Sayfa 6/6 İlkİlk ... 23456
55 sonuçtan 51 ile 55 arası

 1. #51
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  50

  1.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺮٰﻯ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺮٰﻯ Ey âlem içinde zahirde ve batında, gizli, aşikâr her şeyi gören ve kimseye vücuden görünmeyen Semavat ve Arzın Nâzırı

  2.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺨْﻠُﻖُ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺨْﻠَﻖُ Ey yerde ve gökte ne varsa hepsini yaratan ve Zât-ı rububiyeti ebedî ve kadim olup mahlûk olmayan Rabb-ül Âlemîn

  3.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻬْﺪِﻯ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﻬْﺪٰﻯ Ey dilediklerine rah-ı hidayet ve tarik-i müstakimi gösteren ve Zât-ı rububiyeti kâfi ve vafi olup hidayete muhtaç olmayan Zât-ı Hadî

  4.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺤْﻴٰﻰ Ey umum zîruhu cansız bir zerre gibi iken hayattar ve manidar bir kılığa koyan ve hiçbir şeye ihtiyaç göstermeyen ﻣُﺴْﺘَﻐْﻨِﺊِ ﻟَﻤِﻦَ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ

  5.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﻄْﻌِﻢُ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﻄْﻌَﻢُ Ey bütün mahlûkatın it'am-ı iaşe ve rızıklarını hazine-i ilahiyesinden ihsan eden ve kendisi muhtaç-ı taam ve rızık olmayan Rezzak-ı Ezelî

  6.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﺠِﻴﺮُ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺠَﺎﺭُ Ey yarattığı her bir hayattan mahlûka yakın olup bir güneş gibi olup hemhal olurlar. Lakin mahlûkat o izzetli ve haşmetli sultana yakın olamazlar

  7.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻘْﻀِﻰ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﻘْﻀٰﻰ ﻋَﻠَﻴْﻪِ Ey umum mahlûkat ve bilhassa nev-i beşer hakkında kaza ve kader ve ecel ve sair muhtelif hususatı takdir ve hükmeden ve hiçbir şeye mahkum olmayan Zât-ı Galib

  8.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺤْﻜُﻢُ ﻭَ ﻟﺎَ ﻳُﺤْﻜَﻢُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ Ey bütün umur-u âlemde emretmek, men etmek gibi ef'al ve harekatı müstakillen icra eden, irade ve hükmünün hilafına kıyamın asla imkânı olmayan Hâkim-i Mutlak

  9. ve 10.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﻠِﺪْ ﻭَ ﻟَﻢْ ﻳُﻮﻟَﺪْ ﻭَ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﻛُﻔُﻮًﺍ ﺍَﺣَﺪٌ Ey kimseyi doğurmayan ve kimseden doğmayan ve hiçbir şeye mesil ve nazir olmayan Vâcib-ül Vücud Teâlâ Hazretleri

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb herkesçe marufsun, her dilde meşkûrsun. Huzur-u izzetine geldim. Bizi narından halas kıl Allahım.
  Yazar : Risale Forum

 2. #52
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  51

  1.
  ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﺤَﺒِﻴﺐُ Ya Rabb ihsan buyurmuş olduğun hayat nimeti ve vücudumdaki kıymettar aza ve cihazâtınla kudretin müsellemdir. Sen Azîmü'ş-Şan, Ne Güzel Dost ve Sahibsin

  2.
  ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟﻄَّﺒِﻴﺐُ Ey Şeriksiz Alîm ve Nazirsiz Hakîm, kulların her hallerine vakıf, maddi manevi her dertlerine şafi ve kâfi olmakla Ne Güzel Tabibsin

  3.
  ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﺤَﺴِﻴﺐُ Ey zâten ve şerefen âlî ve her halde kâfi ve vâfi olmakla Ne Güzel Hasibsin

  4.
  ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻘَﺮِﻳﺐُ Ey ihya ve irade, in'am ve ihsan cihetiyle Ne Güzel Rabb-i Rahîm ve Ne Hoş Hâzır ve Yakın Hâlık-ı Kerimsin

  5.
  ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟﺮَّﻗِﻴﺐُ Ey mevcudatın hafîz ve siyanetkâr nazırı olan Rabb-i Vekil, Ne Güzel Himayetkârsın

  6.
  ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻤُﺠِﻴﺐُ Ey her dualara icabet eden ve her matlubu veren ve her mes'ulu husule getiren Zât, ne kadar Âli-Cenabsın

  7.
  ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍْﻟﺎَﻧِﻴﺲُ Ey her mahlûku ile ünsiyet ve alışıklığı olan keremkâr Hâlık, ne hoş sohbetsin

  8.
  ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻮَﻛِﻴﻞُ Ey bîkes mazlum ve mağdurların melce ve penahı olan Allahım ne kadar kudretli vekilsin, tefviz-i umura layık ancak sensin

  9.
  ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻤَﻮْﻟٰﻰ Ey Rabb-i Kerim ne şefkatli sahib ve ne büyük sultansın

  10.
  ﻳَﺎ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟﻨَّﺼِﻴﺮُ Hadden efzun inayet ve nihayet derecede eltaf ve keremlerin medyun-u hamd ve şükran. Ne Güzel Yardımcı, Ne Hoş Muinsin

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb cürmümü mukırrım, afvını niyazda musırrım. Bakma siyah defterime, yakma beni onu yak benim yerime.
  Yazar : Risale Forum

 3. #53
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  52

  1.
  ﻳَﺎ ﺳُﺮُﻭﺭَ ﺍﻟْﻌَﺎﺭِﻓِﻴﻦَ Ey esma ve sıfat-ı celilenle tecelliyatına aşina olanları müstağrak-ı sürur eden Zât-ı Ma'ruf

  2.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻧِﻴﺲَ ﺍﻟْﻤُﺮِﻳﺪِﻳﻦَ Ey Zât-ı Bârisi ile sohbet ve fikir ve zikre müştak olanların mahz-ı penah ve mence-i hassı olan Zât-ı Cemil

  3.
  ﻳَﺎ ﻣُﻐِﻴﺚَ ﺍﻟْﻤُﺸْﺘَﺎﻗِﻴﻦَ Ey kalben meyil ve muhabbet edip arzu ve iştiyak edenlerin mededkârı ve yardımcısı olan Zât-ı Kerim

  4.
  ﻳَﺎ ﺣَﺒِﻴﺐَ ﺍﻟﺘَّﻮَّﺍﺑِﻴﻦَ Ey tevbe ve istiğfarla affına sığınıp nadimen "Ya Rabb lütuf ile çirkin ef'alimi ıslah buyur " diyenleri seven Zât

  5.
  ﻳَﺎ ﺭَﺍﺯِﻕَ ﺍﻟْﻤُﻘِﻠِّﻴﻦَ Ey acz ve iftikar edenlere rızık ve gına veren Rezzak-ı Ezelî

  6.
  ﻳَﺎ ﺭَﺟَٓﺎﺀَ ﺍﻟْﻤُﺬْﻧِﺒِﻴﻦَ Ey günahkârların yegâne ümid ve emel ve ilticagâhları olan hilmi ile meşhur bulunan Rabb-i Gaffar

  7.
  ﻳَﺎ ﻛَﺎﺷِﻒَ ﺍﻟْﻤَﻜْﺮُﻭﺑِﻴﻦَ Ey yas ve kedere giriftar olanların gam ve gussalarını def' ve izale buyuran Zât-ı Lütufkâr

  8.
  ﻳَﺎ ﻣُﻨَﻔِّﺴًﺎ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤَﻐْﻤُﻮﻣِﻴﻦَ Ey elem ve kedere düçar olanların elem ve kederlerini ferah ve sürura tebdil eden Zât-ı Kerim

  9.
  ﻳَﺎ ﻣُﻔَﺮِّﺟًﺎ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤَﺤْﺰُﻭﻧِﻴﻦَ Ey mahzun ve mükedder ve gayet müteellim olanlara ferah ve ferec ve zafer veren Zât-ı Ecell

  10.
  ﻳَٓﺎ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍْﻟﺎَﻭَّﻟِﻴﻦَ ﻭَ ﺍْﻟﺎٰﺧِﺮِﻳﻦَ Ey mazide geçenlerin ve istikbalde gelecek nev-i insanın Mabud-u Bilhakkı olan Allah Tebarek ve Teâlâ Hazretleri

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb cürüm ve isyanımı mukırrım. Afvını niyazda musırım. Bakma siyah defterime. Yakma beni onu yak benim yerime.
  Yazar : Risale Forum

 4. #54
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  53

  1.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ Ey cennet ve cehennemin sahibi ve hâkimi olan Kudretli Sultan ve Şefkatli Müsteân

  2.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻴِّﻴﻦَ ﻭَ ﺍْﻟﺎَﺧْﻴَﺎﺭِ Ey şeref-i nübüvvet ve şems-i risaletine mebus ve müşerref ve velayet-i asfiya ve şüheda ve etkiya ve sülehanın ve hayr-ul ümme olanların Rabb-i Kerimi

  3.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺼِّﺪِّﻳﻘِﻴﻦَ ﻭَ ﺍْﻟﺎَﺑْﺮَﺍﺭِ Ey senin rıza-i Rabbaniyen uğrunda her türlü faidelere arka çevirerek sadakat ve melahatı tam ve daim olanların Rabb-i Azîmi

  4.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺼِّﻐَﺎﺭِ ﻭَ ﺍﻟْﻜِﺒَﺎﺭِ Ey zillet ve hakaret, hem ululuk ve azametli mevsuf olanların Rabb-i Azîmi

  5.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺤُﺒُﻮﺏِ ﻭَ ﺍْﻟﺎَﺛْﻤَﺎﺭِ Ey zîhayata atâ ve ihsan olunan dane ve meyvelerin sahib ve mâliki olan Daim-i Muhsin

  6.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍْﻟﺎَﻧْﻬَﺎﺭِ ﻭَ ﺍْﻟﺎَﺷْﺠَﺎﺭِ Ey faide ve ehemmiyet ve fazileti sayılamayacak kadar çok olan ırmakların ve binler çeşit ağaçların Rabb-i Mâlik-i Kadimi olan Allah-u Azîmü'ş-Şan

  7.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺼَّﺤَﺎﺭٰﻯ ﻭَ ﺍﻟْﻘِﻔَﺎﺭِ Ey münbit ve mahsuldar ova ve yaylaların ve kuvve-i inbatiyeye salih olmayan çöllerin mâliki olan Allah Tebarek ve Teâlâ Hazretleri

  8.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻌَﺒِﻴﺪِ ﻭَ ﺍْﻟﺎَﺣْﺮَﺍﺭِ Ey hürriyeti alınmış köle ve esirlerin, hem serbest ve müstakil olan kimselerin sahib ve Rabbi olan Rahman-ı Rahîm

  9.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍْﻟﺎِﻋْﻠﺎَﻥِ ﻭَ ﺍْﻟﺎِﺳْﺮَﺍﺭِ Ey gizli, mektub, aleni ve sarih her şeye âgâh ve vâkıf olan Âlimü's-sırrı ve'l-hafiyyat

  10.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟَّﻴْﻞِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬَﺎﺭِ Ey zîhayatın ve hususiyetle nev-i insanın refah ve saadetine muhtass geceyi siyah perde ile örtüp hem istirahat ve korkulu şeylerden selamet ve necat, hem Hallak-ı Zülcelale ibadet ve gündüzü de vakt-i maişet ve seyahat kılan Mâlik-ül Mülk

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb cürüm ve isyanımı mukırrım. Affını niyazda musırım. Bakma siyah defterime. Beni yakma, onu yak benim yerime.
  Yazar : Risale Forum

 5. #55
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2012
  Mesajlar Mesajlar
  1.109
  Blog Blog Girişleri
  40
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 131 + 4530

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  Hayrat bunun orijinal neşretti ama daha piyasaya sürmedi
  Yazar : Risale Forum
  Cenab-ı Hak bizi ve sizi
  Tarîk-ı Hak'ta, Hizmet-i Kur'aniyede
  Sebat ve Metaneti versin!

  âmîn.

  Barla Lahikası ( 330 )

Sayfa 6/6 İlkİlk ... 23456

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •