2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 518 + 37852


  Açıklamalı-13.Lem'a-13.İşrt-Birtek Zat umum mevcudatı nasıl idare edebilir?

  Bismillâhirrahmânirrahîm,

  Elhamdülillâhi rabbil âlemîn velâkıbetülil müttekîn vessalêtü vessalêmü alê seyyidine Muhammedivve alê êlihi vesahbihi ecmain, alê rasulüne salevât

  13. LEM’A
  13. İŞARET

  Üç Noktadır.

  BİRİNCİ NOKTA:
  Şeytanın en büyük bir desisesi,
  hakaik-i imaniyenin azameti cihetinde
  dar kalbli ve kısa akıllı ve kàsır fikirli insanları aldatır, der ki:
  “Birtek zat, umum zerrat ve seyyarat ve nücumu ve sair mevcudatı
  bütün ahvâliyle tedbir-i rububiyetinde çeviriyor, idare ediyor deniliyor.
  Böyle hadsiz acip, büyük meseleye nasıl inanılabilir?
  Nasıl kalbe yerleşir? Nasıl fikir kabul edebilir?” der
  Acz-i insanî noktasında bir hiss-i inkârî uyandırıyor.

  Sadece gözümüzü şöyle bir döndürüp etrafıma baksak
  sonra bir daha döndürsek yine baksak,
  görürüz ki çevrede acib bir sürü olaylar oluyor.
  Günler değişiyor, mevsimler değişiyor, hayvanlar bitkiler değişiyor.
  Sayıca çok olmalarının yanında,
  her birisi üzerinde kendine has bir sürü ayrıntılar var.
  Bunca hengame, bunca iş
  hepsi tek bir zat-ı zülkemal tarafından idare ettiriliyor,
  Bunu biliyoruz ve iman ediyoruz.

  Ama şeytan bunu zaman zaman bize karşı kullanabiliyor.
  Nasıl böyle bir şey olabilir, bu kadar ayrıntı,
  bu kadar çok iş nasıl bir tek zat tarafından yaptırılabilir, yapılabilir?
  gibi sorularla, kuşkuya düşürmeye çalışabiliyor.

  Elcevap:
  Şeytanın bu desisesini susturan sır
  Allahu ekber’dir
  Ve cevab-ı hakikîsi de
  Allahu ekber’dir.
  Evet, Allahu ekber’in ziyade kesretle
  şeâir-i İslâmiyede tekrarı, bu desiseyi mahvetmek içindir.

  Evet, Allah Ekber’dir, Cenab-ı Hak büyüktür, en büyüktür.
  Kimden ya da neyden büyüktür gibi
  bir kıyasa sokulamayacak kadar büyüktür hem de.
  Ve büyüklüğü, her bir ismini kapsar, her bir isminde mevcuttur.
  Rahmet noktasında en büyüktür.
  İrade noktasında en büyüktür.
  İlim noktasında en büyüktür.
  Rububiyet noktasında, uluhiyet noktasında en büyüktür
  Ve sair tüm isimlerinde her bir isim cihetinde,
  Haşa O’ndan cc. Büyük yoktur.

  İnsan kıyaslar yaparak doğruyu veya yanlışı bulabilecek şekilde
  bir program ile bu dünyaya gönderilmiş.
  Bu kıyasları ilk önce kendisini baz alarak yapıyor.
  Ben bu evi yapıyorum, benim gücüm, iradem, ilmim bu kadar diye başlıyor.
  Ve eğer aklı ve kalbi, sınırlarını zorlamadıysa, dar kıskaçlarda kaldıysa
  Kendi çerçevesinden dışarı çıkamadıysa
  herkesin ilmi, iradesi, gücü de bu kadardır deyip kenara çıkabiliyor.
  Her şeyi kendi çerçevesi içinde değerlendirebiliyor.

  İşte bu halden yararlanıyor şeytan,
  madem güç kuvvet sınırı bu kadar
  bu kainatı nasıl bir tek zat yönetsin gibi vesveseler verebiliyor.
  Ama biraz çerçeveyi genişletsek, aklı doğru şekilde kullansak
  çevremizde gördüklerimiz arasındaki ince ilişkileri görebilsek,
  cansız, bilgisiz bir tohumun yeşerip elma olması için,
  yine cansız bilgisiz güneşin, toprağın, suyun,
  havanın sanki birbirlerini tanıyor gibi
  birbirleri için çalıştığını görebilsek
  ve buradaki durumun, onların birbirlerini tanıması değil,
  her birisini bilen ve her birisine hükmeden
  Tek bir ilim irade sahibi tarafından yapılması gerektiğini fark etsek
  ve birden fazla irade sahibi olsa, ortalık nasıl bir karmaşaya dönüşürdü,
  Ama her şey nizam intizam içinde devam ediyor.

  Elma ağacında karpuz yetişmiyor.
  gibi bağlantıları düşünsek
  anlayacağız ki, gerçekten tek bir zat vardır
  ve bu zat Ekber’dir
  Allah, ve bu isim içine dahil olmuş bütün isimler,
  Bütün sıfatlar kendi alanlarında Ekber’dir.
  Mutlak büyüktür.
  İşte bu sır, şeytanın bu desisesine verilecek cevaptır.

  Şeair-i islamda "Allahu Ekber" sıklıkla tekrarlanan bir zikir
  Namazda, hacda, sair ibadetlerde sürekli dilimizde ve
  kalbimizde tekrarı bu tarz vesveselerden
  kendimizi uzaklaştırmak hikmetini de taşımaktadır.

  Çünkü, insanın âciz kuvveti ve zayıf kudreti ve dar fikri,
  böyle hadsiz büyük hakikatleri Allahu ekber nuruyla görüp tasdik ediyor
  ve Allahu ekber kuvvetiyle o hakikatleri taşıyor
  ve Allahu ekber dairesinde yerleştiriyor ve vesveseye düşen kalbine diyor ki:
  Bu kâinatın gayet muntazamca tedbir ve tedvîri bilmüşahede görünüyor.

  Bunda iki yol var:

  Birinci yol:
  Mümkündür. Fakat gayet azîmdir ve harikadır.
  Zaten böyle harika bir eser, bir harika san’atla, çok acip bir yolla olur.
  O yol ise, mevcudat, belki zerrat adedince vücudunun şahitleri bulunan
  bir Zât-ı Ehad ve Samedin rububiyetiyle ve irade ve kudretiyle olmasıdır.

  Evet, böyle güzel bir eser, ancak bu eseri ortaya koyabilecek
  bir kabiliyete sahib bir sanat sahibi tarafından ortaya konabilir.
  Madem öyledir, her bir işi yapan, yaptıran,
  idare eden bu tek Zat-ı Zülcemal tektir, kimseye muhtaç değildir,
  Kudreti ve iradesi, hakimiyeti nihayet derece büyüktür.

  İkinci yol:
  Hiçbir cihet-i imkânı olmayan ve imtinâ derecesinde müşkilâtlı
  ve hiçbir cihette mâkul olmayan şirk ve küfür yoludur.
  Çünkü, Yirminci Mektup ve Yirmi İkinci Söz gibi
  çok risalelerde gayet kat’î ispat edildiği üzere,
  o vakit kâinatın herbir mevcudunda ve hattâ herbir zerresinde
  bir ulûhiyet-i mutlaka ve bir ilm-i muhit ve hadsiz bir kudret bulunmak lâzım geliyor.
  Tâ ki, mevcudatta bilmüşahede görünen nihayet derecede
  nizam ve intizam ve gayet hassas mizan ve imtiyaz ile
  mükemmel ve müzeyyen olan nukuş-u san’at vücut bulabilsin.

  Evet, bu işleri hakimiyeti, kudreti, azameti
  sonsuz bir tek zata vermesek
  her bir zerreye, bu muazzam ilmi iradeyi vermek
  zerreler adedince irade, ilim, hayat, sanat ..
  Sahibini kabul etmek gerekir ki;
  Bundan daha saçma bir şey olmadığı aşikardır.

  Yol kenarında üst üste üç tane taşı gören insan
  Onları "birisi"nin üst üste koyduğunu düşünür ve bilir.
  O kişiye, o taşların kendi ilim irade sanatlarıyla
  üst üste bindiğine asla ikna edemezsiniz.
  Çünkü taşta bu özellikler yoktur.
  Sadece taşta değil,
  kainatta hiçbir yaratılmışta bu özellikler yoktur.

  Madem bu "parçalar" kendi başlarına bir iş yapabilecek halde değil.
  Bunu kabul etmek muhal ötesi muhal..
  O zaman her birisini idaresi altında tutan
  Ve ilmi sanatı rahmeti .. sair özellikleri ile yöneten
  Tek ve Ekber bir Zat olmalı.

  Elhasıl:
  Eğer tam lâyık ve tam yerinde olan azametli ve
  kibriyâlı rububiyet olmazsa, o vakit her cihetçe gayr-ı mâkul ve mümteni
  bir yol takip etmek lâzım gelecek.
  Lâyık ve lâzım olan azametten kaçmakla,
  muhal ve imtinâa girmeyi şeytan dahi teklif edemez.

  Cenab-ı Erhamurrahim cümlemizi şeytanın şerrinden vesveselerinden
  ve desiselerinden muhafaza eylesin. İlmimizi artırsın inşallah

  Subhâneke lâ ılmelene illema allemtene inneke entel alîmul hakîm ve ahiru de'vehüm enilhamdülillahi rabbil âlemin, el fatiha

  22.00’da sohbet kanalında yapılan derstir.
  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]

  Benzer Konular
  "Kemâl-i intizamla, hikmet ve inâyetle terbiye ve idare eden..." İntizamla
  "Kemâl-i intizamla, hikmet ve inâyetle terbiye ve idare eden..." İntizamla Devami...
  Kâinat kendi kendini idare edebilir mi?
  Kâinat kendi kendini idare edebilir mi? Kâinat kendi kendini idare edebilir mi? Devamı İçin Tıklayınız... Devami...
  "Sonra, umum meşakkatin anası ve umum rezaletin yuvası olan meylürrahat geliyor.
  "Sonra, umum meşakkatin anası ve umum rezaletin yuvası olan meylürrahat geliyor. "Sonra, umum meşakkatin anası ve umum rezaletin yuvası olan meylürrahat geliyor." rahat meyli neden meşakkatın anası gibi gösterilmiş? Devami...
  Bir tek Zat, bütün zerreleri, varlıkları ve yıldızları nasıl idare edebilir
  Bir tek Zat, bütün zerreleri, varlıkları ve yıldızları nasıl idare edebilir Lem'alar, Sayfa 90 Bir tek Zat, bütün zerreleri, varlıkları ve yıldızları nasıl idare edebilir? Eğer deyip Kur’ân’a ve Habib-i
  Açıklamalı-13.MEKTUP-BİRİNCİ SUALİNİZ: İstirahatin nasıl? Halin nedir?
  Açıklamalı-13.MEKTUP-BİRİNCİ SUALİNİZ: İstirahatin nasıl? Halin nedir? Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi rabbil âlemîn velâkibetülil müttekîn vessalêtü vessalêmü alê seyyidine Muhammedivve alê êlihi vesahbihi ecmain,alê rasulüne salevât On Üçüncü Mektup 2وَ
  Yazar : Risale Forum
  S-Herşeyden evvel bize lâzım olan nedir?
  C-
  Doğruluk.

  S-Daha.
  C-
  Yalan söylememek.

  S-Sonra.
  C-
  Sıdk,sadakat,ihlâs,sebat,tesanüddür.

  NOT : Anlamını bilmediğiniz kelimelerin üzerine çift Tıklayınız..

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2011
  Nereden Yer
  İslambol
  Mesajlar Mesajlar
  4.949
  Blog Blog Girişleri
  126
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 522 + 29609


  Cevap: Açıklamalı-13.Lem'a-13.İşrt-Birtek Zat umum mevcudatı nasıl idare edebilir?

  Güncelleme...
  Yazar : Risale Forum


  “ Ey Rabbim !

  Beni insanların nazarında büyük, Kendi nazarında da küçük eyleme… ”

  ___ Hz. Ebû Bekir ( R.Anh )


Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 3 kullanıcı var. (0 üye ve 3 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222