2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1
  Turab çevrimdışı Banlı Kullanıcı
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2010
  Nereden Yer
  İSTANBUL
  Mesajlar Mesajlar
  1.429
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 0 + 18654


  Bu cumaya ait en güzel sözler bunlar:)

  Ey Gönül! Sana zulüm eden kişi hakîkatte perdedir, Hakk (cc) tarafından âczini hissettiren bir âlettir.. Cüz'i irade damla ise Küll'i İrade bir deryadır; damla dahi deryaya muhtaçtır.. Hiç damla, deryaya tercih edilebilir mi? Hakk (cc) dilememiş ise kim sana ne edebilir ya da Hakk (cc) dilemiş ise kim önüne geçebilir? ...Duvar çiviye "Niye beni yaralıyorsun?" der; çivi de "Bana değil, beni çakana bak!" der...

  Ey Hakk (cc) Aşkına susuz Ruh! Sen beden kafesinde tutsaksın, ölümle özgürlüğüne kavuşmaktasın.. Zindanın duvarları altından dahi olsa güzelim duvarlar darmadağın olup yıkıldı diye mahkum hiç üzülür mü? Sen damlasın, fark etmesen de koptuğun deryanın hasretiyle yanmaktasın! Bir damlanın en büyük arzusu koptuğu deryaya ...tekrar kavuşmak değil midir? Buharlaşman sıcak, ölüm perdesi altında bu arzunun duasına icâbettir..

  Ey Gönül! Aşkın vitrini edebi eserlerdir, Aşk en hoş o vitrinlerde sergilenir. Bu dinin sahibi öyle hikmetli ve izzetlidir ki kelamı olan Kur’an en yüce edebi eserdir. Edebi eser adı üstünde edeb, hikmet dolu eser demektir. Öyleyse gönül kalelerini feth eden Hakk’ın (cc) tebliğ metodu bu silaha iyi sarıl! Gönül fethi e...dep iledir; bilesin ki zaman ve mekan sınırları olmayan bir krallık böyle kurulur, böyle yönetilir..

  Ey Gönül! İki tür kulluk vardır; sen ya Hakk'ın (cc) kulusundur ya da bedeninin, nefsinin.. Bunun ortası yoktur bilesin! Hakk'a (cc) kulluk bir fâninin ulaşabileceği en yüce ve en şerefli makamdır, en azılı düşmanın olan nefsine kulluk ise esfeli safilinin tâ kendisidir.. Hakk'a (cc) kulluk en hakîki hürriyet iken nefs...ine, bedenine kulluk ise en zelîl esârettir...

  Gönül! Hakk'a perde mahbubların firâkından hiç üzülme! Duymadın mı zaman gelecek “İnsan kardeşinden kaçıp evlat ana-babasından ürkecek”? O vakit her dost düşman kesilecek zira onlara Hakk’tan fazla gönül vermiş bir nev’i put edinmiştin. Fâni özünde vefâsızdır; kendine gel: “Yarın olacaklar bugünden belli oldu, ne mutlu... ki perdeler şimdiden zevâl buldu da bizi Hakiki Dost ve Sevgiliyle baş başa bıraktı.” deyip sevin


  Gönül! Hakk (cc) beş duyuya indirgenemez ki; bilmez misin O fâniden münezzehtir? O Müteâl olup nasıl fâninin idrakiyle kapsanabilir? Mahluku tarafından tam mânâsıyla anlaşılır demek O’nun yüceliğine eksiklik atfetmez mi? O her türlü noksanlıktan uzaktır..
  Beş duyuya mahkum bilimin cevaplandıramayacağı sorulardan önce s...oramayacağı sorular vardır. Kâinatta Hakk’ı (cc) değil esmâlarının tecellilerini görmektesin unutma


  Ey Gönül! Nefis nasıl birşey diye merak mı edersin? O sende gizlenmiş öyle azılı düşmandır ki Hakk’ın (cc) gazabını senin üstüne onun kadar celp eden başka bir yönün yoktur. O nasıl deşifre edilir bilir misin? Makam, şöhret, mal mülk veya öfke elbisesini giy de nasıl benliğini ele geçirip sana hükmettiğini gör! O vakit... hâlâ aklın kalmışsa nasıl İblis’in ahlakıyla ahlaklandığını ve Firavûn'un rolünü üstlendiğini anla!

  Ey Gönül! Hakikî Âşka düşen de Mecâzi Âşka düşen de aslında aynı Nûr’a, Sevgili’ye (cc) âşıktır.. Farzı misâl, Bâki Mahbub (cc) sevdalısı direkt güneşe âşıkken fâni mahbub sevdalısı güneşin dünyadaki mahluklara düşen pırıltılarına, yansımalarına âşıktır. Lakin biri menbaın farkına varmış, diğeri ise fark edememiş perde...dekine takılmıştır. Sonuçta hakîkat itibariyle ikisi de güneşe ve nuruna aşıktır...

  Ey Gönül! Hangi güzellik vardır ki Hakk’ın (cc) eşsiz güzelliğinden kopup yansımasın? Sen aynada tecelli eden bir güzel sîma görünce söyler misin aslında aynaya mı aşıksındır yoksa onda yansıyan sîmaya mı? Senin fâni aşkın ayna kırılıp görüntü kaybolana kadarmış, Ey Vefâsız! Oysa kainatta her zerre ve devâsa kürre İlah...i Aşk şarabının sarhoşluğuyla meczup olmuş semâh yapmaktadır…

  Ey Gönül! Mâşûk tertemiz bir aynadır.. Seven, mâşûkuna bakınca kendinde olandan başka bir şey mi görür sanırsın? Yalansız ayna muhatabına nasıl kendinde olmayan bir şey ekleyebilir, o ne ise onu gösterir; gülerse gülen kendini, kızarsa kızan sîmasını yansıtır. Aşk ise bu aynanın cilasıdır, aynaya sürdükçe aynayı berraklaştırır…

  Ey AŞK! Sen ve gönlümün bağı mıknatıs ile demirin âdetullahı.. Öyle bir mıknatıssınki seni, hangi mahlukta gizlenirsen gizlen demir misali gönlümüzü cezbeden çekiminden tanırız. Biz varlığını saklandığın perdeden değil Hakk (cc) takdiri olan ve özüne derç edilmiş çekim huyundan anlarız. Sen derdimizin ilacısın, Şâfi ol...an Hakk (cc) senin ızdırap dolu acılığını hangi tatlı gıdayla sunsa biz yine derman ve şifa buluruz…

  Ey Gönül! Yüce Sevgili'nin (cc) sana verdiği değeri görmek için "Âdem'e secde edin" ayetini duy, "Âdem'e isimleri öğretti" sırrını hatırla! Marifetullah ve muhabbetullah istidadında derç edilmiş, kâinatı oku! Halifeye yakışırca davran! Kâinat senin emrine hasredilmiş; bu ayete vefâlı ol, şükret! Atomlar sana hizmette, ...evren senin için dönmekte; Hakk (cc) emri gereği mahlukat lisanı haliyle hâlâ sana secde etmekte...

  Ey Gönüldaş! Aşkı dile düşürenler var ya; duvak ardındaki gelini görmeden onun dedikodusunu yapanlar gibidir.. AŞK; kainata sığabilmiş mi ki kemiksiz, doğruluktan meyledebilen et parçasıyla ifade edilebilsin? Dil duvaksa gönül gelin, AŞK ise nikah akti; nikah olup duvağı kaldırmadan gelinin Nûr cemalini kim nasıl seyredilebilsin?...

  Ey Gönül! Sor kainata, hele bir sor da; gör eseri ne haber verir Sanatkarın Aşkından.. Ey narin kök! Hangi güçle delersin sert toprağı, gövdenin suya Aşkını nereden bilirsin de kendini feda edip onlara hizmet edersin? Ey alımlı elma! Bu cezbeli endamı neye borçlusun da yenilmek Aşkıyla davet eder durursun? Ey Gül! Bu g...üzel kokuyu, libası celladın olduğu halde; koparılıp insanın eşinin gönlünü alması için mi giyindin?

  Ey AŞK! Hiç, İbrahim (as) Nemrut'un ateşinden kaçar mı ya da Yusuf (as) dipsiz kuyudan, karanlık zindandan? Sen sanıldığının aksine bazen yansırsın tezatlardan.. Onlar bilirler ki Aşkın İlahi şarabı bu perdeler, küpler arkasında; bu şaraptan içmeye liyâkat içindir bütün katlanılan çaba.. Hz. İbrahim (as) hiç dost olur ...muydu ateşe atılmasa; Hz. Yusuf (as) bu şaraptan içebilir miydi kuyularda, zindanlarda kalmasa?..


  Ey Gönül! En hakikî Dost ve Sevgili olan Hakk'ın (cc) varlığı ma'lumdur, mahiyeti ise meçhul.. Her mahlukunda O'nun (cc) sıfatı mukaddesesi ve esmâı ilahiyesi tecelli ettiğinden başka ispata gerek kalmadan O herşeyden daha aşikar olarak bilinir, zira "Zâhir"dir; lakin hiçbir fâni mahdud zişuur da o Müteâl ve noksansız ...Sevgilinin hakikat ve mahiyetini ihataya muktedir olamayacağından O meçhuldür, zira "Bâtın"dır...

  Gönül! Sen de güzel yüzlü Yusuf'sun (as).. Dünyayı içine düştüğün o dipsiz kuyu bil veyahutta senin nefis dikenini sulayıp, gübreleyerek besleyen Züleyha bahçıvanı.. Sinende öyle bir sır varki harf, ses, söz perdesi müsade etmiyor tam açığa çıksın. AŞK rüzgar olmuş sözcükler savrulan tüy parçası; AŞK nehir olmuş kelime...ler ise taşıdığı çer çöp.. İşi yapan rüzgardır, nehirdir; tüy parçası ile çer çöp ise onun nikabı...


  Ey Gönül! Kur'andaki her kıssa, temsili bidirilmiş olup sen gibi oyuncularla benzer mahiyette imtihan sahnesinde sergilenmektedir. Her insan doğumla ölüm arasında dünya sahnesinde benzer rollere girer çıkar ama o burada istediği rolü seçmekte cüz'i iradesiyle özgürdür.. Seni sınayan Sevgili'yi memnun edecek roller üstl...en ki hem O'nu (cc) hem de hikmeti iktiza ederse izleyicilerin beğenisini, hoşnutluğunu kazanasın...


  Gönül! Hep kainatı araştırdın bir de kendine dön.. Özetten genele git; sende kainat gibi sistemlerden oluşmuş küçük kainatsın. Kendini bilen Hakk'ı (cc) bilir sırrına vâkıf ol! Mesele ayranı görebilmekte değil onda gizli tereyağını görüp çıkarabilmekte; görünüşte Musa da (as) Firavun da aynıdır ama Hakk (cc) katında ik...i zıt kutbu temsil eder.. Bütün göz renkleri farklıdır ama Aşka düşünce hepsi aynı gözyaşını döker..


  Ey Gönül! Haykırıp de ki; fâni mahbublarının zeval ve firak hançeriyle vefâsızca sinesi yaralanıp parçalanmış gönül sahipleri! Hepimiz Aşk çağlayanıyız ve menzil olan ölümsüz Deryaya akan nehirler misaliyiz; lakin her ark, her dere yatağı sonu Deryaya çıkar sanma!.. O uçsuz bucaksız Ummâna götüren arkı, yatağı arıyorsa...nız bu, en büyük AŞK çağlayanı olan Hz. Muhammed'in (sav) izleyip aktığı Kur'an ve Sünnet arkıdır...


  Ey Gönül! AŞK; insanı, kainat vesilesiyle Hakk (cc) isim ve sıfatlarını yansıtan mahlukat perdesi ve beş duyu vasıtasıyla bu esmâ pırıltılarının algılanabildiği ölçüde Marifetullaha ulaştırıp daha sonra çekimi mutlak olan Muhabbetullah girdabının ortasına atar...

  Ey Gönül! Kibir, bala katılmış öldürücü zehirdir.. Başta aldığın lezzet zehir acılığına perde olmuş nefsini inkişaf ettirecek cezbedici yemdir. Ekin başını dimdik tutunca kendi lisanı haliyle hasad vaktinin geldiğini haykırır da sonra boynunu vururlar. Hakk'ın (cc) Kahhar ismi tecelli etmek için çiftçi oldu da Fil Ordu...sunun kibirli dik başlarını Ebâbil orağıyla biçti. Kur'anda kötü diye sunulmak en büyük talihsizlik!

  Ey Gönül! Doğumla nişanlandığın Hakikî Sevgili'ye (cc), Şebi Arûz günü ölümle nikahlanıp kavuştuğunda ve sana nişan öncesi âlemi ervahta sorulan “Elestibirabbikum (Ben sizin Rabb’iniz değil miyim) ?” kûtsî sorusuna “Belâ (Evet)” cevabınla nişanının bir nişânesi olarak takılan AŞK yüzüğüne sadık kalıp kalmadığını sorarlarsa ne cevap vereceksin?..


  Ey nefsim! Firavun'daki kötü ahlak sende yok mu sanırsın? Sen de kibirlisin ve bedenin kulu olmuşsun. Lakin verimsiz toprağa düşmüşsün de filizlenemiyorsun.. Kötü huylarından bahsedilse savunmaya geçersin, canın sıkılır; başkasından bahsedilse masal diye dinler, ders almazsın.. Firavun'un nefis ateşine atılan servet, m...akam, şöhret gibi odunlar senin ateşini parlatmak için atılmadı; yoksa bu hamlıkla onu aratmazdın...

  Benzer Konular
  Güzel Sözler
  Güzel Sözler Hayatımıza Yön Veren Vecizeler,Özlü Sözler Yeteri kadar gerekçeniz varsa, her şeyi yapabilirsiniz. (JimRohn) Dualarınıza dikkat edin, gerçekleşebilirler. (Emerson) Ya ümitsizsiniz. Ya da
  çok güzel sözler
  çok güzel sözler Mal cimrilerde, silah korkaklarda, yönetim akılsızlarda olursa iş bozulur(Hz. Ebu Bekr Radıyallahu anh) Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. (Hz. Osman Radıyallahü anh) Lüzûmsuz şeylerin peşinden
  Çok Güzel Ayetler Bunlar !‏
  Çok Güzel Ayetler Bunlar !‏ Dedim ki; Çok yalnızım.. Dedim: Çok yalnızım. Dedin: ... فَإِنِّي قَ
  GÜZEL SÖZLER
  GÜZEL SÖZLER SAYA MIN ELİNE SAĞLIK GÜZEL SÖZLERMİŞ.. EN MANİDARIDA FİKİR DEĞİŞİMİ İLE ALAKALI :)
  güzel sözler
  güzel sözler
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nereden Yer
  malatya
  Mesajlar Mesajlar
  1.864
  Blog Blog Girişleri
  8
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 351 + 23544


  Cevap: Bu cumaya ait en güzel sözler bunlar:)

  Ey Gönül! Sana zulüm eden kişi hakîkatte perdedir, Hakk (cc) tarafından âczini hissettiren bir âlettir.. Cüz'i irade damla ise Küll'i İrade bir deryadır; damla dahi deryaya muhtaçtır.. Hiç damla, deryaya tercih edilebilir mi? Hakk (cc) dilememiş ise kim sana ne edebilir ya da Hakk (cc) dilemiş ise kim önüne geçebilir? ...Duvar çiviye "Niye beni yaralıyorsun?" der; çivi de "Bana değil, beni çakana bak!" der...

  allahrazı olsun.
  cok güzel sözler.
  Yazar : Risale Forum
  Velî, insanlardan gelen sıkıntılara tahammül edip katlanan kimsedir. O, toprak gibidir. Toprağa her türlü kötü şey atılır. Fakat topraktan hep güzel şeyler biter...

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222