Gayr-i münteşir

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَائِمًا
Çok mübarek Üstadım Efendimiz!

Evvelâ: Geçenlerdeki alınan Nur eczalarının hemen hepsi dağıldı. Nur’un müştakları sürur içinde kaldılar. Nur’dan kısmeti olanlar, birer birer çıkıp ona koşuyorlar. Nur arayan sineler مَنْ طَلَبَ وَجَدَّ وَجَدَ hakikatına göre buluyorlar. Bu sefer Ziya kardeşimizin getirdiği otuzdört aded Sözler kapışıldı. Ziya kardeşimiz ziyası ile bizi de aydınlattı. Asâ-yı Musa’lar Anadolu’nun muhtelif yerlerine ve Ankara’ya dağılıyor. İttihadın lüzumu, tefrika ve tarafgirliğin zararlarını isbat eden Yirmiikinci Mektub elden ele geziyor.

Sâniyen: Bazılarının istediği fakat isim ve resimden ibaret olan resmî İslâm cemaati teşekkülünün kurulması ile yapılacak hizmetin daha çok muazzamı, buyurduğunuz gibi Medresetüzzehra îfa ediyor. Bir kısım mü’min kardeşlerimiz, İslâm cemaati kurulmasını, resmen işe başlamasını arzu ediyorlar. Hepimizin istediği bu hayırlı cem’iyetin gayesini, Risale-i Nur fütuhatıyla yapıyor. İhlası kıran manilerden korunarak hakiki ders veriyor. Bir cemaatin teşekkülüne tarafdardırlar. Risale-i Nur Medresetüzzehra’sı o muazzam cemaati Anadolu çapında vücuda getirmiş ve âlem-i İslâm ölçüsünde de genişleyeceğini Risale-i Nur’daki hakikatın yüksekliğinden ve dikkat, tefekkürle okuyan mü’minlerin, ehl-i ilmin ve âlimlerimizin arasında vücuda gelen sarsılmaz uhuvvet ve kardeşlikten anlıyoruz.

Medresetüzzehra’nın bu muazzam faaliyeti, zemin yüzünde bahar mevsiminde olan İlahî ve muazzam neşir gibi sessiz, gürültüsüz, şaşaasız, gösterişsiz ve mütevazi ve fakat muazzam bir şekilde icra edilmiş. Acûl fıtratta olan insanoğlu âlemde hâkim olan kanun-u İlahîyi düşünmeyerek kendi arzusuyla her mes’elenin istediği vakitte hallolunmasını istiyor.

Küçük dairelerdeki vazifelerini atlayıp, büyük dairelere sapıyor ve çok zarar içinde kalıyor. Tohumları atılmış, sünbül vaktine gelmiş olan Risale-i Nur’un yetiştirdiği hakiki imanlı zâtlar, inşâallah yakın bir zamanda âlem-i İslâma nur-u hidayeti gösterecekler ve hakiki İslâm cemaatini tanıttıracaklardır inşâallah.

Sâlisen: İstanbul Üniversitesindeki Nurcu kardeşlerimizin bizlere yazdıkları kıymetdar mektublardan birini takdim ediyoruz.

Râbian: Mübarek ay ve günlerinizi hepimiz beraber ruh-u canımızla tebrik ediyor, Allah’tan (Hâşiye) size çok uzun ömürler diliyoruz. Ellerinizden öperek, dualarınızı tekrar istirham ediyoruz.

Ankara Üniversite Nurcuları namına
Abdullah


***

(Haşiye): Allah’tan Üstadımıza uzun ömürler dileğiniz duaya biz Medresetüzzehra talebeleri de bu duaya “Âmîn âmîn âmîn” diyoruz.
Umum Nur talebeleri namına
Marangoz Ahmed