Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

9 sonuçtan 1 ile 9 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Nereden Yer
  İstanbuL.
  Mesajlar Mesajlar
  2.961
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 507 + 34720


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Thumbs up recep ayında oruç

  Recep’in ilk günü oruç tutan kişinin günahları af edilir

  “Recep’in ilk günü oruç tutan kimseden günahları –bir rivayette cehennem- yerle gök yer arası kadar uzaklaşır.” (Gunyetü’t Talibin, Nüzhetül-Mecâlis)

  “Bir kimse Recep’in ilk günü oruç tutsa, Allahü Teala, onun iki yıllık günahlarına kefaret olur.” (Gunyetü’t Talibin)

  Recep’in ilk günü oruç tutan kişiye, bir aylık oruç sevabı yazılır

  Resulullah (asm) buyurdu ki:

  “Bir kimse Recep’in birinci gününü oruçlu geçirirse, bir aylık oruç tutmuş gibi sevap verilir.” (Gunyetü’t Talibin, Kenzül-Ummal)

  Recep’in başında, ortasında ve sonunda oruç tutan, tamamını oruçla geçirmiş gibidir

  Resulullah’ın (asm) Recep’in faziletine dair teşviklerini duyan yaşlı bir zatın:

  “Ey Allah’ın Resulü! Ben onun tamamını tutmaktan acizim.” şeklinde beyanına karşılık, Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur:

  “Recep’in ilk günü, ortasındaki günü ve son günü tut ki, o zaman muhakkak sana tamamını tutanın sevabı
  verilecektir.” (Gunyetü’t Talibin, Nüzhetül-Mecâlis)

  Recep ayında bir gün oruç tutan, kıyamet günü azaptan emin olur, sıratı tevhid ile geçer

  “Her kim Recep’ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer.” (Deylemi)

  Recep ayından bir gün oruç, 40 senelik oruca bedeldir

  “Recep’ten bir gün oruç tutan kimse, 40 sene oruç tutmuş gibi sevaba ulaşır.” (Nüzhetül-Mecâlis)

  Recep ayında bir gün oruç tutan kişi için, gök kapıları istiğfar eder

  “Recep, haram aylardandır. Onun günleri, altıncı kat semanın kapıları üzerinde yazılıdır. Bir kişi ondan bir gün oruç tutsa ve orucunu, Allah-ü Teâlâ’nın takvasına tamamen ayır(arak günahsız tamamla)sa, (gökte bulunan) o kapı ve o gün dile gelerek:

  -Ya Rabbi! Onu bağışla.

  Eğer orucunu Allah-ü Teala’nın takvasıyla tamamlamazsa, onun için istiğfarda bulunmazlar ve o kişiye:

  -Nefsin seni aldatmış, denilir.” (Nüzhetül Mecâlis, Gunyetü’t Talibin)

  Recep ayında bir gün oruç tutan, Allah’ın (cc) en büyük hoşnutluğuna erişir

  “İnanarak ve sevabını Allah-ü Teala’dan bekleyerek, Recep’ten bir gün oruç tutan, Allah-ü Teala’nın en büyük rızasını kazanır ve Firdevs-i A’la cennetine yerleşir.” (Nüzhetül-Mecâlis)

  “Beni iyi dinleyin; Recep ayı, savaş hislerinin duyulmadığı Allah’ın (cc) (haram) ayıdır. Kim inanarak ve sevabını sadece Allah’tan (cc) bekleyerek Recep ayında bir gün oruç tutarsa, Allahü Teala’nın en büyük hoşnutluğunu kazanmış olur.” (El-Fetteni, Et-Tezkire)

  Recep ayından bir gün oruç tutup bir gecesini ihya eden, tüm seneyi ihya etmiş gibidir

  Sevban'dan (ra) rivayet edildiğine göre; bir kere Resulullah (asm) bir takım kabirlerin yanından geçerken ağlamağa başlayıp:

  -“Ey Sevban! Bu kabirlerde yatanlar! Şüphesiz azap çekiyorlar. Onlardan azabı dindirmesi için Allah-ü Teala’ya yalvardım. Ey Sevban! Eğer bu kişiler, Recep ayından bir gün oruç tutsaydılar ve bir gece olsun
  ibadette bulunsaydılar, bu azaba düşmezlerdi” buyurunca, ben:

  “Ey Allah’ın Resulü! Bir günün orucu ve gecenin ibadeti bile kabir azabını engeller mi?” diye sordum. Bunun üzerine buyurdular ki (asm):

  “Evet! Canım kudret elinde olan Zat’a yemin ederim ki, Recep’ten bir gün oruç tutup bir gece dahi ibadette bulunan herhangi bir Müslüman kadın ve erkeğe mutlaka Allahü Teala, bir senenin tüm günlerini oruç, tüm gecelerini ihya sevabı yazar.” (Nüzhetül Mecâlis)

  Recep ayından bir geceyi ihya edip, gününü de oruçla geçiren, cennet nimetlerine nail olur

  “Her kim, Recep’ten bir geceyi ihya eder, gününü de oruçlu geçirirse, Allah-ü Teala ona cennet meyvelerinden yedirir, cennetin yeşil ipeklerinden giydirir ve cennetin halis olan içeceğinden içirir. Ancak üç şey yapan müstesna:

  Bir şahıs öldüren, “Allah aşkına yardım edin” diye gece veya gündüzleyin Allah-ü Teala adıyla yardım isteyeni işitip de ona yardım etmeyen, (Müslüman) kardeşi kendisine bir sıkıntısını şikayet ettiği halde (maddi gücü varken) ondan (sıkıntıyı) gidermeyen.” (Deylemi)

  Recep ayından Perşembe, Cuma, Cumartesi üç gün oruç tutan kişi, 900 yıllık ibadet sevabına nail olur

  Enes’ten (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (asm) buyurdu ki:

  “Kim haram aylarda(n olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep de) üç gün oruç tutarsa, o kişi için 900 yıllık ibadet sevabı verilir.”

  Bu hadis-i şerifi rivayet ettikten sonra Hz. Enes (ra) şöyle der:

  “Bu hadis-i şerifi Resulullah’tan (asm) işitmediysem şu iki kulağım sağır olsun.”

  Resulullah (asm) buyurdu ki:

  “Her kim, herhangi bir haram aydan Perşembe, Cuma ve Cumartesi olmak üzere, üç günü oruçlu geçirirse, kendisine (her güne karşılık) 900 sene ibadet (sevabı) yazılır.” (Taberani, Kenzü’l-Ummal)

  Recep ayının 13, 14 ve 15. gününü oruçla geçiren kişi, büyük faziletlere erişir

  “Recepin 13. günün orucu 3.000 sene oruç gibidir.
  Recepin 14. günün orucu 10.000 sene oruç gibidir.
  Recepin 15. günün orucu 13.000 sene oruç gibidir.” (Suyuti, El-Le’ali)

  Recep ayının yarısının orucu, 30 senelik oruca denktir

  “Recep’in yarısının orucu, 30 senelik oruca denktir.”(Nüzhetül-Mecâlis)

  Recep ayının tamamını oruçla geçiren kişinin hesabı suhuletli olur

  “ Recep’in tamamını tutanı Allah (cc) çok kolay bir hesap ile muhasebe eder.” (Suyuti, El-Le’ali)

  Recep ayının tamamını oruçla geçiren kişiye Cenab-ı Hak nida eder: Ey kulum! Dile benden ne dilersen….

  “ Recep ayının tamamını tutana, Allah (cc) :

  -Ey kulum! Senin hakkın benim üzerime vacip oldu, dile benden ne dilersen. İzzetim ve Celalim hakkı için senin hiçbir duanı kabul etmeyeceğim. Sen Arş’ımın altında benim manevi civarımda komşumsun. Sen mahlûkatım içinde benim dostumsun. Sen İlahi katımda değerlisin. Artık sevinebilirsin. Benimle senin aranda hiçbir perde kalmamıştır, diye nida edecektir.” (Nüzhetül-Mecalis)

  Recep ayını oruçlu geçirenlerin mükâfatı pek yücedir

  “ Şüphesiz Allah’ın (cc) (cennette öyle) şehirleri vardır ki, onlara ancak Receb’i oruçlu geçirenler girebilir.” (Nüzhetül-Mecalis)

  “ Recep’ten 30 gün tutana, Allah (cc) rızasını yazar ve ona azap etmez.” (Gunyet’üt Talibin)

  -“Ey Allah’ın (cc) dostu! Gündüzünü, kendisi için susuz geçirdiğin ve rızası uğrunda cismini erittiğin o Aziz ve Celil olan Rabb’ine koşup kurtul” derler.

  İşte bu kişi kıyamet günü kurtulanlarla birlikte Adn cennetine ilk girenlerden olacaktır ki onlar ve kendisi, Allah’dan (cc) razı olan kimselerdir.

  İşte sana! En büyük kurtuluş bundan ibarettir.” (Gunyet’üt Talibin, Nüzhetül-Mecalis)

  Kaynak:
  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]

  Benzer Konular
  Recep ayında nasıl oruç tutmak gerekir?
  Recep ayında nasıl oruç tutmak gerekir? https://www.risalehaber.com/d/news/240123.jpg Recep ayında nasıl oruç tutmak gerekir? Ramazan öncesi önemli aylardan recep ayı ile ilgili soru Devami...
  "Recep ayında on gün oruç tutanın dileği kabul olur." hadisini nasıl anlama
  "Recep ayında on gün oruç tutanın dileği kabul olur." hadisini nasıl anlama "Recep ayında on gün oruç tutanın dileği kabul olur." hadisini nasıl anlamalıyız? u gibi hadislerin nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde durmak istiyoruz: Dev
  Şevval Ayında '6' gün Oruç Tutalım...
  Şevval Ayında '6' gün Oruç Tutalım... Ramazan’ın atmosferini artık yaşayamayacağız diye üzülmeyin. Bir yılımızı ibadetle geçirmiş gibi sevap alabileceğimiz Şevval oruçları bizi bekliyor. “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün i
  Şevval ayında [bu ayda] oruç
  Şevval ayında [bu ayda] oruç Sual: Şevval ayında oruç tutmak sevab mıdır? CEVAP: Her zaman oruç tutmak sevabdır. Hadis-i şerifte, (Oruç, Cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır) buyuruldu. (Buhari) Şevval ayında tutulan orucun çok sevabı
  Recep Ayında Kılınacak Namaz
  Recep Ayında Kılınacak Namaz Recep Ayında Kılınacak Namaz Receb'in 1'i ila 10'u arasında, 11'i ile 20'si arasında ve 21'i ila 30'u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10'ar rekat Hacet Namazı vardır. Bunların her üçününde kılınış şekl
  Yazar : Risale Forum
  Konu Muvahhid tarafından (22-05-2012 Saat 08:32 ) değiştirilmiştir.
  ***
  Risale-i Nur eczaları mürşiddir.

  İnsanı haksızlıktan hakka döndürür
  ve hayvanlıktan insaniyete
  ve esfel-i safilinden, a'la-i illiyyine yükseltir.

  Barla - 295

 2. #2
  nurhadimi çevrimdışı üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar Mesajlar
  4.207
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 610 + 39360


  Cevap: recep ayında oruç

  Allah razı olsun elinize sağlık
  Yazar : Risale Forum
  EY NEFSİM;
  KALBİM GİBİ AĞLA VE BAĞIR VE DE Kİ:
  FANİYİM FANİ OLANI İSTEMEM,
  ACİZİM;ACİZ OLANI İSTEMEM,
  RUHUMU RAHMAN'A TESLİM EYLEDİM GAYRİ İSTEMEM.
  İSTERİM FAKAT BİR YAR-I BAKİ İSTERİM.
  ZERREYİM;FAKAT BİR ŞEMS-İ SERMED İSTERİM,
  HİÇENDER HİÇİM FAKAT BU MEVCUDADI UMUMEN İSTERİM.
  BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nereden Yer
  malatya
  Mesajlar Mesajlar
  1.864
  Blog Blog Girişleri
  8
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 356 + 23544


  Cevap: recep ayında oruç

  allahrazı olsun kardeş.
  bizler tutmuyoruz rabbim inşallah bizleriaffeder:
  Yazar : Risale Forum
  Velî, insanlardan gelen sıkıntılara tahammül edip katlanan kimsedir. O, toprak gibidir. Toprağa her türlü kötü şey atılır. Fakat topraktan hep güzel şeyler biter...

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Nereden Yer
  ŞANLIURFA
  Mesajlar Mesajlar
  178
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 68 + 1970


  Cevap: recep ayında oruç

  Allah razı olsun elinize sağlık
  Yazar : Risale Forum
  "ALLAH'IM.FAYDA VERMEYEN İLİMDEN,ÜRPERMEYEN KALPTEN,DOYMAYAN NEFİSTEN SANA SIĞINIRIM."

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Nereden Yer
  İstanbuL.
  Mesajlar Mesajlar
  2.961
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 507 + 34720


  Cevap: recep ayında oruç

  Alıntı nurhadimi Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Allah razı olsun elinize sağlık
  Alıntı hamza_571 Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  allahrazı olsun kardeş.
  :
  Alıntı risaleşakirdi Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Allah razı olsun elinize sağlık
  amin.. Allah cumlemızden razı olsun ...
  Yazar : Risale Forum
  Konu Muvahhid tarafından (22-05-2012 Saat 08:30 ) değiştirilmiştir.
  ***
  Risale-i Nur eczaları mürşiddir.

  İnsanı haksızlıktan hakka döndürür
  ve hayvanlıktan insaniyete
  ve esfel-i safilinden, a'la-i illiyyine yükseltir.

  Barla - 295

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Nereden Yer
  ŞANLIURFA
  Mesajlar Mesajlar
  178
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 68 + 1970


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: recep ayında oruç

  allah recep ayını hakkıyla idrak eden kullarından eyleisn
  Yazar : Risale Forum
  "ALLAH'IM.FAYDA VERMEYEN İLİMDEN,ÜRPERMEYEN KALPTEN,DOYMAYAN NEFİSTEN SANA SIĞINIRIM."

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar Mesajlar
  2.183
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 558 + 42526


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: recep ayında oruç

  Güncelleme
  Allah razı olsun...
  Yazar : Risale Forum


 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Sep 2011
  Nereden Yer
  Fransa, Paris
  Mesajlar Mesajlar
  70
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 45 + 740


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: recep ayında oruç

  Bu guzel mujdelere mazhar olabilmek duasiyla... ♥
  Yazar : Risale Forum

 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Nereden Yer
  ŞANLIURFA
  Mesajlar Mesajlar
  178
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 68 + 1970


  Cevap: recep ayında oruç

  "allahım recep ve şaban aylarını hakkımızda hayırlı eyle.bizi ramazana ulaştır."
  Yazar : Risale Forum
  "ALLAH'IM.FAYDA VERMEYEN İLİMDEN,ÜRPERMEYEN KALPTEN,DOYMAYAN NEFİSTEN SANA SIĞINIRIM."

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222