10 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Depresyonun Çaresi Risale-i Nur'da

  DEPRESYONUN ÇARESİ RİSÂLE-İ NUR’DA  DEPRESYONUN SEBEBİ, İNSANIN KENDİNİ

  TANIMAMASI

  “İnsan, kendini tanımazsa, nereden geliyor ve nereye gidiyor olduğuna dair sorular sorup bunların en doğru cevaplarını bulamaz, bu dünyadaki vazifesini idrak edemezse, elbette depresyona düşmeye müsait hâle gelecektir. Bu cevapları da en doğru ve ikna edici olarak, dinler ve peygamberler vermiştir.”

  RİSÂLE-İ NURLAR, BAŞLI BAŞINA “PEACE
  TEDAVİ SÜRECİ ” ESERLERİ

  “Batılıların adını, PEACE koyduğu, anlam olarak da HUZUR mânâsına gelen tedavi süreci, aslında baştan başa imanî bir bakış açısı sürecidir. Kur’ân ve sünnete göre bir bakış açısı ayarı sunan Risâle-i Nur eserleri ise, başlı başına bir PEACE tedavi süreci eserleridir. Risâle-i Nurlar başta insanı psikolojik problemlere karşı koruduğu gibi, probleme düşmüş insanlara da Kur’ânî tedaviler uygulayan bir hekim gibidir.”


  Risâle-i Nur ve psikoloji
  İlâç ve inanç tedavisi

  Bahar mevsiminin ilk aylarını yaşadığımız bu günlerde depresyon hastalıklarının arttığı bir vakıadır. İnsan, adeta sinema perdeleri gibi değişen kâinat tablosunu okumakla görevlidir. Allah, insanı bu okuma işini yapabilecek cihâzâtla donatmıştır. Başka hiçbir mahlûka bu özellikler verilmemiştir. İnsanın tefekkür etmesi, imanî bir bakışla olayları değerlendirmesi, Esmâ okumaları yapması, yaratılış hikmetinin bir gereğidir. İşte bu hikmetin en yoğun icra edildiği zaman dilimi, her halde bahar aylarıdır.

  Hızlı, san'atlı, suhûletli ve sehavetle, muazzam değişikliklerin yapıldığı bu mevsimde, her şey yaratılış hikmetine uygun hareket ederken, insan bu hikmete uymaz ise, sıkıntılar yaşar. Bu mükemmel enerjiye ayak uyduramaz, dar bakış açıları ile, basit, günü birlik olay ve hadiselere takılıp, enerjisini bu yönde harcarsa, elbette depresyon kaçınılmaz bir sonuç olacaktır.

  Depresyon sadece bu sebeple ortaya çıkmamaktadır. Çağımızın hastalığı depresyona, sebepleri açısından baktığımızda dört çeşide ayrıldığı görülür.

  Bunlardan birincisi, beyindeki bir bozulma sonucu olan depresyondur ki, bu fiziksel bir hastalıktır.

  İkincisi, genetik olmayan ama biyolojik bir depresyon çeşididir. Bu da genelde madde bağımlılarında ortaya çıkar.

  Üçüncüsü, halledilmemiş bir çocukluk travması, geçmişteki bir sorundan kaynaklanan, psikolojik olmakla beraber, biyolojik de olan bir sorundur.

  Dördüncüsü ise, insanın günlük hayatında meydana gelen, ani ve şiddetli bir etki neticesinde ortaya çıkan depresyondur.1

  İlk iki depresyonda insanın tıbbî bakıma ihtiyacı vardır. Psikiyatri tedavisi ve ilâçlar şarttır. Üçüncü ve dördüncü tip depresyon tedavisinde ise, ilâçla beraber sağlıklı sonuç için, ‘inanç tedavisi’ de gerekmektedir. Belki inanç faktörü ve iman, tam bu noktada en iyi bir çözüm olacak ilâç mesabesindedir. İman, gerçi ilk iki depresyon tedavisinde dahi, hatta koruyucu tedbir açısından da bir ilâç ve kalkandır. Fakat bu gün toplum içerisinde en yaygın olanı, üçüncü ve dördüncü tip depresyon çeşididir.

  İnsan, kendini tanımazsa, nereden geliyor ve nereye gidiyor olduğuna dair sorular sorup bunların en doğru cevaplarını bulamaz, bu dünyadaki vazifesini idrak edemezse, elbette depresyona düşmeye müsait hâle gelecektir. Bu soruları her insan fıtrî olarak sorar, fakat doğru cevaplarını herkes bulamaz. Bu cevapları da en doğru ve ikna edici olarak, dinler ve peygamberler vermiştir.

  Geçmişte çözülemeyen bir problem sonucu, ilâç tedavisi, kişinin konu hakkında konuşmasına ve bu konuşmanın neticesinde kendini kısa süreli iyi hissetmesine sebep olabilir. Kısa vadede faydalı gibi gözüken bu tedaviyle, problemler yüzeysel çözülmüş olabilir, fakat ilâçla yapılacak bu çözüm, kaçınılmaz olan sonucu sadece erteler. Bunun tehlikeli bir yanı da, bir hap sayesinde kendini iyi hissetmenin, ileride duran zorluklara karşı yapmak gerekeni de yapmaktan kaçınmaya yol açabileceğidir.

  O halde, bir depresyon durumunda yapılması gereken, ilâç tedavisi olsa bile, bununla beraber ‘inanç tedavisi’ de şarttır. Psikolog ve psikiyatristlerin ilâç tedavisi ile beraber inanç terapileri yapmaları da gerekir. “Hazık (uzman) mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak, ehemmiyetli bir ilâçtır. Mütedeyyin hekim, elbette meşrû dairede nasihat eder ve vesâyâda (tavsiyelerde) bulunur. Yarım hekimlere veyahut insafsız doktorlara rast gelse, evhamını daha ziyade tahrik eder. Zengin ise malı gider, yoksa ya aklı gider, veya sıhhati gider.”


  “PEACE” veya İmânî Bakış Açısı

  Psikolojik hastalıklarda, İngilizce “PEACE” kelimesi, özellikle Batı’da kullanılan bir tedavi sürecinin baş harflerinden oluşmaktadır. Kelime anlamı, “HUZUR” demektir. Harf açılımı ise, “P (problem); E (emotion=duygu); A (analysis=analiz); C (contemplation= tefekkür); E (equilibrum= denge)” anlamındaki kelimelerin birleşimi PEACE kelimesin oluşturur.2

  Psikolojik sorunlarda problem ve problem neticesinde gelişecek duygu, fıtrî bir hâldir. İnsanın bunu tahlil etmesi veya olay karşısında hissetmesi gerekeni öğrenmeye ihtiyacı yoktur. Bu zaten fıtratta olan bir hâl olarak tezahür eder. Sonra ise, analiz kısmı gelir ki, problem daha ileri düzeyde tetkik edilir. Bunu insanın kendisi yapabileceği gibi, bir yol göstericiye de ihtiyaç duyabilir. Fakat dördüncü basamak, yani problemin tefekkür edilişi ise, insanı tamamen hikmet okumalarına götüren, Esmâ talimi yaptıran bir süreçtir ki, bu süreç en doğru biçimde ancak mânâ-i harfî ile, niyet ve nazarla okunabilir. Aksi halde, doğru okuma formülünü bilemeyenler için, psikolojik sıkıntılarını derinleştiren bir faktör bile olabilir. Son basamak ise denge hâlidir. İlk dördünde öğrenilenlerin hayatın içinde yaşanılır hâle gelmesi demektir. Yani benzer olay ve hadiselerde nasıl tavır alınacağını veya hızlı gelişen anlık olaylardaki tepkileri düzenleyen bir süreçtir.

  Duyguları değerlendirmek bir iç muhasebedir. Buna enfüsî bir tefekkür de denebilir. Psikolog ve psikiyatristlerin pek çoğu bu aşamadan öteye geçemez.

  İşte Batılıların adını, PEACE koyduğu, anlam olarak da HUZUR mânâsına gelen bu tedavi süreci, aslında baştan başa imanî bir bakış açısı sürecidir. Her ne kadar bunun adını böyle koymasalar da, ‘Huzurda olan huzurlu olur’ prensibine yaklaştıklarının bir göstergesidir.

  Hiç şüphesiz burada önemli olan, gerek problem teşhisinde, gerek duygusal yaklaşımda, tetkik ve tefekkür aşamalarında, insanın en doğruyu bulması gerekir. Yani problem dediğimiz şeye bir kul olarak, imtihan vesilesi yaklaşımı, bu dünyanın lezzet ve ücret yeri olmadığı düşüncesi probleme bakışımızı değiştirecektir. Bu değişen bakış, soruna karşı vereceğimiz duygusal tepkiyi de değiştirecektir.

  Meselâ, insanın bir ölüm haberi alınca hissedeceği duygu, ya isyan ya da tevekküldür. Bu tepkiyi belirleyen elbette imânî bir yaşayıştır. Çünkü Peygamber Efendimiz (asm), “Bir kimse, aldığı bir ölüm haberi karşısında, dudaklarından dökülen ilk sözleri, ‘innâ lillah ve innâ ileyhi râciûn’ olursa, imanının kâmil olduğuna işarettir” demiştir.

  Bunun gibi daha nice problemler ve onlara karşı gösterilecek itidalli duyguların hepsi, sünnet-i seniyyenin içinde mevcuttur. Bu yaklaşımlarda olan ve sünnet-i seniyyede hissesi ziyade olan birisinin de elbette meseleleri tahlil etmesi kolaylaşacaktır. Problemini tahlil ederken, bakış açısı imanla nurlanmış bir mü’min, hadiselere, musibetlere bile arkalarındaki hikmetleri gören bir nazarla bakacaktır. Elbette bize böyle bakmayı, maddî ve mânevî hayatı nasıl korumaya alacağımızı öğreten en doğru rehber, Resûlullah’tır (asm).


  Risâle-i Nur, bir PEACE tedavi sürecidir

  Kur’ân ve sünnete göre bir bakış açısı ayarı sunan Risâle-i Nur eserleri, başlı başına bir PEACE tedavi süreci eserleridir. Risâle-i Nurlar başta insanı psikolojik problemlere karşı koruduğu gibi, probleme düşmüş insanlara da Kur’ânî tedaviler uygulayan bir hekim gibidir. Ve nihayette yaşanan hâdiseleri, kulluk ekseninde tefekkür edip, ifrat ve tefrit duyguları vasata çekerek, insanı denge hâline getirir. Problemlere karşı bu süreci, bu şekilde inanç terapi metoduyla işletmek, ileride gelecek sorunlara karşı da insanı hazırlar. Bu da, vasat bir hâl yaşamayı, yani dengeyi sağlar.
  Dindar insanlar depresyona girmez diye bir düşünce yanlıştır. Nasıl maddî vücut hastalanırsa, insanın mânevî yapısında da hastalıklar olabilir. Fakat imanlı bir insan bu tür hastalıklardan kurtulmaya, yol ve yöntem açısından daha müsaittir.

  Mânevî hastalıkların ilâçları mü’min insana daha yakındır. Yeter ki insan bunları kullanabilsin. Bu tedavi, bir süreçtir. Nurları okumak bu hastalıklara karşı koruyucu olabildiği gibi, hastalanmışlara da tedavi sunar. Fakat, “İman bir ilâçsa, bu ilâcın tesirini arttıran şey, ibadettir” prensibince, Risâle-i Nurlar bir ilâçtır. Fakat bu ilâçları kullanmak, hayata değdirmek, hayatın tam merkezine oturtmak ve öğrenilen hakikatleri uygulamak gerekir. Aksi halde, sadece okumak problemlerimizi çözmede yeterli olmayacaktır.

  Dipnotlar:
  1- Prof. Dr. Lou Marinoff, Felsefe Terapisi, Gendaş Kültür, 2004, İstanbul. 2- A.g.e.

  03.05.2009
  Yeniasya

  Benzer Konular
  Depresyonun da bir hikmeti var
  Depresyonun da bir hikmeti var Depresyonun da bir hikmeti var Çok apar topar bir hayat bu. Depresyona gebe. Ve bir yanıyla da modern insandaki boğulma hissinin neden arttığını anlatıyor Devami...
  Depresyonun da bir hikmeti var
  Depresyonun da bir hikmeti var Depresyonun da bir hikmeti var Devami...
  Depresyonun şaşırtıcı 10 sebebi
  Depresyonun şaşırtıcı 10 sebebi bilinen birçok nedeni vardır: travma, finansal sorunlar, işsizlik ve üzüntü bunlardan sadece birkaçı. Ancak bunlardan hiçbiri size uymasa da yine de depresyo
  Manevî buhranların çaresi risâle-i nur′da
  Manevî buhranların çaresi risâle-i nur′da Risâle-i Nur Enstitüsü’nün Trabzon Temsilciliğince düzenlenen “Bediüzzaman Said Nursî’ye göre İnsanlığın Kurtuluş Reçetesi Kur’ân Medeniyeti” paneli Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. M
  Çaresi bulunan şeyde acze, çaresi bulunmayan şeyde cezâa iltica etmemek gerektir.
  Çaresi bulunan şeyde acze, çaresi bulunmayan şeyde cezâa iltica etmemek gerektir. Çaresi bulunan şeyde acze, çaresi bulunmayan şeyde cezâa iltica etmemek gerektir. Başımıza gelen bir işin, sıkıntının veya problemin, şayet çaresi var ise, acze düşmeden çözüm aramak gerekir. Üzülüp çaresiz bir durum
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Mesajlar Mesajlar
  764
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 181 + 10543


  Cevap: Depresyonun Çaresi Risale-i Nur'da

  Alıntı HuSeYni Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Nurları okumak bu hastalıklara karşı koruyucu olabildiği gibi, hastalanmışlara da tedavi sunar. Fakat, “İman bir ilâçsa, bu ilâcın tesirini arttıran şey, ibadettir” prensibince, Risâle-i Nurlar bir ilâçtır.

  Allah razı olsun.
  Yazar : Risale Forum
  Devamı olmayan birşeyde lezzet yoktur. Sen zâilsin. Dünya da zâildir. Halkın dünyası da zâildir. Kâinatın şu şekl-i hâzırı da zâildir. Bunlar saniye ve dakika ve saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nereden Yer
  ANKARA
  Mesajlar Mesajlar
  2.584
  Blog Blog Girişleri
  109
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 587 + 43761


  Cevap: Depresyonun Çaresi Risale-i Nur'da


  Yazar : Risale Forum

  Kalbini bir mescit yap. Orada, Allah’tan başka hiçbir şeye yer verme.

  Abdulkadir Geylani


 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2009
  Mesajlar Mesajlar
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 53 + 772


  Cevap: Depresyonun Çaresi Risale-i Nur'da

  Teşekkürler..Allah razı olsun...
  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2009
  Nereden Yer
  Istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  766
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 223 + 14840


  Cevap: Depresyonun Çaresi Risale-i Nur'da

  TEsekkur ederiz konudan oturu.

  Gercekten buyuk tesir ediyor ruha Nur'lar.
  Hatta okundugu ortamda sesli okundugu takdirde ortamin havasina da etki ettigini duymustum.
  Yazar : Risale Forum
  Simdi her döndüğüm kösede,
  aradiğimi bulurum diye korkuyorum...


 6. #6
  HAYA çevrimdışı Sevdam Davam
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Nov 2008
  Mesajlar Mesajlar
  2.702
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 667 + 51296


  Cevap: Depresyonun Çaresi Risale-i Nur'da

  Saolun okumak bile rahatlatti galiba dar zamanda yetişdi imdadima hak razi olsun
  Yazar : Risale Forum
  Allahım!

  Sen BizLeri İmana, Kur'an'a Hizmetkâr EyLe...


 7. #7
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Depresyonun Çaresi Risale-i Nur'da

  Allah sizlerden de razı olsun. Lüzumuna binaen güncelleme. Allah istifademizi ziyade eylesin, amin...
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2010
  Mesajlar Mesajlar
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 39 + 72


  Cevap: Depresyonun Çaresi Risale-i Nur'da

  allah razı olsun. çok güzel tespitler..
  Yazar : Risale Forum
  www.nurnet.org

  "irtibat noktanız.."

 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2010
  Nereden Yer
  denizli
  Mesajlar Mesajlar
  512
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 155 + 9496


  Cevap: Depresyonun Çaresi Risale-i Nur'da

  Bir zamanlar ağır bir şekilde yaşadığım bu vaka...hayatımın kökten değişmesine yol açan bir hastalık...

  gaflet içindeyken, musallat olmasıyla kendime gelmeme yol açan şey..

  bu dünyanın sultan süleymana bile kalmadığını öğreten şey..

  Şükürler olsun ki ölüm hariç hertürlü hastalığın tedavisinin oldugu Kur anı kerim de mevcuttur.Ki Kur an da en büyük şifa olsa gerek.sadece okumak yetmez uygulamak gerek.

  Hala daha az da olsa ben ensendeyim sakın ola cismaniyetin altında ezilme.Kul ol,kül olma dedirttiren şey..

  Mevlam ihmal değil imtihan eder ve çok şükür musibetleri ile vurdukça kendine çeker...

  Allaha emanet olun..
  Yazar : Risale Forum
  Hani " Özlüyorum." demiştin de ashabın: " Anam babam sana kurban olsun ey Allah'ın Resulü, neyi özlüyorsun?" diye sormuştu. Sen de: " Âhir zaman kardeşlerimi özlüyorum." demiştin. İşte sana âhir zamandan sesleniyoruz ya Resulullah. Tek özlemimiz ve ümidimiz senin bu hitabınnın muhatabı olabilmektir

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Sep 2010
  Nereden Yer
  küre_i arz
  Mesajlar Mesajlar
  306
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 113 + 6120


  Cevap: Depresyonun Çaresi Risale-i Nur'da

  Allah razı olsun güncellenmesi iyi olmuş bu konunun
  Yazar : Risale Forum
  Müritlerinden biri “Efendim namazda iken nasıl olmak gerekir?”
  şeklinde bir soru sorması üzerine,
  Mevlana: “Namazda iken namazda olmak gerekir”diye cevap vermiştir...

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222