Sayfa 2/6 İlkİlk 123456 SonSon
55 sonuçtan 11 ile 20 arası

 1. #11
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 356 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  10

  1.
  ﻳَﺎ ﺻَﺎﻧِﻊَ ﻛُﻞِّ ﻣَﺼْﻨُﻮﻉٍ Ey hâdis olan kâffe-i eşya ve mükevvenatı ademden vücuda getiren Fâtır-ı Mutlak ve yüzbinler nevi hayvanat ve nebatatı yaratan ve her birine mahsus alâmât-ı fârika olarak renk ve şekil ve suret veren Kadîr-i Zülkemal

  2.
  ﻳَﺎ ﺧَﺎﻟِﻖَ ﻛُﻞِّ ﻣَﺨْﻠُﻮﻕٍ Ey amme-i mevcudatı kudret-i ezelîye ve irade-i kâmilesiyle ademden vücuda inzal kılan Rezzak-ı Hakîkî

  3.
  ﻳَﺎ ﺭَﺍﺯِﻕَ ﻛُﻞِّ ﻣَﺮْﺯُﻭﻕٍ
  {Ey bütün rızıklananların rızık vericisi}

  4.
  ﻳَﺎ ﻣَﺎﻟِﻚَ ﻛُﻞِّ ﻣَﻤْﻠُﻮﻙٍ Ey âlemlerde mutasarrıflık, padişahlık, hâkimlik, sultanlık, reislik ve mâliklik iddia edenlerin ve memlüklerinin Sultan-ı Ezelîsi ve Mâlik-i Ebedîsi olan Hâkim-i Münferid

  5.
  ﻳَﺎ ﻛَﺎﺷِﻒَ ﻛُﻞِّ ﻣَﻜْﺮُﻭﺏٍ Ey gussa, elem ve kederli kimselere ferec ve zafer verip kederlerini ferâha tebdil eden Zât

  6.
  ﻳَﺎ ﻓَﺎﺭِﺝَ ﻛُﻞِّ ﻣَﻐْﻤُﻮﻡٍ Ey her türlü gam ve meraka mübtela olanları şâd ve mesrur kılıp darlıktan refaha geçiren, mûcib-i keder şeylerden halas buyuran Zât-ı Kibriya

  7.
  ﻳَﺎ ﺭَﺍﺣِﻢَ ﻛُﻞِّ ﻣَﺮْﺣُﻮﻡٍ Ey bütün mazhar-ı rahmet ve layık-ı mağfiret olanların yegâne şefkat ve merhamet ve in'am ve ihsan edicisi olan Allah Tebarek ve Teâlâ Hazretleri

  8.
  ﻳَﺎ ﻧَﺎﺻِﺮَ ﻛُﻞِّ ﻣَﺨْﺬُﻭﻝٍ Ey yardımcı ve meded edicisi olmayan kâffe-i bîkes, hor ve hakirlerin sahibi ve muin ve nâsırı olan haşmetli Sultan

  9.
  ﻳَﺎ ﺳَﺎﺗِﺮَ ﻛُﻞِّ ﻣَﻌْﻴُﻮﺏٍ Ey her şeyin kıymet ve aslına nakîse ve zarar vermekle hâsıl olan ayb ve eksiklikleri örten Settar-ul Uyûb

  10.
  ﻳَﺎ ﻣَﻠْﺠَﺎﺀَ ﻛُﻞِّ ﻣَﻈْﻠﻮُﻡٍ Ey umum haksız ve yersiz zulümata maruz bîçarelerin sığınacağı ve yegâne penahı olan Kadîm-il İhsan

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ey âlemlerin yekta Sultanı, sen adl ve ihsanın ve afv ve mağfiretin ile marufsun. Dergâh-ı emanına geldim. Nihayetsiz rahmetin çare-i necatımdır. Günahkâr kulunu nar-ı cehennemden halas buyur.
  Yazar : Risale Forum

 2. #12
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 356 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  11

  1.
  ﻳَﺎ ﻋِﺪَّﺗِﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﺷِﺪَّﺗِﻰ Ey kaza ve bela ve kabil-i tahammül olmayan âlâm ve ekdara düçar olup aciz kaldığım zamanlarda muhafız ve tahassüngâhım olan Zât-ı Kavi' ve Aziz

  2.
  ﻳَﺎ ﺭَﺟَٓﺎﺋِﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﻣُﺼِﻴﺒَﺘِﻰ Ey gûna-gûn musibetlere ve ibtilalara çatıp nâçar kaldığım anda mahz-ı ümit ve emel ve ilticagâhım olan Hâlık-ı Rahîm

  3.
  ﻳَﺎ ﻣُﻮﻧِﺴِﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﻭَﺣْﺸَﺘِﻰ Ey havf ve endişe ve dağdağa-i hayat, bîkeslik, bîçarelik zamanlarda en yakın ve müşfik Enisim ve Sahibim

  4.
  ﻳَﺎ ﺻَﺎﺣِﺒِﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﻏُﺮْﺑَﺘِﻰ Ey dünyada ve bir yabanda ve kabr-i berzahta eşfek dost ve muînim olan Rabb-i Kerim

  5.
  ﻳَﺎ ﻭَﻟِﻴِّﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻰ Ey zebûn ve âciz hallerimde niam-ı bînihaye ve ihsanat-ı kesiresini bahş eden Sahi-i Kerim

  6.
  ﻳَﺎ ﻛَﺎﺷِﻔِﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﻛُﺮْﺑَﺘِﻰ Ey çeşit çeşit elemlere ve mucib-i teessür hallere giriftar olduğum zamanda imdadıma yetişip gamları izale ve müstağrak-ı sürur eden inayetkârım

  7.
  ﻳَﺎ ﻏِﻴَﺎﺛِﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻓْﺘِﻘَﺎﺭِﻯ Ey şiddetle fakr ve ihtiyacım zamanında imdat ve yardım eden Rabb-i Muînim

  8.
  ﻳَﺎ ﻣَﻠْﺠَﺎﺋِﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﺿْﻄِﺮَﺍﺭِﻯ Ey her umurda nâçar kalıp acz-i hal zuhur edince yegâne merciim olan Rabb-i Mennan

  9.
  ﻳَﺎ ﻣُﻌِﻴﻨِﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﻓَﺰَﻋِﻰ Ey ah-u enin ve feryad ve figân ile istiane ve istimdad eylediğim anda hemen yardım ve inayeti yetişen Hayr-un Nâsırın

  10.
  ﻳَﺎ ﺩَﻟِﻴﻠِﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﺣَﻴْﺮَﺗِﻰ Ey ef'al ve umurumda şaşkınlaşıp izhar-ı acz eylediğim zamanda doğru yolu gösteren Delil-i Bîmesilim

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ey kâinatın nazirsiz bir Sultanı, sen Azîmü'ş-Şan adl ve ihsanın ve afv ve mağfiretin ile marufsun. Dergâh-ı emanına dehalet ettim. Nihayetsiz rahmetin çare-i necatımdır. Beni nar-ı cehennemden halas buyur.
  Yazar : Risale Forum

 3. #13
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 356 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  12
  1. ﻳَﺎ ﻋَﻠﺎَّﻡَ ﺍﻟْﻐُﻴُﻮﺏِ Ey zîşuurun anlamadığı ve bilemediği belirsiz ve gizli şeyleri tamam ile bilen ve her şeye âgâh olan

  2. ﻳَﺎ ﻏَﻔَّﺎﺭَ ﺍﻟﺬُّﻧُﻮﺏِ Ey kullarının kusur ve kabahatlarını yarlığayan Mevla-yı Müteâl Hazretleri

  3. ﻳَﺎ ﺳَﺘَّﺎﺭَ ﺍﻟْﻌُﻴُﻮﺏِ Ey ibadının ayb ve seyyiatını örtüp affeden Hak Celle ve A'la Hazretleri

  4. ﻳَﺎ ﻛَﺸَّﺎﻑَ ﺍﻟْﻜُﺮُﻭﺏِ Ey elem ve keder, merak ve teessürü açıp def' ve ref' ve sürûra tebdil eden Zât-ı Kibriyâ

  5. ﻳَﺎ ﻣُﻘَﻠِّﺐَ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ Ey yürekleri şekilden şekle, kalbleri suretten surete çeviren Kâdir-i Kayyum

  6. ﻳَﺎ ﻣُﺰَﻳِّﻦَ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ Ey mü'minlerin kalblerini menahîden tathir ve nur-u Kur'an, feyz-i iman ile tezyin eden Hak Celle ve A'la Hazretleri

  7. ﻳَﺎ ﻣُﻨَﻮِّﺭَ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ Ey kalbleri nur-u iman ve hisâl-i hamîde ve seciye-i makbul ile tezyin ve tenvir eden Hüda-i Lemyezel

  8. ﻳَﺎ ﻃَﺒِﻴﺐَ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ Ey kulub-u beşeri yaralayan fısk ve fücur, buğz ve kin ve gûna-gûn emraz-ı bâtınanın hakîkî hekimi olan Şâfî ve Kâfi

  9. ﻳَﺎ ﺣَﺒِﻴﺐَ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ Ey füyuzâtla dolu bütün kalblerin ve nurlarla müzeyyen ve münevver hadsiz ruhların derin sevgi ve teveccühlerin hedef ve nazargâhı olan Mahbub-u Ezelî

  10. ﻳَٓﺎ ﺍَﻧِﻴﺲَ ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ Ey gönüllerde tecelli ve inkişaf eden evrad ve ezkarın manevî zevkiyle aşinalık ve ülfetini doyuran şefkatli Sultan

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ey âlemlerin yekta sultanı adl ve ihsan, afv ve mağfiretin ile marufsun. Dergâh-ı emanına dehalet ettim. Hadsiz rahmetin çare-i necatımdır. Beni nar-ı cehennemden halas buyur.
  Yazar : Risale Forum

 4. #14
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 356 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  13

  1.
  ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﺟَﻠِﻴﻞُ Ey azamet ve kibriya sıfatıyla muttasıf olan Hak Celle ve A'la

  2.
  ﻳَﺎ ﺟَﻤِﻴﻞُ Ey amme-i mevcudattaki bütün güzelliklerin menşei ve madeni olan Rabb-i Kerim

  3.
  ﻳَﺎ ﻭَﻛِﻴﻞُ Ey her bir zîruhun idare ve iaşe ve kâffe-i umurunu taahhüd eyleyen Vekil-i Mutlak

  4.
  ﻳَﺎ ﻛَﻔِﻴﻞُ Ey binbir esma ve sıfatından münfehim olduğu vecihle her ferdin umurunu deruhde eden Zât

  5.
  ﻳَﺎ ﺩَﻟِﻴﻞُ Ey doğru yolu irae ve rah-ı savabı ilham buyuran Mevla-yı Müteâl

  6.
  ﻳَﺎ ﻣُﻘِﻴﻞُ Ey müşkil ve çok güç ve zararlı işleri def' ve iskat ve izale eden Rabb-i Kadîr

  7.
  ﻳَﺎ ﺧَﺒِﻴﺮُ Ey her umuru künh ve hakikatla bilip ve bildiren Âlim ve Allâm

  8.
  ﻳَﺎ ﻟَﻄِﻴﻒُ Ey mahlûkatına lütuf ve kerem ve rıfk ve mülâyemetle muamele eden Zât-ı Kerim

  9.
  ﻳَﺎ ﻋَﺰِﻳﺰُ Ey kuvvetli, galib ve şerefli ve şayan-ı tazim ve tekrim olan Fâtır-ı Akdes

  10.
  ﻳَﺎ ﻣَﻠِﻴﻚُ Ey kuvvet ve kudreti hadden efzun ve mülkünde azim tasarrufu bulunan ve kâffe-i kâinatın Sahib-i Hakîkî'si olan Allah Celle Celalühü

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb her ferdce malum ve marufsun. Her dilde mezkur ve meşkursun. Dergâh-ı izzetine kara yüzümü sürdüm. Azab-ı narından halas ve yüzümü beyaz kıl.
  Yazar : Risale Forum

 5. #15
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 356 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  14

  1.
  ﻳَﺎ ﺩَﻟِﻴﻞَ ﺍﻟْﻤُﺘَﺤَﻴِّﺮِﻳﻦَ {Ey şaşkınlarin yol göstericisi,}

  2.
  ﻳَﺎ ﻏِﻴَﺎﺙَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻐِﻴﺜِﻴﻦَ {Ey yardım isteyenlerin yardımcısı,}

  3.
  ﻳَﺎ ﺻَﺮِﻳﺦَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﺼْﺮِﺧِﻴﻦَ {Ey medet isteyenlerin imdat edicisi,}

  4.
  ﻳَﺎ ﺟَﺎﺭَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﺠِﻴﺮِﻳﻦَ {Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu,}

  5.
  ﻳَﺎ ﻣَﻠْﺠَﺄَ ﺍﻟْﻌَﺎﺻِﻴﻦَ {Ey asilerin sığınagı,}

  6.
  ﻳَﺎ ﻏَﺎﻓِﺮَ ﺍﻟْﻤُﺬْﻧِﺒِﻴﻦَ {Ey günahkarların bağışlayıcısı,}

  7.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻣَﺎﻥَ ﺍﻟْﺨَٓﺎﺋِﻔِﻴﻦَ {Ey korkanlara emniyet veren,}

  8.
  ﻳَﺎ ﺭَﺍﺣِﻢَ ﺍﻟْﻤَﺴَﺎﻛِﻴﻦَ {Ey miskinlere merhamet eden,}

  9.
  ﻳَٓﺎ ﺍَﻧِﻴﺲَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻮْﺣِﺸِﻴﻦَ {Ey yalnızlık duyanların dostu}

  10.
  ﻳَﺎ ﻣُﺠِﻴﺐَ ﺩَﻋْﻮَﺓِ ﺍﻟْﻤُﻀْﻄَﺮِّﻳﻦَ {Ey darda kalanların dualarina cevap veren,}

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  {Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.}
  Yazar : Risale Forum

 6. #16
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 356 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  15

  1.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺠُﻮﺩِ ﻭَ ﺍْﻟﺎِﺣْﺴَﺎﻥِ Ey cömert ve sehavetli kerem ve in'am ve adalet-i kâmile sahibi olan Hayr-ur Razıkîn

  2.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻔَﻀْﻞِ ﻭَ ﺍْﻟﺎِﻣْﺘِﻨَﺎﻥِ Ey hadsiz inayet ve nihayetsiz ihsanatıyla menn-i şükrana layık olan Zât-ı Zülkemal

  3.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍْﻟﺎَﻣْﻦِ ﻭَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥِ Ey elem, korku ve musibet ve şiddetli ukubet zamanlarında afv ve merhametine sığınarak emn-ü eman dileyenleri hıfz ve himayesine alan Mevla-yı Müteâl Hazretleri

  4.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻘُﺪْﺱِ ﻭَ ﺍﻟﺴُّﺒْﺤَﺎﻥِ Ey her nevi nakîse ve ayıblardan mukaddes ve münezzeh ve müberra olan Hak Celle ve A'la

  5.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺤِﻜْﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺒَﻴَﺎﻥِ Ey âdil ve âlim olan, hem bütün eşya ve mevcudatı künhüyle bilip halk ve icad etmekle muttasıf ulum-u camia ve kudret-i kâmile sahibi olan Zât-ı Muktedir

  6.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺮِّﺿْﻮَﺍﻥِ Ey mahlûkatına acıyıp esirgeyen, şefkat ve merhametine mazhar eden muti' ve muniblerden razı ve hoşnut olan Rahman-ir Rahîm

  7.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﺤُﺠَّﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﺒُﺮْﻫَﺎﻥِ Ey semavatı ve arzı sekenesiyle beraber varlığına ve birliğine hüccet ve bürhan ve delil kılan Zât-ı Kibriya

  8.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻌَﻈَﻤَﺔِ ﻭَ ﺍﻟﺴُّﻠْﻄَﺎﻥِ Ey azamet-i kibriya ve kudret-i kahire ve zahire sahibi olup def'-i zulüm ve nur-u adaleti parlatan misilsiz Padişah

  9.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟْﻌَﻔْﻮِ ﻭَ ﺍﻟْﻐُﻔْﺮَﺍﻥِ Ey zünub ve hatiatından mütevellid tecziye ve tazibi terk ile afv ve mağfiret kılan Padişah-ı Bîzeval

  10.
  ﻳَﺎ ﺫَﺍ ﺍﻟﺮَّﺍْٔﻓَﺔِ ﻭَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻌَﺎﻥِ Ey tükenmez lütuf ve ihsanı olup kâffe-i saadet ve selamet ve emniyet Zât-ı ulûhiyetinden taleb edilen Rabb-i Mennan

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabbena senin mahlûkat üzerinde mütemadiyen tezahür eden evsaf-ı kemâlatınla takdis ve hilafından bilkülliye tenzih ile derim ki, Mabud-u Bilhaksın âdil sultansın dergâh-ı emanına geldim, niyazım budur ki defter-i siyahımı yak, bana nazar-ı rahmet ile bak.
  Yazar : Risale Forum

 7. #17
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 356 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  16
  1. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺭَﺏُّ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ Ey her bir zîhayatı muntazam idare ve iaşe ve terbiye edip yaşatan Rezzak-ı Hakîkî ve Perverdigâr-ı Ezelî

  2. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺍِﻟٰﻪُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ Ey her şeyin halen ve kalen Mabudu, müstakillen sahib ve mâliki olan Vâhid-i Ehad

  3. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺧَﺎﻟِﻖُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ Ey her şeyi yoktan yaratan ve muine muhtaç olmayan Fâtır-ı Akdes

  4. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓَﻮْﻕَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ Ey halikıyet ve rezzakiyet ve mâlikiyet gibi umum ef'al ve sıfatında hayret-bahş icraatıyla beraber her şeyin üstünde hâkim ve galib olan Hüda-i Yekta

  5. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻗَﺒْﻞَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ Ey Zât-ı Ecell ve A'lasından mukaddem bir şeyler olmayıp ancak ulûhiyet kendisine muhtass olan Mevla-yı Müteâl

  6. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺑَﻌْﺪَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ Ey zîhayattan her biri hayattaki vazifesini ikmalden sonra yevm-ül ba'se kadar fani ve madum olup ancak mülkünde bâki kalan Vâris-i Kadîm-i Lâyemut

  7. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻋَﺎﻟِﻢُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ Ey ilm-i ezelî ve hikmet-i sermedîsi ile her şeyin künh ve hakikatına âlim olan Zât

  8. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻗَﺎﺩِﺭُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ Ey her şeyi halk ve icad, rızık ve terbiye, ihya ve imate gibi her şeye kâdir olan Zât-ı Zülkemal

  9. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺻَﺎﻧِﻊُ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ Ey kâinatın mebdeinden müntehasına kadar canlı, cansız semavî ve arzî umum mevcudat arasında en son harika ve hayret-aver şeylerin dahi kudretli Sanii olan Rabb-i Hakîm

  10. ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻳَﺒْﻘٰﻰ ﻭَ ﻳَﻔْﻨٰﻰ ﻛُﻞُّ ﺷَﻰْﺀٍ Ey her şeye bir hikmet-i ezeliye için beka ve umran veren diğer bir maksad-ı ebediye için yevm-ül cezaya kadar muvakkat cismani, maddi cihetinde adem ve fenaya sevk eden Bâki-i Zülkemal

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ


  Allahım senin mahlûkat üzerinde mütemadiyen tezahür eden evsaf-ı kemal ve celal ve cemalinle takdis ve hilafından tenzih ile derim ki, Mabud-u Bilhaksın âdil sultansın. İşte dergâh-ı emanına girdim. Defter-i siyahımı yak. Bana nazar-ı rahmet ile bak.
  Yazar : Risale Forum

 8. #18
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 356 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  17

  1.
  ﻭَ ﺍَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤَٓﺎﺋِﻚَ ﻳَﺎ ﻣُﻮْٔﻣِﻦُ Ya Rabbena kalblerde iman ve itminan ve şeriata itimad ve istinad teminiyle saadet-i bâkiye götüren bu ism-i celilin ve şu gelecek esma-i hüsnanı ittihaz ederek niyaz ediyoruz.

  2.
  ﻳَﺎ ﻣُﻬَﻴْﻤِﻦُ Ey kullarının her şeyine muttali' ve üstünde bakan ve havf ve haşyetten âzade ve arzusuna nail eden Hak Celle ve A'la Hazretleri

  3.
  ﻳَﺎ ﻣُﻜَﻮِّﻥُ Ey mükevvenatı, zamanları, mekânları ve mevsimleri icad ve ihdas eden Zât-ı Ebedî

  4.
  ﻳَﺎ ﻣُﻠَﻘِّﻦُ Ey kullarına evamir ve nevahisini ve kavaid-i İslamiye ve mukteziyatını anlatan, ilham eden Zât-ı Mübin

  5.
  ﻳَﺎ ﻣُﺒَﻴِّﻦُ Ey kullarına erkân-ı imanî ve mehafetullahın fezailini ve isyanın mücazâtını izah ve aşikâr eden Rabb-ı Kerim

  6.
  ﻳَﺎ ﻣُﻬَﻮِّﻥُ Ey îbadına umurlarında güçlüğün akabinde kolaylık, zorlukla beraber sühulet, hüznü müteakib sürur, hastalığın peşinde sıhhat ve şifa, ihtiyaç önünde gınâ veren Allah-ı Tebarek ve Teâlâ Hazretleri

  7.
  ﻳَﺎ ﻣُﺰَﻳِّﻦُ Ey arz ve semavat ve sekenesini layık ve yaraşır ve yakışır zînetlerle donatıp bezeten Rabb-i Cemil

  8.
  ﻳَﺎ ﻣُﻌَﻈِّﻢُ Ey zîşuuru hidayetiyle tenvir edip a'lâ-yı illiyyîne çıkarıp cennet ve cemaline bahş ederek salih kullarını ikramıyla ululayan Zât-ı Keremkâr

  9.
  ﻳَﺎ ﻣُﻌَﻮِّﻥُ Ey inayete müstehak olanlara arka olan, yardım eden ve tedbir eden ve ettiren Nâsır ve Müsebbib-ül Esbab

  10.
  ﻳَﺎ ﻣُﻠَﻮِّﻥُ Ey hayvanat, kurt, kuş, nebatat ve çiçeklere çeşit çeşit renkler ve simalar ve şekiller veren ve süslendiren Kâdir-i Zülkemal

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Cemi'-i nekaisten münezzeh ve sıfat-ı kemal ve kudretle ittisafını ikrar ve tasdik ederim ve derim ki Mâlik-ül Mülksün.
  ﻳَﻔْﻌَﻞُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ sın. Eman ve ilticagâhım ve me'menim ancak sensin. Ey Rabb-i Nâci. Cehennem narından âzad kıl bizi.
  Yazar : Risale Forum

 9. #19
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 356 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  18

  1.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻣُﻠْﻜِﻪِ ﻣُﻘِﻴﻢٌ Ey mülkünde kaim ve hükmü nafiz olan Vâcib-ül Vücud Hazretleri

  2.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺟَﻠﺎَﻟِﻪِ ﻋَﻈِﻴﻢٌ Ey azamet ve kudretinde celal sıfatını tecelli ettirip dünyada musibetleri, ahirette azab ve ikabı ihtar ile inzar ve tahvif eden Rabb-i Celil

  3.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧِﻪِ ﻗَﺪِﻳﻢٌ Ey hikmet ve hükümet ve hâkimiyetinin ibtidası olmayıp daima bâki ve mevcud, ezelî olan Rabb-i Bâki

  4.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻋَﻠٰﻰ ﻋَﺒْﺪِﻩِ ﺭَﺣِﻴﻢٌ Ey kulları üzerine şefkat ve rahmet-i bînihayesiyle affeden Zât-ı Kerim

  5.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ Ey ilm-i muhit ve vasi' iradesi ile her şeyi bilen Allâm-ül Guyub

  6.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻟِﻤَﻦْ ﺟَﻔَﺎﻩُ ﺣَﻠِﻴﻢٌ Ey izzet-i Rabbaniyesinin ve azamet-i kerimanesinin hilafına küfran ve taaddi edenlere, lînet ve sükunet ve tecil ile muamele buyuran Zât-ı Keremkâr

  7.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻟِﻤَﻦْ ﺗَﺮَﺟَّﺎﻩُ ﻛَﺮِﻳﻢٌ Ey Zât-ı ulûhiyetine dayanıp meded ve inayet umanlara hadsiz in'am ve ihsan eden fütuhat ve ferec veren Zât-ı Ecell-i A'la

  8.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻣَﻘَﺎﺩِﻳﺮِﻩِ ﺣَﻜِﻴﻢٌ Ey mukadderat-ı âlem ve eşyada kader ve kaza icrasını idaresinde hikmetli ve kudretli Hâkim-i Ezelî

  9.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺣُﻜْﻤِﻪِ ﻟَﻄِﻴﻒٌ Ey ilm-i ezelîyesinde ve hikmet-i bediisinde hoş, makbul ve mergub muamelesiyle minnettar buyuran Zât-ı Rauf

  10.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﻟُﻄْﻔِﻪِ ﻗَﺪِﻳﺮٌ Ey kerem ve rıfk ve mülâyemetle beraber bilcümle maksud olan umur ve ef'alin icrasına kâdir ve muktedir olan Hak Celle ve A'la Hazretleri

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Cemi'-i nekais ve avaibden münezzeh ve sıfat-ı kemal ve kudretle iktisafını tasdik eder ve derim ki, Mâlik-ül Mülksün,
  ﻓَﻌَّﺎﻝٌ ﻟِﻤَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ sin. Eman ve me'menim ancak sensin. Ey Rabb-ı Nâci. Cehennem narından halas kıl bizi.
  Yazar : Risale Forum

 10. #20
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 356 + 2722

  Cevap: Hoca sabri abi'nin cevşen meali

  19

  1.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺮْﺟﻰٰٓ ﺍِﻟﺎَّ ﻓَﻀْﻠُﻪُ Ya Rabb hiçbir şey değil, ancak her şeyden evvel senin fazl ve kerem ve rahmetini umarım

  2.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺨَﺎﻑُ ﺍِﻟﺎَّ ﻋَﺪْﻟُﻪُ Ya Rabb madem sen âdil padişahsın hiçbir şeyden korkulmaz adalet(in) yeter.

  3.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﻨْﺘَﻈَﺮُ ﺍِﻟﺎَّ ﺑِﺮُّﻩُ Ya Rabb hiçbir kimseden bizzât bir şey beklenilmez, yalnız âlemleri medyun-u şükran eden lütuf ve ihsanın beklenir

  4.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳُﺴْﺌَﻞُ ﺍِﻟﺎَّ ﻋَﻔْﻮُﻩُ Ya Rabb bir şey değil ancak her şeyden evvel azab ve ukubetten azade, hem afv ve mağfiretin istenir

  5.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﻳَﺪُﻭﻡُ ﺍِﻟﺎَّ ﻣُﻠْﻜُﻪُ Ya Rabb hiçbir mâlikin mülkünde devam ve beka olmaz. Ancak senin mülk ve memleketinde devam ve karar vardır.

  6.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺳُﻠْﻄَﺎﻥَ ﺍِﻟﺎَّ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧُﻪُ Ya Rabb âlemde hakiki hiçbir sahib-i saltanat yoktur. Yalnız senin haşmet ve saltanatının cilveleri var.

  7.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻟﺎَ ﺑُﺮْﻫَﺎﻥَ ﺍِﻟﺎَّ ﺑُﺮْﻫَﺎﻧُﻪُ Ya Rabb âlemde bizzât hakiki hüküm ve kat'i hüccet ve musaddak bir bürhan yok. Ancak senin
  hüccet ve ferman-ı celilin imdadıyla bürhan olabilir.

  8.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻭَﺳِﻌَﺖْ ﻛُﻞَّ ﺷَﻰْﺀٍ ﺭَﺣْﻤَﺘُﻪُ Ya Rabb senin rahmet ve mağfiret ve ihsanın çok geniş ve her şeye yetişici ve kâfidir.

  9.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺳَﺒَﻘَﺖْ ﺭَﺣْﻤَﺘُﻪُ ﻋَﻠٰﻰ ﻏَﻀَﺒِﻪِ Ey rahmet ve atıfeti kahr ve gadabına galip ve ağır gelen Sultan-ı Zîkerem

  10.
  ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﺍَﺣَﺎﻁَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋِﻠْﻤُﻪُ Ya Rabb kainatta olmuş olacak gizli ve aşikâr ne varsa ezelî ve muhit ilminle âlimsin.

  ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ ﻳَﺎ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّٓ ﺍَﻧْﺖَ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺍْﻟﺎَﻣَﺎﻥُ ﺧَﻠِّﺼْﻨَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ

  Ya Rabb cemi'-i nekaisten münezzeh ve sıfat-ı kemal ve kudretle muttasıfsın. İkrar ve tasdik ile derim ki, Mâlik-ül Mülksün,
  ﻳَﻔْﻌَﻞُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَٓﺎﺀُ sın. Eman ve ilticagâhım ve me'menim ancak sensin. Ey Rabb-ı Nâci, Cehennem narından âzad kıl bizi.
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 2/6 İlkİlk 123456 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 3 kullanıcı var. (0 üye ve 3 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •