Sayfa 2/39 İlkİlk 12345612 ... SonSon
381 sonuçtan 11 ile 20 arası

 1. #11
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Nereden Yer
  Zaman ve mekânın ötesinde, Allâh�ın ilminde�
  Mesajlar Mesajlar
  4.761
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 569 + 31922

  RisaLeLerden 2001 vecize ....

  421- "İlminden mefaat görülen bir âlim, bin âbidden hayırlıdır. Tefekkürnâme - 5
  422- Madem ölüm var, kabre girilecek; bu hayat gidiyor, bâki bir hayat geliyor. Mek - 439
  423- Şu koca kâinat sarayının bir ustası var. O usta onu bilir, görür, yapar, idare eder. Sözler - 687
  424- (Peygambrimiz (a.s.m.) ferman etmiş: "Rabbim bana edebi, güzel bir surette ihsan etmiş, edeblendirmiş." Lem'alar - 54
  425- Gıybet odur ki: Gıybet edilen adam hazır olsa idi ve işitse idi, kerahet edip darılacaktı. Eğer doğru dese, zâten gıybettir. Mektubat - 276
  426- Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevî sürurla doludur. Lem'alar - 210
  427- Dua bir ibâdettir. Mektubat 301
  428- Diyebilirsin: "Benim Rabb-ı Rahîm'im dünyayı bana bir hane yaptı. Ay ve güneşi, o haneme bir lâmba; ve baharı, bir deste gül; ve yazı, bir sofra-i nimet; ve hayvanı, bana hizmetkâr yaptı. Sözler - 328
  429- Her mü'minin namazı, onun bir nev'i mi'racı hükmündedir. Şualar: 92
  430- Sâni'-i Zülcelal, kendi san'atının mu'cizeleri ile kendini tanıttırmak ve bildirmek ister. Sözler - 329
  431- Kabre girip uyandırılmamak üzere rahat yatamazsınız. S: 400
  432- Sana i'timad ediyorum ve herşeyi senin için terkediyorum ve yalnız seninim ve seni istiyorum. Nurun İlk Kapısı - 18
  433- Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir. Lem'alar - 9
  434- Ey nefis! Bil ki, dünkü gün senin elinden çıktı. Sözler - 272
  435- Asıl söz ise Kur'anındır. Zira söz odur ve söz onundur. Dinleyelim: Sözler - 91
  436- Merak musibeti ikleştirir, maddî musibeti kalbde de yerleştirmek için bir kök olur. Şualar - 323
  437- Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma! Mek: 224
  438- Herşeyde bir güzellik ciheti var ve Rahmetin bir cilvesi var. Şualar - 323
  439- Kader adalet ve hikmetle iş görür. Şualar - 323
  440- Hadîs-i Şerif'te vardır ki: "Bir adam seninle imana gelmesi, sana sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır." E. 1 - 104
  441- Her bir bahar, birtek çiçek gibi, gayet muntazam ve mevzun olarak, zeminin yüzüne bir Cemil ve Celil'in eliyle takılıp koparılıyor; konup kaldırılıyor. Sözler - 164
  442- (İnsan), öyle bir Kerim'e misafir olmuş ki nihayetsiz rahmet hazinelerini ona açmış. Sözler - 323
  443- Allah'a sığınmaktan başka çâre yoktur. B. Mesnevi - 526
  444- Allah'tan başka çağırdığınız bütün ilahlarınız toplansalar da yine bir tek sineği halk ve icad edemezler. B. Mesnevi - 528
  445- Çok kıymettar ni'metlerin makbul fiyatları, başta Bismillahirrahmanirrahim ve âhirinde Elhamdülillah demektir. Şualar - 162
  446- Namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Sözler - 21
  447- Uyanmış, insaniyeti tatmış, müstakbele ve ebede namzed olmuş adam, dinsiz yaşayamaz. Tarihce - 84
  448- Sinek tavuktan san'atça ileri geçmezse de, geri de kalmaz. Lem'alar - 240
  449- Bir adamın bir hikmet kelimesini işitmesi, bazan olur ki ona bir sene ibadetten hayırlı olur. Tefekkürnâme
  450- "Din nasihatten iberettir." Â. Bediiyye - 393


  451- Dünyanın yüz bahçesi, fâni olmak haysiyetiyle âhiretin bâki olan bir ağacına mukabil gelemez. Emirdag L. 1 -87
  452- Dünya için din feda olunmaz. Hutbe-i şamiye - 86
  453- Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış. Lem'alar - 207
  454- Umum vaktinizi, hattâ uykuda dahi olsa, ibadette olmak isterseniz, öyle ise farz namazınızı terk etmeyiniz. El yazma
  455- Yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk, o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua, yağmuru getirmek için değildir. Sözler - 317
  456- Kabrinde çok günahları kazanan ve kazandıran çıplak bacakları yılan suretinde görünecek ve Cehennem'de o çirkinleşmiş uzuvlarının yanmalarının azablarını çekecek. Os. Lem’alar
  457- Kur'andan ve hadisten sonra en mühim hüccet-i imaniye, Risale-i Nur'dur. G. Münteşir - 53/155
  458- Bir adamın imanını kurtarmak, on adamı veli yapmaktan daha sevablı bir hizmettir. Kastamonu L. - 84
  459- "Herşeye bedel Allah bana kâfi ve vâfi ve şâfidir. Âmenna." B. Mesnevi - 539
  460- Ey kardeş bil ki! Menfaat gibi zarar dahi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tandır.
  B. Mesnevi - 540
  Yazar : Risale Forum
  Varsin ! var kalacaksin!


 2. #12
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Nereden Yer
  Zaman ve mekânın ötesinde, Allâh�ın ilminde�
  Mesajlar Mesajlar
  4.761
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 569 + 31922

  RisaLeLerden 2001 vecize ....

  471- İslâmiyetin menşei, ilim; Esası, akıldır. İşarat-ül İ'caz - 104
  472- Hazmolmayan ilim, telkin edilmemeli. Sözler - 706
  473- Gençlik ni'metine bir şükür olarak, o tatlı ni'meti, iffetle, istikamette sarfetmek lâzım ve elzemdir.Şualar - 204
  474- Madem Rahîm bir Hâlıkımız var; bizim için gurbet olamaz. Madem o var, bizim için herşey var. Lem'alar - 228
  475- Nev-i beşere rahmet olan Kur'an ancak umumun, lâakal ekseriyetin saadetini tazammun eden bir medeniyeti kabul eder. Tarihce - 132
  476- Nefsim her fenalığı ister. Mektubat - 68
  477- Kısa bir ömürde, az bir lezzet için; ebedî, daimî hayatını ve saadet-i ebediyesini berbad etmek, ehl-i aklın kârı değil. Mek.- 68
  478- Âhireti bilen ve dünyanın hakikatını keşfeden; aklı varsa pişman olmaz, yeniden dünyaya dönüp uğraşmaz. Mektubat - 68
  479- Kur'an yıldızlarına perde çekilmez. Gözünü kapayan yalnız kendi görmez, başkasına gece yapamaz. Mektubat - 66
  480- Ecel birdir, değişmez. Sözler - 152
  481- Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse; ondan darılmak değil, belki memnun olmak lâzım gelir. Mektubat - 64
  482- Bu dünya fânidir. En büyük dâvâ, bâki olan âlemi kazanmaktır. İnsanın i'tikadı sağlam olmazsa, dâvâyı kaybeder. Emirdağ L. - 15
  483- Yanıma gelen herkese demişim: "İman lâzım, İslâmiyet lâzım"... Mektubat - 63
  484- En mühim, en lüzumlu, en selâmetli olan imana hizmet cihetini tercih ettim. Mektubat - 63
  485- Kanaat ve iktisad; maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin eder. Mektubat - 418
  486- Kur'an-ı Hakîm, her zaman kıyametin acaibini tehdid suretinde zikrediyor. "Göreceksiniz..." diyor. Mektubat - 59
  487- Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu zamanın mühim, hakikatlı bir âlimi olabilir. Lem'alar - 167
  488- Cennet-Cehennem, şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden dalının iki meyvesidir. Sözler - 532
  489- Lezzet-i hizmet-i imaniye, her kederi unutturur. Barla L. - 261
  490- Tevekkül, kanaat ve iktisad öyle bir hazine ve bir servettir ki, hiçbir şey ile değişilmez. Mektubat - 14
  491- Cesed, gelip geçicidir. Sözler - 517
  492- Bilirsin ki: En ziyade insanı tahrik eden meraktır. Sözler - 238
  493- Cennet adamlar istediği gibi, Cehennem de adam ister. Emirdag L. - 43
  494- Şimdi insanlarda kim var ki, kusuru bulunmasın. Mâdem, hasenat seyyiata râcih gelse afvedilir. G. Münteşir - 53/391
  495- Cesed ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değildir. Sözler - 517
  496- Şu koca kâinat sarayının bir ustası var. O usta onu bilir, görür, yapar, idare eder. Sözler - 687
  497- Bu meydan-ı imtihanda olanlar, başı boş değiller; saadet sarayları ve zindanlar onları bekliyorlar... Sözler - 52
  498- Yahu, bu da geçer. Mektubat - 278
  499- Cenab-ı Hak bir abdini severse, dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir. Mektubat - 278
  500- Bu latif, nazik masnuatı o kuru ağaçlardan ihraç eden kudrete hiç bir şey ağır gelmez. Mesnevi - 108
  Yazar : Risale Forum
  Varsin ! var kalacaksin!


 3. #13
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2007
  Nereden Yer
  ÜsKüDaR
  Mesajlar Mesajlar
  2.183
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 233 + 9040

  RİSALE-İ NUR'DAN VECİZE SÖZLER

  "İman, insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i
  asliyesi,îmân ve duadır."

  "Namaz,ne kadar kıymetdar ve mühim,hem ne kadar ucuz ve azbir masraf ile
  kazanılır,hem namazsız adam ne kadar zararlıdır bil."

  "İman nasılki bir nurdur, insanı ışıklandırıyor, üstünde yazılan bütün
  mektûbât-ı Samedâniyeyi okutturuyor.Öyle de, kâinatı dahi ışıklandırıyor."

  "İnsan, nur-u îmân ile a'lâ-yı illiyyîne çıkar; Cennet'e lâyık bir kıymet alır.
  Ve zulmet-i küfür ile, esfel-i sâfilîne düşer ."

  "Elhasıl: Nasıl, şükür, nimeti ziyadeleştiriyor; öyle de şekva,
  musîbeti ziyadeleştirir."

  "Ubudiyyet ise,halisen livechillah olmalı. Yalnız aczini izhar edip,
  dua ile ona iltica etmeli.Rububiyyetine karışmamalı.Tedbiri ona bırakmalı."

  "Asıl musibet ve muzır musibet,dine gelen musibettir.Musibet-i diniyeden
  her vakit dergah-ı İlahiyyeye iltica edip feryad etmek gerektir."

  "İşte ey insan! Eğer yalnız Ona abd olsan, bütün mahlûkat üstünde bir mevki
  kazanırsın. Eğer ubûdiyetten istinkâf etsen, âciz mahlûkata zelil bir abd olursun. "

  "Belki kadınların hüsn-ü cemalinin en güzeli ve daimîsi, onun şefkatine ve
  kadınlığa mahsus hüsn-ü sîretidir."

  "Bu zamanda ehl-i İslamın en mühim tehlikesi,fen ve felsefeden gelen bir
  dalaletle kalblerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. "

  "Kaderi tenkid eden, başını örse vurur kırar. Rahmeti ittiham eden,
  Rahmetten mahrum kalır."

  "Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için
  yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz."

  "Elbette insana en lazım iş, en mühim vazife; o Baki'ye karşı
  alaka peyda etmektir ve Esmasına yapışmaktır."

  "Hususan fesad-ı ümmet zamanında Sünnet-i Seniyyenin küçük bir adabına
  müraat etmek,ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor."

  "Sünnet-i Seniyyeye ittibaı kendine adet eden,adatını ibadete çevirir,
  bütün ömrünü semeredar ve sevabdar yapabilir.."

  "Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa,Habibullah'a ittiba edilecek. İttiba edilmezse,
  netice veriyor ki: Allah'a muhabbetiniz yoktur. "

  "İnsan için en mühim ali maksad,Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar
  olmasıdır. . o matlab-ı a'lanın yolu, Habibullah'a ittibadır ve
  Sünnet-i Seniyyesine iktidadır. "

  "İnsan küçük bir alem olduğu gibi,alem dahi büyük bir insandır. Bu küçük
  insan, o büyük insanın bir fihristesi ve hülasasıdır."

  "Küfür ve dalalet, müdhiş bir tecavüzdür ve umum mevcudatı alakadar
  edecek bir cinayettir. "

  "Hilkat-ı kainatın bir netice-i azamı, ubudiyet-i insaniyedir ve Rububiyet-i
  İlahiyyeye karşı iman ve itaatle mukabeledir."

  "Bu zamanda aile hayatının dünyevi ve uhrevi saadetinin ve kadınlarda ulvi
  seciyelerin inkişafının sebebi,yalnız daire-i şeriattaki adab-ı İslamiyetle olabilir."

  "Seyyiatta sebeb,nefistir;mücazata bizzat müstehaktır.Hasenatta ise sebeb
  Hak'tandır, illet de Hak'tandır.Yalnız, insan iman ile tesahub eder. "

  "Evet şeytanı dinliyen bir nefis,kusurunu görmek istemez; görse de,
  yüz tevil ile tevil ettirir. "

  "Halik-ı Rahim,nev-i beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor.
  İsraf ise; şükre zıttır, nimete karşı hasaretli bir istihfaftır. "

  "İktisad etmiyen, zillete ve manen dilenciliğe ve sefalete düşmeğe namzeddir."

  "Hakka hizmet, büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir."

  "Bu dünyada, hususen uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas,
  en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatcı,.. en safi bir ubudiyet: İhlastır. "

  Yazar : Risale Forum
  "Düşmanlarım bana ne yapabilir ki?

  Ben cennetimi yüreğimde taşıyorum, nereye gitsem o benimle gelir.

  Hapsedilmem halvet, sürgün edilmem hicret, öldürülmem şehadettir.

  Değil mi ki göğsümde Allah'ın Kitabı ve Rasulü'nün sünneti vardır!."

 4. #14
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2007
  Nereden Yer
  ÜsKüDaR
  Mesajlar Mesajlar
  2.183
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 233 + 9040

  Nur'dan damlalar

  Ekmeksiz yaşarım,

  hürriyetsiz yaşayamam.  İslâmiyet güneş gibidir;

  üflemekle sönmez.

  Gündüz gibidir;

  göz yummakla gece olmaz.

  Gözünü kapayan,

  yalnız kendine gece yapar.  Her şeyde bir birlik var;

  birlik ise Bir’i gösterir.  İnadın gözü, meleği şeytan görür.  Bazen arzu, fikir suretini giyer.  Ömür sermayesi pek azdır;

  lüzumlu işler pek çoktur.  Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen, hayatından lezzet alır.  Sanatlı bir eser, sanatkârı icap eder.  İnsan, bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır.  Kısmetine rıza kanaattir.  Bir şey bütün elde edilmezse de,

  bütün bütün elden kaçırılmaz.  Umuma el atmak,

  umumu terk etmektir.  Deniz kimin ise, içindekiler de onundur.  Kendi nefsini beğenen ve seven adam, başkasını sevemez.  Biçare hakikatler, kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur.
  Yazar : Risale Forum
  "Düşmanlarım bana ne yapabilir ki?

  Ben cennetimi yüreğimde taşıyorum, nereye gitsem o benimle gelir.

  Hapsedilmem halvet, sürgün edilmem hicret, öldürülmem şehadettir.

  Değil mi ki göğsümde Allah'ın Kitabı ve Rasulü'nün sünneti vardır!."

 5. #15
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar Mesajlar
  35
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 58 + 12

  NUR'DAN DAMLALAR

  ALLAH razı olsn kardes
  Yazar : Risale Forum

 6. #16
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesajlar Mesajlar
  191
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 68 + 428

  NUR'DAN DAMLALAR

  risalei nur ne guzel bır hazınedır
  allah ıstıfadeye acık etsıın
  Yazar : Risale Forum
  Günah nifakla aynı cinsten olduğu için kalbinde nifak kırıntıları bulunanlar günahlardan rahatsız olmazlar; masiyetin gönülde burkuntu hasıl etmesi mü’minlik alâmetidir.

 7. #17
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar Mesajlar
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 55 + 10

  NUR'DAN DAMLALAR

  amin ecmain inşAllah Allah cc daim Razı Olsun inşAllah...
  Yazar : Risale Forum

 8. #18
  Tarihci19 Guest

  Üstad tan vecizeler..

  Zalimler için, YAŞASIN CEHENNEM.
  Şu gecenin sabahı, şu kışın baharı, ne kadar muhakkak ve kat'i ise Haşr'ın sabahı,
  berzah'ın baharı da o kadar muhakkak ve kat'idir.
  Göz öyle bir hassedir ki, Ruh bu alemi o pencereden seyreder.
  Medeniyet atmaksa iffet ve arı (utanmayı), Medenidir Afrika amyamları.
  Cennet ucuz değil, Cehennem dahi luzumsuz değil.
  Allah'i taniyan ve itaat eden, zindanda da olsa bahtiyardir... O'nu unutan, sarayda da olsa, zindandadir, bedbahttir. (Said Nursi)
  Ümitvar olunuz, su istikbal inkilabâti (gelecekteki devrimler) içersinde, en yüksek sada (ses), Islam’in sadasi olacaktir.
  Su gecenin sabahi, su kisin bahari, ne kadar muhakkak ve kat'i ise Hasr'in sabahi, berzah'in bahari da o kadar muhakkak ve kat'idir.
  Menfaat üzerine dönen siyaset, canavardir.
  Güzel gören, güzel düsünür. Güzel düsünen, hayatindan lezzet alir.
  Insanlari canlandiran emeldir; öldüren ye'stir.
  Insan arzuyu fikir zanneder.
  Söhret, insanin mali olmayani dahi insana maleder.
  Deli adama "iyisin, iyisin" denilse iyilesmesi, iyi adama"fenasin, fenasin" denilse fenalasmasi nâdir degildir.
  Isledigimiz her bir günah, kafamiza giren her bir süphe, kalb ve ruhumuzda yaralar açar.
  Göz öyle bir hassedir ki, Ruh bu alemi o pencereden seyreder.
  Medeniyet atmaksa iffet ve ari, medenidir Afrika yamyamlari.
  Cennet ucuz degil, Cehennem dahi luzumsuz degil.
  Bu müthis düsmanlariniza karsi zirhiniz, Kur’an tezgahinda yapilan takvadir. Ve siperiniz, Resul-i Ekrem’in sünnet-i seniyyesidir. Ve silahiniz, istiaze ve istigfar ve hifzi ilahiyyeye ilticadir.
  Hayat sebebiyle karinca küreden büyük olur.
  Her söyledigin dogru olmali, fakat her dogruyu her yerde söylemek dogru degildir.
  Zulmüyle âbâd olanin ahiri berbâd olur!
  Güzel gören güzel düsünür, güzel düsünen hayatindan lezzet alir.
  Gururu birak, seni yaratani düsün, kabre girecegini bil, öyle hazirlan.
  Her söyledigin HAK olsun Fakat her HAKKI söylemek senin HAKKIN degildir:
  "Ömrün kisa ise;ebedi bir ömrün var,merak etme.
  Yazar : Risale Forum

 9. #19
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Mesajlar Mesajlar
  236
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 69 + 414

  Üstad tan vecizeler..

  çok teşekürler kardeşim bunlarda benden


  Taklidî bir îman, hususan bu zamandaki dalâlet, sapkınlık fırtınaları karşısında çabuk söner. Tahkikî îman ise sarsılmaz, sönmez bir kuvvettir.

  İslâmiyet, Güneş gibidir, üflemekle sönmez; gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar


  Aklı başında olan insan, ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak, ihtiyarlık şafağı, kulakların üstünde tulû etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar, ölümün keşif kollarıdır. Maahaza, ebedî ömrün önündedir. O ömr-ü bâkide göreceğin rahat ve lezzet, ancak bu fâni ömürde sa'y ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömr-ü bâkiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan!
  Yazar : Risale Forum
  Çöldeyim, susuzum. Dudağın bana Leylâ.<br /> Kuyularda Yusufum. Sözlerin bana Züleyhâ.<br /> Ateşlerde İbrahimim. Gözlerin bana deryâ. <br />Sancılar içinde Meryemim. Bakışın bana İsâ.<br /> Yaralar içinde Eyyubum. Hasretin bana şifâ.<br /> Ölüler içinde bir ölüyüm. Ellerin bana musallâ]

 10. #20
  Tarihci19 Guest

  Üstad tan vecizeler..  Allah razı olsun, işte buna konuya katkı derler,, emeğinize sağlık..
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 2/39 İlkİlk 12345612 ... SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

102, 103, 104, 105, 106, 108, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 176, 179, 180, 182, 183, 184, 186, 187, 192, 193, 195, 196, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 227, 271, 592, 600, 727, abdini, açacak, acip, adedince, adi, adıyla, aile hayatı, aklı, akıldan, akıllara, alâküllihal, âlemleri, aleyhisselâ, âlîdir, âmî, anarşiye, andan, anlamıyorlar, aracı, araf, arz, aslı, asra, atan, ateşinden, atmak, avam, aya, âyine, aynen, azamı, ağzı, bahusus, bakmalı, bayrak, bağırarak, başkasını, başıboş, beraberlik, berzahta, beşer, bildim, bilinen, biliniz, bilirsiniz, bilmeliyiz, bilmesi, binaen, binaenaleyh, bir adam, birdir, birlik, bitti, bizleri, books, bozulması, boğulur, budur, bülbülü, buldum, buna, bundan, bırakmıyor, bıraktığı, çalışıyorlar, çağırıyor, çekiyor, cennet, çoktur, cumhur, çıplak, dadır, daire, damarı, dediler, degildir, delildir, derece, deri, değilim, değiller, dikkatle, dilemek, dileyen, direğidir, diriltecek, diş, dolaşıyorum, dünyadan, dünyeviyenin, düğü, düşmanı, eceli, edendir, ediyorlar, ediyorsun, efes turları, elemsiz, elimizden, eliyle, elzemdir, emirdağ, esasa, etsek, etsem, ettir, ettiren, ettirir, ettiğimiz, evhama, faideleri, ferah, fikrini, firdevs, fiyat, fransa, frenk, fütur, fıtraten, gaflete, galebe, gayret, gece, gecelerin, geçirmiş, gelmiyor, gelmiş, gemide, getirip, gideceğini, gidip, gidiyorsunuz, gidiyoruz, gitmiş, gitti, giyer, gökte, göreceksin, görmesin, görmeyi, görüyorum, gösteriş, gösterme, gümüş, gururu, güzelliği, gıdadır, hakaiki, hâkeza, hakikatlı, hakkaniyeti, haktan, halketmiş, hâlıkını, hapis, harap, hastalıktan, hastalığını, hatası, havas, hayati, hazinedir, hazırlan, hazırlanıyor, haşirde, herşeye, herşeyin, hevâ, heves, hilkat, hissettim, hizmete, hodbin, hoşnud, hücum, hükümet, ibarettir, icadı, içindekiler, ihata, ihyası, ikincisi, ilimlerle, ilimsiz, imaniye, imdat, indirdi, insanin, isbat, isen, istekleri, istiyorlar, itham, iyisi, izale, işaret, işlere, iştir, iştiyak, jpg, kabre, kabrin, kadar, kadınları, kainatta, kalacak, kalası, kalblerine, kaldıracak, kalsı, kamer, kandilleri, kanunları, kapılmak, kardeşi, kardeşleri, kardeşlerimden, kardeşlerimin, kat, kavga, kavmin, kazancı, kağı, kebiri, kederi, kemalin, kendilerini, kesretli, keyfini, konuşmak, koyup, küçülürsü, kudretine, küfrü, külâhını, kulak, kur, kuvvetle, kuvvetlendirmek, kuvvettir, kırılacak, kısmı, kıyamete, kıymetini, kıymetsiz, laakal, lâkin, lam, lemadan, lezzet, lezzetlerin, libası, lisanı, lütuf, mahkeme, mahlukat, mahvolur, makamlara, malımı, manen, maraz, masnuatı, mecbur, mecmuası, medrese, mehasini, melaike, menbaı, meselâ, mevcud, mevcudat, mevcut, meydanı, mezaristana, meşhurdur, milleti, misafirsin, misli, mücahede, müftü, muhabbete, muhakkak, muhaldir, muhterem, mükâfatını, mükellefiz, mükerrem, mülakat, mümkü, musadan, müstaid, müstehak, mütefekkirane, mütehayyir, müş, nasılki, nden, nefret, nihayet, nurdur, okursam, okuyunuz, olana, olduk, olduğuna, olduğundan, öleceksin, olmadığı, olmaktan, olmamak, olmayanı, olmayı, olsa, olsalar, olsun, oralarda, öğrendim, parçalar, parıldayan, pencereden, pencerelerden, planı, rahatla, rahatı, rahatını, rahmeten, red, risalesinde, rububiyeti, saadetine, sabahı, saçılan, safayı, sahibine, said nursi, sakı, sakınmak, sana, sanii, satış, sayılan, semeresi, seniyyesi, sermaye, servet, sev, sevaplı, sevmez, silahi, sizde, sizdeki, sizlere, söylemez, sözlerde, sözlerinin, subhaneke, süre, süren, suretle, surlar, susuz, sıhhat, sıklet, sığı, sığınmak, taarruz, tahrip, takdim, takdirde, taksim, tamamıyla, tanıttırır, tasavvur, taşları, tecavüz, tecrübedir, tenbellikle, tenkid, terakki, terkeden, tevahhuş, teşhir, titizlik, tokat, toplamak, toplansa, tükenmez, tutar, tutma, ubudiyeti, ücretleri, umum, unutması, üstü, uyandırmadan, uyanı, vazifeler, vazifeni, vazifesidir, verdiği, verilmiş, vesvesen, veyahut, vezirzade, yapması, yapıyorlar, yaratanı, yardımı, yarım, yatmaktan, yayı, yazdığı, yazılan, yazıldığı, yağmursuzluk, yerden, yolcusu, yolcusun, yolcuyum, yüzleri, yıldızları, yılların, zahmet, zahmetsiz, zannediyorlar, zarif, zelzele, zerrelerin, zira, zülcelal, zulmet, zulümler, şahiddir, şahsî, şahsiyet, şayet, şaşkınlığı, şehadetler, şerifi, şevk, şeye, şeytanları, şeytanı, şirke, şöhret, şükürle

Etiket Bulutu Ana Sayfası

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222