Sayfa 1/2 12 SonSon
17 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Nereden Yer
  Şark
  Mesajlar Mesajlar
  1.377
  Blog Blog Girişleri
  63
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 263 + 16439

  Sözün öZÜ

  “Allah’a hizmet etmekle mutlu olana, bütün varlıklara hizmet etmekten mutluluk duyar.
  Kimin gönlü Allah ile mutlu olursa, onu gören herkesin gözü aydın olur.”

  — Yahya b. Muâz rh.a.

  Benzer Konular
  Sözün Özü
  Sözün Özü Peygamberlere ve Peygamberimiz'e bakarken, bakış zaviyesi ve niyet çok önemlidir. Enbiyâ-i izâm bir yana, evliyâ, asfiyâ, ebrâr ve mukarrebînin sezilip anlaşılması dahi hususî bir ruh safveti ve gönül berraklığı isterse
  Sözün özü
  Sözün özü İnsanlık, duânın ne demek olduğunu, duâ etmenin âdâbını ve duânın, insana maddî-manevî kazandırdıklarını görmek istiyorsa, Resûlullah'ın hayatına baksın!
  Sözün özü
  Sözün özü Çocuklarımıza daha erken yaşlarda iki duyguyu mutlaka aşılamalıyız. Onlar, başkalarının elindekine karşı olabildiğine isteksiz ve tok gözlü davranırken, kendi ellerindekini de herkesle paylaşacak kadar diğerkâm olmalılar
  Sözün özü
  Sözün özü Anne-baba, çocuklarına sahip çıkar, onların duygu ve düşüncelerini hem kendileri hem de topluma yararlı olacak şekilde geliştirirlerse, millete yeni ve sağlam bir rükün kazandırmış olurlar. Aksine, onu insanî duyguları i
  SÖZÜN ÖZÜ
  SÖZÜN ÖZÜ En hayırlı genç, Hazreti Yahya gibi, daha hayatının ilkbaharında, kulluğunun farkına varıp dünya misafirhanesini ebedî saadetin kapısını açmak için bir vesile olarak değerlendiren delikanlıdır. İman gücüyle şahlanıp
  Yazar : Risale Forum
  Konu pendüender tarafından (15-07-2012 Saat 14:00 ) değiştirilmiştir.
  HAYY' dan geldik, HU' ya gideriz...

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Nereden Yer
  Şark
  Mesajlar Mesajlar
  1.377
  Blog Blog Girişleri
  63
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 263 + 16439

  Cevap: Sözün öZÜ

  Hak şerleri hayr eyler
  Zannetme ki gayr eyler
  Arif anı seyr eyler
  Mevla görelim neyler
  Neylerse güzel eyler


  Sen Hakk'a tevekkük kıl
  Teslim ol ve rahat bul
  Her işine razı ol
  Mevla görelim neyler
  Neylerse güzel eyler


  Bir işi murad etme
  Olduysa inad etme
  Hak'tandır o reddetme
  Mevla görelim neyler
  Neylerse güzel eyler


  Sen halk ile yarılma
  Bu nefs ile hem kalma
  Kalbinden ırağ olma
  Mevla görelim neyler
  Neylerse güzel eyler


  Erzurumlu İbrahimHakkı Hazretleri
  Yazar : Risale Forum
  HAYY' dan geldik, HU' ya gideriz...

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Nereden Yer
  Şark
  Mesajlar Mesajlar
  1.377
  Blog Blog Girişleri
  63
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 263 + 16439

  Cevap: Sözün öZÜ

  Özini gözleyen kimseye bakmaz
  Dahı iş dirisen ol yana akmaz

  Sözi kes söyleme gel sen seni güt
  Kakıma kimseyi sen işit öğüt


  Yunus EMre
  Yazar : Risale Forum
  HAYY' dan geldik, HU' ya gideriz...

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Nereden Yer
  Şark
  Mesajlar Mesajlar
  1.377
  Blog Blog Girişleri
  63
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 263 + 16439

  Cevap: Sözün öZÜ

  İnsanda göz, kulak, el, ayak, söz, şuûr, vicdân gibi maddî ve mânevî techîzât, öncelikle fıtrî gâyeye mebnî olarak, yâni kulu ilâhî hakîkate mazhar kılmak için verilmiş Rabbin yüce ihsânlarıdır.
  Göz, âfâkî hak parıltılarını görmek;
  Kulak, ilâhî irşâd seslerini duymak;
  El, hayırlara mecrâ olmak;
  Ayak, hasenâta ve hizmete seferber olmak;
  Söz, gönül akışlarını dile getirmek ve ilâhî kelimeleri okuyup kalbin zikrullâh ile itmi'nâna ermesini sağlamak;
  Şuûr, dış âlemdeki kudret akışlarını idrâk etmek;
  Vicdân, iç âlemdeki kudsî parıltıları, rûhânî temasları derlemek için verilmiştir.

  Bu nûrânî teşkilâtı, fısk u fücûrda kullanmak, fıtrî gâyeye ihânet, Yaradanına isyândır. Bunları yerli yerinde kullanmak da fıtrata dönmek, kalbini rûhânî hayâtla gıdâlandırmaktır.

  Dîni himâyesi altına almış olan Allâh -celle celâlühû-'nun, kudret ve azameti karşısında müslümanlara ve Kur'ân'a tasallut teşebbüslerinde bulunanların er-geç ilâhî intikâma dûçâr olacakları muhakkaktır.


  Sînelerde zehirli bir yılan gibi çöreklenen, zaman zaman da iz'aç halkaları ile kımıldayan zehirli ağızların ve şuûrsuz kalemlerin temiz dindarları ne kadar rencide ettiği mâlûmdur.

  Şunu iyi bilmek îcâb eder ki, fıtrî asâleti bozmak, Allâh'ın yarattığını değiştirmek imkâsızdır. Dînsizlik, ne kadar zulümle yaygınlaştırılmaya çalışılsa da, dînin, rûhî ve vicdânî derinliklere yerleştirilmiş ulvî köklerinin yeşermesine mânî olunamaz. Kulun, Rabbine yakınlaşmak ihtiyâcı durdurulamaz. Yaradılışdaki bu ulvî neş'eler önlenemez. Çünkü ilâhî kudret, dîn ihtiyâcı ve Rabbe yakınlaşmayı sünnetullâh olarak takdîr buyurmuştur.

  "Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır dök! Ayaklarımızı (dîninde ihlâs üzere) sâbit kıl ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım eyle!.." (el-Bakara, 250)

  "Ey Rabbimiz! Bize, rasûllerine va'dettiğini lutfeyle; kıyâmet günü bizleri rezîl ve perîşân eyleme!.." (Âl-i İmrân, 194)

  Âmîn...
  Yazar : Risale Forum
  HAYY' dan geldik, HU' ya gideriz...

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Nereden Yer
  Şark
  Mesajlar Mesajlar
  1.377
  Blog Blog Girişleri
  63
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 263 + 16439

  Cevap: Sözün öZÜ

  Cihan, ilâhî muhabbetin tezâhürüdür. Bu tezâhürün öz cevherini de Muhammedî nûr teşkil eder.
  Yazar : Risale Forum
  HAYY' dan geldik, HU' ya gideriz...

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Nereden Yer
  Şark
  Mesajlar Mesajlar
  1.377
  Blog Blog Girişleri
  63
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 263 + 16439

  Cevap: Sözün öZÜ

  Erişilmez incelikler, bediî güzellikler ve dibi görünmez derinlikler istidâdı içinde yaratılan

  biz insanlar;

  İnsânî kıymetimizi, ancak Allâh -celle celâlühû-'ya kul olabildiğimiz ve O'nun Habîbinin

  davranış ve zirve ahlâkından hisse alabildiğimiz nisbetle muhâfaza edebiliriz.
  Yazar : Risale Forum
  Konu pendüender tarafından (21-07-2012 Saat 20:51 ) değiştirilmiştir.
  HAYY' dan geldik, HU' ya gideriz...

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Nereden Yer
  Şark
  Mesajlar Mesajlar
  1.377
  Blog Blog Girişleri
  63
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 263 + 16439

  Cevap: Sözün öZÜ

  Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e ve O’nun vârisleri olan,

  Ehlullâha

  Muhabbette; bereket

  Buğzda ; ise dünya ve ahirette nedamet vardır...


  Yazar : Risale Forum
  Konu pendüender tarafından (21-07-2012 Saat 20:55 ) değiştirilmiştir.
  HAYY' dan geldik, HU' ya gideriz...

 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Nereden Yer
  Şark
  Mesajlar Mesajlar
  1.377
  Blog Blog Girişleri
  63
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 263 + 16439

  Cevap: Sözün öZÜ

  "Eğer bir gün dünyaya âit çok büyük bir derdin olursa;

  Rabbine yönelip:

  «−Yâ Rabbi! Benim çok büyük bir derdim var.» diye sızlanma!

  Tam bir tevekkül ve teslîmiyet içerisinde derdine dön ve ona de ki:

  «−Benim çok büyük bir Rabbim var!»"
  Yazar : Risale Forum
  HAYY' dan geldik, HU' ya gideriz...

 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Nereden Yer
  Şark
  Mesajlar Mesajlar
  1.377
  Blog Blog Girişleri
  63
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 263 + 16439

  Cevap: Sözün öZÜ

  "Kul;

  'yediğini ve giydiğini nereden karşılıyor?'

  diye ortağını gözetleyip durduğu gibi,

  kendi öz nefsini denetlemedikçe aslâ takvâ sahibi olamaz."

  Meymûn ibni Mihrân
  Yazar : Risale Forum
  HAYY' dan geldik, HU' ya gideriz...

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Nereden Yer
  Şark
  Mesajlar Mesajlar
  1.377
  Blog Blog Girişleri
  63
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 263 + 16439

  Cevap: Sözün öZÜ

  "Yapacağın işlerde nefsine danışmak ve ne derse onun aksini yapmak kemâldir, olgunluktur."

  Mevlana
  Yazar : Risale Forum
  HAYY' dan geldik, HU' ya gideriz...

Sayfa 1/2 12 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •