1882’de İstanköy’de doğdu. 11 Ağustos 1923 tarihinden 30 Ağustos 1924 tarihine kadar Menteşe Milletvekilliği, 30 Ağustos 1924’ten 22 Aralık 1924’e kadar Ziraat Vekilliği (Bakanlığı) yaptı.

22 Aralık 1924 tarihinden 3 Mart 1925 tarihine kadar Hariciye Vekilliğinde (Dışişleri Bakanlığında) bulundu. 4 Mart 1925 tarihinde tekrar Menteşe Milletvekilliğine seçildi. 2 Kasım 1927’den 11 Kasım 1938 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı yaptı.

İçişleri Bakanı olduğu sırada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğinde bulundu