3 sonuçtan 1 ile 3 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2012
  Mesajlar Mesajlar
  1.109
  Blog Blog Girişleri
  40
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 131 + 4530

  Neşir ve Neşriyat

  Neşir ve Neşriyat


  Neşir ve Neşriyat arasındaki fark nedir?

  نشريات NEŞRİYÂT: Gazete, kitap, radyo ve sâir vasıtalarla neşrolunmuş, yayılmış şeyler.

  نشير NEŞİR: Dağıtma, yayma, herkese duyurma.

  ●Hazret-i Üstad ulûm-u imaniyeyi neşretmekle, âlem-i İslâm ve âlem-i insaniyeti hayattar ve ziyadar eylemiştir. Cenab-ı Hak, o büyük üstaddan ebediyen razı olsun. Sözler ( 763 )

  ●Risale-i Nur eserleri gibi eserler neşretmek ve böylece cihanın maddî manevî "Fâtih"i olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sünnet-i seniyesinin bir hizmetkârı olarak, bugün milyonlara baliğ olan bir câmiayı, inayet-i İlahî ile, Kur'an-ı Hakîm'in cadde-i kübrasında selâmetle ilerletmek ve mü'minlerin ve beşeriyetin sadece dünyalarını değil, ebedî saadetlerini temine Risale-i Nur gibi bir eserle vesile olmak; bu mezkûr hususiyetlerin manevî şahsında toplanması, Risale-i Nur müellifi Bedîüzzaman Said Nursî gibi, tarihte hangi bir zâta daha nasîb olmuştur acaba? Sözler ( 770 )

  ●..hakaik-i Kur'aniyeyi neşretmek kudsî vazifesi.. Şualar ( 560 )

  ●.Evet, Risale-i Nur iman-ı tahkikîyi bu vatanda neşretmekle imanı kuvvetlendirip, bu memleketteki dinsizlik ve imansızlık, dalalet ve sefahete karşı mukabele ve müsbet bir tarzda mücadele ederek bunları mağlub etmiştir. Tarihçe-i Hayat ( 156 )

  ●Ve velayet-i kübra ashabları olan Sahabîler gibi, veraset-i nübüvvet sırrıyla, yalnız iman nurlarını neşretmek ve ehl-i imanın imanlarını kurtarmaktır. Tarihçe-i Hayat ( 315 )

  ●Risale-i Nur'u okumağa ve neşretmeğe, kahraman üstadları misillü feragatla çalışırlar.

  Tarihçe-i Hayat ( 542 )

  ●haricî dinsizlik cereyanına karşı böyle eserleri neşretmek, Diyanet Riyaseti'nin vazifesidir.

  Tarihçe-i Hayat ( 616 )

  ●bütün maksadları, Kur'an-ı Mecid'in hidayetinden ve hakaik-i imaniye ile nurlanmaktan ibarettir. Bütün çalışmaları ilim ve irfan ve hakaik-i imaniye neşretmektir. Tarihçe-i Hayat ( 731 )

  ●Risale-i Nur talebeleri, bu musibete karşı çabalamak mecburiyetiyle hakikî ve en mühim vazifesi olan neşir hizmetini bırakmağa mecbur oluyor. Kastamonu Lahikası ( 198 )

  ●İslâmî fikri zedeleyen ve bütün beşeriyeti tehdid eden, yeni nesillere ve gençliğe imansızlık fikr-i küfrîsini aşılamak isteyen kitab, broşür, gazete gibi neşir vasıtalarının İslâm ve iman düşmanlarınca ön plâna alındığı böyle acib ve dehşetli bir zamanda elbette Risale-i Nur'a, okunmasına, neşredilmesine şiddetle ihtiyaç ve zaruret var. Barla Lahikası ( 7 )

  ●Hakaik-i Kur'aniye nurları olan Sözler, Lem'alar gibi eserlerini te'lif, tashih ve neşr ile meşgul olmakla beraber kelimat-ı kudret olan masnuat ve mevcudatı seyr ü temaşaya, kitab-ı kâinatı mütalaaya çok müştak idi. Tarihçe-i Hayat ( 460 )

  ●Risale-i Nur'u okuyacağız, neşredeceğiz. Sözler ( 769 )

  ●Neşr-i hak için Enbiyaya ittiba' etmekle mükellefiz. Kur'an-ı Hakîm'de, hakkı neşredenler اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ ٭ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ diyerek, insanlardan istiğna göstermişlerdir." Asa-yı Musa ( 263 )

  ●Dinsizliği, zındıkayı neşredenler, müdhiş tokatlar yiyecekler. Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 199 )

  ●Risale-i Nur parlıyor. Neşriyat dairesi genişliyor. Sözler ( 768 )

  ●Taarruzlar ancak ve ancak Nur'un neşriyat ve fütuhatının genişlemesine, inkişafına sebebdir ve millet-i İslâmiye nazarında itimad ve emniyet kazanmasına medardır. Tarihçe-i Hayat ( 690 )

  ●manevî tesirat ve fütuhatına ve neşriyatına şahid olan İslâmiyet düşmanları yine bazı taarruzlar yapmışlar. Tarihçe-i Hayat ( 690 )

  ●Risale-i Nur'un hakikî şakirdleri, neşriyat-ı diniyelerinde ve ittiba-ı sünnetteki ibadetlerinde ve içtinab-ı kebairdeki takvalarında, Kur'an hesabına vazifedar sayılırlar. İnşâallah riya olmaz. Meğer ki, Risale-i Nur'a başka bir maksad-ı dünyeviye için girmiş ola. Kastamonu Lahikası ( 185 )

  ●kıyas-ı fasid cihetiyle ve haysiyet kırıcı bir neşriyat ile ahlâk-ı İslâmiyeyi sarstılar. Ve efkâr-ı umumiyeyi perişan ettiler. Divan-ı Harb-i Örfi ( 17 )

  Vasiyetnamemdir!

  Aziz, sıddık kardeşlerim ve vârislerim!

  Ecel gizli olmasından, vasiyetname yazmak sünnettir.

  Benim metrukâtım ve Risale-i Nur'dan olan benim hususî kitablarım ve güzel cildlenmiş mecmualarım vesair şeylerimin bütününü, Gül ve Nur fabrikalarının heyetine, başta Hüsrev ve Tahirî olarak o heyetten oniki {(*): Kardeşim Abdülmecid, Zübeyr, Mustafa Sungur, Ceylan, Mehmed Kaya, Hüsnü, Bayram, Rüşdü, Abdullah, Ahmed Aytimur, Âtıf, Tillo'lu Said, Mustafa, Mustafa, Seyyid Sâlih.} kahraman kardeşlerime vasiyet ediyorum.Onlara bırakıyorum ki; emr-i hak olan ecelim geldiği zaman, benim arkamda o metrukâtım, benim bedelime o sadık ve mübarek ellerde hizmet-i Nuriye ve imaniyede çalışsın ve istimal edilsin. Emirdağ Lahikası-1 ( 136 )

  Neşir Tüm Nur Talebelerinin vazifesi olurken, Neşriyat Üstadımızın Tayin ve muvazzaf kıldığı kimselere mahsustur. Onlar neşriyatı yapacak bizler de neşrini taki bu hizmet yürüsün. Yoksa herkes neşriyat kurarsa meşreblerin ihtilafiyla kuvvet zayi olur ittihad ve ittifak zail olur.

  Selam ve dua ile

  Muhammed Numan ÖZEL

  Benzer Konular
  Neşir ve Neşriyat arasındaki fark nedir?
  Neşir ve Neşriyat arasındaki fark nedir? Neşir ve Neşriyat Neşir ve Neşriyat arasındaki fark nedir? نشريات NEŞRİYÂT: Gazete, kitap, radyo ve sâir vasıtalarla neşrolunmuş, yayılmış şeyler. نشير N
  Risale-i Nur?un Neşir Tarihçesi
  Risale-i Nur?un Neşir Tarihçesi Devami...
  Kastamonu neşir ve yayın hizmetinin oluşumu
  Kastamonu neşir ve yayın hizmetinin oluşumu Kastamonu neşir ve yayın hizmetinin oluşumu Devamı İçin Tıklayınız... Devami...
  Hayrât Neşriyat Kur’an Hatim Seti
  Hayrât Neşriyat Kur’an Hatim Seti 1. cüz 2. cüz 3. cüz 4. cüz 5. cüz6. cüz 7. cüz 8. cüz 9. cüz 10. cüz11. cüz 12. cüz 13. cüz 14. cüz 15. cüz16. cüz 17. cüz 18. cüz 19. cüz 20. cüz21. cüz 22. c
  Yazar : Risale Forum
  Cenab-ı Hak bizi ve sizi
  Tarîk-ı Hak'ta, Hizmet-i Kur'aniyede
  Sebat ve Metaneti versin!

  âmîn.

  Barla Lahikası ( 330 )

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2010
  Nereden Yer
  A, A
  Mesajlar Mesajlar
  661
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 136 + 5860

  Cevap: Neşir ve Neşriyat

  Neşriyat yaptıklarında dahi herşey ortada 20 küsür yayınevi kafasına göre orasını burasını çıkartıp kendi tarz ve meşreblerine göre bu eserleri neşretmekte. Hatta o kadar ileri gidilmiş ki Ustad Bediüzzamanın mahremdir dediği eserleri dahi şekillendirip basma cesaretini göstermişler..

  Şimdi deistler, ben peygambere inanmıyorum ama Allah'a inanıyorum diyorlar. Bunun gibi birçok mezhep ve meşreb kendi tarzlarına göre bir kulvar oluşturmuşlar o kulvarda koşturuyorlar. Ne kadar koşarlarsa koşsunlar hedeflerine ulaştıracak rehberlere itaat etmedikçe zafere ulaşamazlar. Risale-i Nurun hakikatine ve vazifesine inanıp bu hizmeti kuraniyeyi günümüze ulaştıran ağabeyleri varisleri bir kenara iterek sıradanlaştırmakla bu kıymetli eserleri kıymetsiz ellerinde heba etmekten başka iş yapamazlar. Maalesef bir takım akıldan ve hakikatten yoksunlar bu eserlere Kur'anın Malıdır diyip parmak karıştırmaktan imtina edemeyecek kadar cesaret gösteriyorlar.. Risale-i Nur bir bütündür, bir yerini cımbızlayarak diğer bütün hakikatleri görmezden gelmek hakikate değil anarşizme yol açar.

  Ve bu son yıllarda Risale-i Nurun hukukuna tecavüz o kadar ileri gidilmiş ki medyada bu eserlerin hakikatlerinden ziyade daha çok hukuku konuşulmakta. Hatta bu işlerde hak taleb edenlere baktığımızda gayeleri bu hakikatleri neşretmekte iken siyaset ile iç içe girmiş durumdalar, dolayısıyle bu eserleri dahi siyasete alet ediyorlar. Elbette bunun da manevi şiddetli bir tokadı olacak..
  Yazar : Risale Forum
  ...küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir.

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2012
  Mesajlar Mesajlar
  1.109
  Blog Blog Girişleri
  40
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 131 + 4530

  Cevap: Neşir ve Neşriyat

  Alıntı fahris Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Neşriyat yaptıklarında dahi herşey ortada 20 küsür yayınevi kafasına göre orasını burasını çıkartıp kendi tarz ve meşreblerine göre bu eserleri neşretmekte. Hatta o kadar ileri gidilmiş ki Ustad Bediüzzamanın mahremdir dediği eserleri dahi şekillendirip basma cesaretini göstermişler..

  Şimdi deistler, ben peygambere inanmıyorum ama Allah'a inanıyorum diyorlar. Bunun gibi birçok mezhep ve meşreb kendi tarzlarına göre bir kulvar oluşturmuşlar o kulvarda koşturuyorlar. Ne kadar koşarlarsa koşsunlar hedeflerine ulaştıracak rehberlere itaat etmedikçe zafere ulaşamazlar. Risale-i Nurun hakikatine ve vazifesine inanıp bu hizmeti kuraniyeyi günümüze ulaştıran ağabeyleri varisleri bir kenara iterek sıradanlaştırmakla bu kıymetli eserleri kıymetsiz ellerinde heba etmekten başka iş yapamazlar. Maalesef bir takım akıldan ve hakikatten yoksunlar bu eserlere Kur'anın Malıdır diyip parmak karıştırmaktan imtina edemeyecek kadar cesaret gösteriyorlar.. Risale-i Nur bir bütündür, bir yerini cımbızlayarak diğer bütün hakikatleri görmezden gelmek hakikate değil anarşizme yol açar.

  Ve bu son yıllarda Risale-i Nurun hukukuna tecavüz o kadar ileri gidilmiş ki medyada bu eserlerin hakikatlerinden ziyade daha çok hukuku konuşulmakta. Hatta bu işlerde hak taleb edenlere baktığımızda gayeleri bu hakikatleri neşretmekte iken siyaset ile iç içe girmiş durumdalar, dolayısıyle bu eserleri dahi siyasete alet ediyorlar. Elbette bunun da manevi şiddetli bir tokadı olacak..
  Varisleri kabul etmemek onların neşriyatından başka neşir oluşturmak SADECE KURAN BİZE YETER, ASHABA GEREK YOK gibi fikirleri ileri sürenlerle aynı mecraada koşmak demektir.
  Yazar : Risale Forum
  Cenab-ı Hak bizi ve sizi
  Tarîk-ı Hak'ta, Hizmet-i Kur'aniyede
  Sebat ve Metaneti versin!

  âmîn.

  Barla Lahikası ( 330 )

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •