3 sonuçtan 1 ile 3 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 346 + 2722


  Yirminci Mektub / 2.Makam / 6. Kelime

  ﻳُﺤْﻴِﻰ Yani: Hayat veren yalnız odur. Öyle ise, her şey'in Hâlıkı dahi yalnız odur. Çünki kâinatın ruhu, nuru, mayesi, esası, neticesi, hülâsası hayattır. Hayatı veren kim ise, bütün kâinatın Hâlıkı da odur. Hayatı veren elbette odur, Hayy u Kayyum'dur.

  İşte şu mertebe-i tevhidin bürhan-ı a'zamına şöyle işaret ederiz ki: -Başka bir Söz'de izah ve isbat edildiği gibi- zemin yüzünün sahrasında çadırları kurulmuş gayet muhteşem zîhayatlar ordusunu görüyoruz. Evet Hayy u Kayyum'un hadsiz ordularından, her bahar mevsiminde yeni silâh altına alınmış, gaibden gelen taze bir ordu meydana çıkmış görüyoruz. Şu orduya bakıyoruz ki: Nebatat taifelerinden ikiyüzbinden ziyade ve hayvanat milletlerinden yine yüzbinden fazla çeşit çeşit muhtelif kavimler görüyoruz. Herbir milletin, herbir taifenin elbisesi ayrı, erzakı ayrı, talimatı ayrı, terhisatı ayrı, silâhları ayrı, müddet-i askeriyeleri ayrı olduğu halde; bir kumandan-ı a'zam hadsiz kudret ve hikmetiyle ve nihayetsiz ilim ve iradesiyle, bitmez rahmetiyle, tükenmez hazinesiyle, hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, karıştırmayarak, geciktirmeyerek.. ayrı ayrı bütün o üçyüz binden ziyade milletleri ve taifeleri kemal-i intizam ile, tamam-ı mizan ile, vakti vaktine ayrı ayrı erzaklarını, ayrı ayrı elbiselerini, ayrı ayrı silâhlarını vererek, ayrı ayrı talimat yaptırarak, ayrı ayrı terhisat ettiğini, gözü bulunan bilmüşahede görür ve kalbi bulunan biaynelyakîn tasdik eder.

  İşte hiç mümkün müdür ki: Şu ihya ve idareye ve şu terbiye ve iaşeye; o orduyu bütün şuunatıyla ihata eden bir ilm-i muhitin ve o orduyu bütün levazımatıyla idare eden bir kudret-i mutlakanın sahibinden başkası karışabilsin, müdahale edebilsin, onda hissesi olsun? Yüzbinler defa hâşâ!..

  Malûmdur ki: Bir taburda on millet bulunsa, ayrı ayrı techiz etmesi on tabur kadar güç olduğundan; âciz insanlar, ister istemez bir tarzda techize mecbur olmuşlar. Halbuki Hayy u Kayyum şu muhteşem ordusu içinde, üçyüzbinden ziyade milletlere, ayrı ayrı techizat-ı hayatiyeyi veriyor. Hem külfetsiz, müşkilâtsız, kolay bir tarzda, hafif bir şekilde, gayet hakîmane ve intizam-perverane veriyor. Ve koca orduya, bir tek lisan ile,
  ﺍﻟَّﺬِﻯ ﻳُﺤْﻴِﻰ Hayatı veren ancak Odur.) dedirtip; kâinat mescidinde o cemaat-ı uzmaya ﺍَﻟﻠَّﻪُ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻰُّ ﺍﻟْﻘَﻴُّﻮﻡُ ﻟﺎَ ﺗَﺎْﺧُﺬُﻩُ ﺳِﻨَﺔٌ ﻭَ ﻟﺎَﻧَﻮْﻡٌ Bakara Sûresi, 2:255.) ilh... okutturuyor...  "Allah Teâlâ ki, Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O Hayy ve Kayyûmdur. Onu ne uyuklama ve ne de uyku tutmaz, gafletin hiçbir çeşidi hiçbir zaman Ona ârız olamaz. Göklerde ne var, yerde ne varsa Onundur. Onun katında, Onun izni olmaksızın kim şefaat edebilir? O bütün mahlûkatının geçmiş ve gelecekteki bütün hâllerini bilir. Onun mahlûkatı ise, Onun dilediğinden başka, İlâhî ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Onun hâkimiyet ve saltanatı gökleri ve yeri kuşatmıştır. Gökleri ve yeri tasarrufu altında tutmak Onun kudretine ağır gelmez. Herşeyden yüce ve herşeyden büyük olan da ancak Odur." Bakara Sûresi, 2:255.


  Hâlık: Yaratıcı Allah (cc), yoktan en güzel şekilde yaratan Allah (cc).
  Hülâsa: Özet.
  Hayy u Kayyum: Her canlıya hayat veren ve onları ayakta tutan Allah (cc).

  Mertebe-i tevhid: Tevhid mertebesi, Allah'ın (cc) birliğine ve ortağı olmadığına inanma derecesi.
  Bürhan-ı a'zam: En büyük delil.
  Zîhayat: Hayat sahibi, canlı.
  Nebatat: Bitkiler.
  Muhtelif: Çeşitli, farklı, ayrı ayrı.
  Terhisat: Terhisler, izin vermeler.
  Müddet-i askeriye: Askerlik müddeti, askerlik süresi.
  Kumandan-ı a'zam: En büyük kumandan (komutan).
  Kemal-i intizam: Tam düzgünlük, mükemmel kusursuz düzgünlük.
  Tamam-ı mizan: Tam ölçü.
  Bilmüşahede: Gözle görüldüğü gibi, gözönünde olarak.
  Biaynelyakîn: Gözle görürcesine, kesinlikle.

  İhya: Hayatlandırma, canlandırma, diriltme.
  İaşe: Besleme, geçindirmek.
  Şuunat: İşler, olaylar. * Kabiliyetler, yetenekler.
  İhata: Kuşatma, içine alma.
  İlm-i muhit: Muhit ilim, herşeyi kuşatan sonsuz ilim.
  Levazımat: Lüzumlu şeyler, gerekenler, gerekliler.
  Kudret-i mutlaka: Sınırsız ve sonsuz kudret (güç).

  Techiz: Cihazlandırma, donatmak.
  Hayy u Kayyum: Her canlıya hayat veren ve onları ayakta tutan Allah (cc).
  Techizat-ı hayatiye: Hayata ait donanımlar, yaşamakla ilgili donanımlar.
  Müşkilât: Zorluklar, güçlükler.
  Hakîmane: Hikmetli olarak, herşeyde faydalar ve gayeler gözetircesine.
  İntizam-perverane: İntizamı severcesine, tertip ve düzeni severcesine.
  Cemaat-ı uzma: Büyük cemaat, büyük topluluk.

  Benzer Konular
  Yirminci Mektub'daki On Bir Kelimeyi Dikkatle Okuyalım
  Yirminci Mektub'daki On Bir Kelimeyi Dikkatle Okuyalım Yazar Mustafa Ulusoy Zaman Gazetesi'ndeki köşesinde okuyucularına Yirminci Mektub'daki on bir kelimeyi birlikte dikkatle tekrar okumaya davet ediyor. Mustafa Ulusoy'un yazısı: İşte, böyle nefsim. Biliyorum, senin de iş
  Yirminci Söz, İkinci Makam, İki mühim suale karşı iki mühim cevap bölümünün sonundaki
  Yirminci Söz, İkinci Makam, İki mühim suale karşı iki mühim cevap bölümünün sonundaki Devami...
  Yirminci Mektub
  Yirminci Mektub Yirminci Mektub mektubat 20. mektub-A- Yirminci Mektub بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَ
  Aciklamali 20.Mektub dersleri - Besinci Kelime
  Aciklamali 20.Mektub dersleri - Besinci Kelime Bismillâhirrahmânirrahîm, elhamdülillâhi rabbil âlemîn velâkıbetülil müttekîn vessalêtü vessalêmü alê seyyidine Muhammedivve alê êlihi vesahbihi ecmain, alê rasulüne salevât BEŞİNCİ KELİME لَه
  Aciklamali 20.Mektub dersleri - Dorduncu Kelime
  Aciklamali 20.Mektub dersleri - Dorduncu Kelime Bismillâhirrahmânirrahîm, elhamdülillâhi rabbil âlemîn velâkıbetülil müttekîn vessalêtü vessalêmü alê seyyidine Muhammedivve alê êlihi vesahbihi ecmain, alê rasulüne salevât sabah ve akşam namazlarının ardından tes
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 346 + 2722


  Cevap: Yirminci Mektub / 2.Makam / 6. Kelime

  Her şeyin vücudunu ihata eden hadsiz imkânat ve ihtimalat içinde ve semeresiz akîm yollarda ve karışık ve yeknesak sel gibi mizansız akan camid unsurlardan gayet hassas bir ölçü ile nazik bir tartı ile ve gayet ince bir intizam ile nâzenin bir nizam ile verilen mevzun şekil ve muntazam teşahhus; bizzarure ve bilbedahe belki bilmüşahede, bir irade-i külliyenin eseri olduğunu gösterir.

  Mektubat
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 346 + 2722


  Cevap: Yirminci Mektub / 2.Makam / 6. Kelime

  Bütün kâinatın mevcudatında görünen ve vesile-i muhabbet olan kemal ve hüsün ve ihsanın hadsiz bir derece fevkinde bir cemal ve kemal ve ihsanın sahibi ve bütün mahbublara bedel, bir tek cilve-i cemali kâfi gelen bir Mabud-u Lemyezel, bir Mahbub-u Lâyezal'in ezelî ve ebedî bir hayat-ı daimesi var ki şaibe-i zeval ve fenadan münezzeh ve avarız-ı naks ve kusurdan müberradır.

  Said Nursi
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222