Arama:

Tür: Mesaj; Üyelerimiz: nizamülmülk; Excluded Forums: Genel ve Güncel Haberler, Mamak Çöplüğü, Teknoloji Haberleri, Program Merkezi

Sayfa 1/4 1 2 3 4

Arama: Arama işlemi Toplam 0,21 Saniye sürmüştür.

 1. öğretmenlerin ve öğrencilerin kıyafet yönetmeliğine dair

  kılık kıyafet mevzuunda sünneti seniye neyi emr ediyorsa o eşkalde kılıkta ve kıyafette olunması zaruri ve mecburidir. zira bu bir edebdir. bahusus muallim ve müderrislerin beyaz sarık sarmaları...
 2. Müderrislik, Mollalık, Muallimlik Mektebleri Açılsın.

  evet Şeriatı Ahmedi A.S.M. ve Şeriatı Garra tarzından eğitim ve öğretim ve recek müderrislerin muallimlerin ve mollaların yetiştirilmesi için okul açılsın. maden avrupa birliği arefesindeyiz. bu...
 3. Cevaplar
  1
  Hit
  1.605

  Cevap: Canım Abim(Hizmet Fedaileri)

  tarikatleri hattı kur'aniyi ve Sünneti seniyeyi de bahusus şeairi islamiyeyide onlara aşılayınız lütfen. Kavaidi Şeriatı Garra Ve Desatiri Sünneti Seniye ne ise bitamamihe olduğu gibi talim ve tedris...
 4. İlköğretimlerde Osmanlıca Türkçesininde Zaruri Ders Olarak Okutulması Hk.

  Osmanlıca Türkçesini İlköğretimlerde 8 senelik dersler halinde tatbik ve uygulama olsun. Türkçe gibi Zaruri Ders Olsun. Talim ve Terbiye Kurulundan geçsin ve talim ve tedrise konsun.

  ...
 5. Tefriki Tedrisatın Tatbik Edilmesinin Zarureti Hk.

  fikir özgürlüğüne istinaden derimki
  tevhidi tedrisatın dünyada da ahirette de saadetimizi iptal ederek fuhuşun artması kebairin şiddetlenmesi ve dahi ahlaksızlığın ziyadesiyle artmasına sebep olması...
 6. Cevap: Tabut-u sekine hz.musa'nin ahit sandiği nerede saklaniyor

  allahu a'lem bissavab bu sualinizin cevabı şu olmak gerekdir ki;

  AYASOFYA CAMİİ ŞERİFİ GİZLİ MAHFİL BÖLÜMÜNDEDİR. HRİSTİYAN ALEMİNDEKİ BAŞPİSKOPOSLAR BUNU BİLİYORLAR. AYNI ZAMANDA YAHUDİLERDE....
 7. Cevap: BU RÜYANIN YORUMUNU YAPABİLEN VARSA BENİDE AYDINLATSIN

  muhterem fezapilotu,

  mevzu bahis olan itikad meselesidir. en ehemm olan bu meselei mühimmenin tahlilinde ehli imanın bazı zevatın kisvesinin malumunda olmasına hizmet etmekte gıybet göremiyoruz....
 8. Cevap: BU RÜYANIN YORUMUNU YAPABİLEN VARSA BENİDE AYDINLATSIN

  a.s.

  allahu a'lem bu rü'yanın tabiri şu olmak gerekdir ki;

  hocaefendi tabir ettiğiniz zatın bazı hakaiki bahusus risaletünnurların bir irşad hareketi olması gibi mevzuatta beyanda ve izahta...
 9. yakazaten kral cini gördüm. meleki sıyanet muhafaza etti.

  biiznillah meleki sıyanet olan gavsı a'zam ve imamı ali k.v. bizleri hıfzı ilahiye ile nezaretçi ve muhafaza ediyorlar. kral cin kırmızı bir ışık dalgasından kuyudan çıkar gibi çıktı. dehşet bir...
 10. Payinde nur divani sancaktariyim ya resulallah a.sm.

  Resulü ekrem a.s.m'in nur divani sancaktari

  nizamülmülkü sanii maraşi
 11. alemi menamda kalemim resulü ekrem a.s.m. elini öpmüş.

  resulü ekrem asm mahşer meydanında duruyor. Mübarek başlarında simsiyah bir sarık. ve dört beliği var. ve biz çocuğumla birlikte yanına varıyoruz. Mübarek ellerinden öpüyoruz. ve bize bir kitap bana...
 12. risaletünnurların hattı kur'an nüshalarındaki çizgilerin sırlarına dair

  Aziz Sıddık ve Sadık Muhterem Editör Nur talebesi,
  mevzubahise mukabil izahat ve şerhiniz cidden bizleri surar gark etti. Cenabı Hakk razı olsun. Affınıza tahassün ederek bu mesele-i mühimme ile...
 13. Cevap: şuhuru selasede manevi hava tasfiye oluyor.

  amin. amin. amin.

  ezel ebed sultanının bahşiş yevmi mahsusaları olan şu şuhuru selase ve leyalii mübarekenin rızayı ilahiye dairesinde bihakkın icra ve ikamesi duaları ile. rızaenlillahi
  ...
 14. Cevap: şeairi islamiyeye ittiba et. 100 şehit sevabını al.

  cenabı hakk siz muhtereme mualla ve mücella hanımefendilere saadeti dareyni ihsan etsin.amin. evet tereddüdsüz olarak söylüyorum kadının siperi ve kal'ası olan ÇARŞAFI giymek ve mucibince amel etmek...
 15. Nur divani serkatibi ve sancaktari nizamülmülkü sanii maraşi

  Nur u divan i hatt i hümayun vakfi

  teşekkülati şöyledir;

  hatt şurasi

  hatt matbaasi

  hatt kütübhanesi
 16. tevafuk esas ittihaz edilir fakat sair hatlarda da

  sair hatlar ilede nurlar neşir edilebilir. zira esas olan tevafuk olduğu gibi birde hattı kur'aninin neşri esasdır.

  hattatlar ile müzakerede bulundum. nur divanında hattı hümayun hattı kur'ani...
 17. Ahmet hüsrev efendinin hizmetinin tevessüü mahiyetinde derimki

  nasıl Ahmet Hüsrev Efendi hayrat neşriyatı ve vakfını imar ederek küşad etti.
  KUR'AN DELLALLIĞI ŞAHSİYETM İLE DERİM Kİ;

  BENDE NUR DİVANINDA HATTI HÜMAYUNU HATTI KUR'ANİYE VAKFINI VE NEŞRİYATINI...
 18. Cevaplar
  1
  Hit
  1.432

  Bende nur divani sancağini taşiyacağim

  hidemat-ı Kur'aniye projeleri

  1) medresetüzzehra camii şerifi ve külliyesi inşası ve küşadı projesi

  2) nuru divanı hattı hümayun vakfı kuruluş projesi

  3) nuru divanı hattı hümayun...
 19. Cevaplar
  0
  Hit
  1.538

  Nur divani tevessü' projesi

  hidemat-ı Kur'aniye projeleri

  1) medresetüzzehra camii şerifi ve külliyesi inşası ve küşadı projesi

  2) nuru divanı hattı hümayun vakfı kuruluş projesi

  3) nuru divanı hattı hümayun...
 20. Cevaplar
  0
  Hit
  1.163

  hidemat-ı Kur'aniye projeleri

  1) medresetüzzehra camii şerifi ve külliyesi inşası ve küşadı projesi

  2) nuru divanı hattı hümayun vakfı kuruluş projesi

  3) nuru divanı hattı hümayun neşriyatın teşekkülü projesi

  4)...
 21. Ezel ebed sultaninin mahsus günü leyalii mübareke

  nasıl bir padişahın hususi günleri olur. mesela mahsus bir gün olan tahta geçmesi veya bayram günü cuma selamlığı gibi işte o günlerde devletin hazinesi kapısı açık olur bahşişler bire bin dağıdılır....
 22. Cevaplar
  1
  Hit
  1.180

  Reğaib kandili ihya programi

  1) kur'an tilaveti
  2) risaletünnur dersi okuma
  3) risaletünnur dersi yazma
  4) cevşenülkebir kiraati
  5) cemaatle dua
  6) reğaib gecesi namazi


  vesair ibadetuttaatle icra ihya ve tatbik...
 23. şuhuru selasede manevi hava tasfiye oluyor.

  şuhuru selasenin gelmesiyle kalblerin ibadet aylarına teveccühü ile manevi havanın kısmen temizlenmesi ve tasfiyesi oluyor.
  istifade etmeye çalışalım. nasibimiz ziyade olur inşaallah.

  ...
 24. Cevap: şeairi islamiyeye ittiba et. 100 şehit sevabını al.

  evet muhterem,

  yani esas kanaat ve iktisad düsturlarının esas ittihaz edilmesidir. mucibince amel oluna.

  nizamülmülk ü sani
 25. Cevaplar
  13
  Hit
  9.315

  Sabit: Cevap: Risale-i Nur'da Mehdilik

  Gelecek olan o zatin üç vazifesi olacak;

  1) ehli imanin imanini kurtarmak,

  2) hilafeti muhammediye a.s.m. ünvani ile şeriati garrayi icara ve tatbik,

  3) hilafeti muhammediyeyi a.s.m.'i...
84 sonuçtan 1 ile 25 arası
Sayfa 1/4 1 2 3 4