EN MUTLU AN

İşte bu en mutlu anda Allah'ın Sevgilisi, Kainatın Efendisi, varlığın vücut hikmeti Cenab-ı Muhammed Mustafa dünyaya gelmiştir. Bütün yaratılmışların ve yaratılacakların vücuda gelişinden murad olan... Güneşler güneşi doğmuştur...
Tarihi mi soruyorsunuz. Size şöyle diyecektir:
- Sene 571... Nisan'ın 20. günü... Pazartesi, sabaha karşı. Kameri Rebiülevvel ayının 12. günü, Mekke ufukları pırıl pırıl ağarırken...
BU GECE
Dertliler hep derdine buldu derman bu gece,
Rahmet-i Rahman ile doldu cihan bu gece...
Bu ne semavi koşu!.. Melekler indi yere,
Doğdu aleme Rahmet, ulu Sultan bu gece...
Gökler tül tül açıldı, rahmet denizi taştı,
Alem nura gark oldu, dertler nihan bu gece...
Seyr-i cemal alemi başladı her gülşende,
Gül, bülbül, lale, sünbül, kaldı hayran bu gece.,
O gaip hazineler perde perde açıldı,
Cemalini gösterdi ulu Yezdan bu gece...


O GELİYOR
Müjde verin dünyaya,
Rahmet, göğe, deryaya,
O geliyor, işte O
Bir şeyler oldu ay'a
Ölüleri ihyaya,
Cihan denen saraya
O geliyor, işte O!
O geliyor, işte O!
Dalda sevinsin çiçek,
Avuçlarında Kevser,
Balı var petek petek,
Yüzü her an gülümser,
İnsanlar içinde Tek,
Neyin varsa yola ser,
O geliyor, işte O!..
O geliyor, işte O! Kalsın inci ve gümüş,
Ahmet, Mahmud, Mustafa,
Irmak, deniz süzülmüş
Bitmez, tükenmez vefa
Bak hakikat oldu düş,
Müjde verin etrafa
O geliyor, işte O!
O geliyor, işte O!