Sayfa 1/2 12 SonSon
18 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  607
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 241 + 17944


  Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri -Onuncu Söz'den 9. Suret ve 9. Hakikat-

  foruma getirdiğimiz konu bahsi için mukaddimedir,

  değerli kardeşim hüseyni'nin yapmış olduğu; açıklamalı ondokuzuncu söz çalışmasından
  almış olduğumuz feyz ve şevk ile bizde siz kardeşlerimle yine sözler kitabında bulunan onuncu söz'den
  9. suret ve 9. hakikat kısımlarını burada paylaşımlı olarak okumak niyetindeyiz.

  elbette gayemiz; bu harika eserin bu guzide kısmını tüm detaylarıyla ortaya koymaktan ziyade
  belki kendi idrak ve anlayışımız çerçevesinde aklımıza düşen vede kendi penceremizden çizeceğimiz
  resmi sizlerle paylaşmaktır.

  biricik çekincemiz kardeşlerimizin kendi idraklerinde buğulama yapmak, hakikatleri gölgelemektir.
  bu sebeble nederece farklı fikir ve idrak buraya yansıtılırsa anlatılmak istenen kavramları daha az gölgeler
  ve daha net ortaya koyabiliriz kanaatindeyim.
  ve sizlerden gelebilecek her türlü fikir ve paylaşım için şimdiden teşekkürlerimi sunarım.

  mevzumuz haşir'dir. ve tıpkı allah'ın zatına olan imanın mertebeleri gibi haşre olan imanın da mertebeleri vardır.
  bizatihi tecrübe ederek müşahede etmiş olduğum bir hususu beyan etmek isterim;

  çevremizdeki birçok eşhasda -üstadın veciz tabiriyle- bir hastalık bulunmaktadır,
  bu maraz: allah'ın varlığını kabul etmeyi ona iman etmek ile eş görmeleridir.
  evet üstadımız allahı kabul etmenin ayrı ona iman etmenin ise büsbütün ayrı şeyler olduğunu ifade buyurmuşlardır.
  bu hususiyet haşir mevzusu içinde geçerlidir ve ne yazıkki bizlerde bunu etrafımızda yakinen görmekteyiz.

  haşre iman mevzusu gerçekten hafife indirilmemesi geren bir konu olmasının yanı sıra;
  bunun mertebelerinin olduğunu iyi idrak etmek vede kendi alemimizde bunun gelişmesi,
  olgunlaşması, hatta sağlam bir hal alması için cehd göstermeliyiz.

  nasılki "evet bir allah vardır" ile "allah'a iman etmek" kavramları birbirlerinden farklı değerlendiriliyorsa,
  bizlerinde haşr ve ona iman hususunda daha fazlasını arzu etmemiz o imanı elde etmemiz,
  elde ettiysek korumamız vede sarsılmaz bir kala şeklinde kuvvetlendirmemiz gerekmektedir.

  üstad kuran-ı kerimin dört temel hakikat üzerinde çokça durduğunu ifade eder;
  bunlar tevhid, nübüvvet, haşir ve adalettir.

  bu sebeble haşir mevzusunu, belki külliyatın en güzide parçalarından biri olan onuncu söz; mantık delilleri ile
  gerçekten asrın idrakine bir ders olarak ortaya koymaktadır.

  bu risalenin sair kısımlarını başka zamanlara belki başka kardeşlere havale ederek şimdilik 9. suret ve 9. hakikat
  bölümlerini burda sizlerin değerli efkarına sunmak istiyoruz.

  izleyeceğimiz uslub; esas metnin ibrazından sonra kelime açıklamadan ziyade, kavramların üzerinde mulahaza ve konunun
  sair risaleler ile mutalaası şeklinde olacaktır.

  sunacağınız her türlü tepki -gerek soru gerekse yorum- bizi çokça sevindirecektir.

  vesselam..

  Benzer Konular
  Risale Açıklamalı 36 - İstikbale Hüküm Sürecek Yalnız Hakikat-i İslâmiyettir
  Risale Açıklamalı 36 - İstikbale Hüküm Sürecek Yalnız Hakikat-i İslâmiyettir بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم
  Onuncu Söz'ün Onuncu Suret'inde, "Bak bir sihir var,.." ifadesi geçmektedir
  Onuncu Söz'ün Onuncu Suret'inde, "Bak bir sihir var,.." ifadesi geçmektedir ....bak bir sihir var..burdaki sihir ifadesini nasıl anlamalıyz Devami...
  Yazar : Risale Forum 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  607
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 241 + 17944


  Cevap: Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri -Onuncu Söz'den 9. Suret ve 9. Hakikat-


  Dokuzuncu Suret:

  Şimdi gel!
  Bu dairelerin ve cemaatlerin bazı rüesalarına ki, (Haşiye) her biri bizzât padişahla
  görüşecek hususî birer telefonu var.
  Hem bazı onun huzuruna çıkmışlar.
  Ne diyorlar bak:
  Bunlar ittifakla ihbar ediyorlar ki:

  O zât, mükâfat ve mücazat için pek muhteşem ve dehşetli bir yer ihzar etmiş.
  Gayet kavî va'd ve şiddetli tehdid ediyor.
  Hem onun izzet ve celaleti hiç bir vecihle hulf-ül va'de tenezzül edip, tezellülü kabul etmez.
  Halbuki o muhbirler hem tevatür derecesinde çok,
  hem icma' kuvvetinde bir ittifakla haber veriyorlar ki:
  Şu bazı âsârı görünen saltanat-ı azîmenin medarı ve makarrı,
  buradan uzak bir başka memlekettedir
  ve şu meydan-ı imtihanda binalar muvakkattırlar.

  Sonra daimî saraylara tebdil edilecek.
  Bu yerler değişecekler.
  Çünki eserleriyle azameti anlaşılan şu muhteşem, zevalsiz saltanat;
  böyle geçici, devamsız, bîkarar, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekasız, nâkıs,
  tekemmülsüz umûrlar üzerinde kurulmaz, durulmaz...

  Demek ona lâyık, daimî, müstekar, zevalsiz, müstemir, mükemmel, muhteşem umûrlar üzerinde duruyor.

  Demek bir diyar-ı âher var; elbette o makarra gidilecektir...  (Haşiye): Şu suretin isbat ettiği manalar Sekizinci Hakikat'te görünecek.
  Meselâ, dairelerin reisleri şu temsilde enbiya ve evliyaya işarettir.
  Ve telefon ise, ma'kes-i vahy ve mazhar-ı ilham olan kalbden uzanan bir nisbet-i Rabbaniyedir ki,
  kalb o telefonun başıdır ve kulağı hükmündedir.


  Yazar : Risale Forum 3. #3
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  11.993
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 209988


  Cevap: Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri -Onuncu Söz'den 9. Suret ve 9. Hakikat-

  Evet,
  Kudret-i ezeliyeye nisbetle,
  ölümden sonra haşrin gelmesi, güzden sonra baharın gelmesi gibidir.

  Evet,
  nebatat gibi insanın da bir güzü, bir de baharı vardır.

  Evet,
  geçmiş zamanda vukua gelmiş olan mu’cizat-ı kudret,
  Sâniin bütün imkânat-ı istikbaliyeye kadir olduğuna
  kat’î şahit ve burhanlardır.


  Ve keza,
  bu âlemin mâliki, kendi kudretine pek kolay ve pek ehven
  ve ibâdına fevkalâde mühim ve pek şedidü’l-ihtiyaç olan haşrin
  tekrar be tekrar vaadinde bulunmuştur.

  Malûmdur ki,
  hulfül-vaad, kudretin izzetine, rububiyetin merhametine zıttır.


  Zira,
  vaadin hilâfını yapmak, cehlin veya aczin alâmetidir.


  Bu ise,
  Kadîr-i Mutlak, Hakîm-i Mutlak olan zâta muhaldir.


  Maahaza,
  insanların haşri nebatatın haşri gibidir.
  Bunu gören onu nasıl inkâr eder?

  Haşrin icadına olan vaadi ise, bütün enbiyanın tevatürüyle
  ve büyük insanların icmâıyla sabit olduğu gibi
  Kur’ân-ı Kerîmin lisanıyla da sabittir.


  Mesnevi-i Nuriye-Lasiyyemalar


  Allah’ın vaadinden dönmeyeceğine ve Allah’ın vadinin gerçekliğine (ahirette dirilmenin olacağına, orada inananların ödüllendirileceğine ve inançsızların cezalandırılacağına) dair Kur’an’da pek çok ayet vardır. Bunlardan bir kaçını paylaşmak istiyorum.

  Âl-i Imran; 194:
  Rabbimiz! Ve bize, elçilerin üzerine vaat ettiğin şeyleri ver, kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz Sen verdiğin sözden dönmezsin.

  Ra’d; 31:
  Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü, yerin parçalandığı veya ölülerin konuşturulduğu bir Kur’an olsaydı (yine bu Kur’an olurdu). Hayır, emrin tümü Allah’ındır. İman edenler hâlâ anlamadılar mı ki, eğer Allah dilemiş olsaydı, insanların tümünü hidayete erdirmiş olurdu. İnkâr edenler, Allah’ın vaadi gelinceye kadar, yaptıkları dolayısıyla ya başlarına çetin bir belâ çatacak veya yurtlarının yakınına inecek. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez / miadını şaşırmaz.

  Hacc; 47:
  Ve senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Hâlbuki Allah sözünden asla caymayacaktır. Bununla beraber Rabbinin katında bir gün, sizin sayacaklarınızdan bin sene gibidir.

  Rum; 6:
  Allah’ın vaadi. Allah, vaadinden dönmez. Ama insanların çoğu bilmezler.

  Zümer; 20:
  Lâkin o, Rabblerine takvalı davrananlar için Allah’ın vaadi olarak altlarından ırmaklar akan, gurfe üstüne yapılmış gurfeler (köşk üstünde köşkler) vardır. Allah vaadinden caymaz.


  (Alıntıdır.)  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  607
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 241 + 17944


  Cevap: Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri -Onuncu Söz'den 9. Suret ve 9. Hakikat-

  dokuzuncu hakikatın temeli olan bu dokuzuncu surette
  ifade olunan bu temsilden kısaca bahsedecek olursak:

  peygamberlerin ve evliyaların;
  vahiy ve ilham yolu ile bir hakikatı öğrenip bizlere haber verdiklerini,
  bu haberlerde bir "azab" ve "mukafat" yerinin hazırlandığına değinilmektedir.

  burda üstadın altını çizerek bahsetmiş olduğu bir noktada bu haberi bizlere
  bildiren kişilerin birbirlerinden ayrı ayrı zamanlarda aynı hakikatı -birbirlerini tasdik edercesine-
  aynı şekilde ve suretde dile getirmiş olmalarıdır.

  bu dünyayı bir sanat bahçesine döndüren, herşeyi birşey gibi ve engüzel suret ile
  yaratan rabbimizin kendi zatının yüceliğine kusur getirecek olan
  bu dünyadaki adaletsizlik;
  suç işleyenlerin suçlarının karşılığını görmemeleri,
  mazlumların haklarının verilmemesi,
  elbette bu zatın adaleti sağlayacağı bir yeri kuracağını ve bu adaleti;
  kendisine yakışır bir şekilde en güzel suret ile gerçekleştireceğini anlıyoruz.

  bizler çevremizdeki bu hayat sahnesinde öyle bir saltanatın izlerini görüyoruzki;
  bunun elbette başka bir yerde tamamlanması ve elbette ebedi olarak inşa edilmesi
  lazımdır, elzemdir.
  çünki eserleriyle büyüklüğü anlaşılan şu muhteşem sonsuz saltanat;
  böyle geçici, devamsız, kararsız, ehemmiyetsiz, değişken, kusurlu
  bir tarz üzerine kurulmaz vede durulmaz...

  demekki numunelerini görmekte olduğumuz bu muhteşem sanatkarın
  eserlerinin; asıllarını, en kemal ve en güzel şekillerini,
  onlara layık en güzel bir diyarda vede en güzel bir suret ile inşaa edilecekleri anlaşılmaktadır.

  o zatın,
  vermiş olduğu bu sözünden dönmeyeceği gerçeği ise;
  dokuzuncu hakikat kısmında güzelce izah edilmiştir.
  Yazar : Risale Forum 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  607
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 241 + 17944


  Cevap: Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri -Onuncu Söz'den 9. Suret ve 9. Hakikat-

  Dokuzuncu Hakikat:

  Bâb-ı ihya ve imatedir.
  İsm-i HayyKayyum'un, Muhyî ve Mümit'in cilvesidir.


  Hiç mümkün müdür ki:

  Ölmüş, kurumuş koca Arzı ihya eden ve o ihya içinde herbiri beşer haşri gibi acib, üçyüz binden ziyade enva'-ı mahlukatı haşr ü neşredip kudretini gösteren
  ve o haşr ü neşr içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde,
  nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihata-i ilmiyesini gösteren
  ve bütün semavî fermanlarıyla beşerin haşrini va'detmekle bütün ibadının enzarını saadet-i ebediyeye çeviren
  ve bütün mevcudatı başbaşa, omuz omuza,
  elele verdirip emir ve iradesi dairesinde döndürüp birbirine yardımcı ve müsahhar kılmakla
  azamet-i rububiyetini gösteren ve beşeri,
  şecere-i kâinatın en câmi' ve en nazik ve en nazenin,
  en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp,
  kendine muhatab ittihaz ederek herşeyi ona müsahhar kılmakla,
  insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir Kadîr-i Rahîm,
  bir Alîm-i Hakîm, kıyameti getirmesin?
  Haşri yapmasın ve yapamasın?
  Beşeri ihya etmesin veya edemesin?
  Mahkeme-i Kübrayı açamasın?
  Cennet ve Cehennem'i yaratamasın?
  Hâşâ ve kellâ!..


  Evet şu âlemin Mutasarrıf-ı Zîşan'ı her asırda,
  her senede, her günde bu dar, muvakkat rûy-i zeminde
  haşr-i ekberin ve meydan-ı kıyametin pek çok emsalini ve nümunelerini ve işaratını icad ediyor.  Ezcümle:

  Haşr-i baharîde görüyoruz ki:
  Beş-altı gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan üçyüz binden ziyade enva'ı haşredip neşrediyor.
  Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor.
  Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde icad ediyor.
  Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken,
  kemal-i imtiyaz ve teşhis ile o kadar sür'at ve vüs'at ve sühulet içinde kemal-i intizam ve mizan ile
  altı gün veya altı hafta zarfında ihya ediliyor.
  Hiç kabil midir ki:
  Bu işleri yapan Zâta bir şey ağır gelebilsin,
  semavat ve arzı altı günde halkedemesin,
  insanı bir sayha ile haşredemesin?
  Hâşâ!


  Acaba mu'ciznüma bir kâtib bulunsa;
  hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş üçyüz bin kitabı tek bir sahifede karıştırmaksızın,
  galatsız, sehivsiz, noksansız, hepsini beraber, gayet güzel bir surette bir saatte yazarsa;
  birisi sana dese:
  "Şu kâtib kendi te'lif ettiği senin suya düşmüş olan kitabını, yeniden bir dakika zarfında hâfızasından yazacak."
  Sen diyebilir misin ki,
  "Yapamaz ve inanmam."

  Veyahut bir sultan-ı mu'cizekâr,
  kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenezzüh için bir işaretle dağları kaldırır,
  memleketleri tebdil eder, denizi karaya çevirdiğini gördüğün halde sonra görsen ki;
  büyük bir taş dereye yuvarlanmış,
  o zâtın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerin yolunu kesmiş, geçemiyorlar.
  Biri sana dese:
  "O zât, bir işaretle o taşı, ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak veya dağıtacak.
  Misafirlerini yolda bırakmayacak."
  Sen desen ki:
  "Kaldırmaz veya kaldıramaz."

  Veyahut bir zât bir günde,
  yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde
  biri dese:
  "O zât bir boru sesiyle, efradı istirahat için dağılmış olan taburları toplar.
  Taburlar, nizamı altına girerler."
  Sen desen ki:
  "İnanmam!"
  Ne kadar divanece hareket ettiğini anlarsın...  İşte şu üç temsili fehmettin ise, bak:

  Nakkaş-ı Ezelî, gözümüzün önünde kışın beyaz sahifesini çevirip,
  bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp,
  rûy-i arzın sahifesinde üçyüz binden ziyade enva'ı, kudret ve kader kalemiyle ahsen-i suret üzere yazar.
  Birbiri içinde birbirine karışmaz;
  beraber yazar, birbirine mani olmaz.
  Teşkilce, suretçe birbirinden ayrı, hiç şaşırtmaz, yanlış yazmaz.

  Evet en büyük bir ağacın ruh proğramını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte dercedip,
  muhafaza eden Zât-ı Hakîm-i Hafîz;
  vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi?

  Ve Küre-i Arzı bir sapan taşı gibi çeviren Zât-ı Kadîr;
  âhirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu Arzı kaldıracak veya dağıtacak, denilir mi?

  Hem hiçten, yeniden bütün zîhayatın ordularını
  bütün cesedlerinin taburlarında kemal-i intizamla zerratı Emr-i
  كُنْ فَيَكُونُ ile kaydedip yerleştiren,
  ordular icad eden Zât-ı Zülcelal;
  tabur-misal cesedin nizamı altına girmekle,
  birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve ecza-yı asliyesini bir sayha ile
  nasıl toplayabilir denilir mi?  Hem bu bahar haşrine benzeyen,
  ünyanın her devrinde, her asrında, hattâ gece gündüzün tebdilinde
  hattâ cevv-i havada bulutların icad u ifnasında haşre nümune
  ve misal ve emare olacak ne kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun.

  Hattâ eğer hayalen bin sene evvel kendini farzetsen,
  sonra zamanın iki cenahı olan mazi ile müstakbeli birbirine karşılaştırsan;
  asırlar, günler adedince misal-i haşir ve kıyametin nümunelerini göreceksin.
  Sonra bu kadar nümune ve misalleri müşahede ettiğin halde,
  haşr-i cismanîyi akıldan uzak görüp istib'ad etmekle inkâr etsen;
  ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın.

  Bak Ferman-ı A'zam, bahsettiğimiz hakikata dair ne diyor:
  فَانْظُرْ اِلَى اۤثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِى اْلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِى الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
  Elhasıl:

  Haşre mani' hiçbir şey yoktur.
  Muktezi ise her şeydir.
  Evet mahşer-i acaib olan şu koca Arzı,
  âdi bir hayvan gibi imate ve ihya eden
  ve beşer ve hayvana hoş bir beşik,
  güzel bir gemi yapan ve Güneş'i onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lâmba eden,
  seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zâtın,
  bu derece muhteşem ve sermedî rububiyeti
  ve bu derece muazzam ve muhit hâkimiyeti;
  elbette yalnız böyle geçici, devamsız, bîkarar, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekasız, nâkıs,
  tekemmülsüz umûr-u dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz.


  Demek ona şayeste, daimî, berkarar, zevalsiz, muhteşem bir diyar-ı âher var.
  Başka bâki bir memleketi vardır.
  Bizi onun için çalıştırır.
  Oraya davet eder ve oraya nakledeceğine;
  zahirden hakikate geçen ve kurb-u huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı neyyire ashabı,
  bütün kulûb-u münevvere aktabı,
  bütün ukûl-ü nuraniye erbabı şehadet ediyorlar
  ve bir mükâfat ve mücazat ihzar ettiğini müttefikan haber veriyorlar
  ve mükerreren pek kuvvetli va'd ve pek şiddetli tehdid eder, naklederler.

  Hulf-ül va'd ise hem zillet, hem tezellüldür.
  Hiç bir cihetle celal-i kudsiyetine yanaşamaz.
  Hulf-ül vaîd ise ya afvdan, ya acizden gelir.
  Halbuki küfür; cinayet-i mutlakadır (Haşiye), afva kabil değil.
  Kadîr-i Mutlak ise, acizden münezzeh ve mukaddestir.
  Şahidler, muhbirler ise; mesleklerinde, meşreblerinde,
  mezheblerinde muhtelif oldukları halde kemal-i ittifak ile şu mes'elenin esasında müttehiddirler.
  Kesretçe tevatür derecesindedirler, keyfiyetçe icma' kuvvetindedirler.
  Mevkice herbiri nev'-i beşerin bir yıldızı, bir taifenin gözü, bir milletin azizidirler.
  Ehemmiyetçe şu mes'elede hem ehl-i ihtisas, hem ehl-i isbattırlar.
  Halbuki bir fende veya bir san'atta iki ehl-i ihtisas, binler başkalardan müreccahtırlar ve ihbarda iki müsbit, binler nâfîlere tercih edilir.

  Meselâ Ramazan hilâlinin sübutunu ihbar eden iki adam, binler münkirlerin inkârlarını hiçe atarlar.


  Elhasıl:

  Dünyada bundan daha doğru bir haber,
  daha sağlam bir dava,
  daha zahir bir hakikat olamaz.


  Demek, şübhesiz dünya bir mezraadır.
  Mahşer ise bir beyderdir, harmandır.
  Cennet, Cehennem ise birer mahzendir.  (Haşiye): Evet küfür, mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla ittiham ettiğinden,
  bütün kâinata karşı bir tahkir ve mevcudat âyinelerinde cilve-i esmayı inkâr olduğundan
  bütün esma-i İlahiyeye karşı bir tezyif ve mevcudatın vahdaniyete olan şehadetlerini reddettiğinden
  bütün mahlukata karşı bir tekzib olduğundan;
  istidad-ı insanîyi öyle ifsad eder ki, salah ve hayrı kabule liyakatı kalmaz.

  Hem bir zulm-ü azîmdir ki, umum mahlukatın ve bütün esma-i İlahiyenin hukukuna bir tecavüzdür.
  İşte şu hukukun muhafazası ve nefs-i kâfir hayra kabiliyetsizliği,
  küfrün adem-i afvını iktiza eder.
  اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ şu manayı ifade eder.


  Yazar : Risale Forum 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar Mesajlar
  6.597
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1227 + 91788


  Cevap: Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri -Onuncu Söz'den 9. Suret ve 9. Haki

  Hulf-ül va'd ise hem zillet, hem tezellüldür.
  Hiç bir cihetle celal-i kudsiyetine yanaşamaz.
  Hulf-ül vaîd ise ya afvdan, ya acizden gelir.
  Halbuki küfür; cinayet-i mutlakadır (Haşiye), afva kabil değil.

  Allah vadinden dönmez...Amenna...
  fakat küfür olmadıktan sonra her türlü günahın affı mümkündür...geri dönüş kapısı açıktır..
  insanın kendi kendini öldürmesidir yani küfür...
  benim acizane anladığım budur yukarıdaki metinden...

  peki küfrün affı tevbeye mukabil mümkün değil midir..?
  son cümle mümkünatsızlık ifade ediyor sanki...  Yazar : Risale Forum
  çocukken, ne önemi vardı yalnızlığın
  nasılsa oyuncaklarımız vardı oyunlarımız.
  bilmezdik beş para etmezlere; oyuncak olduğunu insanların.
  nasıl acıttığını bilmezdik ağlamanın
  ne kadar zalim olduğunu ağlatanların...
  çocuktuk sadece ve hep masumiyet kokardık....


 7. #7
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  11.993
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 209988


  Cevap: Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri -Onuncu Söz'den 9. Suret ve 9. Haki

  Alıntı ebrar172 Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Hulf-ül va'd ise hem zillet, hem tezellüldür.
  Hiç bir cihetle celal-i kudsiyetine yanaşamaz.
  Hulf-ül vaîd ise ya afvdan, ya acizden gelir.
  Halbuki küfür; cinayet-i mutlakadır (Haşiye), afva kabil değil.

  peki küfrün affı tevbeye mukabil mümkün değil midir..?
  son cümle mümkünatsızlık ifade ediyor sanki...

  Küfür devam ettiği sürece affı yoktur elbet. İslam'ın ilk şartı Kelime-i Şehadet'tir. Kim Şehadet getirmişse o müslümandır, kafirse küfürden çıkmıştır. Hz. Ömer'in r.a. hayatına baktığımızda bunu daha net bi şekilde anlıyabiliriz sanırım. Burada küfrün mahiyeti anlatılıyor olsa gerek...
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 8. #8
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  11.993
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 209988


  Cevap: Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri -Onuncu Söz'den 9. Suret ve 9. Haki

  Dokuzuncu Hakikat:

  Bâb-ı ihya ve imatedir.
  İsm-i HayyKayyum'un, Muhyî ve Mümit'in cilvesidir.

  Hiç mümkün müdür ki:

  Ölmüş, kurumuş koca Arzı ihya eden ve o ihya içinde herbiri beşer haşri gibi acib, üçyüz binden ziyade enva'-ı mahlukatı haşr ü neşredip kudretini gösteren
  ve o haşr ü neşr içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde,
  nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihata-i ilmiyesini gösteren
  ve bütün semavî fermanlarıyla beşerin haşrini va'detmekle bütün ibadının enzarını saadet-i ebediyeye çeviren
  ve bütün mevcudatı başbaşa, omuz omuza,
  elele verdirip emir ve iradesi dairesinde döndürüp birbirine yardımcı ve müsahhar kılmakla
  azamet-i rububiyetini gösteren ve beşeri,
  şecere-i kâinatın en câmi' ve en nazik ve en nazenin,
  en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp,
  kendine muhatab ittihaz ederek herşeyi ona müsahhar kılmakla,
  insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir Kadîr-i Rahîm,
  bir Alîm-i Hakîm, kıyameti getirmesin?
  Haşri yapmasın ve yapamasın?
  Beşeri ihya etmesin veya edemesin?
  Mahkeme-i Kübrayı açamasın?
  Cennet ve Cehennem'i yaratamasın?

  Hâşâ ve kellâ!..

  Dokuzuncu Hakikat; Allah'ın cc. öldürme ve diriltme sıfatlarının
  dünyadaki numunelerinin, ahirete delil olması hakkındadır.
  Allah'ın cc. Muhyi (Dirilten, hayat veren Allah.) ve Mumit ( Her
  varlığa ölümü tattıran Cenab-ı Hak.) isimlerinin tecellileridir.

  Allah cc. sonbaharda kupkuru olan toprağı, baharın gelmesiyle
  üçyüzbinden fazla mahlukatıyla tekrar toplayıp dünya üzerine
  yaymaktadır ve onlara hayat vermektedir. Bu diriltme, yeniden
  hayat verme, onları geri getirip dünya üzerine yayma; insanın
  ahiret yolculuğundaki haşir ve neşriyle benzerdir. Dünyadaki bu
  faaliyetiyle bizlere kudretinin sonsuzluğunu göstermektedir.

  Ve bu haşir ve neşir faaliyetiyle, herşey birbirine karışmış
  haldeyken; baharın gelmesiyle, nihayet derecede, birbirinden
  ayrılıp seçilebilecek tarzda bizlere sunar. İlminin genişliğini
  ve kuşatıcılığını bizlere gösterir.

  Ve Allah cc. bütün semavi kitaplarında, fermanlarında, insanların
  yeniden dirilişini, haşrini çok defalar zikredip, vaatte bulunarak,
  insanların dikkatlerini ebedi saadete çekmektedir.

  Bütün yarattığı varlıklar, adeta şuurlu bir şekilde, birbirini
  tanıyormuşcasına birbirine yardımda bulunurlar, itaatkar bir
  şekle bürünürler. Örnek vermek gerekirse; Güneş, bir otun
  yetişmesinde etkendir, dolayısıyla ona yardımcıdır ve itaatkardır.
  Bir ot, bir hayvanın besin kaynağıdır, o da o hayvana musahhardır.
  Ve bir hayvan etiyle, sütüyle, derisiyle vs. insanın ve daha bir çok
  canlının ihtiyacıdır. O da insana ve diğer birçok canlıya yardımcı
  ve itaatkardır. Allah cc. bu faaliyetleri emir ve iradesi dairesinde
  gerçekleştirir. Mevcudatı birbirinin yardımına koşturmakla bizlere,
  terbiye ve idare ediciliğinin büyüklüğünü göstermektedir.

  Ve insanı bu kainatın her yönden câmi' (Kapsayıcı;birçok şeyle
  alâkalı olan; toplayan ve ihtivâ eden.) ve en nâzik ve en nâzenin
  (İnce, nâzik, latîf, nazlı.), en nazdar, en niyazdar (Yalvarıp yakaran.
  Dua eden. İhtiyacı olan.) bir meyvesi olarak yaratmıştır. Kendine
  muhatap edinmiştir. Ve kainattaki her şey insanın ihtiyaçlarına
  yöneliktir, insan merkezlidir. Allah tüm bu faaliyetleriyle Kudretini
  gösterir ve herşeyi insana musahhar etmesiyle de sonsuz şefkatini
  bizlere bildirir. O herşeyi bilerek ve hikmetle yapan Alîm-i Hakîm'dir.

  İnsana bu derece ehemmiyet veren, dünyada yapmış olduğu haşir ve
  neşirlerle kudretinin, ilminin sonsuzluğunu gösteren Allah'ın cc.
  kıyameti getirememesi, haşri yapmaması veya yapamaması, insanı ihya
  etmemesi veya edememesi, büyük mahkemeyi, hesabı açamaması,
  Cennet ve Cehennemi yaratamaması hiç mümkün müdür, olabilir mi,
  ihtimal var mıdır? Hâşâ ve kellâ!
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 9. #9
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  11.993
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 209988


  Cevap: Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri -Onuncu Söz'den 9. Suret ve 9. Haki

  Evet şu âlemin Mutasarrıf-ı Zîşan'ı her asırda,
  her senede, her günde bu dar, muvakkat rûy-i zeminde
  haşr-i ekberin ve meydan-ı kıyametin pek çok emsalini ve nümunelerini ve işaratını icad ediyor.


  Bu alemde tasarruf etme şerefi kendinde bulunan Allah cc.
  her asırda, her senede, her günde bu dar ve geçici olan
  yeryüzünde büyük haşrin ve kıyamet meydanının çok numune
  ve emsal ve işaretlerini biz kullarına gösteriyor.

  Dünyanın her bir asrı, kendinden sonra gelen asra göre ölmüş ve
  sonrasında yeni bir asır dirilmiştir. Her yıl ve gün kendinden
  sonra gelenlere göre ölü hükmündedir. Güneşin batışı ve doğuşu
  haşrin bir numunesidir. Hatta her alıp verilen nefes haşre bir
  delildir denebilir.

  Lavlar cehennemin bir numunesi olduğu gibi, tüm güzellikler de cennetin bir numunesidir.

  Mumessil

  Ezcümle:

  Haşr-i baharîde görüyoruz ki:
  Beş-altı gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan üçyüz binden ziyade enva'ı haşredip neşrediyor.
  Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor.
  Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde icad ediyor.
  Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken,
  kemal-i imtiyaz ve teşhis ile o kadar sür'at ve vüs'at ve sühulet içinde kemal-i intizam ve mizan ile
  altı gün veya altı hafta zarfında ihya ediliyor.
  Hiç kabil midir ki:
  Bu işleri yapan Zâta bir şey ağır gelebilsin,
  semavat ve arzı altı günde halkedemesin,
  insanı bir sayha ile haşredemesin?
  Hâşâ!

  Bahar ayı geldiğinde beş altı gün gibi çok kısa bir süre içerisinde
  yüzbinlerce bitki ve hayvan türlerinin yeryüzüne serilip yeniden
  dirildiklerini müşahede ediyoruz. Ve bir önceki bahara baktığımızda
  neredeyse tıpatıp bir manzara çıkıyor karşımıza. Bu yıl da tüm
  hayvanlar ve bitkiler en uygun yerlere; geçen yıla benzer bir şekilde
  yerleştiriliyor.

  Maddeten birbirinden pek farklı olmayan tohumların ve çeşitli hayvan
  türlerinin sonbaharda tamamen birbirine karıştığını ve kışın bu
  manzaranın üzerine beyaz bir sayfanın çekildiğini biliyoruz, görüyoruz.

  Ve yine görüyoruz ki; bu karmakarışık olan tohumlar ve hayvan
  türleri baharın gelmesiyle hususi va ayrıcalıklı olarak, hızlı bir
  şekilde, genişlik içinde, hiç zorlanmadan ve kolay bir tarzda,
  mükemmel bir düzen ve ölçülü bir şekilde kısa bir süre içerisinde
  ihya ediliyorlar.

  Acaba, şahit olduğumuz bu numuneleri, mevt ve ihyaları, bu
  faaliyetleri her daim gözümüzün önünde gerçekleştiren Zat olan
  Yüce Allah'ın cc. gökleri ve yerleri altı günde yaratması, insanları
  bir surun üflenmesiyle, bir araya toplayıp yeniden diriltmesi zor
  mudur, O'na ağır gelir mi? Haşa, zor değildir ve ağır gelmez.
  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

 10. #10
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  11.993
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 209988


  Cevap: Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri -Onuncu Söz'den 9. Suret ve 9. Haki

  Acaba mu'ciznüma bir kâtib bulunsa;
  hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş üçyüz bin kitabı tek bir sahifede karıştırmaksızın,
  galatsız, sehivsiz, noksansız, hepsini beraber, gayet güzel bir surette bir saatte yazarsa;
  birisi sana dese:
  "Şu kâtib kendi te'lif ettiği senin suya düşmüş olan kitabını, yeniden bir dakika zarfında hâfızasından yazacak."
  Sen diyebilir misin ki,
  "Yapamaz ve inanmam."

  Yazılarıyla mucize gösteren bir katip bulunsa,
  harfleri birbirine karışmış, mahvolmuş üçyüzbin kitabı, tek bir sayfada, birbirine
  karıştırmadan, yanlışsız ve eksiksiz bir şekilde, bir saat kadar
  bir süre zarfında hepsini aynı anda, beraber yazsa; Biri sana dese:

  "Şu katib senin suya düşen, kendi telif ettiği eserini,
  yeniden bir dakika kadar bir sürede hafızasından yazacak."

  Sen ona "Yapamaz ve inanmam." diyemezsin çünkü;
  üçyüzbin kitabı bir saatte, karıştırmadan, aynı anda ve
  eksiksiz ve hatasız olarak yazmak; bir kitabı, bir dakikada
  yazmaktan kat be kat daha zordur.  Yazar : Risale Forum

  Halbuki, en ziyade hasta sensin.
  Sen, evvel kendine tabib ara, şifa bul;
  sonra başkasının şifasına çalış.

  ........

Sayfa 1/2 12 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222