Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

Sayfa 1/2 12 SonSon
15 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 866 + 66388


  Seyyidim Gavs- Azam

  Bediüzzaman Said Nursî

  Risale-i Nur’dan Derleme

  Bursa 2009


  İÇİNDEKİLER
  Giriş
  Üstadımız kendisi söylüyor ki………………………………………………………………….3
  Dua
  Seyyidim ve senedim şeyh Abdülkadir-i Geylani'nin sesiyle……………………4
  Seyyidim
  1. Bu senin etrafındaki kabristanın, yüz İstanbul, içinde vardır……………………5
  2. Bir gece Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî Hazretlerini (k.s.) rüyasında görür……8
  3. Risale-i Nur, hizmette tarîkat yolunu takip etmemiştir. ………………………..11
  4.
  Risale-i Nur Nedir? Bediüzzaman Kimdir?........................................... ....13
  5. Ey hocalar ve ehl-i kalb…………………………………………………………………………16
  6. Yerde iken Arş-ı Azamı ve İsrafilin azamet-i heykelini temaşa eden…....18
  7. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm………………………………………………….20
  8. Fâş etmek hatırıma gelmeyen bir sırrı, fâş etmeye mecbur oldum……….23
  9. Cem-i kutbiyet ve ferdiyet ve gavsiyet………………………………………………….24
  10. Bu vakıa ehl-i keşifçe vaki ve meşhud olmuştur…………………………………….27
  Kaynakça…………………………………………………………………………………………………………27
  Kişi Bilgileri……………………………………………………………………………………..………………2 8

  Benzer Konular
  Abdülkadir Geylani Gavs-ül Azam - 21.Meclis
  Abdülkadir Geylani Gavs-ül Azam - 21.Meclis 21. MECLİS Bu konuşma Salı günü öğleden sonra –veya akşamla yatsı arası- medresede yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî 15 Zilkade 545, Milâdî 1150.
  Abdülkadir Geylani Gavs-ül Azam 3. Bölüm
  Abdülkadir Geylani Gavs-ül Azam 3. Bölüm qj7UyOSFM74&feature=related
  Abdülkadir Geylani Gavs-ül Azam 1. Bölüm
  Abdülkadir Geylani Gavs-ül Azam 1. Bölüm U0iN7aNb2bg&feature=related
  Gavs-ı âzam abdülkadir-i geylânî
  Gavs-ı âzam abdülkadir-i geylânî Kàdiriyye tarikatının kurucusudur. Asıl adı Muhyiddîn Ebû Muhammed Abdülkàdir bin Ebî Sâlih Mûsâ Zengîdost el-Geylânî’dir ve 1077 tarihinde Hazar Denizinin güney batısındaki Gîlân eyalet merkezine bağlı Neyf köyünd
  Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani
  Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani GAVS-ül A'ZÂM ABDÜLKÂDİR GEYLÂNÎ Güney Azerbaycan'ın Geylân şehrinde 1078 (H.471)de doğdu. Künyesi, Ebû Muhammed'dir. Muhyiddîn, Gavs-ül-a'zam, Kutb-i Rabbânî, Sultân-ul-evliyâ, Kutb-i a'zam gibi lakabları vardı
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 2. #2
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 866 + 66388


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Seyyidim Gavs- Azam

  3
  Bismillahirrahmanirrahim
  Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.
  1
  Muhabbetten Muhammed(a.s.m.) oldu hasıl,
  Muhammed’siz (a.s.m.) muhabbet ne hasıl
  2
  Üstadımız kendisi söylüyor ki
  3
  Ben sekiz-dokuz yaşında iken, bütün nahiyemizde ve etrafında ahali Nakşî tarikatında
  ve oraca meşhur Gavs-ı Hizan namıyla bir zattan istimdat ederken, ben akrabama ve umum
  ahaliye muhalif olarak
  "Yâ Gavs-ı Geylânî" derdim.
  Çocukluk itibarıyla elimden bir ceviz gibi ehemmiyetsiz bir şey kaybolsa,
  "Yâ Şeyh!
  Sana bir Fatiha, sen benim bu şeyimi buldur."
  Aciptir ve yemin ediyorum ki, bin defa böyle
  Hazret-i Şeyh, himmet ve duasıyla imdadıma yetişmiş.
  Onun için bütün hayatımda umumiyetle Fâtiha ve ezkâr ne kadar okumuşsam,
  Zât-ı Risaletten (a.s.m.)
  sonra Şeyh-i Geylânî'ye hediye ediliyordu.
  Ben üç-dört cihetle Nakşî iken, Kadirî meşrebi ve muhabbeti bende ihtiyarsız
  hükmediyordu. Fakat tarikatla iştigale ilmin meşguliyeti mâni oluyordu.
  4
  Acip:
  şaşkınlık veren, tuhaf,
  şaşırtıcı
  Ahali:
  halk
  Ezkar:
  zikirler, Allah’ı anmalar
  Fatiha:
  Kur’an-ı Kerim’in ilk
  suresi
  Gavs-ı Geylani:
  (bk. Bilgiler-
  Abdulkadir-i Geylani)
  Gavs-ı Hizan:
  (bk. Bilgiler)
  Hasıl:
  Meydana gelen
  Hazreti Şeyh/Hazreti Gavs:
  (bk.
  Bilgiler-Abdulkadir-i Geylani)
  İhtiyar:
  dileme, istek, irade
  İstimdat etme:
  yardım dileme
  İştigal:
  meşgul olma
  Kadiri Meşrebi:
  (bk. Bilgiler-
  Kadirilik)
  Mani:
  engel
  Muhabbet:
  Sevgi
  Muhalif:
  karşıt
  Nahiye:
  kazadan küçük, köyden
  büyük olan yerleşim yeri;bucak
  Nakşi tarikati:
  (bk. Bilgiler-
  Nakşibendilik)
  Nakşi:
  Nakşibendilik tarikatine
  mensup olan (bk. Bilgiler-
  Nakşibendilik)
  Şeyh-i Geylani:
  (bk. Bilgiler-
  Abdulkadir-i Geylani)
  Tarikat:
  tasavvufa dayalı,
  manevi derecelere ulaşılan yol
  ve yöntemler
  Umum:
  bir şeyin tamamı,
  bütünü
  Zat-ı Risalet (a.s.m):
  kendisine
  kitap gönderilmiş zat;
  1
  Sözler , Birinci Söz, s.27.
  2
  Anonim.
  3
  Sikke-i Tasdik-ı Gaybi, Sekizinci ‘Lema, s.208-209
  4
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 3. #3
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 866 + 66388


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Seyyidim Gavs- Azam

  4
  Himmet:
  manevi yardım Peygamberimiz Hz. Muhammed
  (a.s.m.)
  Seyyidim ve senedim şeyh Abdülkadir-i Geylani'nin sesiyle
  5
  İlahi! Günahlar beni lal etti. İsyanımın çokluğu yüzünden mahcubum. Gafletin şiddeti ise
  sesimi kıstı. İşte, ben de, seyyidim ve senedim şeyh Abdülkadir-i Geylani'nin sesiyle Senin
  dergah-ı rahmetinin kapısını çalıyor ve onun, kapıcıya aşina nidasıyla Senin mağfiret kapında
  nida ediyorum:
  • Ey rahmeti her şeyi kuşatan ve ey her şeyin melekütu elinde bulunan Zat,
  • Ey hiçbir şey kendisine zarar veya fayda veremeyen Zat,
  • Ey hiçbir şey Ona galebe edemeyen ve hiçbir şey Ondan kaçıp gizlenemeyen,
  • hiçbir şey Ona ağır gelmeyen ve hiçbir şeyin yardımına muhtaç olmayan,
  • hiçbir şey Onu bir başka işten alıkoyamayan,
  • hiçbir şey Ona benzemeyen,
  • ve hiçbir şey Onu hiçbir şeyden aciz bırakamayan Zat, Beni hiçbir şeyden hesaba
  çekmeyecek şekilde her şeyimi bağışla.
  • Ey her şeyi alnından tutup kudretine boyun eğdiren ve her şeyin anahtarları elinde
  bulunan Zat,
  • Ey her şeyden önce var olan Evvel,
  • her şeyden sonra baki kalan Âhir,
  • her şeyin fevkinde olan Zahir,
  • her şeyin dünuna nüfuz eden Batın,
  • kudret ve galebesi her şeyin fevkinde bulunan Kahir, Benim her şeyimi bağışla. şüphesiz
  Senin her şeye kudretin yeter.
  • Ey her şeyi her haliyle bilen Alim ve her şeyi kuşatan Muhit ve her şeyi hakkıyla gören
  Basir,
  • Ey her şey her an Onun nazar-ı şuhudunda olan şehid ve her şeyi görüp gözeten Rakib
  ve ilmi her şeyin bütün inceliklerine nüfuz eden Latif ve her şeyden hakkıyla haberdar olan
  Habir, Beni hiçbir şeyden hesaba çekmeyecek şekilde, günah ve hata olarak her neyim varsa
  hepsini bağışla. Hiç şüphesiz, Senin her şeye kudretin yeter.
  Allahım, Gafletten ve kötü arzularımdan Senin izzet-i celaline ve celal-i izzetine, Senin
  kudret-i saltanatına ve saltanat-ı kudretine sığınırım.
  Ey kurtuluş isteyenlerin tahassungahı olan Allahım,
  Beni şeytani şehvetlerden kurtar; beşeriyetin kazuratından temizle; Nebin olan
  Muhammed'i (s.a.v.)
  sıddıkiyet muhabbetiyle bana sevdirmek suretiyle beni gaflet
  paslarından ve cehalet vehimlerinden ter temiz kıl-öyle ki, enaniyet fena bulsun ve Allah'ın
  minnet bahrinde Allah'ın nimetlerine gark olmuş, Allah'tan alıkoyan her meşgaleye karşı
  Allah'ın kılıcıyla mansur, Allah'ın inayetiyle mahzuz ve Allah'ın himayesiyle mahfuz olarak her
  şey Allah için, Allah ile, Allah'a ve Allah'tan olsun.
  5
  Mesnevi-i Nuriye, Şemme, s.265; Büyük Cevşen, Tazarru ve Niyaz, s.511-517.
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 4. #4
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 866 + 66388


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Seyyidim Gavs- Azam

  5
  Ey Nurların Nuru, ey bütün sırların Âlimi, ey gecenin ve gündüzün Müdebbiri, ey Melik, ey
  Aziz, ey Kahhar, ey Rahim, ey Vedüd, ey Gaffar, ey gayb alemlerini her haliyle bilen, kalbleri
  ve gözleri dilediği gibi halden hale çeviren, ey ayıpları örten ve ey günahları bağışlayan,
  Günahlarımı bağışla; esbabın tazyikatına maruz ve bütün kapılar yüzüne kapanmış ve doğru
  yolda gidenlerin tarikine sülük etmek ona zorlaşmış ve bir kazanç elde edemeden ömrünü ve
  nefsini gaflet ve masiyet meydanlarında bad-ı hava harcamış olan kuluna merhamet et.
  Ey dua edildiğinde cevap veren, ey hesapları sür'atle gören, ey Kerim, ey Vehhab,
  Hastalığı büyük ve şifası zor, çaresi zayıf ve belası kuvvetli olan ve Senden başka melce ve
  ümidi bulunmayan kuluna merhamet et.
  İlahi, Derdimi, üzüntümü ve şikâyetimi Sana arz ediyorum.
  İlahi, Senin dergâhında hüccetim, hacetimdir; azığım ise fakrım ve çaresizliğimdir.
  İlahi, Senin cüd bahirlerinden bir katre bana yeter; Senin af nehirlerinden bir zerre bana
  kafi gelir, ey Vedüd, ey Vedüd, ey Vedüd, ey şan ve şerefi her şeyden yüce olan Arş-ı Mecid
  Sahibi, ey Mübdi', ey Muid, ey her şeyi dilediği gibi yapan Fa'alün lima Yürid!
  Arşının rükünlerini kaplayan nur-u veçhin hürmetine, bütün mahlükatını hükmüne ram
  ettiğin kudretin hürmetine ve her şeyi kuşatan rahmetin hürmetine Senden istiyorum.
  Senden başka ilah yoktur, ey Muğis, bize imdad et. Ve bütün ömrüm boyunca işlediğim
  bütün günahları ve lisanımın hatalarını rahmetinle bağışla, ey Erhamü'r-Rahimin. Âmin.
  Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur
  .
  1.
  Bu senin etrafındaki kabristanın, yüz İstanbul, içinde vardır6
  Bir zaman, esaretten geldikten sonra, İstanbul'da, bir iki sene yine gaflet galebe etti.
  Siyaset havası, nazarımı nefsimden kaldırıp afaka dağıtmış iken, bir gün İstanbul'un Eyüb
  Sultan kabristanının dereye bakan yüksek bir yerinde oturuyordum. İstanbul etrafındaki
  afaka baktım. Birden, bakıyorum, benim husûsi dünyam vefat ediyor. Bazı cihette ruh
  çekiliyor gibi bir halet-i hayaliye bana geldi. Dedim:
  "Acaba bu kabristanın mezar
  taşlarındaki yazıları mıdır ki, bana böyle hayal veriyor?"
  diye nazarımı çektim. Uzağa değil, o
  kabristana baktım. Kalbime ihtar edildi ki:
  "Bu senin etrafındaki kabristanın, yüz İstanbul,
  içinde vardır. Çünkü yüz defa İstanbul buraya boşalmış. Bütün İstanbul'un halkını buraya
  boşaltan bir Hakim-i Kadîrin hükmünden kurtulup müstesna kalamazsın, sen de
  gideceksin."
  Ben kabristandan çıkıp, bu dehşetli hayal ile Sultan Eyüb Camii'nin mahfelindeki küçük bir
  odaya, çok defa girdiğim gibi, bu defa da girdim. Düşündüm ki, ben üç cihette misafirim. Bu
  menzilcikte misafir olduğum gibi, İstanbul'da da misafirim, dünyada da misafirim. Misafir,
  yolunu düşünmeli. Nasıl ki bu odadan çıkacağım, bir gün de İstanbul'dan da çıkacağım, diğer
  bir gün de dünyadan çıkacağım.
  6
  5 Tarihçe-i Hayat, Yirmi Altıncı Lem’adan Onuncu Rica, s.153-155.
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 5. #5
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 866 + 66388


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Seyyidim Gavs- Azam

  6
  İşte bu halette, gayet rikkatli ve firkatli elemli bir hüzün ve gam, kalbime, başıma çöktü.
  Çünkü ben yalnız bir iki dostu kaybetmiyorum; İstanbul'da binler sevdiğim dostlarımdan
  müfarakat gibi, çok sevdiğim İstanbul'dan da ayrılacağım. Dünyada yüz binler dostlarımdan
  iftirak gibi, çok sevdiğim ve müptela olduğum o güzel dünyadan da ayrılacağım diye
  düşünürken, yine kabristanın o yüksek yerine gittim. Ara sıra sinemaya ibret için gittiğimden,
  bana, İstanbul içindeki insanlar, o dakikada, sinemada geçmiş zamanın gölgelerini hazır
  zamana getirmek cihetiyle, ölmüş olanlan ayakta gezer sûretinde gösterdikleri gibi, aynen
  ben de, o vakit gördüğüm insanları, ayakta gezen cenazeler vaziyetinde gördüm. Hayalim
  dedi ki: Madem bu kabristanda olanlardan bir kısmı, sinemada, gezer gibi görülüyor; ileride
  katiyen bu kabristana girecekleri, girmiş gibi gör. Onlar da cenazelerdir, geziyorlar.
  Birden, Kur'an-ı Hakimin nûruyla ve Gavs-ı Azam Şeyh Geylanî (k.s.) Hazretlerinin
  irşadıyla, o hazîn halet, sürurlu ve neşeli bir vaziyete inkılap etti. Şöyle ki:
  O hazîn hale karşı Kur'an'dan gelen nur böyle ihtar etti ki: Senin, şimal-i şarkîde,
  Kosturma'daki gurbetinde bir iki esir zabit dostun vardı. Bu dostların herhalde İstanbul'a
  gideceklerini biliyordun. Sana birisi dese idi:
  "Sen İstanbul'a mı gideceksin, yoksa burada mı
  kalacaksın?"
  Elbette, zerre miktar aklın varsa, İstanbul'a ferah ve sürurla gitmeyi kabul
  edecektin. Çünkü bin birden, dokuz yüz doksan dokuz ahbabın İstanbul'dadırlar. Burada bir
  iki tane kalmış; onlar da oraya gidecekler. Senin için İstanbul'a gitmek hazîn bir firak, elîm bir
  iftirak değil. Hem de geldin; memnun olmadın mı? O düşman memleketindeki pek karanlık,
  uzun gecelerinden ve pek soğuk fırtına kışlarından kurtuldun. Bu güzel, dünya cenneti gibi
  İstanbul'a geldin.
  Aynen öyle de, senin küçüklüğünden bu yaşına kadar, sevdiklerinden yüzde doksan
  dokuzu, sana dehşet veren kabristana göçmüşler. Bu dünyada kalan bir iki dostun var; onlar
  da oraya gidecekler. Dünyada vefatın firak değil, visaldir, o ahbaplara kavuşmaktır. Onlar,
  yani o ervah-ı bakiye, eskimiş yuvalarını toprak altında bırakıp, bir kısmı yıldızlarda, bir kısmı
  alem-i berzah tabakatında geziyorlar diye ihtar edildi.
  Evet, bu hakikati Kur'an ve îman o derece katî bir sûrette ispat etmiştir ki, bütün bütün
  kalbsiz, ruhsuz olmazsa veyahut dalalet kalbini boğmamış ise, görüyor gibi inanmak gerektir.
  Çünkü bu dünyayı hadsiz enva-ı lütuf ve ihsanatıyla böyle tezyin edip mükrimane ve şefikane
  Rubûbiyetini gösteren ve tohumlar gibi en ehemmiyetsiz cüz'î şeyleri dahi muhafaza eden bir
  Sani-i Kerîm ve Rahîm, masnûatı içinde en mükemmel ve en camî, en ehemmiyetli ve en çok
  sevdiği masnûu olan insanı, elbette ve bilbedahe, sûreten göründüğü gibi böyle
  merhametsiz, akıbetsiz îdam etmez, mahvetmez, zayi etmez. Belki bir çiftçinin toprağa
  serptiği tohumlar gibi, başka bir hayatta sünbül vermek için, Halık-ı Rahîm o sevgili
  masnûunu, bir rahmet kapısı olan toprak altına muvakkaten atar.
  İşte bu ihtar-ı Kur'anîyi aldıktan sonra, o kabristan, İstanbul'dan ziyade bana ünsiyetli
  oldu. Halvet ve uzlet, bana sohbet ve muaşeretten daha ziyade hoş geldi. Ben de Boğaz
  tarafındakî Sarıyer'de, bir halvethane kendime buldum. Gavs-ı Azam (k.s.) Fütûhü'i-Gayb'ıyla
  bana bir üstad ve tabip ve mürşid olduğu gibi, İmam-ı Rabbanî de (r.a.) Mektubat'ıyla bir
  enîs, bir müşfik, bir hoca hükmüne geçti. O vakit, ihtiyarlığa girdiğimden ve medeniyetin
  ezvakından çekildiğimden ve hayat-ı içtimaiyeden sıyrıldığımdan pek çok memnun oldum,
  Allah'a şükrettim.
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 6. #6
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 866 + 66388


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Seyyidim Gavs- Azam

  7
  Haşiye:
  Bu hakîkat, iki kere iki dört eder derecesinde, sair risalelerde, husûsan Onuncu ve
  Yirmi Dokuzuncu Sözlerde ispat edilmiştir.
  2.
  Bir gece Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî Hazretlerini (k.s.) rüyasında görür.7
  Tillo'da iken, bir gece Şeyh Abdülkâdir-i Geylanî Hazretlerini (k.s.) rüyasında görür.
  Geylanî Hazretleri (k.s.) kendisine hitaben:
  "Molla Said! Mîran aşîreti reisi Mustafa Paşaya gidiniz ve kendisini tarîk-ı hidayete
  davet ediniz; yaptığı zulümden vazgeçerek, namaza ve emr-i marufa müdavim olmasını
  tavsiye ediniz. Aksi takdirde öldürünüz."
  Molla Said, bu rüyayı görür görmez, hemen tedarikini yaparak Mîran aşîretine doğru
  Tillo'dan hareket eder; doğruca Mustafa Paşanın çadırına girer. Paşa orada bulunmadığından,
  biraz istirahat eder.
  Sonra Mustafa Paşa içeri girer. Orada hazır olanların hepsi kıyam ettikleri halde, Molla
  Said yerinden bile kımıldanmaz. Paşanın nazar-ı dikkatini celb edince, aşîret binbaşılarından
  Fettah Beyden kim olduğunu sorar. Fettah Bey, meşhur Molla Said olduğunu bildirir. Halbuki,
  Paşa ulemadan hiç hoşlanmazdı. Şüphesiz, bunun üzerine daha fazla kızmış ise de izhar
  etmemişti. Molla Said'e ne için buraya geldiğini sorunca, Molla Said cevaben,
  "Seni hidayete
  getirmeye geldim. Ya zulmü terk edip namazını kılacaksın, veyahut seni öldüreceğim"
  demesinden, Paşa hiddetlenerek dışarı çıkar. Biraz dolaştıktan sonra yine çadıra girer ve
  Molla Said'e ne için geldiğini tekrar sorar.
  Molla Said,
  "Sana söyledim ya, onun için geldim" der.
  Mustafa Paşa, çadırın direğinde asılı bulunan Said'in kılıncına işaret ederek,
  "Bu pis kılınçla mı?"
  Bediüzzaman,
  "Kılınç kesmez, el keser" cevabında bulunur.
  Mustafa Paşa tekrar dışarıya çıkarak, biraz gezindikten sonra içeriye girer.
  Bediüzzaman'a:
  "Benim Cezîre'de çok alimlerim var; eğer hepsini ilzam edebilirsen senin dediğini
  yaparım, eğer ilzam edemezsen seni Fırat Nehrine atarım."
  Molla Said,
  "Bütün ulemayı ilzam etmek benim haddim olmadığı gibi, beni de nehre
  atmak senin haddin değildir. Fakat, ulemaya cevap verince sizden birşey isterim ki; o da
  mavzer tüfeğidir. Şayet sözünde durmazsan, seni onunla öldüreceğim"
  der.
  Bu muhavereden sonra Paşa ile birlikte atlarla Cezîre'ye giderler. Yolda, Paşa katiyen
  Molla Said'le konuşmaz. Bani Hanı dedikleri mevkie gelince, yorgunluğundan, Molla Said
  orada biraz yatar. Uykudan uyanır uyanmaz, etrafında bütün Cezîre alimlerinin kitapları
  ellerinde beklediklerini görür. Biraz görüştükten sonra çay ikram edilir.
  Cezîre alimleri, Molla Said'in şöhretini işittikleri için, mebhût ve hayran bir vaziyette,
  çaylarını bile unutarak, Molla Said'in sualine intizar etmekte idiler. Molla Said ise kendi çayını
  7
  Tarihçe-i Hayat, Birinci Kısım, İlk Hayatı, s.36-37.
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 7. #7
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 866 + 66388


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Seyyidim Gavs- Azam

  8
  içtikten sonra dalgın dalgın karşısında bulunan bir-iki alimin çayını da içer; onlar fark
  edemezler.
  Mustafa Paşa, hocalara hitaben:
  "Ben okumuş değilim; fakat, Molla Said ile mücadelenizde mağlûp olacağınızı şimdi
  anlıyorum. Zîra, bakıyorum ki siz düşünmekten çaylarınızı unuttuğunuz halde, Molla Said
  kendi çayını içtikten başka, iki-üç bardak da sizin çayınızı içti."
  Bunun üzerine, biraz latîfe ettikten sonra, Molla Said bu alimlere karşı,
  "Efendiler,
  bendeniz vadetmişim, hiç kimseye sual sormam. Binaenaleyh, suallerinize muntazırım"
  der.
  Bu hocalar kırk kadar sual sorarlar. Umûmuna cevap verdikten sonra, her nasılsa, Molla
  Said bir sualin cevabını yanlış söylediği halde, karşısındakiler doğru telakki ederek tasdik
  etmişlerdi. Meclis dağılınca Molla Said hatırlar, hemen arkalarından koşarak,
  "Affedersiniz,
  bir sualin cevabını yanlış söylediğim halde, farkına varmadınız"
  diyerek, cevabını tashih
  eder.
  Hocalar dediler:
  "İşte şimdi hakkıyla bizi tam ilzam ettiniz."
  Sonra, o hocalardan bir kısmı Molla Said'den ders almaya gelirler. Bundan sonra Mustafa
  Paşa, ahdettiği mavzer tüfeğini hediye eder ve namaz kılmaya başlar.
  3.
  Risale-i Nur, hizmette tarîkat yolunu takip etmemiştir.8
  İmam-ı Rabbanî ve Müceddid-i Elf-i Sanî Ahmed-i Farukî (r.a.) demiş:
  "Hakaik-i
  îmaniyeden birtek meselenin inkişafı ve vuzûhu, benim indimde binler ezvak ve keramata
  müreccahtır. Hem bütün tarîkatlerin gayesi ve neticesi, hakaik-ı îmâniyenin inkişafı ve
  vuzûhudur."
  Madem şöyle bir tarîkat kahramanı böyle hükmediyor; elbette Hakaik-ı îmâniyeyi kemal-i
  vuzuh ile beyan eden ve esrar-ı Kur'âniyeden tereşşuh eden Sözler velayetten matlûb olan
  neticeleri verebilirler.
  Bundan otuz sene evvel, eski Said'in gafil kafasına müthiş tokatlar indi, kaziyesini
  düşündü. Kendini bataklık çamurunda gördü. Medet istedi, bir yol aradı, bir halâskar taharrî
  etti; gördü ki, yollar muhtelif. Tereddütte kaldı. Gavs-ı Azam olan Şeyh-i Geylanî Radıyallahü
  Anhın Fütûhü'l-Gayb namındaki kitabıyla tefe'ül etti. Tefe'ülde şu çıktı:
  Acîbdir ki, o vakit ben Darü'l-Hikmeti'l-İslâmiye azası idim. Güya ehl-i İslâmın yaralarını
  tedaviye çalışan bir hekim idim. Halbuki en ziyade hasta ben idim. Hasta evvela kendine
  bakmalı, sonra hastalara bakabilir.
  İşte Hazret-i Şeyh bana der ki:
  "Sen kendin hastasın; kendine bir tabib ara." Ben dedim:
  "Sen tabibim ol."
  Tuttum, kendimi ona muhatap addederek, o kitabı bana hitap ediyor gibi
  8
  Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, s. 339-340.
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 8. #8
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 866 + 66388


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Seyyidim Gavs- Azam

  9
  okudum. Fakat, kitabı çok şiddetli idi. Gururumu dehşetli kırıyordu. Nefsimde şiddetli
  ameliyat-ı cerrahiye yaptı. Dayanamadım, yarısına kadar kendimi ona muhatap ederek
  okudum, bitirmeye tahamülüm kalmadı. O kitabı dolaba koydum. Fakat sonra, ameliyat-ı
  şifâkârâneden gelen acılar gitti, lezzet geldi. O birinci üstadımın kitabını tamam okudum ve
  çok istifade ettim. Ve onun virdini ve münâcâtını dinledim, çok istifaza ettim.
  Sonra İmam-ı Rabbanî'nin Mektûbat kitabını gördüm, elime aldım. Halis bir tefe'ül ederek
  açtım. Acaiptendir ki, bütün Mektubat'ında yalnız iki yerde
  "Bediüzzaman" lafzı var: o iki
  mektup bana birden açıldı. Pederimin ismi Mirza olduğundan, o mektupların başında
  "Mirza
  Bediüzzaman'a mektup"
  diye yazılı olarak gördüm. "Fesübhanallah!" dedim. "Bu bana hitap
  ediyor."
  O zaman eski Said'in bir lakabı. "Bediüzzaman"dı. Halbuki hicretin üç yüz senesinde,
  Bediüzzaman-ı Hemedanî'den başka o lâkapla iştihar etmiş zatları bilmiyordum. Halbuki,
  İmamın zamanında dahi öyle bir adam vardı ki, ona o iki mektubu yazmış. O zatın hâli, benim
  halime benziyormuş ki, o iki mektubu kendi derdime deva buldum.
  Yalnız İmam, o mektuplarında tavsiye ettiği gibi çok mektuplarında musırrâne şunu
  tavsiye ediyor:
  "Tevhîd-i kıble et." Yani, birini üstad tut, arkasından git, başkasıyla meşgul
  olma. Şu en mühim tavsiyesi, benim istidadıma ve ahvâl-i rûhiyeme muvafık gelmedi. Ne
  kadar düşündüm,
  "Bunun arkasından mı, yoksa ötekinin mi, yoksa daha ötekinin mi
  arkasından gideyim?"
  Tahayyürde kaldım. Herbirinde ayrı ayrı cazibedar hasiyetler var.
  Biriyle iktifa edemiyordum. O tahayyürde iken, Cenab-ı Hakkın rahmetiyle kalbime geldi ki,
  "Bu muhtelif turûkların başı ve bu cedvellerin menbaı ve şu seyyarelerin güneşi, Kur'ân-ı
  Hakîmdir. Hakîki tevhîd-i kıble bunda olur. Öyle ise, en ala mürşid de ve en mukaddes
  üstad da odur."
  Ona yapıştım, nâkıs ve perişan istidadım elbette layıkıyla o mürşid-i hakîkinin
  âb-ı hayat hükmündeki feyzini massedip alamıyor; fakat, ehl-i kalb ve sahib-i hâlin derecatına
  göre, o feyzi, o âb-ı hayatı yine onun feyziyle gösterebiliriz. Demek Kur'ân'dan gelen o Sözler
  ve o Nurlar, yalnız aklî mesâil-i ilmiye değil, belki kalbî, rûhî, halî mesâil-i îmâniyedir ve pek
  yüksek ve kıymettar maarif-i İlahiye hükmündedirler.
  4.
  Risale-i Nur Nedir? Bediüzzaman Kimdir? 9
  Her asır başında hadîsçe geleceği tebşîr edilen dînin yüksek hâdimleri, emr-i dinde
  müptedî değil, müttebîdirler. Yani, kendilerinden ve yeniden birşey ihdas etmezler, yeni
  ahkâm getirmezler. Esâsât ve ahkâm-ı dîniyeye ve
  Sünen-i Muhammediyeye (a.s.m.)
  harfiyen ittibâ yoluyla dîni takvîm ve tahkîm ve dînin hakîkat ve asliyetini izhâr ve ona
  karıştırılmak istenilen ebâtılı ref' ve iptal ve dîne vâkî tecavüzleri red ve imhâ ve evâmir-i
  Rabbâniyeyi ikame ve ahkâm-ı İlahîyenin şerâfet ve ulviyetini izhâr ve îlân ederler. Ancak,
  tavr-ı esâsîyi bozmadan ve rûh-u aslîyi rencide etmeden yeni izah tarzlarıyla, zamanın
  fehmine uygun yeni iknâ usûlleriyle ve yeni tevcihât ve tafsilât ile îfâ-i vazife ederler.
  Bu memurîn-i Rabbâniye, fiiliyâtlarıyla ve amelleriyle de memuriyetlerinin musaddıkı
  olurlar. Salâbet-i îmâniyelerinin ve ihlâslarının âyinedarlığını bizzat îfâ ederler. Mertebe-i
  îmanlarını fiilen izhâr ederler ve
  Ahlâk-ı Muhammediyenin (a.s.m.) tam âmili ve Mişvâr-ı
  Ahmediyenin (a.s.m.)
  ve hilye-i Nebeviyenin hakîki lâbisi olduklarını gösterirler.
  Hulâsa, amel ve ahlâk bakımından ve sünnet-i Nebeviyeye ittibâ ve temessük cihetinden,
  ümmet-i Muhammed'e tam bir hüsn-ü misâl olurlar ve nümûne-i iktidâ teşkil ederler.
  Bunların, Kitâbullahın tefsiri ve ahkâm-ı dîniyenin izahı ve zamanın fehmine ve mertebe-i
  9
  Tarihçe-i Hayat, Yedinci Kısım, Afyon Hayatı, s.757-760.
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 9. #9
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 866 + 66388


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Seyyidim Gavs- Azam

  10
  ilmine göre tarz-ı tevcihi sadedinde yazdıkları eserler, kendi tilka-i nefislerinin ve karîha-i
  ulviyelerinin mahsûlü değildir, kendi zekâ ve irfanlarının neticesi değildir. Bunlar, doğrudan
  doğruya menbâ-i vahiy olan Zât-ı Pâk-i Risâletin mânevî ilham ve telkinâtıdır. Celcelûtiye ve
  Mesnevî-i Şerif ve Fütûhü'l-Gayb ve emsâli âsâr hep bu nevîdendir. Bu âsâr-ı kudsiyeye o
  zevât-ı âlişan, ancak tercüman hükmündedirler. Bu zevât-ı mukaddesenin o âsâr-ı
  bergüzîdenin tanziminde ve tarz-ı beyânında bir hisseleri vardır. Yani, bu zevât-ı kudsiye, o
  mânânın mazharı, mir' atı ve mâkesi hükmündedirler.
  Risâle-i Nur ve tercümanına gelince:
  Bu eser-i âlişanda şimdiye kadar emsâline rastlanmamış bir feyz-i ulvî ve bir kemâl-i
  nâmütenâhî mevcud olduğundan ve hiçbir eserin nâil olmadığı bir şekilde meş'ale-i İlahîye ve
  şems-i hidâyet ve neyyir-i saadet olan Hazret-i Kur'ân'ın füyüzâtına vâris olduğu meşhûd
  olduğundan, onun esâsı nûr-u mahz-ı Kur'ân olduğu ve evliyâullâhın âsârından ziyâde
  Feyz-i
  Envâr-ı Muhammedîyi
  hâmil bulunduğu ve Zât-ı Pâk-i Risâletin ondaki hisse ve alâkası ve
  tasarruf-u kudsîsi evliyâullâhın âsârından ziyâde olduğu; ve onun mazharı ve tercümanı olan
  mânevî zâtın mazhariyeti ve kemâlâtı ise, o nisbette âlî ve emsâlsiz olduğu güneş gibi âşikâr
  bir hakîkattir.
  Evet, o zât, daha hâl-i sabâvette iken ve hiç tahsil yapmadan, zevâhiri kurtarmak üzere üç
  aylık bir tahsil müddeti içinde, ulûm-u evvelîn ve âhirîne ve ledünniyât ve hakaik-ı eşyaya ve
  esrâr-ı kâinata ve hikmet-i İlahîyeye vâris kılınmıştır ki, şimdiye kadar böyle mazhariyet-i
  ulyâya kimse nâil olmamıştır. Bu hârika-i ilmiyenin eşi aslâ mesbuk değildir. Hiç şüphe
  edilemez ki, tercüman-ı Nur, bu haliyle baştan başa iffet-i mücesseme ve şecaat-i hârika ve
  istiğnâ-i mutlak teşkil eden hârikulâde metânet-i ahlâkiyesi ile bizzat bir mu'cize-i fıtrattır;
  tecessüm etmiş bir inâyettir ve bir mevhîbe-i mutlakadır.
  O zât-ı zîhavârık, daha hadd-i bülûğa ermeden, bir allâme-i bîadîl halinde bütün cihân-ı
  ilme meydan okumuş; münâzara ettiği erbâb-ı ulûmu ilzam ve iskât etmiş; her nerede olursa
  olsun, vâkî olan bütün suâllere, mutlak bir isâbetle ve aslâ tereddüt etmeden cevap vermiş;
  on dört yaşından îtibâren
  "üstadlık" pâyesini taşımış ve mütemâdiyen etrafına feyz-i ilim ve
  nûr-u hikmet saçmış. Izahlarındaki incelik ve derinlik ve beyanlarındaki ulviyet ve metânet ve
  tevcihlerindeki derin ferâset ve basîret ve nûr-u hikmet, erbâb-ı irfânı şaşırtmış ve hakkıyla
  "Bediüzzaman"
  ünvân-ı celîlini bahşettirmiştir. Mezâyâ-i âliye ve fezâil-i ilmiyesiyle de, dîn-i
  Muhammedînin neşrinde ve ispatında bir kemâl-i tam halinde rûnümâ olmuş olan böyle bir
  zât, elbette Seyyidü'i-Enbiyâ Hazretlerinin en yüksek iltifâtına mazhar ve en âlî himâye ve
  himmetine nâildir. Ve şüphesiz, o Nebî-i Akdesin emir ve fermânıyla yürüyen ve tasarrufuyla
  hareket eden ve onun envâr ve hakaikına vâris ve mâkes olan bir zât-ı kerîmü's-sıfattır.
  Envâr-ı Muhammediyeyi ve maarif-i Ahmediyeyi ve füyüzât-ı şem'-i İlahîyi en müşâşaa bir
  şekilde parlatması ve Kur'ânî ve hadîsî olan işârât-ı riyâziyenin kendisinde müntehî olması ve
  hitâbât-ı Nebeviyeyi ifade eden âyât-ı celîlenin riyâzî beyânlarının kendi üzerinde toplanması
  delâletleriyle o zât, hizmet-i îmâniye noktasında risâletin bir mir'at-ı mücellâsı ve şecere-i
  risâletin bir son meyve-i münevveri ve lisân-ı Risâletin irsiyet noktasında son dehân-ı hakîkati
  ve şem'-i İlâhînin hizmet-i îmâniye cihetinde bir son hâmil-i zîsaadeti olduğuna şüphe yoktur.
  Üçüncü medrese-i Yûsufiyenin(hapishane) Elhüccetü z-Zehra ve Zühretü'n-Nur olan tek
  dersini dinleyen Nur Şâkirdleri nâmına
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

 10. #10
  müdavim çevrimdışı Üye Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nereden Yer
  istanbul
  Mesajlar Mesajlar
  3.930
  Blog Blog Girişleri
  2
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 866 + 66388


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Seyyidim Gavs- Azam

  11
  Ahmed Feyzi, Ahmed Nazif, Zübeyir, Salâhaddin, Ceylan, Sungur
  Benim hissemi haddimden yüz derece ziyâde vermekle beraber, bu imza sahiplerinin
  hatırlarını kırmaya cesâret edemedim; sükût ederek, o medhi, Risâle-i Nur şâkirtlerinin şahs-ı
  mânevîsi nâmına kabul ettim.
  Said Nursî
  5.
  Ey hocalar ve ehl-i kalb10
  Eğirdir Gölünün kenarında, yani çakıllığında bulunuyormuşum. Bu denizin kenarında
  büyük bir beyaz çadır kurulmuş. Çadırın içinde, büyük bir direğin dibinde Üstadım Said
  bulunuyor. Bu esnada eline büyük, bir kırmızı kaplı kitap alıp, çadırın direğine dayanarak o
  kitabı okudu. Bilâhare, hariçten, kıble tarafından Mahmud isminde gençten, yeşil elbiseli
  birisi gelip Üstadımın elinden ol kitabı-yani okuduğu hutbeyi-istedi ve aldı. Çadırdan Mahmud
  ismindeki genç dışarıya çıktı, kıbleye karşı, ayak üzere halklara dedi ki:
  "Bu âna gelinceye
  kadar böyle bir hutbeyi hiçbir imam okumamıştır"
  diyerek, o hitabeyi alıp kıbleye karşı
  götürdü. O anda uyandım, Allah hayretsin.
  Bu rüyayı bildiğim kadar tabir edeceğim:
  O deniz ise,
  Şeriat-ı Muhammediyedir (a.s.m.). O çadır ise Isparta vilâyetidir. O hutbe ise,
  Risaletü'n-Nur ve Mektubatü'n-Nur'dur. Hutbeyi götüren yeşil elbiseli genç Mahmud ise, ya
  Şeyh-i Geylânî, ya İmam-ı Rabbânîdir. Risaleler makam-ı Mahmud yolunu târif ediyorlar.
  Üstadımın hutbesi olan Risale-i Nur, bu zamanın bir mehdîsi ve müceddididir.
  Ey küre-i arzda bulunan gençler, hocalar ve halifeler! Bin senedir insanların aradığı Mehdî
  Hazretlerinin pişdârı ve müjdecisi, Üstadımın neşrettiği Risale-i Nur'dur.
  Ey benim kardeşlerim, benim gibi âciz bir talebenin okumasından, anlamasından ne
  çıkar? Üstadıma ne sual açabilirim? Kaç kitap okudum da sual açayım ve mesele halledeyim?
  Ne gibi sual sorayım?
  Dünyada çok kitaplar vardır ve o kitapları okumuşsunuzdur. Okuduğunuz kitapların
  hepsini de anladınız mı? Alâ külli hal, anlayamadığınız meseleler çoktur. Üstadıma sual açınız,
  meydana ilim çıksın ve İmân hakikati çıksın da dünyada bulunan üç yüz elli milyon
  Müslümanlar da istifade etsinler. Ne kadar müşkilâtınız varsa halledilsin, bizim gibi âcizler de
  istifade etsin.
  Ey hocalar ve ehl-i kalb, soracağınız suallerin cevaplarını Risale-i Nur'da bulabilirsiniz. Ehl-i
  keşf ve kalbden birisi, benim gibi âciz bir insandan Mehdîyi soruyor,
  "Ne vakit gelecek?"
  Daha Mehdîyi anlayamamış. Dâbbetü'l-arz kimler olduğunu bilmiyor. Bunlara dair, risalelerde
  birer bahis vardır. Her müşkil sualin cevabını o risalelerden arayınız, bulursunuz.
  Ey hocalar ve halifeler!
  "Bizim ilmimiz bize yeter" deyip, yıldız böceği gibi şavkınıza,
  ilminize aldanmayın. İnsanın kendi bildiği kendine kâfi gelmez. Her insan, her meseleyi yalnız
  anlayamaz. Uyuyorsunuz! Uyuduğunuz miktar artık yeter; uyanmalı!
  10
  Barla Lâhikası, 132. Lahika, s.218-219.
  Yazar : Risale Forum
  Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn...
  Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn...

  * * *

Sayfa 1/2 12 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222