Sayfa 3/6 İlkİlk 123456 SonSon
55 sonuçtan 21 ile 30 arası

 1. #21
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 356 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  20
  1. ﻳَﺎ ﻓَﺎﺭِﺝَ ﺍﻟْﻬَﻢِّ Ey gam ve kederden kurtarıp şad ve mesrur eden Zât-ı Latîf

  2.
  ﻳَﺎ ﻛَﺎﺷِﻒَ ﺍﻟْﻐَﻢِّ Ey elem ve gussa, kederden halas behçet ve hubura müstağrak kılan Hüda-i Kerim

  3.
  ﻳَﺎ ﻏَﺎﻓِﺮَ ﺍﻟﺬَّﻧْﺐِ Ey zünub ve kusurları afv ve mağfiret eyleyen Cenab-ı Gaffar

  4.
  ﻳَﺎ ﻗَﺎﺑِﻞَ ﺍﻟﺘَّﻮْﺏِ Ey şerait-i lazimesine riayet edenlerin tevbelerini kabul ve seyyatını affeden Tevvab

  5.
  ﻳَﺎﺧَﺎﻟِﻖَ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ Ey bütün mahlûkat ve mükevvenatın Fâtır-ı Zülkemali ve Bâri-i Akdesi

  6.
  ﻳَﺎ ﺻَﺎﺩِﻕَ ﺍﻟْﻮَﻋْﺪِ Ey va'dinde sadık, emrinde sabit olan Hak Celle ve A'la Hazretleri

  7.
  ﻳَﺎ ﺭَﺍﺯِﻕَ ﺍﻟﻄِّﻔْﻞِ Ey sabilerin ve yavruların gıdalarını meydana gelmeden evvel ve geldikten sonra taahhüd-ü Rabbanisi vechile ihzar eden Mevla

  8.
  ﻳَﺎ ﻣُﻮﻓِﻰَ ﺍﻟْﻌَﻬْﺪِ Ey ahd-i sübhanisini ifa ve inzar ve tebşirini kat'i icrası, hadsiz vakıatla sabit olan Zât

  9.
  ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻢَ ﺍﻟﺴِّﺮِّ Ey gizli ve hafi olan her esrar ve hâdisatı ilm-i ezelîsi ile bilen Zât-ı Alîm

  10.
  ﻳَﺎ ﻓَﺎﻟِﻖَ ﺍﻟْﺤَﺐِّ Ey toprağa düşen her taneyi kudret-i kâmile ve irade-i hakimanesi ile şakk edip sümbüllendiren ve neşv ü nemaya layık kılan Zât-ı Mennan

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb cemi'-i noksan sıfatlardan münezzeh ve sıfat-ı kemal ve kudretle muttasıf olan Zât-ı kibriya. Azamet ve kudretini tasdik eder ve derim ki, Mâlik-ül Mülksün,
  ﻳَﻔْﻌَﻞُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ sın. Eman ve ilticagâh ve me'menim sensin. Ey Rabb-i Nâci, Cehennem narından âzad kıl bizi.
  Yazar : Risale Forum

 2. #22
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 356 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  21


  ﻓَﺎَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤﺎَٓﺋِﻚَ Şu ukdenin mebdeinde yerinde ﻓﺎ gelmesi Allah-u âlem Resulune der ﺍُﻃْﻠُﺐْ ﻣَﺎ ﺷِﺌْﺖَ ، ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﻣَﺎ ﺗُﺮِﻳﺪُ mealinde bir emr-i mukaddere nazdarane bir cevap olarak ﻓﺎﺀ (fa-i) cevabiye ile yani münacatın şayan-ı kabuldür. Ne istersen iste. Ne muradın varsa söyle. Emr-i Kerimine karşı daha şunları da istiyorum yerine getirildiği melhuzdur.

  1.
  ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻰُّ Bütün mevcudat ve âlemlerin yüce ve âli bir ve nazirsiz bir Hâlıkı.

  2.
  ﻳَﺎ ﻭَﻓِﻰُّ Ey va'd ve ahdinde hulf etmeyip daima mahlûkatına rahmet ve keremini bahş eden ve va'dini yerine getiren Zât

  3.
  ﻳَﺎ ﻭَﻟِﻰُّ Ey abdlerine kurbiyet ve himayeti ve sahabeti pek kuvvetli olan zevalsiz Padişah

  4.
  ﻳَﺎ ﻏَﻨِﻰُّ Her şeyden müstağni ve bir kimseye dahi muhtaç olmadığı halde kullarına hadsiz atiyye ve ihsanlarıyla izhar-ı şefkat eden Rabb-ı Rahman-ı Kerim

  5.
  ﻳَﺎ ﻣَﻠِﻰُّ Ey ezel ebed hâkimi olan Cenab-ı Hallak-ı Müteâl

  6.
  ﻳَﺎ ﺯَﻛِﻰُّ Ey pak ve tahir ve kutsî olan Zât-ı Münevvir ve Mutahhir

  7.
  ﻳَﺎ ﺭَﺿِﻰُّ Ey havf ve reca arasında olan ihlaslı kullarından hoşnut ve razı olan Zât-ı Halîm

  8.
  ﻳَﺎ ﺑَﺪِﻯُّ Her şeyin ilk defa yaratıcısı olan Zât-ı Fâtır ve Kadîr ve Zahir ve Evvel

  9.
  ﻳَﺎ ﺧَﻔِﻰُّ Ey dünya gözüyle Zât-ı pak ve cemal-i bîkemalini rü'yet ve müşahedeye tâkat-ı beşer müsaade olmadığından vücud-u celilini gizleyen Zât-ı Ecell-i A'la

  10.
  ﻳَﺎ ﻗَﻮِﻯُّ Ey kün emr-i kadîri gibi meşiet-i ilahisi iktizası, bir şeyi yoktan vücuda getirip kudret-i Zâtiyesini ef'al ve âsarıyla gösteren Mevla-yı Müteâl Hazretleri

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb senin daire-i eman ve divan-ı rahmet ve dergâh-ı mağfiretine sığınıyorum. Nar-ı cehennemden halas buyur. Ey Rabb-ı Gaffar.
  Yazar : Risale Forum

 3. #23
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 356 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  22

  1.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﻇْﻬَﺮَ ﺍﻟْﺠَﻤِﻴﻞَ Ey Zât ve sıfatında hüsün ve cemalinin tecelli ve tezahürüyle kâinatın muhsenat ve esrar-ı bedi'isini izhar eden Zât-ı Zülcemal.

  2.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺳَﺘَﺮَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻘَﺒِﻴﺢِ Ey âlemde çirkin ve yaramaz ve menfaatsız şeyleri Settar ism-i cemiliyle örtüp fâş-ı esrar etmeyen Zât-ı Azîmü'ş-Şan

  3.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﻮَٔﺍﺧِﺬُ ﺑِﺎﻟْﺠَﺮِﻳﻤَﺔِ Ey isyankâr îbadını der-akab ikab cürümleriyle muaheze ve mücazat etmeyip mühlet vermekle tevbe kapısına davet eden Zât-ı Gaffar

  4.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﻬْﺘِﻚُ ﺍﻟﺴِّﺘْﺮَ Ey kullarının hadsiz kusurlarına âgâh olduğu halde sır perdelerini yırtmayıp azamet ve keremiyle örten Zât-ı Settar

  5.
  ﻳَﺎ ﻋَﻈِﻴﻢَ ﺍﻟْﻌَﻔْﻮِ Ey ukubet ve belaya, azaba ve itaba müstehak olanları afv ve safh ile muamele yapan rahmeti bol Padişah

  6.
  ﻳَﺎ ﺣَﺴَﻦَ ﺍﻟﺘَّﺠَﺎﻭُﺯِ Ey ta'zir ve terbiyeye müstehak olanları in'am suretiyle güzel afv ve kerem ile tazibinden vaz geçen Padişah-ı Bîmisal

  7.
  ﻳَﺎ ﻭَﺍﺳِﻊَ ﺍﻟْﻤَﻐْﻔِﺮَﺓِ Ey cürm ve günahı affetmekte rahmeti vasi' olan Kâdir-i Mutlak

  8.
  ﻳَﺎ ﺑَﺎﺳِﻂَ ﺍﻟْﻴَﺪَﻳْﻦِ ﺑِﺎﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ Ey kullarını müşkilatlardan esirgemek için iki dest-i rahmetini açan, mahlûkatını koruyan Erhamerrahimin

  9.
  ﻳَﺎ ﺻَﺎﺣِﺐَ ﻛُﻞِّ ﻧَﺠْﻮٰﻯ Ey her türlü konuşmaları ve hatta gönülden geçirilen gizli niyetleri bilen ve her an hâzır ve nâzır olan Allâm-ül Guyub

  10.
  ﻳَﺎ ﻣُﻨْﺘَﻬٰﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻜْﻮٰﻯ Ey kâffe-i dert ve davaları ve ihkak-ı hakka müracat edenlerin en son merci-i âdili olan Ahkem-ül Hâkimîn

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb daire-i eman ve divan-ı sübhanına ve dergâh-ı rahmetine dehalet ediyorum. Nar-ı cehennemden necat buldur bizi.
  Yazar : Risale Forum

 4. #24
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 356 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  23

  1.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟﻨِّﻌْﻤَﺔِ ﺍﻟﺴَّﺎﺑِﻐَﺔِ Ey mebzul nimetler, tam ihsanlar ve ekmel rahmetler ve inayetler sahibi olan Zât-ı Ehad

  2.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﺍﻟْﻮَﺍﺳِﻌَﺔِ Ey şuurlu ve şuursuz, mutî ve âsi mahlûkatın kâffesine vasi' ve hadsiz rahmet ve ihsanatıyla muttasıf Zât-ı Kibriya

  3.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔِ ﺍﻟْﺒَﺎﻟِﻐَﺔِ Ey her şeyde hikmet ve maslahatları ef'aliyle irade eden ve tam yerinde icraata mâlik olan Zât-ı Hakîm

  4.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻘُﺪْﺭَﺓِ ﺍﻟْﻜَﺎﻣِﻠَﺔِ Ey yerler ve gökler ve onlardaki sekeneye 'ol' emri verilince hemen vücuda gelmek ve getirmek gibi yekta bir kudret-i gâlibe sahibi olan Zât-ı Kadîr ve Âmir

  5.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺤُﺠَّﺔِ ﺍﻟْﻘَﺎﻃِﻌَﺔِ Ey bilumum kütüb-ü semaviyenin ve bilhassa bir harf ve hatta bir noktasını bile tağyire kimsenin ictisar edemediği ve ila-yevmil kıyame edemeyeceği, Kur'an-ı Azîmü'ş-Şanın sahib ve Mütekellim-i Ezelîsi olan Cenab-ı Kibriya

  6.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻜَﺮَﺍﻣَﺔِ ﺍﻟﻈَّﺎﻫِﺮَﺓِ Ey izzet ve şeref ve ikramı âyan ve âşikar olan lütufkâr Zât

  7.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟﺼِّﻔَﺔِ ﺍﻟْﻌَﺎﻟِﻴَﺔِ Ey mevcudat üzerinde her an tecelli eden yüksek ve şerefli sıfatlarla mevsuf olan Rabb-ül Âlemin

  8.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓِ ﺍﻟﺪَّٓﺍﺋِﻤَﺔِ Ey nihayetsiz uluvv-ü şeref ve hadsiz kuvvet ve şiddet sahibi olan Zât-ı Bâki

  9.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻘُﻮَّﺓِ ﺍﻟْﻤَﺘِﻴﻨَﺔِ Ey bütün âlemleri ademden vücuda getirmek ve mevcudatı hikmeti iktizası fena ve zevale götürmek için sarsılmaz bir kuvvet ve kudrete mâlik olan Zât-ı Kavî

  10.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻤِﻨَّﺔِ ﺍﻟﺴَّﺎﺑِﻘَﺔِ Ey gelecek nimetlerinden maada mukaddemen bahş etmiş olduğu vücud nimeti ve sair la yuad nimet-i vefire sahibi olan Rabb-i Kerîm

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb senin mahlûkat üzerinde mütemadiyen tecelli ve tezahür eden evsaf-ı kemal ve cemalinle takdis ve tenzih ve hilafında bil-külliye tebrie ile derim ki: Mabud-u Bilhaksın, Âdil Sultansın, dergâh-ı eman ve mağfiretine sığındım. Defter-i siyahımı yak, bize nazar-ı rahmet ile bak Allahım.
  Yazar : Risale Forum

 5. #25
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 356 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  24

  1.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﺣْﻜَﻢَ ﺍﻟْﺤَﺎﻛِﻤِﻴﻦَ Ey icra-i ahkam edenlere nisbet ile hâkimlerin Hâkim-i Mutlakı, emir veya men etmeye bihakkın en Âdil Kadi olan Zât-ı Âdil

  2.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻋْﺪَﻝَ ﺍﻟْﻌَﺎﺩِﻟِﻴﻦَ Ey adaletkarların arasında zulüm ve gadrden müberra ve münezzeh, re'fet ve şefkatli Padişah-ı Âlişan

  3.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﺻْﺪَﻕَ ﺍﻟﺼَّﺎﺩِﻗِﻴﻦَ Ey dünyevî ve uhrevî umum akval ve ahvali vakıa mutabık sahih ve mahz-ı hak ve hakikat olan Zât

  4.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻇْﻬَﺮَ ﺍﻟﻈَّﺎﻫِﺮِﻳﻦَ Ey âyan ve âşikar olanlardan en çok ve gayet fazla âsar ve ef'aliyle bariz ve sahih olan Zât-ı Zülkemal

  5.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻃْﻬَﺮَ ﺍﻟﻄَّﺎﻫِﺮِﻳﻦَ Ey nazif ve nezih sayılanlara nisbetle ayb ve nekais gibi nâhoş ve nalâyık evsafdan münezzeh ve müberra olan Allah Celle Şanühü

  6.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﺣْﺴَﻦَ ﺍﻟْﺨَﺎﻟِﻘِﻴﻦَ Ey yaratıp yoktan var etmesi gayet güzel olan Bâri ve Fâtır

  7.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﺳْﺮَﻉَ ﺍﻟْﺤَﺎﺳِﺒِﻴﻦَ Ey kıyamet gününde kullarının pek çabuk hesaplarını görüp ameline göre mükâfat veya mücazât muamelesi yapan Seri'-ul Hisâb

  8.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﺳْﻤَﻊَ ﺍﻟﺴَّﺎﻣِﻌِﻴﻦَ Ey umum işiticilere nazaran her elfaz ve efkarı işiten Hak Subhanehu ve Teâlâ Hazretleri

  9.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻛْﺮَﻡَ ﺍْﻟﺎَﻛْﺮَﻣِﻴﻦَ Ey rütbe ve fazilet cihetiyle mükerrem olanlara nisbetle en ziyade kerem ve şeref ve ihsan ile maruf olan Zât

  10.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ Ey acımak ve esirgemek cihetinde benam olanların en çok ve gayet ziyade merhamet ve şefkat ve ihsankârı olan Rahman ve Rahîm.

  11.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﺷْﻔَﻊَ ﺍﻟﺸَّﺎﻓِﻌِﻴﻦَ Ey günahkârları rahmetiyle yarlığayan ve esirgeyen ve kusurluları salihlere ilhak eden Zât-ı Mennan

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb Mâlik-ül Mülksün,
  ﻳَﻔْﻌَﻞُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ sın rahmetine sığındım. Ey Rabb-i Nacî. Cehennem narından halas kıl bizi.
  Yazar : Risale Forum

 6. #26
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 356 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  25

  1.
  ﻳَﺎ ﺑَﺪِﻳﻊَ ﺍﻟﺴَّﻤٰﻮَﺍﺕِ Ey muhteşem gökleri ve yıldızları, güneş ve ayları ve şu ecramın muhtelif ve muntazam hareketlerini ve la yuad mülklerini yaratmak ve muntazaman deveran ettirmekle zîşuuru mütehayyir bırakan Zât-ı Zülkemal

  2.
  ﻳَﺎ ﺟَﺎﻋِﻞَ ﺍﻟﻈُّﻠُﻤَﺎﺕِ Ey pek çok hikmet-i hafiyeye mebni karanlıkları, maddi ve manevi zulmetleri ihdas eden velhace def' ve ref' eden Zât-ı Ecell-i A'la Hazretleri

  3.
  ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻢَ ﺍﻟْﺨَﻔِﻴَّﺎﺕِ Ey saklı ve gizli, mektum ve mestur her bir şeyi ilm-i ezelîsiyle bilen Allâm-ul Guyûb

  4.
  ﻳَﺎ ﺭَﺍﺣِﻢَ ﺍﻟْﻌَﺒَﺮَﺍﺕِ Ey izzet ve celalinin korkusu ile gözyaşları akıtanlara şefkat ve merhamet eden Zât-ı Rahîm

  5.
  ﻳَﺎ ﺳَﺎﺗِﺮَ ﺍﻟْﻌَﻮَﺭَﺍﺕِ Ey maddi ve manevi aybları ve görünmesi haram olan şeyleri, kisve ile örten ve örtmesini emreden Zât-ı Akdes

  6.
  ﻳَﺎ ﻛَﺎﺷِﻒَ ﺍﻟْﺒَﻠِﻴَّﺎﺕِ Ey bela ve mesaibini rahmetinin tecelli ve tezahürüyle red ve def' eyleyen Zât

  7.
  ﻳَﺎ ﻣُﺤْﻴِﻰَ ﺍْﻟﺎَﻣْﻮَﺍﺕِ Ey dünyevi ve uhrevi haşrlerde ölüleri ve bilhassa beşeri muhasebe için tekrar diri kılan Zât-ı Zülkemal

  8.
  ﻳَﺎ ﺿَﺎﻋِﻒَ ﺍﻟْﺤَﺴَﻨَﺎﺕِ Ey mahz-ı rıza-yı ilahisi için yapılan iyi ve halis amellere mukabil kat kat ecir ve mükâfat veren Padişah-ı Bîmisal

  9.
  ﻳَﺎ ﻣُﻨْﺰِﻝَ ﺍﻟْﺒَﺮَﻛَﺎﺕِ Ey hazine-i gaybınden ihsan eylediği rızıkları bire on, yüz, bin ilââhir veren ve neşv ü nema ile çok hayra mazhar buyuran Rabbim

  10.
  ﻳَﺎ ﺷَﺪِﻳﺪَ ﺍﻟﻨَّﻘَﻤَﺎﺕِ Ey ukubete müstehak ve cezaya şayan olan âsi ve günahkârlara nahoş ibtilasını şiddetle icra eden Aziz-i Züntikam

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb daire-i eman ve divan-ı rahmet ve dergâh-ı mağfiretine iltica ediyorum. Ey Rabb-ı Rahîm azab cehenneminden halas kıl bizi.
  Yazar : Risale Forum

 7. #27
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 356 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  26

  1.
  ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻣُﺼَﻮِّﺭُ Ey her şeye müstesna bir şekil ve suret ve harika bir alamet-i farika ile halk ve tasvir eden Zât

  2.
  ﻳَﺎ ﻣُﻘَﺪِّﺭُ Ey mahlûkatın kâffesinin hususi takdirat ve teşkilatını ayrı ayrı tayin ve vakt-i merhununda aynen icra kılan Zât-ı Kadîr

  3.
  ﻳَﺎ ﻣُﻄَﻬِّﺮُ Ey necis ve mülevvesatı izale esbabını halk edip temiz ve tahir kılan Cenab-ı Hak Celle ve A'la

  4.
  ﻳَﺎ ﻣُﻨَﻮِّﺭُ Ey nur-u cemalinden semavî ve arzî her cirm ve ferdi nurlandırıp parlatan Hüda-yı Müteâl

  5.
  ﻳَﺎ ﻣُﻘَﺪِّﻡُ Ey evvel ve ahir olan ezelî ve ebedî Zât-ı Vacib-ül Vücud,

  6.
  ﻳَﺎ ﻣُﻮَٔﺧِّﺮُ Ey takdim ve tehir eden sensin

  7.
  ﻳَﺎ ﻣُﻴَﺴِّﺮُ Ey bütün müşkil görülen işleri hilaf-ı me'mul ehven ve âsan kılan ﻣُﻬَﻮِّﻥِ ﻛُﻞِّ ﻋَﺴِﻴﺮُ

  8.
  ﻳَﺎ ﻣُﻨْﺬِﺭُ Ey kullarının batıl işlerden ihtiraz ile mütenebbih ve müteyakkız olmaları için kabirde, mahşerde ve cehennemde yapacağı azab ve ukubunu beyan ile korkutan Zât

  9.
  ﻳَﺎ ﻣُﺒَﺸِّﺮُ Ey evamir-i celilesine mutavaat edenleri cennet ve cemal ve sair in'amat ve ihsanatıyla beşaret ve müjde verici olan Zât-ı Vefiyy

  10.
  ﻳَﺎ ﻣُﺪَﺑِّﺮُ Ey meşiet-i Rabbaniyesine müteallik umur ve ef'alin iktiza eden esbabını tanzim ve tertib kılan Zât-ı Muîn

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb kâinatca marufsun. Her dilde meşkûrsun. Dergâh-ı izzetine yüzümü sürdüm. Beni cehennem azabından halas kıl.
  Yazar : Risale Forum

 8. #28
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 356 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  27

  1.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺒَﻴْﺖِ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡِ Ey müminlerin umur-u diniyede kaim ve dünyada mağfirete mazhar, hem taarruz ve tecavüzden azade kalmaları için bünyad kılınan Kâbe-i muazzamanın Rabb ve Sahibi olan Rahman-ı Rahîm

  2.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺸَّﻬْﺮِ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡِ Ey şayan-ı hürmet olan Beyt-ül Haramın ziyareti için şehr-i zilhicceyi tayin ve onda rıza-yı Bâri için kurban kesilerek fukara-i zuafaya rızık ve ecr-i kesir kazandıran Rabb-i Kerim

  3.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡِ Ey kâffe-i muvahhidinin kıblegâhı olan Mescid-i Haramın Mâlik-i Mutasarrıfı olan Zât-ı Ecell-i A'la Hazretleri

  4.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺒَﻠَﺪِ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡِ Ey Rahmetenlil Âlemîn olan Habib-i Ekrem Muhammed Mustafa Aleyhisalatü Vesselam veladet yeri olan Mekke-i Mükerremenin mâliki olan Zât

  5.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺮُّﻛْﻦِ ﻭَ ﺍﻟْﻤَﻘَﺎﻡِ Ey ziyaretgâh-ı ibad olan Kâbenin rüknü ve makam-ı İbrahim'in Rabbi

  6.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﻤَﺸْﻌَﺮِ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡِ Ey mübarek ve mukaddes arz-ı hicazdaki Müzdelife nam mülke Meş'ar-il Haram nam ile cism-i makamın Rabb ve Mutasarrıfı olan Zât

  7.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺤِﻞِّ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡِ {Ey helal ve haramın Rabbi,}

  8.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﻭَ ﺍﻟﻈَّﻠﺎَﻡِ Ey nurların ve karanlıkların Rabbi ve âlem-i nuraniyette umur-u meşrua ve marufeyi daire-i zülumatta münkerat ve muharrematı beyan ve tarif eden Zât

  9.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟﺘَّﺤِﻴَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺴَّﻠﺎَﻡِ Ey mahlûkatın birbirine ve Hâlıklarına tahiyyatlarının ve selamlarının Rabbi ve Âmiri Mevla-yı Müteâl Hazretleri

  10.
  ﻳَﺎ ﺭَﺏَّ ﺍﻟْﺠَﻠﺎَﻝِ ﻭَ ﺍْﻟﺎِﻛْﺮَﺍﻡِ Ey noksan sıfatlardan münezzeh kahr ve lütuf ve kerem sahibi olan Zât-ı Zülcelal

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb senin daire-i eman ve divan-ı rahmet dergâh-ı mağfiretine iltica ediyorum. Cehennem narından halas buyur.
  Yazar : Risale Forum

 9. #29
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 356 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  28

  1.
  ﻳَﺎ ﻋِﻤَﺎﺩَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻋِﻤَﺎﺩَ ﻟَﻪُ Ya Rabb sarılacak direği ve melcei olmayan her şey ve herkes senin izzet ve azametine sarılır nail-i meram olur

  2.
  ﻳَﺎ ﺳَﻨَﺪَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺳَﻨَﺪَ ﻟَﻪُ Ya Rabb istinad edeceği olmayan her şey sana dayanır. Senden havl ve kuvvet alır

  3.
  ﻳَﺎ ﺯُﺧْﺮَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺯُﺧْﺮَ ﻟَﻪُ Ya Rabb zahîresi olmayan her şey senden zahîre ve kut alır. Senin ile mazhar-ı fakr ve mübahat olur. Sen Azîmü'ş-Şan ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﻩ umum mevcudattan müstağnisin

  4.
  ﻳَﺎ ﻏِﻴَﺎﺙَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻏِﻴَﺎﺙَ ﻟَﻪُ Ya Rabb istimdadına imdat edilmeyenlerin mededkârısın ve yardımcısısın.

  5.
  ﻳَﺎ ﺣِﺮْﺯَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺣِﺮْﺯَ ﻟَﻪُ Ya Rabb muhafızı ve tahassüngâhı olmayan her şey senin hıfz ve siyanetine şiddetle muhtaçtır.

  6.
  ﻳَﺎ ﻓَﺨْﺮَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻓَﺨْﺮَ ﻟَﻪُ Ya Rabb iftihar edilecek bir meziyet bulmayan her şey senden ve sana intisabla fazilet alır ve iftihar kesb eyler.

  7.
  ﻳَﺎ ﻋِﺰَّ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻋِﺰَّ ﻟَﻪُ Ya Rabb medar-ı izzet bulmayan her şey senden izzet, ulviyet alır ve iktisab-ı şeref eyler

  8.
  ﻳَﺎ ﻣُﻌِﻴﻦَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻣُﻌِﻴﻦَ ﻟَﻪُ Ya Rabb yardımcı bulmayan her şeye ve herkese yardımcı ve inayetkârsın

  9.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻧِﻴﺲَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَٓ ﺍَﻧِﻴﺲَ ﻟَﻪُ Ya Rabb enis arkadaş bulmayan her bir zîruh seninle halen ve kalen manen konuşur. Ünsiyet ve hadsiz ihsanatınla sana enis eder.

  10.
  ﻳَﺎ ﻏُﻨْﻴَﺔَ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻏُﻨْﻴَﺔَ ﻟَﻪُ Ey kemter ve fakir kullarını nihayetsiz nimetleriyle gani ve maldar kılan Zât-ı Azîmü'ş-Şan, Gani-i Mutlak. Her şeyden tamamen müstağnisin.

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ey âlemlerin bir tek sultanı, adl ve ihsan ve af ve mağfiretinle marufsun dergâh-ı emanına dehalet ettim. Rahmetin çare-i necatımdır. Bizi nar-ı cehennemden halas buyur.
  Yazar : Risale Forum

 10. #30
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 356 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  29
  ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ Ya Rabb şu zikredeceğim esma-i şerifenle senden niyaz ediyorum

  1.
  ﻳَﺎ ﻗَٓﺎﺋِﻢُ Ey bâki ve daim ve mevcut olan Zât-ı Ehad-ı Samed

  2.
  ﻳَﺎ ﺩَٓﺍﺋِﻢُ Ey berkarar ezelî, ebedî, sabit ve asla tegayyüre imkân olmayan Zât

  3.
  ﻳَﺎ ﺭَﺍﺣِﻢُ Ey zaif, nahif mahlûkatını esirgeyen merhametkâr Padişah

  4.
  ﻳَﺎ ﺣَﺎﻛِﻢُ Ey kâinatta yevm-i haşr-i cezada icra-i hüküm eden Hak Celle ve A'la Hazretleri

  5.
  ﻳَﺎ ﻋَﺎﻟِﻢُ Ey gözle görünen ve görünmeyen her şeyi ilm-i muhitiyle bilen Zât-ı Alîm ve Basir

  6.
  ﻳَﺎ ﻋَﺎﺻِﻢُ Ey kullarını dünyada günahlardan, ahirette azablardan hıfz ve himaye eden ve koruyan Zât-ı Bâri

  7.
  ﻳَﺎ ﻗَﺎﺳِﻢُ Ey yevm-i faslda muti' ve âsilerden herbir sınıfı layık oldukları dar-ı ceza ve dar-ı mükâfata ayıran ve sevk eden Rabb-i Âdil Celle Şanühü

  8.
  ﻳَﺎ ﺳَﺎﻟِﻢُ Ey nekaisden müberra ve salim olup mahlûkatının da cihet-i selamete gitmesini ihtiyar eden Zât

  9.
  ﻳَﺎ ﻗَﺎﺑِﺾُ Ey mahlûkatında emanet olan nimet-i hayatı mevsimler ve asırların tebdili ile hikmeti iktizası geri alan mevte mahkum eden Zât-ı Zülcelal

  10.
  ﻳَﺎ ﺑَﺎﺳِﻂُ Ey bu âlemleri yoktan var edip zîhayatı yeryüzüne dağıtan ve hayattarları mevsimlere neşri ile zemini şenlendiren

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb her an marufsun her lisanda meşkûrsun, dergâh-ı izzetine geldim. Bizi cehennem narından halas buyur.
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 3/6 İlkİlk 123456 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 3 kullanıcı var. (0 üye ve 3 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •