لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ Allah'ın(cc) kudret ve gücünden başka kudret ve güç yoktur.)
cümle-i mukaddesesi, insanın zerre vaziyetinden, insan-ı mü'min suretine gelinceye kadar camidiyet, nebatiyet, hayvaniyet, insaniyet gibi geçirdiği etvar ve ahvaline nâzırdır. Şu menzillerde insanın letaifi pek çok elem ve emellere maruzdur. Maahâza havl ve kuvvetin müteallikleri zikredilmeyerek mutlak bırakılmıştır. Binaenaleyh bu cümle, teselli-bahş olup şümulü dâhilinde olan makamlara göre tefsir edilir. Meselâ:

1- Ademden çıkıp vücuda gelmek.

2- Zevale gitmeyip bekada kalmak.

3- Mazarratı def', menfaati celb.

4- Musibetten uzak olup, matluba nâil olmak.

5- Maasiye düşmemek, ibadete devam etmek.

6- Azaba maruz kalmamak, nimete mazhar olmak.

7- Zulmete düşmemek, nur ile tenevvür etmek.

Ve hâkeza her bir makamda insanın letaifine göre takyid ve tefsir edilebilir.


Said Nursi