanların önüne saçılmış birkaç dane gibi bir şey; vefa Kafdağı'nın arkasında, ahde hürmet unutulup da bir köşede kalmış; buna karşılık haksızlık firavunları utandıracak dorukta. Makam sevgisi, şöhret hissi, rahat etme düşüncesi, tenperverlik duygusu boyunlarımızda âdeta çelikten bir kement; her biri birer gayya olan bu duygulardan bir türlü kurtulamıyor ve mahiyet-i nefsü'l-emriyemize göre kendimiz olamıyoruz. Dünya ve ukbâ kazancı adına ne ciddî bir hesap ne de tutarlı bir plâna sahibiz. Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz; kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz. Zamanı suçlama, şartlara lânetler yağdırma da ayrı bir avunma yolu.

  Bütün bunlara rağmen ya Rab! , bizi bize bırakmaman en büyük dileğimiz. Kendimiz edip kendimiz bulsak da, rahmetin, istihkaklarımıza lütuf televvünlü haklar bahşedecek vüs'atte. Sen bizlere lütfunla muamelede bulun ya Rabbi!

  Dua edenlere cevap veren Sen, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren Sen, devrilenleri kaldırıp doğrultan Sen, çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden de Sensin! Senden ayrı kalışımız ruhumuza renk attırdı; nefsânîlik ve gaflet, ibadetlerimizin mânâ ve özünü alıp götürdü; samimiyetsizlik dualarımızın kolunu-kanadını kırdı. Sinelerimiz bomboş, düşüncelerimiz tutarsız, kalbî ve ruhî hastalıklarımız bizi yere sermek üzere.. Var eden Sensin, yok eden de Sen; uzak tutan Sensin, yaklaştıran da Sen; Sen bizi biz etmeseydin biz bu duyduklarımızı duyamaz ve bize imanın neş'esini tattırmasaydın şu söylediklerimizi mırıldanamazdık. Verdiklerin vereceklerinin referansı; diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur ve benliğimizde Sana karşı yaklaşma heyecanları uyar.

  10. EY RAB!

  Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. iç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi Sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle; halâs eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalblerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulûs istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur.

  11. EY AFFI TECZİYESİNİN ÖNÜNDE RAHMET TAHTININ SULTANI!

  Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca günahkarın affedileceği bu mukaddes berat gecesinde bizleri de bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir âlemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her hâlimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bugüne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. İçimizi Sana döküyor, kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz.

  Ey yüceler yücesi!

  Efendimiz Hazreti Muhammed’e,

  Muallâ aile efradına

  ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden

  dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur ya rabbi!..

  amin amin amin

  velhamdü lillahi Rabbil alemine’l-fatiha

  Benzer Konular
  Said Nursi Berat gecesi için özel program uygulardı
  Said Nursi Berat gecesi için özel program uygulardı Said Nursi Berat gecesi için özel program uygulardı Bugün, Berat günüdür. Çok mübarek bir gündür. Bugünün kıymetini bilmeliyiz Devami...
  Berat Kandili nedir? Berat ne demek? Berat Gecesi'nin önemi ve anlamı
  Berat Kandili nedir? Berat ne demek? Berat Gecesi'nin önemi ve anlamı Berat Kandili nedir? Berat ne demek? Berat Gecesi'nin önemi ve anlamı Berat Gecesi gelip çattı. Milyonlarca Müslüman bu gece Cenab-ı Hakk'a ellerini açacak ve af dileyecek. Bera
  2017 Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili yapılacak ibadetler ve Berat Kandili'nin f
  2017 Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili yapılacak ibadetler ve Berat Kandili'nin f 2017 Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili yapılacak ibadetler ve Berat Kandili'nin fazileti İslam Dini'nde pek ehemmiyet verilen gecelerden biri olan Berat Kandili gelip çattı.
  2016 Berat Kandili'ne özel Mesajlar! En güzel Whatsapp ve Resimli Mesajlar Burada!
  2016 Berat Kandili'ne özel Mesajlar! En güzel Whatsapp ve Resimli Mesajlar Burada! 2016 Berat Kandili'ne özel Mesajlar! En güzel Whatsapp ve Resimli Mesajlar Burada! Şaban Ayı'nın 15.gecesine denk gelen bu gecede Allah'ın af, marifet ve rahmet kapıları sonuna
  Dünya TV'den Berat Kandili'ne özel program
  Dünya TV'den Berat Kandili'ne özel program Berat Kandili, yurt genelinde camilerde yapılan özel programlarla kutlanıyor. Devami...
  Yazar : Risale Forum


 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Nereden Yer
  KÜTAHYA
  Mesajlar Mesajlar
  1.670
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 547 + 43689


  Cevap: Berat Kandili duası

  amin.amine ya muin....
  Yazar : Risale Forum
  Allahü teâlâ, bazı kimseleri, insanların ihtiyaçlarını gidermek için yaratmıştır. İnsanlar, ihtiyaçları için onlara başvururlar. İşte bunlar, kabir azabından emindirler...(taberani):037:

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2009
  Nereden Yer
  Istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  766
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 219 + 14840


  Cevap: Berat Kandili duası

  Âmin.
  Yazar : Risale Forum
  Simdi her döndüğüm kösede,
  aradiğimi bulurum diye korkuyorum...


 4. #4
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.051
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210288


  Berat Kandiline Özel Dua

  BERAT KANDİLİ DUASI


  Bu gece Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili...

  Euzü billahi mine'ş-şeytani'r-racîm Bismillahi'r-rahmani'r-rahîm

  Ey Bizleri varlığa erdiren,
  Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran,
  Güzeller Güzeli Rabbimiz!
  Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.
  Kainatın İftihar Tablosu peygamber efendimize Sonsuz salât ü selam olsun.
  Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek berat ve gufran gecesinde bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:


  YA İLAHE'L-ALEMİN!

  Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor,
  şu mübarek berat gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.
  Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. icabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!


  EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

  Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur;
  ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur.
  Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur;
  aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

  Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız.
  Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor.
  Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor.
  Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü ve't-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde..
  müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum..
  ibadet ü tâat kültür televvünlü..
  duygular, düşünceler fantezilere emanet..
  mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı.
  Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya rabbi!


  YA RAB!

  Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda,
  bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma;
  akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cismânîliğin baskılarından,
  gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle.
  Kapının kullarını;
  ilimde kibir u gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru.
  Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaşmak,
  kurbet atmosferinde içiçe firkat yaşamak,
  hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır!
  Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.


  EY GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN!

  Şu mübarek gece hürmetine Bizleri bağışla,
  öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir alemde yaşıyoruz ki,
  önümüzde tuzak, arkamızda tuzak;
  uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor;
  yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor.
  İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli;
  bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir
  ve bu güne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin.
  İçimizi Sana döküyor,
  kusurlarımızı Sana açıyor
  ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!


  EY KENDİSİNE YÜKSELEN ELLERİ BOŞ ÇEVİRMEYEN!

  Bir süre ayrı düştükten sonra dönüp Sana gelenleri kovmayacağını vadediyorsun.
  Sana yönelenlere hep “Gelin, gelin” diyorsun.

  Ey Rab!
  Böyle emekleye emekleye sürünmeyi de gelme kabul edeceksen, müsaade buyur
  “Biz de geldik” diyelim.
  Geldik ve Sana, yolların amansızlığını,
  nefis, şeytan ve hevânın imansızlığını, bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz.
  Bilhassa, her zaman hatalara açık duran,
  mâsiyetlere meyyal bulunan ve ululuğuna karşı hep saygısız davranan,
  serkeş nefsimizi Sana şikayet ediyoruz.
  Sen bizleri nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur ya rabbi!

  Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan
  ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır.. ya Rabbi
  lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin,
  hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle..
  kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi!
  Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle..
  niyetlerimizi ihlaslı kıl
  ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi!


  EY TALİHSİZLERİN SIĞINAĞI, EY ÂCİZLERİN GÜÇ KAYNAĞI, EY DERTLİLERİN TABİBİ VE EY YOLDA KALMIŞLARIN YOL GÖSTERENİ!

  Şu anda duygularımız derbeder, davranışlarımız ahenksiz, ruhlarımız kirli,
  ayaklarımız titrek, ellerimiz mefluç, çoğumuz itibarıyla ümitlerimiz sarsık,
  havalar boz-bulanık, mağripler hicranla tül tül, maşrıklar lütfuna kalmış...
  İşte böyle bir dağınıklık içinde Sana geldik.
  Böyle gelenlerin ilki değiliz, sonuncusu da olmayacağız.
  Rahmetin, bu garip pişmanların ümit kapısı,
  bizler de bu kapının önündeki liyakatsiz dilenciler.
  Şimdiye kadar gelip Senin kapında ihtiyaç izhar edenlerden boş dönen hiç olmamış;
  hiçbir kaçkın ve pişman da o kapıdan kovulmamıştır.

  O kapı Senin kapın, onun başkalarından farkı da her gelene affındır.
  Bizi hilm ü silminle güçlendir. Zalimlere de varlığını duyur.


  EY HER DUADA BULUNANA İCABET EDEN ULULUK TAHTININ SULTANI!

  Şu mübarek berat gecesinde binler, yüz binler Senin karşında divan durarak
  ellerimizi Sana açıyor ve külliyet kesbetmiş niyaz edalı soluklarımızla,
  kullarına her zaman açık bulunan, hiç olmazsa aralık duran
  rahmet desenli kapının tokmağına inleyerek dokunuyor ve "Biz geldik" diyoruz.
  Herkesi ve her şeyi görüp gözettiğine, her sese ve herkese merhamet ettiğine
  gönülden inanarak kaçkınlığımızı muvakkat dahi olsa görmüyor,
  günahlarımızı af çağlayanların içinde tasavvur ediyor, karıştırdığımız haltlara değil,
  Senin afv u safhına bakıyor ve ümitlerimizi ona bağlıyoruz;

  Enîsimiz Sen isen, çevrenin vahşetinden bize ne!
  Her yanda şeytan ve avenesi içten içe homurdanıp duruyorlarmış,
  Sen bizimle olduktan sonra ne ifade eder ki!
  Sen her şeyin biricik hâkimisin ve hükmünü engelleyecek bir güç de yoktur.
  Sen saltanat dairen içinde en küçük şeyleri görür, en cılız sesleri işitir,
  hiçbir şeyi ve hiçbir kimseyi cevapsız bırakmazsın.


  EY YÜCELER YÜCESİ!

  Sen biliyorsun, biz de bunun farkındayız;
  ömrümüzün hasenât kefesi bomboş, pek çoğumuz itibarıyla bir ihlâs bezginliği içindeyiz.
  Çoğumuz gafil, bedbin, dünsüz-yarınsız sefil birer hâlzede gibi aktüalite ile iç içeyiz.
  Her hâlimizde âlâyiş, gösteriş, köpük köpük hevâ ve heves;
  sürekli zevk u sefâya, makama, mansıba, şöhrete, şana ve dünyevî hülyalara oynuyoruz.
  Yığınların rüya ve hülyaları ekonomi ve refah; taptıkları da dolar, dinar ve euro.
  Ruhlar meflûç, kalbler kötürüm, basîret âmâ, düşünceler kirli, davranışlar da tam buna göre...
  Gece ve gündüz gibi iki yüzlü yaşıyoruz, ak görünüyor kapkara davranıyoruz;
  idare ve siyaset deyip hem ışık türküleri söylüyor hem de karanlık ağıtları mırıldanıyoruz.
  Devirlere, dönemlere göre renkten renge giriyor,
  bukalemunları şaşırtacak mârifetler (!) sergiliyor ve aldatmayı beceri kabul ediyoruz.


  EY RAB!

  Ellerimiz-ağızlarımız, gözlerimiz-kulaklarımız,
  dillerimiz-dudaklarımız yaratılış gayelerinden fersah fersah uzak ve âdeta nankörlüğe kilitli;
  eller memnû meyvelerde, ağızlar harama açık duruyor;
  gözler başkalarının kusur müfettişi..
  yalan revaçta, hıyanet âdiyattan bir şey, hakkın ismi var sadece;
  adalet "sayyâd-ı bîinsaf"ların hazırladığı kapanların önüne saçılmış birkaç dane gibi bir şey;
  vefa Kafdağı'nın arkasında, ahde hürmet unutulup da bir köşede kalmış;
  buna karşılık haksızlık firavunları utandıracak dorukta.
  Makam sevgisi, şöhret hissi, rahat etme düşüncesi,
  tenperverlik duygusu boyunlarımızda âdeta çelikten bir kement;
  her biri birer gayya olan bu duygulardan bir türlü kurtulamıyor
  ve mahiyet-i nefsü'l-emriyemize göre kendimiz olamıyoruz.
  Dünya ve ukbâ kazancı adına ne ciddî bir hesap ne de tutarlı bir plâna sahibiz.
  Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz;
  kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz.
  Zamanı suçlama, şartlara lânetler yağdırma da ayrı bir avunma yolu.

  Bütün bunlara rağmen ya Rab! ,
  bizi bize bırakmaman en büyük dileğimiz.
  Kendimiz edip kendimiz bulsak da,
  rahmetin, istihkaklarımıza lütuf televvünlü haklar bahşedecek vüs'atte.
  Sen bizlere lütfunla muamelede bulun ya Rabbi!

  Dua edenlere cevap veren Sen,
  ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren Sen,
  devrilenleri kaldırıp doğrultan Sen,
  çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden de Sensin!
  Senden ayrı kalışımız ruhumuza renk attırdı;
  nefsânîlik ve gaflet, ibadetlerimizin mânâ ve özünü alıp götürdü;
  samimiyetsizlik dualarımızın kolunu-kanadını kırdı.
  Sinelerimiz bomboş, düşüncelerimiz tutarsız,
  kalbî ve ruhî hastalıklarımız bizi yere sermek üzere..
  Var eden Sensin, yok eden de Sen;
  uzak tutan Sensin, yaklaştıran da Sen;
  Sen bizi biz etmeseydin biz bu duyduklarımızı duyamaz
  ve bize imanın neş'esini tattırmasaydın şu söylediklerimizi mırıldanamazdık.
  Verdiklerin vereceklerinin referansı;
  diliyor ve dileniyoruz,
  bize yakınlığını duyur ve benliğimizde Sana karşı yaklaşma heyecanları uyar.


  EY RAB!

  Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun..
  iç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır
  ve bizi Sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle;
  halâs eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma.
  Senden kalblerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulûs istiyoruz.
  Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur.


  EY AFFI TECZİYESİNİN ÖNÜNDE RAHMET TAHTININ SULTANI!

  Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca günahkarın affedileceği
  bu mukaddes berat gecesinde bizleri de bağışla,
  öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir âlemde yaşıyoruz ki,
  önümüzde tuzak, arkamızda tuzak;
  uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor;
  yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor.
  İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her hâlimizden belli;
  bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir
  ve bugüne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin.
  İçimizi Sana döküyor,
  kusurlarımızı Sana açıyor
  ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz.


  Ey yüceler yücesi!
  Efendimiz Hazreti Muhammed'e,
  Muallâ aile efradına
  ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden
  dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur ya rabbi!..
  Şu gece hürmetine bütün ümmeti Muhammed'in sav. günahlarını afvu mağfiret eyle.

  amin amin amin

  velhamdü lillahi Rabbil alemine'l-fatiha

  (Alıntı.)
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 5. #5
  nurhadimi çevrimdışı üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar Mesajlar
  4.207
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 606 + 39360


  Cevap: Berat Kandiline Özel Dua

  amin elfu elfi amin
  Yazar : Risale Forum
  EY NEFSİM;
  KALBİM GİBİ AĞLA VE BAĞIR VE DE Kİ:
  FANİYİM FANİ OLANI İSTEMEM,
  ACİZİM;ACİZ OLANI İSTEMEM,
  RUHUMU RAHMAN'A TESLİM EYLEDİM GAYRİ İSTEMEM.
  İSTERİM FAKAT BİR YAR-I BAKİ İSTERİM.
  ZERREYİM;FAKAT BİR ŞEMS-İ SERMED İSTERİM,
  HİÇENDER HİÇİM FAKAT BU MEVCUDADI UMUMEN İSTERİM.
  BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2009
  Mesajlar Mesajlar
  933
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 262 + 18450


  Cevap: Berat Kandiline Özel Dua

  amin..Allah razı olsn
  Yazar : Risale Forum
  Allaha abd ve hizmetkar olana her şey hizmetkar olur .Bu da herşey Allahın mülk ve malı olduğuna iman ve iz"an ile olur. Bediüzzaman

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nereden Yer
  malatya
  Mesajlar Mesajlar
  1.864
  Blog Blog Girişleri
  8
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 351 + 23544


  Cevap: Berat Kandiline Özel Dua

  amin amin
  inşallah dualarımız kabul olur.
  Yazar : Risale Forum
  Velî, insanlardan gelen sıkıntılara tahammül edip katlanan kimsedir. O, toprak gibidir. Toprağa her türlü kötü şey atılır. Fakat topraktan hep güzel şeyler biter...

 8. #8
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.051
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210288


  Cevap: Berat Kandiline Özel Dua

  amin amin amin
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 9. #9
  ayvazoğlugıda çevrimdışı Banlı Kullanıcı
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2011
  Mesajlar Mesajlar
  192
  Blog Blog Girişleri
  66
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 0 + 226


  Cevap: Berat Kandiline Özel Dua

  Allah c.c. Ebeden daimen razı olsun inş. Abim......selametle ve dua ile.saygılarımla.......
  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2010
  Nereden Yer
  Rûy-i Zemin..
  Mesajlar Mesajlar
  1.336
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 366 + 27568


  Cevap: Berat Kandiline Özel Dua

  Amin .. Amin..Amin...

  "ALLAH" (c.c) razi olsun.
  Yazar : Risale Forum
  Bu menzilden ayrıldığın gibi, bu şehirden de çıkacaksın. ve keza, bu fani dünyadan da çıkacaksın. öyleyse, aziz olarak çıkmaya çalış. vücudunu mucidine feda et. mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.
  mesnevi-i nuriye

Sayfa 1/2 12 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222