+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
Sayfa 1/4 1234 SonSon
35 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  5.775
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1247 + 95804

  Risale-i Nur külliyatı neden Türkçe basılmıyor?

  Risale-i Nur külliyatı neden Türkçe basılmıyor? Bunun bir sebebi var mıdır? Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bile meali varken, neden Risaleler sadeleştirilmiyor?
  Risalelerin, kendi döneminin en anlaşılır ve açık Türkçe dili ile yazıldığını, aynı zaman diliminde yazılmış diğer yazarların kitaplarına bakarak anlamak mümkündür.

  Sadeleştirilme mevzuuna gelince;

  Risale-i Nur, kendine has, bedi' bir üslûba sahiptir. Müellifin ifadesiyle Risale-i Nur, “Ne şarkın malumatından, ulûmundan ve ne de Garbın felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir. Belki semavî olan Kur’ânın,şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebe-i arşîsinden iktibas edilmiştir.” (1)

  Risale-i Nurlar 1926-1950 yılları arasında yazıldı.O günlerden bu günlere Türk dilinde çok şeyler değişti ve değiştirildi. Dilin bazı kelimelerinin zamanla değişmesi fıtri bir seyir olmakla beraber, ülkemizde bazıları ecdatla bizi bağlayan en mühim köprü olan dili tahrip ettiler. Bunun sonucu olarak, elli yıl öncesinin kıymetli eserlerini insanımız anlamakta cidden zorlanıyor. Maalesef, “Dilaçar” gibiler, nesiller arasında derin uçurumlar açabilmişlerdir. Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslâm İlmihali ve Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’ân Dili isimli eserleri, Risale-i Nur’la aynı dönemde yazılmıştır. Bu iki önemli eser, yeni neslin muhatap olabilmesi için sadeleştirilmiştir.

  Bazıları, “Risale-i Nur da sadeleştirilsin” temayülündedir. Bu meselede bir kaç noktaya dikkat çekmekte fayda görüyoruz:

  1. Risale-i Nur, ecdadımızın diliyle aramızda tek köprü olarak kalmıştır. Hiç olmazsa bu köprüyü ortadan kaldırmamak lâzımdır.

  2. Asıl hizmet, Risale-i Nurları halkın seviyesine indirmek değil, halkı Risale-i Nurların seviyesine çıkarmaktır.

  3. Sadeleştirilmiş bir Risale-i Nur; üslubundan, letâfetinden, tesirinden çok şey kaybedecektir. Eserin orijinali “fikir komandoları” yetiştirirken, sadeleşmiş hali bunu gerçekleştiremeyecektir.

  4. Bu eserlerde geçen ve şimdiki nesle yabancı gelen temel kelimeler bin kadardır. Bir aylık bir çalışmayla bunlara aşina olmak mümkündür. Bunu bırakıp kolaya yönelmek kahramanlık değildir. Unutmamak gerekir ki, “Zorlukla beraber bir kolaylık vardır.”

  5. İnsan, kelimelerle konuşur, kavramlarla engin bir tefekküre ulaşır. Bu eserlerde geçen Kur’ânî ıstılahları, cılız ifadelerle karşılayabilmek mümkün değildir. Yeni nesli, böyle ıstılahlardan mahrum etmeye hakkımız yoktur.

  6. Risalelerin kelimelerine yabancı kalanlar, lügat kullanarak bu eksiklerini tamamlayabilirler. İsterlerse de lügatli olarak basılan nüshalardan okuyabilirler. Bu, onların tercihine kalmış bir durumdur. Mühim olan anlamak ve istifade etmektir. Bediüzzaman Hazretlerinin İşaratül İ'caz tefsiri için ifade ettikleri aşağıdaki sözler, ilerde bu eserler üzerinde bazı çalışmaların yapılabileceği -şerh gibi- şeklinde kanaatimiz vardır. Ancak Risalelerin sadeleştirilmesiyle ilgili olarak hatıralarda ve Risale-i Nur külliyatından herhangi bir malumata sahip değiliz.

  "Belki inşaallah, şu cüz-ü tefsir ve altmışaltı adet, belki yüz otuz adet Sözler ve Mektubat risaleleriyle beraber me'haz olursa, ileride bahtiyar bir heyet öyle bir tefsir-i Kur'ani yazsın, inşaallah.." (2)

  İzahta bazı farklı tarzlar olabilir. İşin ehli olup Risaleleri bulandırmadan izahatta bulunan ehli ilmin yaptığı bazı açıklamalar faydadan hali değildir. Çünkü önemli olan insanların anlayıp istifade etmesidir. Tabi her şeyde aşırılık iyi değil. Hiç izah etmemekte iyi değil, çok izah yapıp okunan cümleyi unutmak veya unutturmakta iyi değildir. Çok fazla mutaassıp olmaya gerek yok. Risaleleri dar kalıplara sıkıştırmadan yerine göre yapılabilen makul izah faydalı olur kanaatindeyiz.

  Konu tartışmalı bir konudur. Bu konuda farklı meşrepler ortaya çıkmıştır. Her birinin kendine göre haklılık payı olabilir. Nasip olursa ilerde sitemizde bu konuda makale neşredeceğiz. Ancak şimdilik şu kadarını söyleyebiliriz:

  -Risalelerin zaten kendisi izahtır. Kur'an izah edilirken -ihtiyaç olan yerlerde- risalelerin izah edilmesi gayet normal bir durumdur. Risalelerde öyle cümleler var ki, belli bir alt yapı olmadan anlaşılmaz. Özellikle umuma bakan derslerde buraların açıklanması bir zorunluluktur.

  Mesela "Ruh zîhayat, zîşuur, nuranî, vücud-u haricî giydirilmiş, câmi', hakikatdar, külliyet kesbetmeğe müstaid bir kanun-u emrîdir." "Âmm, hâssa delâlât-ı selâsenin hiçbirisiyle delâlet etmez."

  -Bazılarının izahları izah olmaktan ziyade adeta bir sohbete dönüşmekte, bu da dersin risale dersi olmasını ortadan kaldırmaktadır. Böyle naehillerin tavırları izaha karşı haklı olarak bazılarında bir antipati meydana getirmiştir. Yani bir ifrat ve tefrit söz konusudur. Ortasını bulmak gerekir, gerekli yerlerde gereken açıklama yapılmalı dersin ahengi ve bütünlüğü zedelenmemelidir.

  -Hizmette tek metot değil muhtelif metotlar olabilir. "İlla bu budur" demek yerine herkes kendi metoduyla yoluna devam eder ve başkasına ilişmezse problem kalmaz.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla Risale-i Nur Editör

  Benzer Konular
  Risale-i Nur Külliyatı,
  Risale-i Nur Külliyatı, Risale-i Nur Külliyatı, Devami...
  Risale-i Nur Külliyatı
  Risale-i Nur Külliyatı SÖZLER • Besmelenin sırrı ve mevcudatın lisan-ı hal ile nasıl Bismillah dediği. • Cena
  Risale-i Nur Külliyatı Şeması
  Risale-i Nur Külliyatı Şeması
  Risale-i Nur Külliyatı
  Risale-i Nur Külliyatı Selamün Aleyküm ; Öncelikle Risale-i Nur'a gösterdiğiniz ilgiden dolayı Allah ebeden razı olsun. İnşallah bu vesile ile sizde çevrenizdekilerin imanını kurtarmada bir vesile olma şerefine nail olursunuz. Kita
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2012
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  58
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 46 + 20

  Cevap: Risale-i Nur külliyatı neden Türkçe basılmıyor?

  Risalelerin Sadeleştirilmesi

  Risaleler neden günümüz Türkçesine çevrilerek gençliğin istifadesine sunulmuyor? Çeviri hiç bir zaman aslının yerini tutamayacağını da biliyorum, aslı kalmalı. Fakat anlaşılması için de böyle bir çalışma gerekmiyor mu?

  Cevap

  Sizin de 'aslı kalmalı' derken temas ettiğiniz gibi, günümüzün kasden fakirleştirilmiş Türkçesi ile yapılacak bir sadeleştirme Risale-i Nur gibi bir şahesere büyük zararlar verir. Manalar uçar, edebi zenginliği söner, müeellif hazretlerinin üsluba yansıyan ihlası ve orjinalindeki tesir kuvveti zedelenir.Bununla beraber Üstad Hazretleri şerh ve izahlar yapılmasına da müsaade etmiştir. 29. Mektubun 6. Kısmında şöyle söyler:"vazifeleri ulûm-u imaniye (iman ilimleri) cihetinde yalnız yazılan şu Sözler'in şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir."Risalelerin, yapılan şerh ve açıklamalarla anlaşılmasına çalışan bazı kitaplar piyasada vardır. Bu çalışmalar henüz yeteri kadar olmasa da ileride yapılacak daha güzel ve çeşitli çalışmalar için bir başlangıç sayılabilir.Şerh ve izah yolu mümkün olduğuna göre, bundan fazlasını istemenin zarardan başka faydası olamaz.Ayrıca, memleketin her tarafında yapılan Nur dersleri ile yine Risale-i Nur'ların izahları yapılmakta ve katılanlar en büyük istifadeyi bu derslerle elde etmektedirler. Hem zamanla risalelerin diline aşinalık kazanarak, kendi başlarına istifade edebilecek bir seviye kazanmaktadırlar.Son olarak şuna da temas etmeliyiz: Risale-i Nur bu milletin yıkılmaya çalışılan bütün değerlerini korumaktadır. Dinini, imanını koruduğu gibi, yazısını da dilini de korumaktadır. Risale-i Nur'un sahip olduğu çok zengin Türkçe'den istifade etmek ve dilimizi zenginleştirmek imkânı varken tersini yapmak, yani Risale-i Nur'un dilini fakirleştirmek çok büyük bir hata olur. Bu gün bu imkân sayesinde, cemiyetimizde milyonlarca insan Risale-i Nur'un zengin dilini anlar ve kullanır bir durumda olması da aslının korunmasının ne kadar mühim olduğunu göstermektedir.
  Yazar : Risale Forum
  Yaşasın şeriat-ı garrâ! Yaşasın adalet-i İlâhî! Yaşasın ittihad-ı millî!

  Ölsün ihtilâf!

  Yaşasın muhabbet-i millî!..

  Gebersin ağrâz-ı şahsiye ve fikr-i intikam!

  Yaşasın şecaat-ı mücessem askerler! Yaşasın satvet-i muşahhas ordular!
  Yaşasın akıl ve tedbir-i mücessem dindar cemiyet-i ahrâr ve Nur talebeleri.  Said Nursî


 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2012
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  58
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 46 + 20

  Cevap: Risale-i Nur külliyatı neden Türkçe basılmıyor?

  mihrimah kardeş çok güzel cevap vermiş Allah razı olsun.
  Yazar : Risale Forum
  Yaşasın şeriat-ı garrâ! Yaşasın adalet-i İlâhî! Yaşasın ittihad-ı millî!

  Ölsün ihtilâf!

  Yaşasın muhabbet-i millî!..

  Gebersin ağrâz-ı şahsiye ve fikr-i intikam!

  Yaşasın şecaat-ı mücessem askerler! Yaşasın satvet-i muşahhas ordular!
  Yaşasın akıl ve tedbir-i mücessem dindar cemiyet-i ahrâr ve Nur talebeleri.  Said Nursî


 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  5.775
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1247 + 95804

  Cevap: Risale-i Nur külliyatı neden Türkçe basılmıyor?

  Estf kardeş, abilerimiz güzel cevap vermiş bize de nakletmek düştü.
  Allah cümlemizden razı olsun inş.
  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.235
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61900

  Cevap: Risale-i Nur külliyatı neden Türkçe basılmıyor?

  Şahsım olarak sadeleştirme teşebüsünde bulunup onaylayanları kınıyor ve sitemimi bildirmekle beraber neye hizmet ettiklerini düşünürken aklıma bunun bazı gizli komitelerin işi olabileceği geldi. Belki süizan ediyorum diye devam ederken bunun süizan ile ilgisinin olmadığını çünkü eser sahibi ve varisleri dahi bu husus hakkında kesin ve net açıklamaları var iken böyle bir şeye teşebbüs etmek elbette o gizli komitelerin işi olabilir. Dünyanın her bir yerinde nurlar arşa çıkarken ve gün geçtikce nurlarla nurlanan insanlar var. Aziz Ustadımız Bediüzzaman ingiliz generalinin kur'ana karşı tavrına müteakip Kur'anın sönmez ve söndürülemez güneş olduğunu ispat ile bu eserleri telif ettiği ortada iken elbette Kur'anın hakikatlerini gizlemeye çalışan (ki gözünü kapayan ancak kendine gündüzü karanlık eder) komiteler elbette Kur'anın bir burhanı olan Risale-i Nurlarıda kendilerine gönderilen kutsal kitabları tahrif ettikleri gibi bu eserleride tahrib etmek için bütün imkanlarını seferber edeceklerdir. Telif edildiği zamanlardaki yaptıklarını anlatmaya kelimelerin sığmayacağını hamiyetperverler bilir. Sürgünler, göz altılar, işkenceler, hapisler, zehirlemeler, baskılar ve dahası.. Bu yapılanları elbette o gizli komiteler kendi elleriyle yapmadılar, yine bizim vatandaşımızın ve dindaşımızın eli ile yapıldığı ortada şimdi yine aynı elleri kullanıyorlar.. O eller ya bilerek ya bilmeyerek o gizli komitelerin planlarını yerine getirdikleri gün gibi ortada. Yine Aziz Ustadımızın terbiyesi ile onlara Allahın doğruyu göstermesini niyaz ediyoruz..
  Yazar : Risale Forum
  ..Ve sahil-i selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz..

  ..dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.
  .

  Ustad Bediüzzaman Said Nursi (M.S. 1876-....) 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2010
  Mesajlar Mesajlar
  63
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 59 + 500

  Cevap: Risale-i Nur külliyatı neden Türkçe basılmıyor?

  Sadeleştirme üzerine çok yazı yazılmış artık bana göre yeni yorumlara gerek yok ZİRA SADELEŞTİRENLER ÖYLE BİR TOKAT YEDİLER Kİ...
  Yazar : Risale Forum

 7. #7

  Cevap: Risale-i Nur külliyatı neden Türkçe basılmıyor?

  bu son yorum oldu mu şimdi...Kardeşlerimizin etini dişlemeyelim aksine onlara dua etmeliyiz...
  Yazar : Risale Forum

 8. #8

  Cevap: Risale-i Nur külliyatı neden Türkçe basılmıyor?

  Kur'anın meal çalışmasına da benzer tepki verilmişti. Klasik kafadan çıkamayıp çözüm üretmek yerine sorunun bir parçası olmaya devam kararı gibi görünüyor. Nurların dili şöyledir böyle güzeldir şöyle etkileyicidir.
  Elbette bunlar doğrudur ki Nurlar bu yüzden sönmez ve döndürülemez deniyor
  Ancak insanların çoğu bu dili bilmiyor işte burada ne yapacağız?

  Risalelerin dili o eşsiz üslubu bozulur diye İngilizceye tercüme etmeyecek miyiz? Almancaya tercüme etmeyecek miyiz?
  Bu tercümeler yapılmış ise sadeleştirmeye karşı böylesi KUTSALI savunurcasına bir direnci doğrusu anlamak zor

  Risale Ruhban Sınıfının Osmanlıda matbaya direnen katipler gibi direniyor olması Nur talebelerinin fıtratına uymuyor. Nur talebelerinin fıtratında taasub ve tabu yer almaz almamalı. Nurların arjinalini okumak isteyen okusun. Bu dili anlamayan zorlanan gençler de sadeleştirtirilmiş halini okusun.
  Her halde dünyada hiç bir esere böyle KUTSALLIK atfedilmemiştit bu artık eserlere nurlara sahip çıkmak değil bir aşamada bağnazlıktır.
  Yazar : Risale Forum

 9. #9
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  814
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 140 + 6655

  Cevap: Risale-i Nur külliyatı neden Türkçe basılmıyor?

  Üstadın hayatta olan talebeleri eserlerin sadeleştirildiğini duyunca ağlamışlardır. Herhalde ömürlerini bu işe adayan ve üstadın kesinlikle izin vermediği "sadeleştirmeyi" savunanlar daha sadeleştirme ile tercümenin farkını bile anlayamamış. Risale-i Nur kadar anlaşılan bir eser için "anlaşılmıyor" diyen herhalde ahmaklığını ilan etmiş olur. Öyle ya bu kadar okuyucusu olan bir eser anlaşılmadığı için mi okunuyor. Sanki sadeleştirdiniz de başınız göğe erdi... Fakat kuvvetli bir el yani devlet eli sizin o sadeleştirdiğinizi zannettiğiniz eserlere sahip çıktı ve tahribatın önünü aldı inşaallah. Üstadın arzusu buydu ve bu gerçekleşti.
  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.235
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61900

  Cevap: Risale-i Nur külliyatı neden Türkçe basılmıyor?

  Alıntı manifesto Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kur'anın meal çalışmasına da benzer tepki verilmişti. Klasik kafadan çıkamayıp çözüm üretmek yerine sorunun bir parçası olmaya devam kararı gibi görünüyor. Nurların dili şöyledir böyle güzeldir şöyle etkileyicidir.
  Elbette bunlar doğrudur ki Nurlar bu yüzden sönmez ve döndürülemez deniyor
  Ancak insanların çoğu bu dili bilmiyor işte burada ne yapacağız?

  Risalelerin dili o eşsiz üslubu bozulur diye İngilizceye tercüme etmeyecek miyiz? Almancaya tercüme etmeyecek miyiz?
  Bu tercümeler yapılmış ise sadeleştirmeye karşı böylesi KUTSALI savunurcasına bir direnci doğrusu anlamak zor

  Risale Ruhban Sınıfının Osmanlıda matbaya direnen katipler gibi direniyor olması Nur talebelerinin fıtratına uymuyor. Nur talebelerinin fıtratında taasub ve tabu yer almaz almamalı. Nurların arjinalini okumak isteyen okusun. Bu dili anlamayan zorlanan gençler de sadeleştirtirilmiş halini okusun.
  Her halde dünyada hiç bir esere böyle KUTSALLIK atfedilmemiştit bu artık eserlere nurlara sahip çıkmak değil bir aşamada bağnazlıktır.
  Sanırım felsefeden azbuçuk anlıyorsunuz; o zaman bilirsiniz ki bir kişi muhatabını tahkir ve itham ediyor ise bir suçluluk psikolojisi içindedir.. Klasik kafa diye nitelendirdiğiniz kafaya Ustad Bediüzzaman giriyor ama sadeleştiriciler girmiyor öyle mi?

  Sadık olmayanların sadakati anlamada zorlanması anlaşılmayacak birşey değil. Nitekim sadece Risale-i Nurlar değil bir çok muhim zatın eserleri tercüme adı altında sadeleştirip bozuk fikirler empoze edilmedi mi?

  Bir dini modernize edebilmek için elbetteki etrafındaki surları yıkmak gerekir ki o din tahrif edilebilsin, Mesele Risale-i Nurların anlaşılması olsaydı buna kimsenin itirazı olmazdı ama anlaşılması için binlerce yolu terk edip yapılmaması gidilmemesi gerekilen bir yolda hiçbir kritere riayet edilmeden gidilirse bunun adına sadeleştirme değil islamiyetin etrafındaki surları yıkıp modernize etme çabası olur, nitekim sadeleştirmeyi başlatan fetullah gülenin söylemleri ve ortaya konulan cinayet mahsülü bunu ispatlar niteliktedir.

  Ha bu arada kutsallık atfetmek derken anlatılan hikayeler ile müslümanları tesir altına almayı sizler çok iyi bilirsiniz.. Nitekim yazdığınız mesajların çoğunda bunu görmemek elde değil.
  Yazar : Risale Forum
  ..Ve sahil-i selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz..

  ..dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.
  .

  Ustad Bediüzzaman Said Nursi (M.S. 1876-....)Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •