Dünyada görülen bilhâssa nebatî ve hayvanî hayatlarda müşahede edilen ademler, i'damlar, tebeddül ve teceddüd-ü emsalden ibarettir. İmanlı olan kimselere göre zeval ve firakın acısı değil, yerlerine gelen emsalleriyle visalin lezzeti hasıl oluyor. Öyle ise, imana gel ki, elemden emin olasın. Kadere teslim ol ki, selâmette kalasın.
Mesnevi-i Nuriye


Nebatî: Bitki cinsinden.
Müşahede: Görme, seyretme.
Adem: Yokluk, hiçlik.
Tebeddül: Başkalaşmak, değişmek.
Teceddüd-ü emsal: Benzerlerinin yenilenmesi.
Zeval: Sona erme, son bulma.
Firak: Ayrılık, ayrılma.
Visal: Kavuşma.
Hasıl: Meydana gelen, ortaya çıkan.
Elem: Acı, dert, kaygı.
Selâmet: Kurtuluş, tehlikesizlik içinde olma.