Arama:

Tür: Mesaj; Üyelerimiz: Ahmet.; Excluded Forums: Genel ve Güncel Haberler, Mamak Çöplüğü, Teknoloji Haberleri, Program Merkezi

Sayfa 1/20 1 2 3 4

Arama: Arama işlemi Toplam 0,21 Saniye sürmüştür.

 1. Cevaplar
  10
  Hit
  9.383

  Cevap: süzme adi alçak yahudiler hakkında bir mesele

  .................................
 2. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  53

  1. ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ Ey cennet ve cehennemin sahibi ve hâkimi olan Kudretli Sultan ve Şefkatli Müsteân

  2. ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴِّﻴﻦَ ﻭَ ﺍْﻟﺎَﺧْﻴَﺎﺭِ Ey şeref-i nübüvvet ve şems-i...
 3. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  52

  1. ﻳَﺎ ﺳُﺮُﻭﺭَ ﺍﻟْﻌَﺎﺭِﻓِﻴﻦَ Ey esma ve sıfat-ı celilenle tecelliyatına aşina olanları müstağrak-ı sürur eden Zât-ı Ma'ruf

  2. ﻳَٓﺎ ﺍَﻧِﻴﺲَ ﺍﻟْﻤُﺮِﻳﺪِﻳﻦَ Ey Zât-ı Bârisi ile sohbet ve fikir...
 4. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  51

  1. ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﺤَﺒِﻴﺐُ Ya Rabb ihsan buyurmuş olduğun hayat nimeti ve vücudumdaki kıymettar aza ve cihazâtınla kudretin müsellemdir. Sen Azîmü'ş-Şan, Ne Güzel Dost ve Sahibsin

  2. ﻳَﺎ...
 5. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  50

  1. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺮٰﻯ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺮٰﻯ Ey âlem içinde zahirde ve batında, gizli, aşikâr her şeyi gören ve kimseye vücuden görünmeyen Semavat ve Arzın Nâzırı

  2. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺨْﻠُﻖُ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺨْﻠَﻖُ Ey...
 6. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  49

  ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ Ya İlahi, esma-i ilahiyenden olan şu gelecek ism-i celilinle niyaz ediyorum

  1. ﻳَﺎ ﻣُﻨَﻮِّﻝُ Ey atiyye ve ihsanlarıyla zîhayatı mütenaim ve minnettar ve medyun-u...
 7. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  48

  1. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻋَﻄَٓﺎﻭُٔﻩُ ﺷَﺮِﻳﻒٌ Ey ihsan ve hediyeleri her zîhayat ve zîşuur yanında muteber ve mâbihil iftihar ve bais-i şükran olan Mün'im-i Ezelî

  2. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻓِﻌْﻠُﻪُ ﻟَﻄِﻴﻒٌ Ey her bir...
 8. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  47

  1. ﻳَﺎ ﻧُﻮﺭَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ Ey nurların maden ve menbaı olan Zât-ı Münevver

  2. ﻳَﺎ ﻣُﻨَﻮِّﺭَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ Ey bütün nurani şeylerin menbaı olan Maden-i Nur

  3. ﻳَﺎ ﻣُﺼَﻮِّﺭَ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ Ey kabiliyettar...
 9. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  46


  1. ﻳَﺎ ﻏَﺎﻟِﺒًﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﻐْﻠُﻮﺏٍ Ey kuvvet ve şiddetle emri nafiz ve hükmü cari olan ve hiçbir cihetle kuvvet ve tesir altında kalmayan Rabb-i Celil

  2. ﻳَﺎ ﺻَﺎﻧِﻌًﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﺼْﻨُﻮﻉٍ Ey...
 10. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  45
  ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ Ya Rabb şu zikredeceğim esma-i şerifenle niyaz ediyorum

  1. ﻳَﺎ ﻗَﺮِﻳﺐُ Ey rahmet ve şefkatiyle, ihsanat ve in'amatıyla mahlûkatına yakın olan Hâlık

  2. ﻳَﺎ...
 11. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  44

  1. ﻳَٓﺎ ﺍَﻗْﺮَﺏُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻗَﺮِﻳﺐٍ Ey kullarına her şeyden çok ziyade yakın ve hâzır, nâzır olan Vâcib-ül Vücud

  2. ﻳَٓﺎ ﺍَﺣَﺐُّ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺣَﺒِﻴﺐٍ Ey sevilecek, tanınacak, bendelik edilecek...
 12. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  43

  1. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍِﻟَﻴْﻪِ ﻳَﻬْﺮَﺏُ ﺍﻟْﺨَٓﺎﺋِﻔُﻮﻥَ Ey Zât-ı ulûhiyetinden korkanların kaçıp rahmet ve re'fetine sığınarak merci-i aslî olan kendi huzur-u izzet ve divan-ı adaletine iltica (ile...
 13. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  42

  1. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺒَﺮِّ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ ﺳَﺒِﻴﻠُﻪُ Ey karalarda ve denizlerde yolları olup muhtelif merakible aciz ve hakir nev-i beşerin ehvenlikte seyir ve seyahat ettiren lütufkar Zât
  ...
 14. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  41

  ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ Ya Rabb şu zikredeceğim esma-i şerifenle senden niyaz ediyorum

  1. ﻳَﺎ ﻏَﺎﻓِﺮُ Ey mağfiret ve şefkat ve afv ve merhamet sahibi olan Zât-ı Gafur

  2. ﻳَﺎ ﺳَﺎﺗِﺮُ...
 15. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  40

  1. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺧَﻠَﻖَ ﻓَﺴَﻮّٰﻯ Ey mahlûkata elzem ve enseb olan cihazâtı yaratıp ve her birerini müsavi ve muadil kılıp iktidar ve lütfu ile âli ve âdil olan Fâtır-ı Zülkemal

  2. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ...
 16. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  39

  1. ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤَﺮْﻫُﻮﺑِﻴﻦَ Ey Merci-i Hakîkî bilip Zât-ı ulûhiyetine rücu' edenleri affına mazhar (eden.)

  2. ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤَﻄْﻠُﻮﺑِﻴﻦَ Ey iştiyak-ı şedid ve ihtiyac-ı azim içinde taleb...
 17. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  38

  1. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَﻣَﻔَﺮَّ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍِﻟَﻴْﻪِ Dünya ve ahirette kaçıp sığınacak birisi yok, ancak o Bâri-i Zülkemal var

  2. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻣَﻔْﺰَﻉَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍِﻟَﻴْﻪِ Feryad ve figan ve istimdada...
 18. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  37

  ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ Ya Rabb şu esma-i şerifenle Zât-ı kibriyandan niyaz ediyorum

  1. ﻳَﺎ ﻛَﺎﻓِﻰ Ey Vâcib-ül Vücud bana sen yetersin başkası lazım değil

  2. ﻳَﺎ ﻭَﺍﻓِﻰ Ey va'd-i...
 19. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  36

  1. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺧَﺎﺿِﻊٌ ﻟَﻪُ Ey âlemde her şey a'zam celaline ve ekmel cemaline ve ekrem evsafına boyun eğen, hadsiz bir derecede zillet ve hakaretini izhar eden Zât-ı Celil-üş...
 20. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  35

  1. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻋَﻬْﺪِﻩِ ﻭَﻓِﻰٌّ Ey ahd ve va'd ettiği umurda sabit olup taahhüd ettiği vezaifi tamamen icra eden Fail-i Muhtar

  2. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻭَﻓَٓﺎﺋِﻪِ ﻗَﻮِﻯٌّ Ey azm ve cezm ve...
 21. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  34

  1. ﻳَٓﺎ ﺍَﻋْﻈَﻢُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻋَﻈِﻴﻢٍ Ey uluların ulusu, izzet ve celal sahibi Kâdir-i Zülcelal

  2. ﻳَٓﺎ ﺍَﻛْﺮَﻡُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻛَﺮِﻳﻢٍ Ey lütuf ve kerem ve haslet-i memduha sahiplerinden en...
 22. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  33

  1. ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻭَﺍﺣِﺪُ Ey münferid hükmüyle umur-u mucibeyi vukua getiren Zât-ı Ehad

  2. ﻳَﺎ ﻭَﺍﺟِﺪُ Ey ilim ve irade ve her hususta müstağni, ayn-ül gayr kudret-i kâmile...
 23. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  32

  1. ﻳَﺎ ﻋَﺰِﻳﺰًﺍ ﻟﺎَ ﻳُﻀَﺎﻡُ Ey şeref ve izzet ve kudret sıfatlarını cami' ve zulüm ve nâhak muameleye hedef olmayan Kâdir-i Zülcelal

  2. ﻳَﺎ ﻟَﻄِﻴﻔًﺎ ﻟﺎَ ﻳُﺮَﺍﻡُ Ey azamet ve kibriyası ile...
 24. Cevaplar
  54
  Hit
  10.684

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  31

  1. ﻳَﺎ ﻛَﺮِﻳﻢَ ﺍﻟﺼَّﻔْﺢِ Ey isyankâr kullarının izhar-ı şeref-i izzetine günahından geçerek afv ile muamele yapan Zât-ı Zülkemal

  2. ﻳَﺎ ﻋَﻈِﻴﻢَ ﺍﻟْﻤَﻦِّ Ey acizlere talebsiz ve meccanen çok...
 25. Cevaplar
  10
  Hit
  9.383

  Cevap: süzme adi alçak yahudiler hakkında bir mesele

  Sarı kitaplar ı savundum veya karşıyım diye halim yok. baktım kelime çevirisi yapmaya çalışmışlar. kitaplara sadeleştirilmiş başlıkla isim koyulması saçma olmuş. benim fikrim Risaleler günümüz diline...
500 sonuçtan 1 ile 25 arası
Sayfa 1/20 1 2 3 4