Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

7 sonuçtan 1 ile 7 arası

 1. #1
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  3 üyeden 3 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Risale-i Nur'u Yazmak

  Risale-i Nur ve beş türlü ibadet


  Üstad Bediüzzaman Hazretleri Yirmibirinci Lem’a’nın sonunda yazdığı özel bir mektubda, Risâle-i Nur’la meşgul olmanın beş türlü ibadeti kazandırdığını belirtmektedir.


  “Yazıda usanan ve ibadet ayları olan Şuhur-u Selâsede sair evradı, beş cihetle ibadet sayılan Risâle-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime” diye başladığı mektubunda1 beş nevî ibadetin izahını şu şekilde yapmıştır:


  1- En mühim bir mücahede olan ehl-i dalâlete karşı manen mücahede etmektir.
  2- Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım sûretiyle hizmet etmektir.
  3- Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir.
  4- Kalemle ilmi tahsil etmektir.
  5- Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî olan ibadeti yapmaktır.2


  Emirdağ Lâhikası’nda da bunun devamı olarak Risâle-i Nur’la meşguliyetin beş türlü de dünyevî faidesinden söz eden Üstad Bediüzzaman Hazretleri, bunları;


  “1- Rızıkta bereket.
  2- Kalbde rahat, sürur.
  3- Maişette sühûlet.
  4- İşlerinde muvaffakiyet.
  5- Talebelik faziletini almakla bütün Risâle-i Nur Talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır” 3 şeklinde ifade eder.


  Risâle-i Nur’u yazmak, okumak ve dinlemenin mezkûr on faidesinin yanında son derece önemli iki neticesine daha dikkat çeker Üstad Bediüzzaman Hazretleri:


  1- Âyet-i Kur’âniyenin işaretiyle, imanla kabre girmektir.
  2- Bütün şakirtlerin manevî kazançlarına, nur dairesindeki şirket-i maneviye sırrıyla, umum onların hasenatlarına hissedar olmaktır.4  Bu helâket ve felâket asrında yaşayan bir mü’min için bunlardan daha güzel ne olabilir.

  Bu sebeple Risâle-i Nur gibi asrımızın şaheser bir eser külliyatını anlamak ve yaşamak yolunda büyük gayretler içerisinde olmak gerekmektedir.


  Risâle-i Nur’la meşguliyet imanı kurtardığı gibi,
  ona sadık talebe olmak ehl-i cennet,
  talebe-i ulum, mânevî şirketin bütün kazançlarına ortaklık
  ve bütün Nur Talebelerinin bütün kazançlarına hissedarlık kazanımı yanında,
  vefat eden talebe günah cihetinde ölüp sevap cihetinde yaşamak gibi büyük kârlar elde etmektedir.


  Ayrıca “Bir sene bu risâleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olmak” 5 gibi bir dereceye de ulaştıran Risâle-i Nur’un


  “Hem bir Kitab-ı şeriat,
  hem bir Kitab-ı dua,
  hem bir kitab-ı ubudiyet,
  hem bir kitab-ı emir ve dâvet,
  hem bir kitab-ı zikir,
  hem bir kitab-ı fikir,
  hem bir kitab-ı hikmet olan Kur’ân-ı Hâkim”in 6

  bu özelliklerine sahip olduğunu Üstad Bediüzzaman Hazretleri defalarca beyan etmektedir.


  Meselâ, "Yirmi ikinci Söz tashih edilirken dinledim,
  gördüm ki içinde hem küllî zikir,
  hem geniş fikir,
  hem kesretli tehlil,
  hem kuvvetli iman dersi,
  hem gafletsiz huzur,
  hem kudsî hikmet,
  hem yüksek bir ibadet-i tefekküriye gibi nurlar var.” 7


  Bir başka ifadesinde de

  “Kur’ân’a ait mesaille iştigal,

  bir nev’î manevî mütefekkirane Kur’ân okumak hükmündedir.
  Hem ibadet,
  hem ilim,
  hem marifet,
  hem tefekkür,
  hem kıraat-ı Kur’ân (Kur’ân okumak) mânâları
  risâlelerin istinsah ve mütalâalarında vardır itikadındayız” 8 demektedir.


  Cenâb-ı Hak’kın rahmetiyle kırk senelik manevî yolu kırk dakikaya indiren
  ve şu zamanın yaralarına en münasip bir ilâç
  ve en doğru bir rehber hüviyetine sahip olan Risâle-i Nur 9

  “iman hakikatlarının izahı olduğu için,
  hem ilim,
  hem marifetullah,
  hem huzur,
  hem ibadettir.” 10
  “hem vücub-u vücud (Allah’ın varlığı),

  hem vahdet,
  hem ubudiyet,
  hem haşmet-i Rububiyet,
  hem azamet-i kudret,
  hem vüs’at-i rahmet,
  hem umumiyet-i hâkimiyet,
  hem ihata-i ilim,
  hem şümul-i hikmet gibi en mühim esasat-ı imaniyeyi
  harika bir icaz içinde fevkalâde bir kat’iyet
  ve hulusiyet ve yakiniyet ile ispat eder.” 11


  Yalnız Kur’ân-ı Kerim’i Üstad olarak tanıyan Risâle-i Nur,
  insanın senelerce uğraşarak elde edemeyeceği bilgileri
  komprime hulâsalar nev’înden kısa bir zamanda temin edip bütün ilimleri, içine almıştır.


  “Risâle-i Nur,
  şems-i Kur’âniyenin ziyasındaki elvan-ı sebayı (yedi renk)
  ve o güneşteki renk renk,
  çeşit çeşit yedi nuru birden âyinesinde temessül ettirdiğinden,
  İnşâallah, yedi cihetle şerif ve kudsî
  ve yedi mesnevî kadar
  ehl-i hakikate bakî bir rehber ve bir mürşid olacak” 13

  diyen Üstad Bediüzzaman Hazretleri,
  Risâle-i Nur’un velâyet-i Kübra olan sırr-ı veraset-i Nübüvvet feyzini verdiğini de bildirmektedir. 14


  Beş türlü ibadet ve sayısız neticeler gibi büyük bir kazancı kazandıran Risâle-i Nur manevî bir güneş gibidir.
  Bu yüzden,

  “Risâle-i Nur Talebeleri,
  Risâle-i Nur’un dairesi haricinde nur aramamalı ve aramaz.
  Eğer ararsa, Risâle-i Nur’un penceresinden ışık veren manevî güneşe bedel,
  bir lambayı bulur;
  belki güneşi kaybeder.” 15

  “Küllî bir tahribatı ve İslâmiyeti içine alan
  ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kal’ayı tamir eden
  ve bin seneden beri tedarik ve teraküm eden (hazırlanıp biriken)
  müfsit âletlerle dehşetli rahnelenen kalb-i umumiyi
  ve efkâr-ı ammeyi Kur’ân’ın ve imanın ilâçlarıyla tedavi eden
  ve binler tiryak (ilâç ve panzehir) hâsiyetini taşıyan Risâle-i Nur,” 16

  “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimizin nurânî meşrebini
  ve Sahabe-i Kiramın âlî seciyesini beyan eden
  bir nur ve feyiz hazinesidir.”
  17

  Bu zamanın ve istikbalin mürşitliğini üstlenen ve

  “meşgul olduğu vazife,
  ruy-i zemindeki bütün muazzam mesailden
  daha büyük olan Risâle-i Nur’a” 18

  mensubiyet günümüzün en büyük şerefi ve ayrıcalığıdır.
  Bu sebeple,

  “Cenâb-ı Hak hepimizi kıyamete kadar
  Risâle-i Nur kisvesinde hakaik-ı imaniye
  ve esrar-ı Kur’âniye ile kemâl-i ferah
  ve sevinçle meşgul eylesin İnşâallah.” 19


  Dipnotlar:

  1- Lem’alar 403, 2- age. 403, 3- Emirdağ Lâhikası 328, 4- age. 328, 5- Lem’alar 404, 6- Sözler 589, 7- Kastamonu Lâhikası 363, 8- Barla Lâhikası 530, 9- Mektubat 41, 10- Sözler 253, 11- Şuâlar 71, 12- Asa-yı Musa 410, 13- Lem’alar 636, 14- age. 632, 15- age. 631, 16- Tarihçe-i Hayat 1064, 17- age. 1066, 18- Emirdağ Lâhikası 90, 19- Şuâlar 521.


  AHMET DEMİRDÖĞMEZ
  29.07.2010
  YeniAsya

  Benzer Konular
  Risale-i Nur yazmak için14 sene evinden çıkmadı
  Risale-i Nur yazmak için14 sene evinden çıkmadı https://www.risalehaber.com/d/news/256046.jpg Risale-i Nur yazmak için14 sene evinden çıkmadı Bediüzzaman: Onu unutamıyorum, vefatı beni çok sarsıyor Devami...
  Yazmak ama neden yazmak?
  Yazmak ama neden yazmak? Yazmak ama neden yazmak? Devami...
  "Beş on dakika dahi olsa Risale-i Nur?u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiy
  "Beş on dakika dahi olsa Risale-i Nur?u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiy Devami...
  Risale-i Nur?u Anlatmak İçin Kitap Yazmak Doğru mu?
  Risale-i Nur?u Anlatmak İçin Kitap Yazmak Doğru mu? Son günlerde yine çokça sorulan bir sual ile karşılaşıyorum. Deniliyor ki bazı kimseler risale-i nur?u anlamak ve anlatmak için risale-i nur?a basamak olması için kitap yazdık ve neşrediyoruz diyorlar. Siz bu konuda ne d
  Latin harfleri ile Risale-i Nur hizmeti yapmak, okumak, yazmak bidat mıdır,
  Latin harfleri ile Risale-i Nur hizmeti yapmak, okumak, yazmak bidat mıdır, Latin harfleri ile Risale-i Nur hizmeti yapmak, okumak, yazmak bidat mıdır, bu konuda Üstad ne diyor? Devami...
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 2. #2
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i Nur'u Yazmak

  “Kur’ân’a ait mesaille iştigal,
  bir nev’î manevî mütefekkirane Kur’ân okumak hükmündedir.
  Hem ibadet,
  hem ilim,
  hem marifet,
  hem tefekkür,
  hem kıraat-ı Kur’ân (Kur’ân okumak) mânâları
  risâlelerin istinsah ve mütalâalarında vardır itikadındayız”
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 3. #3
  uğur çevrimdışı Yeni Üye
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2011
  Mesajlar Mesajlar
  1.253
  Blog Blog Girişleri
  548
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 99 + 1246


  Cevap: Risale-i Nur'u Yazmak

  Allah razi olsun İnŞ. Hocam...........
  Yazar : Risale Forum
  Muvakkat lezzetten ziyade, muvakkat eleme tebessüm etmeli; hoş geldin demeli. Geçmiş lezaiz, ah vah dedirtir. "Ah!" müstetir bir elemin tercümanıdır. Geçmiş alam, "Oh!" dedirtir. O "Oh" muzmer bir lezzet ve nimetin muhbiridir.Nisyan dahi bir nimettir. Yalnız her günün alamını çektirir, müterakimi unutturur. (Bediüzzaman Said Nursi - Hakikat Çekirdekleri'nden 90-91)

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2012
  Mesajlar Mesajlar
  16
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 33 + 40


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i Nur'u Yazmak

  ALLAH razı olsun ben yeni girdim siteye inşaALLAH iyi olur
  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2012
  Mesajlar Mesajlar
  16
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 33 + 40


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i Nur'u Yazmak

  ALLAH razı olsun
  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Nereden Yer
  Tokat
  Mesajlar Mesajlar
  3
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 31 + 40


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i Nur'u Yazmak

  Allaha şükürler olsun bçyle bi güzelliği bizlere lutfetmiş..allah razı olsun bu konu merakımdaydı
  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  kenz-i mahfi çevrimdışı Sorumlu
  Sorumlu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2012
  Mesajlar Mesajlar
  814
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 131 + 6655


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Risale-i Nur'u Yazmak

  Hulusi Ağabeyin dediği gibi "Keşki o nurlarla iştigal etmediğim zamanlar, enfas-ı ma'dude-i hayattan olmaya idiler"
  Bu anlatılan bahis, bu sözün bir izahı gibidir.
  Teşekkürler.
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222