Sayfa 4/6 İlkİlk 123456 SonSon
55 sonuçtan 31 ile 40 arası

 1. #31
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  30

  1.
  ﻳَﺎ ﻋَﺎﺻِﻢَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻌْﺼَﻤَﻪُ Ey günah ve measiden korunmak isteyenleri cenah-ı rahmetine alıp koruyan Zât-ı Hafiz

  2.
  ﻳَﺎ ﺭَﺍﺣِﻢَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﺮْﺣَﻤَﻪُ Ey rahmet ve inayetini isteyenleri koruyup rahmet ve keremine mazhar eden Zât-ı Cemil

  3.
  ﻳَﺎ ﻧَﺎﺻِﺮَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻨْﺼَﺮَﻩُ Ey nusret ve fütuhat taleb edenlerin muin ve yardımcısı olan Allah Celle Celalühü

  4.
  ﻳَﺎ ﺣَﺎﻓِﻆَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﺤْﻔَﻈَﻪُ Ey şerlerden, muzırlardan, menhîlerden himaye dileyenlerin hamisi ve nazırı olan Zât-ı Kibriya

  5.
  ﻳَﺎ ﻣُﻜْﺮِﻡَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻜْﺮَﻣَﻪُ Ey iyilik ve ihsan ve mürüvvet taleb edenlerin izzetli ve şerefli Mükrim-i Hakîkîsi olan Halik-ı Kerim

  6.
  ﻳَﺎ ﻣُﺮْﺷِﺪَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﺮْﺷَﺪَﻩُ Ey hakka vasıl olmak isteyene, doğru yolları açan ve hidayet ve sadakatı müyesser kılan Zât-ı Latif

  7.
  ﻳَﺎ ﻣُﻌِﻴﻦَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻌَﺎﻧَﻪُ Ey şiddetli zarurette kalıpta inayet taleb edenlere meded ve nusret eden inayetkâr Rabb-i Bâki

  8.
  ﻳَﺎ ﻣُﻐِﻴﺚَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻐَﺎﺛَﻪُ Ey feryat ve figan edip meded isteyenlere şefkat ve merhametiyle imdat eden Zât

  9.
  ﻳَﺎ ﺻَﺮِﻳﺦَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﺼْﺮَﺧَﻪُ Ey sayha ve nidalarla feryat ve figan ile rahmet ve merhametini isteyen aciz ve zelillere inayet veren Hüda-i Kerim

  10.
  ﻳَﺎ ﻏَﺎﻓِﺮَ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻐْﻔَﺮَﻩُ Ey afv ve mağfiret niyaz edenin günahını setredip yarlığayan Cenab-ı Hakk Celle ve Âla Hazretleri

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb Mabud-u Bilhaksın, âdil padişahsın, dergâh-ı mağfiretine girdim. Ey Rabb-ı Nacî, cehennemden halas kıl bizi.
  Yazar : Risale Forum

 2. #32
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  31

  1.
  ﻳَﺎ ﻛَﺮِﻳﻢَ ﺍﻟﺼَّﻔْﺢِ Ey isyankâr kullarının izhar-ı şeref-i izzetine günahından geçerek afv ile muamele yapan Zât-ı Zülkemal

  2.
  ﻳَﺎ ﻋَﻈِﻴﻢَ ﺍﻟْﻤَﻦِّ Ey acizlere talebsiz ve meccanen çok büyük hacetlerini reva kılan Zât-ı Kerim

  3.
  ﻳَﺎ ﻛَﺜِﻴﺮَ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮِ Ey herkesin matlub ve mergubu olan şeyleri çok ve mebzul olarak ihsan buyuran Zât-ı Mün'im

  4.
  ﻳَﺎ ﻗَﺪِﻳﻢَ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞِ Ey cud ve kerem ve inayet ve ihsanının evvel ve nihayeti olmayan Zât-ı Latif

  5.
  ﻳَﺎ ﻟَﻄِﻴﻒَ ﺍﻟﺼُّﻨْﻊِ Ey her iş ve icadı hoş ve zarif ve çok hikmetli olan Mevla-yı Müteâl

  6.
  ﻳَﺎ ﺩَٓﺍﺋِﻢَ ﺍﻟﻠُّﻄْﻒِ Ey ebedî ve nihayetsiz lütuf ve keremi olan Hayy ve Bâki

  7.
  ﻳَﺎ ﻧَﺎﻓِﺲَ ﺍﻟْﻜَﺮْﺏِ Ey gam ve keder ve nâümidliği iyiliğe, ferec ve sevince tebdil eden Zât-ı Ecell-i A'la

  8.
  ﻳَﺎ ﻛَﺎﺷِﻒَ ﺍﻟﻀُّﺮِّ Ey bela ve mihnet ve sıkıntı gibi zarar iras eden esrarı açıp zahire koyan ve selamete götüren Zât

  9.
  ﻳَﺎ ﻣَﺎﻟِﻚَ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚِ Ey yerlerin ve göklerin ve üzerindeki mevcudatın sahib ve mutasarrıfı olan Allah Celle Celalühü

  10.
  ﻳَﺎ ﻗَﺎﺿِﻴًﺎ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ Ey adalet ve hikmete muvafık ve sevaba mukarin hüküm veren Hâkim-i Âdil

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb kullarda cürüm çok, senin ise affın hak. Günah defterimizi yak, bize mağfiretle bak.
  Yazar : Risale Forum

 3. #33
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  32

  1.
  ﻳَﺎ ﻋَﺰِﻳﺰًﺍ ﻟﺎَ ﻳُﻀَﺎﻡُ Ey şeref ve izzet ve kudret sıfatlarını cami' ve zulüm ve nâhak muameleye hedef olmayan Kâdir-i Zülcelal

  2.
  ﻳَﺎ ﻟَﻄِﻴﻔًﺎ ﻟﺎَ ﻳُﺮَﺍﻡُ Ey azamet ve kibriyası ile perdelenen, daim olan Zât-ı Kerim

  3.
  ﻳَﺎ ﺭَﻗِﻴﺒًﺎ ﻟﺎَ ﻳَﻨَﺎﻡُ Ey uyku ve gaflet gibi ahval-ı mahlûkiyeden arî ve beri, cümle âlemleri hıfz edici ve gözetici olan Hâlık-ı Zülkemal

  4.
  ﻳَﺎ ﻗَٓﺎﺋِﻤًﺎ ﻟﺎَ ﻳَﻔُﻮﺕُ Ey bâki ve daim olduğu halde asla gaib ve uzak olmayan Hayy-ı Bâki

  5.
  ﻳَﺎ ﺣَﻴًّﺎ ﻟﺎَ ﻳَﻤُﻮﺕُ {Ey ölmeyen Hayy,}

  6.
  ﻳَﺎ ﻣَﻠِﻜًﺎ ﻟﺎَ ﻳَﺰُﻭﻝُ Ey zevalsiz Padişah ve mülkünde ezelî ve ebedî sahib ve mutasarrıfı olan Rabb-i Müteâl

  7.
  ﻳَﺎ ﺑَﺎﻗِﻴًﺎ ﻟﺎَ ﻳَﻔْﻨٰﻰ Ey hiçlik ve yokluk arız olmayan ve zevale mahkum olmayan, mülkünde daim olan Hâkim-i Ezelî

  8.
  ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻤًﺎ ﻟﺎَ ﻳَﺠْﻬَﻞُ Ey açık ve gizli, gaib ve hazır her şeye ilm-i Zâtisiyle agâh olan Zât-ı Alîm

  9.
  ﻳَﺎ ﺻَﻤَﺪًﺍ ﻟﺎَ ﻳُﻄْﻌَﻢُ Ey havaic-i zaruriyeden hiçbirine muhtaç olmayan Ganiyy-i Mutlak

  10.
  ﻳَﺎ ﻗَﻮِﻳًّﺎ ﻟﺎَ ﻳُﻀْﻌَﻒُ Meşiet-i Rabbaniyesi iktizası irade kıldığı şeyi yapmakta acz ve zaafa düşmeyen kuvvetli Mutasarrıf

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb bizlerde günah çok. Senin ise affın hak. Günah defterimizi yak. Bize mağfiretle bak. Cehennem narından kıl azade.
  Yazar : Risale Forum

 4. #34
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  33

  1. ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻭَﺍﺣِﺪُ Ey münferid hükmüyle umur-u mucibeyi vukua getiren Zât-ı Ehad

  2. ﻳَﺎ ﻭَﺍﺟِﺪُ Ey ilim ve irade ve her hususta müstağni, ayn-ül gayr kudret-i kâmile sahibi olan Allah Celle Celalühü

  3.
  ﻳَﺎ ﻣَﺎﺟِﺪُ Ey şeref ve izzet ve kerem sahibi olan Zât-ı Ecell-i A'la Hazretleri

  4.
  ﻳَﺎ ﺭَﺍﺷِﺪُ Ey hayır ve hidayete, rahmet ve istikamete götüren Zât-ı Kâmil

  5.
  ﻳَﺎ ﺑَﺎﻋِﺚُ Ey öldükten sonra diriltmek kudretini haiz olan Kâdir-i Zülcelal

  6.
  ﻳَﺎ ﺷَﺎﻫِﺪُ Hata, savab, hak, nahak her şeyi gören, bilen, işiten Zât-ı Basir

  7.
  ﻳَﺎ ﻭَﺍﺭِﺙُ Ey imtihan için vücuda getirdiği halkın hayatına son verip, her şeye vâris olan Hayr-ul Vârisin

  8.
  ﻳَﺎ ﺿَٓﺎﺭُّ Ey hükmü iktizası müstehak olanlara mihn ve meşakkati getiren Hâlık-ı Kerim

  9.
  ﻳَﺎ ﻧَﺎﻓِﻊُ Ey zîhayata faideli ve yarar mevaddı vücuda getiren Kâdir-i Mutlak

  10.
  ﻳَﺎ ﻫَﺎﺩِﻯ Ey doğru yolu ve hak işi emreden ve gösteren Mevla-yı Müteâl

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb bizlerde günah çok, senin de affın hak, günah defterimizi yak, bize nazar-ı merhametle bak. Cehennem narından kıl azad.
  Yazar : Risale Forum

 5. #35
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  34

  1.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻋْﻈَﻢُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻋَﻈِﻴﻢٍ Ey uluların ulusu, izzet ve celal sahibi Kâdir-i Zülcelal

  2.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻛْﺮَﻡُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻛَﺮِﻳﻢٍ Ey lütuf ve kerem ve haslet-i memduha sahiplerinden en ziyade atâ ve ihsanıyla maruf Zât-ı Kibriya

  3.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺭَﺣِﻴﻢٍ Ey raiyetine acıyan ve esirgeyen, umum merhamet ve şefkat sahiplerinden kat kat üstün lütuf ve ihsankâr olan Mün'im-i Ezelî

  4.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﺣْﻜَﻢُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺣَﻜِﻴﻢٍ Ey sahib-i hikmet kâffe-i âlem ve müdebbirlerden â'lem ve ilm-i yakini ile takdir ve tedbirkar olan Zât-ı Zülkemal

  5.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻋَﻠِﻴﻢٍ Ey zahir ve batın bilcümle ilim ve hikmet erbabından en ziyade Zâtî ilmiyle âlim ve vakıf-ı esrar olan Allâm-ül Guyub

  6.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻗْﺪَﻡُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻗَﺪِﻳﻢٍ Ey kadim ve ebediyeti ezelî ve sermedî olan Zât-ı Bâri

  7.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻛَﺒِﻴﺮٍ Ey mertebe ve fazilet cihetiyle umum ekâbirin a'zam ve eşrefi olan Zât-ı Bînazîr

  8.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﺟَﻞُّ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺟَﻠِﻴﻞٍ Ey âlemlerde misil ve naziri bulunmayan ve azamet ve kibriya sahibi olan Zât-ı Zülcelal

  9.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻋَﺰُّ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻋَﺰِﻳﺰٍ Ey lütuf ve ihsankârlıkta misli olmayan ve rıfk ve kerem sahibi olan Fâtır-ı Akdes

  10.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻟْﻄَﻒُ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻟَﻄِﻴﻒٍ Ey izzet ve şeref sahiplerinin kâffesinden kadri yüce ve ekva olan Aziz ve Cebbar

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb sıfat-ı kemalinle takdis ve zıddından tenzih ile daire-i emanına dehalet ettim. Bir ismin de Razî. Cehennem narından azad kıl bizi.
  Yazar : Risale Forum

 6. #36
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  35

  1.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻋَﻬْﺪِﻩِ ﻭَﻓِﻰٌّ Ey ahd ve va'd ettiği umurda sabit olup taahhüd ettiği vezaifi tamamen icra eden Fail-i Muhtar

  2.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻭَﻓَٓﺎﺋِﻪِ ﻗَﻮِﻯٌّ Ey azm ve cezm ve değişmez kararında kavî ve metin olan Zât-ı Müteâl

  3.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻗُﻮَّﺗِﻪِ ﻋَﻠِﻰٌّ {Ey kuvvetinde yüce,}

  4.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻋُﻠُﻮِّﻩِ ﻗَﺮِﻳﺐٌ Ey kadr-i âli ve sıfat-ı celile ile muttasıf olup yakınlık ve beraberlik gibi evsaf-ı cemileyi cami' olan Hüda-i Lemyezel

  5.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻗُﺮْﺑِﻪِ ﻟَﻄِﻴﻒٌ Ey her bir mahlûkatına şah damarından daha yakın, daima kerem ve rıfk-ı mülâyemet ve hoş terbiye eden Kadîr-i Bînazir

  6.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻟُﻄْﻔِﻪِ ﺷَﺮِﻳﻒٌ Ey hadsiz ihsan ve nihayetsiz atiyyelerine izzet ve keremi dahi inzimam eden Zât-ı Âlişan

  7.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺷَﺮَﻓِﻪِ ﻋَﺰِﻳﺰٌ Ey cûd ve kerem ve ulvi evsafına şeref ve kuvvet ve azameti dahi inzimam eden Zât-ı Zülcelal

  8.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻋِﺰَّﺗِﻪِ ﻋَﻈِﻴﻢٌ Ey hadsiz şeref ve nihayetsiz kudretiyle müteâli bulunan ve azamet ve kemalinde nazir ve misli olmayan Zât-ı Kibriya

  9.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻋَﻈَﻤَﺘِﻪِ ﻣَﺠِﻴﺪٌ Ey nazirsiz ve misalsiz azamet ve cemaliyle beraber şeref ve şanı da tecelli eden Zât-ı Muhit

  10.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻣَﺠْﺪِﻩِ ﺣَﻤِﻴﺪٌ Ey şan ve şerefiyle mevsuf olduğu halde her türlü sena ve zikr-i cemil ve medhe seza ve şayeste olan Mabud-u Bilhak

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb sıfat-ı kemalini takdis ve zıddından tenzih ile huzur-u emanına geldim. Bir ismin de Razî. Cehennemden âzad kıl bizi.
  Yazar : Risale Forum

 7. #37
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  36

  1.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺧَﺎﺿِﻊٌ ﻟَﻪُ Ey âlemde her şey a'zam celaline ve ekmel cemaline ve ekrem evsafına boyun eğen, hadsiz bir derecede zillet ve hakaretini izhar eden Zât-ı Celil-üş Şan

  2.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻛَٓﺎﺋِﻦٌ ﻟَﻪُ Ey bütün mevcudatın şeriksiz mutasarrıfı ve misilsiz hâkimi olan Zât-ı Bâri-i Müteâl

  3.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻣَﻮْﺟُﻮﺩٌ ﻟَﻪُ Ey âlemde her şeyin vücudu kendi vücudunun ayinesi olan Vacib-ül Vücud

  4.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻣُﻨِﻴﺐٌ ﻟَﻪُ Ey her şey kısmen lisanen, kısmen halen ve fenalara arka çevirerek Zât-ı ulûhiyetine tam bir huzu' ve huşu' ile teveccüh edip sığınan Fâtır-ı Zülkemal

  5.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺧَٓﺎﺋِﻒٌ ﻣِﻨْﻪُ Ey izzet-i celal ve şiddet-i ikabından her şey korkan Zât-ı Ecell-i A'la

  6.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻣُﺴَﺒِّﺢٌ ﻟَﻪُ Ey her şeyi kendisine mahsus ubudiyetini ifa edip her türlü noksanlardan tenzih ile kalben ve lisanen ve halen tasdik eden Kâdir-i Kayyum

  7.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻗَٓﺎﺋِﻢٌ ﺑِﻪِ Ey her şey varlığı ile neslinin ve nevinin teselsülen devamını istemekle Zât-ı ulûhiyetinin varlık ve birliğine işaret ve delalet eden Zât

  8.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺧَﺎﺷِﻊٌ ﻟَﻪُ Ey Zât-ı ulûhiyetine karşı her şey kemal-i tevazu ve sükûnetle huzu' gösterip acz ve fakrını izhar eden Cenab-ı Rabb-i Müteâl

  9.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺻَٓﺎﺋِﺮٌ ﺍِﻟَﻴْﻪِ Ey kâffe-i mevcudat meşiet-i hallakiyetine münkad ve müheyya olup ol emr-i celiline imtisalen der-akab oluveren ve vücud bulan Zât-ı Zülkemal

  10.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻫَﺎﻟِﻚٌ ﺍِﻟﺎَّ ﻭَﺟْﻬَﻪُ Ey hikmet-i ilahiyesi icabı her şeyi bu meydan-ı ibtila ve meydan-ı imtihana gelip vazifesini bitirip mevte mahkum olan fenaya giden ancak cemal-i bâ-kemali bâki kalan Hayy-ı Kayyum

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb sıfat-ı kemaliyle takdis ve zıddından tenzih ile huzur-u emanına geldim bir ismin de Razî. Cehennemden azad kıl bizi.
  Yazar : Risale Forum

 8. #38
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  37

  ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ
  Ya Rabb şu esma-i şerifenle Zât-ı kibriyandan niyaz ediyorum

  1.
  ﻳَﺎ ﻛَﺎﻓِﻰ Ey Vâcib-ül Vücud bana sen yetersin başkası lazım değil

  2.
  ﻳَﺎ ﻭَﺍﻓِﻰ Ey va'd-i sübhanisini yerine getiren Zât. Her arzu ve emelim seninle husule gelir

  3.
  ﻳَﺎ ﺷَﺎﻓِﻰ Ey zahirî ve batınî umum hastalıklara deva ve şifa ihsan eden Zât

  4.
  ﻳَﺎ ﻣُﻌَﺎﻓِﻰ Ey gûna-gûn emrazdan ve türlü türlü bela ve afattan afv ile halas ve azad kılan Zât

  5.
  ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻰ Ey izzet, rif'at ve şeref sahibi olan Zât-ı Bâri

  6.
  ﻳَﺎ ﺩَﺍﻋِﻰ Ey itaat ve inkıyad emreden ve doğru yola çağıran Zât-ı Âmir ve Nâhî

  7.
  ﻳَﺎ ﺭَﺍﺿِﻰ Ey emrini yerine getiren, nehyettiklerinden ictinab edenlerden hoşnut ve razı olan Allah Celle Celalühü

  8.
  ﻳَﺎ ﻗَﺎﺿِﻰ Ey zîşuuru haşyete düşürüp titrenen mahkeme-i kübranın Âdil hâkimi

  9.
  ﻳَﺎ ﺑَﺎﻗِﻰ Bilebed bâki olan ve fani olmayan Zât

  10.
  ﻳَﺎ ﻫَﺎﺩِﻯ Ey tarik-i hidayet ve rah-ı selameti gösteren nazirsiz Padişah

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb sıfat-ı kemal ve cemalini takdis ve zıddından tenzih ile huzur-u emanına dehalet ettim. Bir ismin Razî. Narından azad kıl bizi.
  Yazar : Risale Forum

 9. #39
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  38

  1.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَﻣَﻔَﺮَّ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍِﻟَﻴْﻪِ Dünya ve ahirette kaçıp sığınacak birisi yok, ancak o Bâri-i Zülkemal var

  2.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻣَﻔْﺰَﻉَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍِﻟَﻴْﻪِ Feryad ve figan ve istimdada layık kimse yok, ancak o Fâtır-ı Akdes vardır

  3.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻣَﻠْﺠَﺎَٔ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍِﻟَﻴْﻪِ Dayanacak ve arkalanacak hiçbir şey yok, ancak o Muîn-i Ebedî vardır

  4.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺘَﻮَﻛَّﻞُ ﺍِﻟﺎَّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ Kimseye izhar-ı esrar ve itimad edilemez, ancak o şeriksiz vekile itimad edilir

  5.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻣَﻘْﺼَﺪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍِﻟَﻴْﻪِ Matlab ve merama ve vusulüne vesile kimse yok, ancak o Bâri-i Teâlâ vardır

  6.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻣَﻨْﺠَﺎَٔ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍِﻟَﻴْﻪِ Hiçbir bâis-i necat ve vesile-i halas kimse yoktur, ancak o Rabb-i Rahîm ve Hâlık-ı Kerim vardır

  7.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺮْﻏَﺐُ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍِﻟَﻴْﻪِ Kemal-i arzu ve hahişle sevmeye, istemeye layık kimse yoktur, ancak o Kadîr-i Zülkemal vardır

  8.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﻌْﺒَﺪُ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍِﻳَّﺎﻩُ İbadet ve perestişe kimse layık değildir illa Allah-u Azîmü'ş-Şan Mabud-u Bilhaktır.

  9.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺴْﺘَﻌَﺎﻥُ ﺍِﻟﺎَّ ﻣِﻨْﻪُ İnayet ve yardım hiç kimseden beklenmez ve istenmez, ancak Allah-u Azîmü'ş-Şandan istenir

  10.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺣَﻮْﻝَ ﻭَ ﻟﺎَ ﻗُﻮَّﺓَ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﻪِ Masiyetten teberri ve rıza-i ilahiyeye vasıl olmaya bir kuvvet ve kudret yoktur. Ancak tevfikat-ı ilahiye mazhariyet inayet-i Rabbaniye ile olur.

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb sıfat-ı kemal ve cemalini takdis ve zıddından tenzih ile huzur-u emanına geldim. Ey Rabb-i Naci. Cehennemden halas kıl bizi.
  Yazar : Risale Forum

 10. #40
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 357 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  39

  1.
  ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤَﺮْﻫُﻮﺑِﻴﻦَ Ey Merci-i Hakîkî bilip Zât-ı ulûhiyetine rücu' edenleri affına mazhar (eden.)

  2.
  ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤَﻄْﻠُﻮﺑِﻴﻦَ Ey iştiyak-ı şedid ve ihtiyac-ı azim içinde taleb edilen şeylerin en hayırlısı, kâfi ve vafisi ve ammenin matlubu olan Allah Tebarek ve Teâlâ Hazretleri

  3.
  ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤَﺮْﻏُﻮﺑِﻴﻦَ Ey sevilecek latif şeylerin en hayırlısı ve en çok ahsen ve eltafı olan Melik-i Müteâl

  4.
  ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤَﺴْﺌُﻮﻟِﻴﻦَ Ey maddi ve manevi arz-ı hacat-ı dua edenlerin hayırlısı efdal ve ekremi olan Mevla-yı Kadim

  5.
  ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤَﻘْﺼُﻮﺩِﻳﻦَ Ey can-ı gönülden tevbe ve metanetle ehass-ı emel olanların hayırlısı olan Rabb-i Yezdan

  6.
  ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤَﺬْﻛُﻮﺭِﻳﻦَ Ey zikir ve tesbih ve sena ve tahmide layık ve müstehak olanların ve Bais-i Rahmet olan Allah-ı Lemyezel

  7.
  ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤَﺸْﻜُﻮﺭِﻳﻦَ Ey hesabsız nimet ve ihsanlara mukabil hamd ve şükür ve senaya layık olanların ve nef'ilisi olan Mün'im-i Mutlak

  8.
  ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤَﺤْﺒُﻮﺑِﻴﻦَ Ey kerem ve şefkatiyle minnettar olunan, muhabbete layık olanların çok hayırlısı ve şefik ve Rahîmi

  9.
  ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤُﻨْﺰِﻟِﻴﻦَ Ey beşerin dünyevi, uhrevi saadet ve selametini ve intizam-ı âlemin hadd-ı layıkında cereyanı ve her asra mahsus kitaplar, suhuflar inzal buyuran Hayr-ul Hâkimin

  10.
  ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﺎْﻧِﺴِﻴﻦَ Ey azamet-i kibriyasını ifade ve i'lam eden esma-i hüsna ve sıfat-ı ulyasını yâd ve tezkar ile ülfet ve ünsiyet edilmeye elyak ve enseb olan Hâlık-ı Bîmisal

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍَﺟِﺮْﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb senin daire-i eman ve divan-ı rahmet ve derya-yı mağfiretine iltica ediyorum, nar-ı cehennemden azad kıl.
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 4/6 İlkİlk 123456 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •