Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 519 + 37852


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Açıklamalı - 3. SÖZ - İbadet ne büyük bir manevi ticaret...

  Bismillâhirrahmânirrahîm,

  Elhamdülillâhi rabbil âlemîn velâkıbetülil müttekîn vessalêtü vessalêmü alê seyyidine Muhammedivve alê êlihi vesahbihi ecmain, alê rasulüne salevât

  3. SÖZ


  Ey insanlar, ibadet ediniz! (Bakara Suresi: 21)

  İBADET ne büyük bir ticaret ve saadet,
  fısk ve sefahet ne büyük bir hasâret ve helâket olduğunu anlamak istersen,
  şu temsilî hikâyeciğe bak, dinle:

  İnsan ibadete imanla başlar amelle süslenir.
  Fısk ve sefahet ise isyanla ve haramlarla başlar
  Ve küfrün karanlığıyla kişi esfeli safiline düşer.
  Fısk küfrün zehirli meyveleridir.
  Bu zehirli meyveleri sevenler zamanla küfrü de seviyorlar.
  Ve severek küfre gidiyorlar.

  Bir vakit iki asker uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar.
  Beraber giderler. Ta yol ikiletir.
  Bir adam orada bulunur, onlara der:
  "Şu sağdaki yol, hiç zararı olmamakla beraber, onda giden yolculardan
  ondan dokuzu büyük kâr ve rahat görür.
  Soldaki yol ise, menfaati olmamakla beraber, on yolcusundan dokuzu zarar görür.
  Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler.
  Yalnız bir fark var ki, intizamsız, hükûmetsiz olan sol yolun yolcusu
  çantasız, silâhsız gider. Zahirî bir hiffet, yalancı bir rahatlık görür.

  Ekser insanların aldandığı ve nefsine hoş gelen hata burasıdır.
  İbadet etmemekle nefse gelen hafiflik
  Yani abdest almak, namaz kılmak,
  Vakitlerini namaza göre ayarlamak zorunda kalmak
  Yada mübtela olduğu haramlardan vazgeçmek zorunda kalmak
  Bunlar nefse ağırlık yapıyor.

  İntizam-ı askerî altındaki sağ yolun yolcusu ise,
  mugaddî hülâsalardan dolu dört okkalık bir çanta ve her adüvvü alt ve mağlûp edecek
  iki kıyyelik bir mükemmel mîrî silâhı taşımaya mecburdur."

  O iki asker, o muarrif adamın sözünü dinledikten sonra, şu bahtiyar nefer sağa gider.
  Bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler.
  Fakat kalbi ve ruhu, binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur.

  Öteki bedbaht nefer ise askerliği bırakır, nizama tâbi olmak istemez, sola gider.
  Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur; fakat kalbi binler batman minnetler altında
  ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir.
  Hem herkese dilenci, hem herşeyden, her hadiseden titrer bir surette gider.
  Ta mahall-i maksuda yetişir; orada âsi ve kaçak cezasını görür.

  Askerlik nizamını seven, çanta ve silâhını muhafaza eden ve sağa giden nefer ise,
  kimseden minnet almayarak, kimseden havf etmeyerek, rahat-ı kalb ve vicdan ile gider.
  Ta o matlup şehre yetişir; orada, vazifesini güzelce yapan
  bir namuslu askere münasip bir mükâfat görür.

  İşte ey nefs-i serkeş! Bil ki, o iki yolcu, biri mutî-i kanun-u İlâhî,
  birisi de âsi ve hevâya tabi insanlardır.
  O yol ise hayat yoludur ki, âlem-i ervahtan gelip kabirden geçer, âhirete gider.
  O çanta ve silâh ise, ibadet ve takvâdır.

  İbadetin çendan zahirî bir ağırlığı var.
  Fakat mânâsında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki, tarif edilmez.
  Çünkü âbid namazında der: "EŞHEDÜ EN LÂ İLÂHE İLLÂLLAH."

  Yani, "HÂLIK VE REZZAK ONDAN BAŞKA YOKTUR.
  ZARAR VE MENFAAT ONUN ELİNDEDİR.
  O HEM HAKÎMDİR, ABES İŞ YAPMAZ; HEM RAHÎMDİR,
  İHSANI, MERHAMETİ ÇOKTUR"
  diye itikad ettiğinden, herşeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur, dua ile çalar.

  Hem herşeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür.
  Rabbisine iltica eder, tevekkül ile istinad edip her musibete karşı tahassun eder.
  Îmânı ona bir emniyet-i tamme verir.

  Evet, her hakikî hasenat gibi, cesaretin dahi menbaı imandır, ubûdiyettir.
  Her seyyiat gibi cebânetin dahi menbaı dalâlettir.
  Evet, tam münevverü'l-kalb bir âbidi, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimaldir ki,
  onu korkutmaz. Belki, harika bir kudret-i Samedâniyeyi lezzetli bir hayretle seyredecek.
  Fakat, meşhur bir münevverü'l-akıl denilen kalbsiz bir fâsık filozof ise,
  gökte bir kuyrukluyıldızı görse, yerde titrer,
  "Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı?" der, evhâma düşer.
  (Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler.)

  Allah Allah…
  En zayıf Müslüman Allah’ı bilmekle rahat ederken, en akıllı felsefeci
  Allah’ı bilmediğinden her şeyden evhama düşüyor.
  Hayatı kendine çekilmez yapıyor.

  Evet, insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde, sermayesi hiç hükmünde;
  hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde, iktidarı hiç hükmünde bir şey...
  Adeta sermaye ve iktidarının dairesi, eli nereye yetişirse o kadardır.
  Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve belâları ise,
  dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir.

  Bu derece âciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruh-u beşere
  ibadet, tevekkül, tevhid, teslim, ne kadar azîm bir kâr, bir saadet, bir nimet olduğunu,
  bütün bütün kör olmayan görür, derk eder.

  Malûmdur ki, zararsız yol, zararlı yola-velev on ihtimalden bir ihtimal ile olsa tercih edilir. Halbuki, meselemiz olan ubudiyet yolu, zararsız olmakla beraber,
  ondan dokuz ihtimalle bir saadet-i ebediye hazinesi vardır.

  Fısk ve sefahet yolu ise-hattâ fâsıkın itirafıyla dahi-menfaatsiz olduğu halde,
  ondan dokuz ihtimalle şekavet-i ebediye helâketi bulunduğu,
  icmâ ve tevatür derecesinde hadsiz ehl-i ihtisasın ve müşahedenin şehadetiyle sabittir
  ve ehl-i zevkin ve keşfin ihbaratıyla muhakkaktır.

  Elhasıl, âhiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır.
  Öyleyse biz daima "Elhamdü lillâhi ale't-tâati ve't-tevfîk" demeliyiz
  ve Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz.

  Amellerimiz yürüdüğümüz yoldur.
  Ve iki yol var.
  İbadet yolu, isyan yolu
  İbadet yoluna giren elbette haramlardan kaçacak
  Ve sıkıntı, kıskançlık, kavga, cinayet, kin, nefret, gıybet, haset gibi
  Tüm çirkinliklerden kaçacak.

  Bu çirkinlikler haramların süsüdür.
  Kim haramlara yaklaşırsa bu çirkinlikler ona gelir.
  Kim haramlardan kaçarsa bu çirkinliklerden kurtulur.

  Helallerin yanında istirahat ı kalb, huzur, sükunet,
  ilim, feyz, takva, ahlak, eminlik…
  Ve daha nice enva-ı güzellikler vardır.
  İşte helali isteyenler ve ibadeti yapanlar bu güzel boya ile boyanırlar.
  Dünyada bir cennet yaşarlar.
  Kabirde de cennetin salonunda beklerler.
  Ahirette de cennete dahil olurlar inşallah…

  Subhâneke lâ ılmelene illema allemtene inneke entel alîmul hakîm ve ahiru de'vehüm enilhamdülillahi rabbil âlemin, el fatiha

  21.30’da sohbet kanalında işlenen derstir.
  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]

  Benzer Konular
  Hastalık Anında Bir Dakikalık İbadet Bir Gün İbadet Hükmüne Geçer
  Hastalık Anında Bir Dakikalık İbadet Bir Gün İbadet Hükmüne Geçer Burada ifade edilen husus; çekilen sıkıntı ve musibetlerin, mümin için manevi bir kazanç, bir ibadet olduğudur. Tek şart; isyan etmeden sabır göstermektir. Hastalık ve musibetler hakkında, bir çok hadis rivayet edilmişt
  İbadet büyük bir ticaret ve saadettir
  İbadet büyük bir ticaret ve saadettir İbadet büyük bir ticaret ve saadettir Günün Risale-i Nur dersi Devamı İçin Tıklayınız... Devami...
  Manevî ticaret mevsimi üç aylar başlıyor
  Manevî ticaret mevsimi üç aylar başlıyor Manevî ticaret mevsimi olarak bilinen ve İslâmiyet’te büyük önem atfedilen üç aylar, yarın başlıyor. Yarın üç aylara kavuşuyoruz MANEVİ t
  Manevî ticaret mevsimi üç aylar başlıyor
  Manevî ticaret mevsimi üç aylar başlıyor Manevî ticaret mevsimi olarak bilinen ve İslâmiyet Devami...
  Şehadet: Hacc'dan Daha Büyük İbadet
  Şehadet: Hacc'dan Daha Büyük İbadet Hüseyin, bize şehâdetinden daha büyük bir ders vermiştir: Hacc'ı yarıda kesmek ve şehadete yürümek! O, bütün geçmişleriyle ecdadının atası ve babasının, ihyası uğruna cihad ettikleri Hacc'ı yanda keserek şehâdeti seçiyor
  Yazar : Risale Forum
  S-Herşeyden evvel bize lâzım olan nedir?
  C-
  Doğruluk.

  S-Daha.
  C-
  Yalan söylememek.

  S-Sonra.
  C-
  Sıdk,sadakat,ihlâs,sebat,tesanüddür.

  NOT : Anlamını bilmediğiniz kelimelerin üzerine çift Tıklayınız..

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2010
  Mesajlar Mesajlar
  19
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 35 + 290


  Cevap: Açıklamalı - 3. SÖZ - İbadet ne büyük bir manevi ticaret...

  Allah razı olsun
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 3 kullanıcı var. (0 üye ve 3 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222