Sükut etmek, bazan muhatabın insafa gelip matlub işe muvafakatine sebep olur.
İşaratü'l-İ'caz

Sükut: Susma, konuşmama, söz söylememe. *Sessizlik.
Muhatab: Hitabolunan, kendisine söz söylenilen, konuşulan kimse. *Konuyla ilgili sayılan kimse.
İnsaf: Hakkı teslim esasına dayanan ılımlı davranış, adaleti ve hakkı düşünerek davranma, vicdana uygun hareket.
Matlub: Talebedilen, istenilen, aranılan şey.
Muvafakat: Uyma, uyuşma, uygunluk. *Razı olma, müsaade etme, kabul etme. *Uzlaşma