Sayfa 1/4 1234 SonSon
34 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Mesajlar Mesajlar
  1.142
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 190 + 11440


  Risale-i Nurdan Cümle ve Kelime Açıklamaları

  Risalei Nurdan hangi cümle veya vecize veya kelime açıklaması istenilirse..

  yardımcı olmaya çalışacağız..inşaallah.

  Benzer Konular
  Cümle Açıklamaları İkinci Söz
  Cümle Açıklamaları İkinci Söz "Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisât-ı umumiye şenliği görüyor. Hem tekbir ve tehlil ile mesrurâne ahz-ı asker için bir davul, bir musiki sesi işitiyor." ifadelerini açıklar mısınız?
  Cümle Açıklamaları Birinci Söz
  Cümle Açıklamaları Birinci Söz Birinci Söz'de "Bismillah her hayrın başıdır." deniliyor. Bazen besmeleyle başladığımız işlerden hayır görmediğimiz de oluyor; bunu nasıl yorumlarsınız?.. Birinci Söz'de,“Bismillah her hayrın başıdır.” d
  Cümle Açıklamaları / Birinci söz / Besmele Hakkında
  Cümle Açıklamaları / Birinci söz / Besmele Hakkında Birinci Söz'de "Bismillah her hayrın başıdır." deniliyor. Bazen besmeleyle başladığımız işlerden hayır görmediğimiz de oluyor; bunu nasıl yorumlarsınız?.. Birinci Söz'de, “Bismillah her hayrın başıdır.
  Anayasa için Risale-i Nurdan 1 cümle aranıyor
  Anayasa için Risale-i Nurdan 1 cümle aranıyor Anayasa metnine girecek en hayati bir cümle sizden istenseydi, risaleden hangi cümleyi yazardınız? Devami...
  Risalei Nurda Farklı Cümle Açıklamaları
  Risalei Nurda Farklı Cümle Açıklamaları .. Elemin bitmesi lezzet olduğu gibi lezzetin bitmesi de elemdir? Bazı kardeşlerimiz üstadın bu sözünü tam kavrayamamışlar,, biz de nacizane açıklamaya çalışalım.. bu cümle iki kısımdır iki ayrı hukm içermektedir,, bi
  Yazar : Risale Forum
  iman insanı insan eder.


  Not : O şimdi ehli cennet biiznillah..

  Ölüm Tarihi : Ağustos 2011

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Mesajlar Mesajlar
  1.142
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 190 + 11440


  Cevap: Risale-i Nurdan Cümle ve Kelime Açıklamaları

  Lemaat ta geçen aşağıda ki parça da 'iki deha' dan kastı nedir Üstadımızın ve bu örnek ne için verilmiştir...

  Simdi buna dikkat et: Eski Roma, Yunan'in iki dehasi vardi; bir asildan tev'emdi, biri hayal-âlûddu, biri madde-perestti.
  Su içinde yag gibi imtizac olamadi. Mürur-u zaman istedi, medeniyet çabaladi. Hristiyanlik da çalisti, temzicine muvaffak hiçbiri de olmadi.
  Herbiri istiklalini filcümle hifzeyledi. Hattâ el'an âdeta o iki ruh, simdi de cesedleri degismis, Alman Fransiz oldu.
  Yazar : Risale Forum
  iman insanı insan eder.


  Not : O şimdi ehli cennet biiznillah..

  Ölüm Tarihi : Ağustos 2011

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Mesajlar Mesajlar
  1.142
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 190 + 11440


  Cevap: Risale-i Nurdan Cümle ve Kelime Açıklamaları

  Eski Roma’nın dehâsı, hukuk, medeniyet, idâre ve cumhuriyetti. Yunan’ın dehâsı ise, felsefe, düşünce, fikir ve sefahat idi. Her iki dehânın da ortak özelliği, çok tanrılı dinlere inanıp, putlara tapmak idi.

  Eski Roma devleti asırlarca, insanları adaletle, medeniyetle, ahlakla ve cumhuriyetle idâre etmiştir. Her ne kadar putlara tapsalar da, kontrol mekanizması olarak günah kavramı yerine, kusur, hata ve yanlış kavramlarını ikâme etmişler, kanunlarıyla asırlarca örnek bir hukuk devleti olarak kalmışlardır.

  Yunanlılar ise, felsefi dehâlarıyla, fikir ve düşünce bazında gelişmişler, fikir ve düşüncelerini Romalılara yaymışlardır.

  Roma idârecileri bidâyette bu felsefik akıma tedbirler almışlar ise de, neticede engel olamayıp serbestiyet tanımışlardır.

  Neticede; Yunan’ın ahlaksız olan nefsi ve felsefi fikirleri, Roma’nın insanlarını bozmaya başlamış ve sonuçta o koca Roma devleti, sefâhate ve ahlaksızlığa dayanamayarak çöküp gitmiştir.

  Gerek Roma ve gerekse Yunan dehâsının tevem (ikiz) olan özelliği, her iki dehânın insan fikrinin mahsulü olduğu ve çok tanrılı dinlere inanma özellikleridir.

  Bidâyette bu iki ortak özellikle ortaya çıkan iki dehâ, daha sonra ayrılmıştır. Hatta Hristiyanlık dahi bu iki dehâyı birleştirememiş, tarih boyu bazen inançlarda, bazen medeniyetlerde, bazen kültürlerde, bazen idari sistemlerde bazen de mücâdelelerde farklılıklar göstermiş, ihtilâf ederek zamanımıza kadar gelmiştir.

  Üstadımızın, bu iki dehânın mücessem örneği olarak nazara verdiği Alman ve Fransız tabirleri bir örnektir ve bir semboldür.

  Çünkü dünyada bazı milletler kanunun, hukukun ve bilimin temsilcileri olmakla beraber, bazıları da felsefenin, sefâhatin ve malâyaniyatın önderleri ve temsilcileridir.

  İşte burada Almanlar disiplinde, bilimde ve hukukta, Roma dehâsını temsil ediyorlar. Fransızlar ise, ahlaksızlığı, sefâhati ve malâyaniyatı kendilerinde gösterip, bu ruhun yayılmasına hizmet ediyorlar.

  Bu nokta-i nazardan Almanlara maddeperest, Fransız’lara ise hayalperest nazarıyla bakılabilir.

  Buradaki maddeperestlik, putperestlik anlamında değildir. Çünkü hayalperestliğin zıt anlamı kastedilmektedir. O ise disiplin ve kurallara, itibar ve itâat demektir.

  Sorularla Risale
  Yazar : Risale Forum
  iman insanı insan eder.


  Not : O şimdi ehli cennet biiznillah..

  Ölüm Tarihi : Ağustos 2011

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Mesajlar Mesajlar
  1.142
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 190 + 11440


  Cevap: Risale-i Nurdan Cümle ve Kelime Açıklamaları

  Ülfet nedir?Ülfetten Nasıl Kurtuluruz?

  İ'lem eyyühe'l-aziz!

  İnsanları fikren dalalete atan sebeplerden biri, ülfeti ilim telakki etmeleridir. Yani melüfları olan şeyleri kendilerince malum bilirler. Hatta, ülfet dolayısıyla adiyata teemmül edip ehemmiyet vermezler. Halbuki, ülfetlerinden dolayı malüm zannettikleri o adi şeyler, birer harika ve birer mucize-i kudret oldukları halde, ülfet saikasıyla onları teemmüle, dikkate almıyorlar; ta onların fevkinde olan tecelliyat-ı seyyaleye im'an-ı nazar edebilsinler. Bunların meseli, deniz kenarında durup, denizin içerisindeki hayvanata ve sair garip halatına bakmayarak, yalnız rüzgarla husule gelen dalgalara ve şemsin şuaatından peyda olan parıltısına dikkat etmekle Malikü'l-Bihar olan Allah'ın azametine delil getiren adamın meseli gibidir.

  mesnevi nuriye
  Yazar : Risale Forum
  iman insanı insan eder.


  Not : O şimdi ehli cennet biiznillah..

  Ölüm Tarihi : Ağustos 2011

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Mesajlar Mesajlar
  1.142
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 190 + 11440


  Cevap: Risale-i Nurdan Cümle ve Kelime Açıklamaları

  İnsanları fikren dalâlete atan sebeplerden biri; ülfeti ilim telâkki etmeleridir.

  Ülfet, şu muhteşem kâinatta sergilenen ve her biri bir kudret mûcizesi olan mükemmel eserleri üstünkörü bir nazarla geçiştirme, onları bildiğini zannetme ve derinlemesine düşünmekten hassasiyetle kaçınma hastalığıdır. İnsanın fikrini yanlış yollara sevk eden vehimlere ve zanlara sürükleyen bir marazdır.

  Süleymaniye’ye ne zaman gitseniz, o muhteşem mâbedi hayran hayran seyreden bir grup insana rastlarsınız. Bu insanlar, o sanat âbidesini niçin uzun süre temaşa ederler? Bu soruya çeşitli cevaplar verilebilir. Bu sorunun en güzel cevabı şu olsa gerektir: “Diğer yapılarda san’at olmadığı için.”

  Başka menzillerde ayrı şeyler konuşan bu insanlar, Süleymaniye’ye geldiler mi artık Sinan’dan söz etmeye başlarlar. Daima onu yâd eder, onu takdir ederler. Şimdi, hayâlimizde her şeyiyle Sinan’ın eseri olan bir şehir canlandıralım. Câmilerini de o yapmış olsun, dükkânlarını da, evlerini de, yollarını da. Böyle bir şehirde doğan, büyüyen bir insan için iki şık söz konusudur:
  Ya, her adımda Sinan’ı hatırlayacak; yahut, ülfet dediğimiz alışkanlık belâsıyla, bu harika eserleri görmeden yaşayacak, onun yapıp çattığı bu beldede ondan gâfil olarak ömür tüketecektir.

  Büyüklüğüne sınır biçilemeyen ve sanat inceliklerine hakkıyla vâkıf olunamayan bu kâinat şehri de Allah’ın mülkü. Sinan’ın varlık programını bir katre su içinde O çizmiş. O katreyi câmiler, köprüler, hanlar, hamamlar yapan büyük bir mimar hâline O getirmiş. Sinan O’nun olduğu gibi, Süleyman da O’nun. Hepimiz O’nunuz. Bir gramında milyarlarca bakterinin oynaştığı şu toprak tabakası da O’nun, her damlasında trilyonlarca mikrobun kaynaştığı şu su damlası da... O, arz ve semânın yegâne Hâlıkı ve Mâliki. Arzdakiler de O’nun, semâdakiler de. Kimde ne güzellik varsa O’nun ihsanı, kimde ne kuvvet varsa O’nun ikramı.

  Hiç bir insanın bu diyarda Allah’tan gâfil olmaması beklenir, ama bu çoğu kez gerçekleşmez. Dünyaya imtihan için gönderilen bu insanlar, hakikate erebilmek için nice perdeleri yırtmak ve nice engeli aşmakla karşı karşıya kalırlar. Nefis, şeytan, ihtiyaç, hırs, çevre, mevki, makam, servet ve daha niceleri.

  Çoğu insanın şu mûcizeler diyarında gaflete düşebilmesi, biraz da onların bu âleme geliş biçimleriyle ilgilidir. İnsanlar, bu beldeye Yıldız Sarayı’na girer gibi girmiyorlar. Kapıda saray muhafızlarınca karşılanmıyor, içerileri teşrifat memurları nezdinde gezmiyorlar.

  Onlar bu sarayın içinde yaratılıyorlar. Sarayda doğuyor, sarayda büyüyor, sarayda ölüyor, saraya defnediliyorlar. İşte bu saray hayatının verdiği umursamazlık ve vurdumduymazlık hastalığına “ülfet” diyoruz. Bu hastalıkla fikirler uyuşur, ruhlar donuklaşır. Ne bakışlarda hayat, ne kalplerde seziş kalır. Bu derde müptelâ olanlar, her zerresi sonsuz hikmetler taşıyan bu âlemde ömürlerini, ‘O mahiler ki derya içredür deryayı bilmezler’ mısraında ifadesini bulan bir garip ruh hâleti içinde geçirir dururlar.

  Yokluğunu hiç çekmedikleri nimetler onların nazarlarından saklanır. Dünyanın güneş etrafındaki harika seyahatini hiç hatırlamazlar. Zira bir an inmeksizin hep onun sırtında gezmişlerdir. Baharın geldiğine yeterince hamdetmezler. Çünkü baharsız yıl geçirmemişlerdir. Hava nimetine şükretmek hatırlarına gelmez. Çünkü hiç havasız kalmamışlardır. Misaller çoğaltılabilir. Ve bütün bu nankörlükler çoğu kez ülfetten kaynaklanır.


  sorularlarisaleinur
  Yazar : Risale Forum
  iman insanı insan eder.


  Not : O şimdi ehli cennet biiznillah..

  Ölüm Tarihi : Ağustos 2011

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Mesajlar Mesajlar
  1.142
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 190 + 11440


  Cevap: Risale-i Nurdan Cümle ve Kelime Açıklamaları

  Kur'ân-ı Hakîm ile felsefe ulûmunun mahsül-ü hikmetlerini, ders-i ibretlerini, derece-i ilimlerini muvâzene etmek istersen, şu gelecek sözlere dikkat et!
  İşte, Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânı, bütün kâinattaki âdiyât nâmiyle yâd olunan, hârikulâde ve birer mu'cize-i kudret olan mevcudât üstündeki âdet ve ülfet perdesini keskin beyânâtıyla yırtıp, o hakâik-ı acîbeyi zîşuura açıp, nazar-ı ibretlerini celb edip, ukûle tükenmez bir hazîne-i ulûm açar.
  Felsefe hikmeti ise, bütün hârikulâde olan mu'cizât-ı kudreti âdet perdesi içinde saklayıp, câhilâne ve lâkaydâne üstünde geçer.

  Yalnız hârikulâdelikten düşen ve intizam-ı hilkatten hurûc eden ve kemâl-i fıtrattan sukut eden nâdir ferdleri nazar-ı dikkate arz eder, onları birer ibretli hikmet diye zîşuura takdim eder.

  Meselâ, en câmi' bir mu'cize-i kudret olan insanın hilkatini âdi deyip lâkaydlıkla bakar. Fakat insanın kemâl-i hilkatinden hurûc etmiş, üç ayaklı yahut iki başlı bir insanı, bir velvele-i istiğrabla nazar-ı ibrete teşhir eder.

  Meselâ, en latîf ve umumi bir mu'cize-i rahmet olan bütün yavruların hazîne-i gaybdan muntazam iâşelerini âdi görüp, küfran perdesini üstüne çeker.

  Fakat, intizamdan şüzûz etmiş, kabîlesinden cüdâ olmuş, yalnız olarak gurbete düşmüş, denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla iâşesini görür, ondan tecellî eden lûtuf ve keremle bütün balıkçıları ağlatmak ister.

  13.söz
  Yazar : Risale Forum
  iman insanı insan eder.


  Not : O şimdi ehli cennet biiznillah..

  Ölüm Tarihi : Ağustos 2011

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Mesajlar Mesajlar
  1.142
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 190 + 11440


  Cevap: Risale-i Nurdan Cümle ve Kelime Açıklamaları

  Kuran ülfeti dağıtıyor.
  İnsanlar çevresinde gördüğü arı,deve,karınca,sinek,inek,hurma gibi canlılardaki mucize harika sanatı görmezler.

  İşte kuran bunlarda misal getirerek insanı ülfetten kurtarıyor...örnek verelim..ta aydınlansın iş.
  Yazar : Risale Forum
  iman insanı insan eder.


  Not : O şimdi ehli cennet biiznillah..

  Ölüm Tarihi : Ağustos 2011

 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Mesajlar Mesajlar
  1.142
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 190 + 11440


  Cevap: Risale-i Nurdan Cümle ve Kelime Açıklamaları

  Birincisi:
  Rabbin balarısına ilhâm etti: 'Dağlardan, kendine evler edin. (Nahl Sûresi: 16:68.)...............(ilâ âhir-i ayet).

  Evet, balarısı, fıtratça ve vazifece öyle bir mucize-i kudrettir ki(KUDRET MUCİZESİDİRKİ), koca Sûre-i Nahl(NAHL SÜRESİ), onun ismiyle tesmiye edilmiş(ARININ İSMİYLE İSİMLENDİRİLMİŞ.YANİ NAHL MANASI ARI DEMEK) NEDEN?. Çünkü, o küçücük bal makinesinin zerrecik başında onun ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yazmak ve küçücük karnında taamların en tatlısını koymak ve pişirmek ve süngücüğünde zîhayat(CANLILARIN) âzâları tahrip etmek ve öldürmek hâsiyetinde(ÖZELLİĞİNDE) bulunan zehiri o uzuvcuğuna ve cismine zarar vermeden yerleştirmek, nihayet dikkat ve ilimle ve gayet hikmet ve irade ile ve tam bir intizam(DÜZEN) ve muvazene(ÖLÇÜ) ile olduğundan, şuursuz(AKILSIZ,İLİMSİZ), intizamsız(DÜZENSİZ), mizansız(ÖLÇÜSÜZ) olan tabiat ve tesadüf gibi şeyler elbette müdahale edemezler ve karışamazlar.

  İşte, bu üç cihetle mucizeli bu san'at-ı İlâhiyenin(ALLAHIN SANATININ) ve bu fiil-i Rabbâniyenin(RAB İSMİNİN FİİLİ OLAN ARILARDAKİ İŞLEMLERİN) bütün zemin(YER) yüzünde, hadsiz(SONSUZ) arılarda, aynı hikmetle, aynı dikkatle, aynı mizanda, aynı anda, aynı tarzda zuhuru ve ihâtası(YANİ YERYÜZÜNDE NE KADAR ARI VARSA HEPSİNDE AYNI ANDA BAL İŞLEMİ YAPILIYOR,KARIŞMADAN,KARIŞTIRILMADAN TAM ÖLÇÜLÜ BİR ŞEKİLDE AMA AYNI ANDA ..İŞTE BU), bedahetle(AÇIKCA) vahdeti(BİRLİĞİ YANİ BÜTÜN ARILARDAKİ İŞLEMLER AYNI ANDA OLDUĞUNDAN TEK BİR ELİN İCADI OLDUĞUNU) ispat eder.
  ŞUALAR..7.ŞUA
  Yazar : Risale Forum
  iman insanı insan eder.


  Not : O şimdi ehli cennet biiznillah..

  Ölüm Tarihi : Ağustos 2011

 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Mesajlar Mesajlar
  1.142
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 190 + 11440


  Cevap: Risale-i Nurdan Cümle ve Kelime Açıklamaları

  Kolaymı bir arıya bal yaptırmak.

  Şİmdi bilimadamları bir arı makinesi yapıp ona bal yaptırabilirler mi?

  Bütün bilim adamları son teknoloji ile bir araya gelseler arıyı yapamazlar.balı yaratamazlar.hele bir zehiri arıya zarar vermeden süngücüğünde yerleştiremezler.

  Ama Allah öyle bir yerleştirmiş ki zehir arıya zarar vermiyor..işte mucize..işte harika-i sanat..işte kudret mücizesi.

  .Bilimadamları yapamayınca akılsız,ilimsiz,düzensiz tabiat ve tesadüf ne halt EDEBİLİR...

  SÖYLERMİSİNİZ..
  Yazar : Risale Forum
  iman insanı insan eder.


  Not : O şimdi ehli cennet biiznillah..

  Ölüm Tarihi : Ağustos 2011

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Nov 2010
  Mesajlar Mesajlar
  1.142
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 190 + 11440


  Cevap: Risale-i Nurdan Cümle ve Kelime Açıklamaları

  Mesela abi devenin yaratılışı gözler önünde olduğu halde Ku'ran-ı Kerimde devenin yaratılışına dikkat çekilmesinde ki hikmet tabi ki ülfet perdesini dağıtmaktır...(hüsnü hazan kardeşten)

  Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı? Göğe, nasıl yükseltildi? Dağlara; nasıl oturtulup–kuruldu? Yere; nasıl yayılıp–döşendi? Artık sen, öğüt verip –hatırlat. Sen, yalnızca öğüt verici bir hatırlatıcısın."(Gaşiye Suresi,
  Yazar : Risale Forum
  iman insanı insan eder.


  Not : O şimdi ehli cennet biiznillah..

  Ölüm Tarihi : Ağustos 2011

Sayfa 1/4 1234 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222