(Allah’ın adıyla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. • Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun.)

Aziz, sıddık kardeşlerim!

Bilmukabele biz de Ramazanınızı tebrik ediyoruz. Rü'yalarınız pek çok mübarektirler. İnşâallah, Cenab-ı Hak sizi büyük ihsanlara mazhar eyleyecek, diye bir işarettir.

Bence bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanını kurtarmaktır, başkaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Sakın, benlik ve gurura medar şeylerden çekin. Tevazu, mahviyet ve terk-i enaniyet, bu zamanda ehl-i hakikata lâzım ve elzemdir. Çünki bu asırda en büyük tehlike, benlikten ve hodfüruşluktan ileri geldiğinden; ehl-i hak ve hakikat, mahviyetkârane daima kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerektir.

Sizin gibi ağır şerait içinde kahramancasına imanını ve ubudiyetini muhafaza etmesi, büyük bir makamdır...

Madem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir iman var; tam bir ihlas ve tam bir mahviyetle, sebatkârane Risale-i Nur'a şakird ol. Tâ binler, belki yüzbinler şakirdlerin şirket-i maneviye-i uhreviyelerine hissedar ol. Tâ senin hayırların, iyiliklerin cüz'iyetten çıkıp küllîleşsin, âhirette tam kârlı bir ticaret olsun.

Said Nursî

Tarihçe-i Hayat


Bilmukabele: Karşılık olarak.
İhsan: İyilik, lütuf, bağışlama, cömertlik.
Mazhar: Sahip olma, ulaşma, kazanma, nail olma, erişme.
Gurur: Kibir, kendine güvenme ve dayanma, büyüklük taslama.
Medar: Sebep, vesile.
Mahviyet: Alçak gönüllülük.
Terk-i enaniyet: Enaniyeti terk etme, benliği bırakma.
Ehl-i hakikat: İslamiyetin ve Kur’anın bildirdiği gerçekleri kabul edip yaşayanlar, hakikat ehli.
Elzem: Çok gerekli, en gerekli, daha lazım.
Hodfüruş: Kendini beğendirmeye çalışan, öğünen.
Ehl-i hak ve hakikat: Hak ve hakikat ehli, iman, İslam ve Kur’anın doğru gerçek yolunda olanlar.
Mahviyetkârane: Alçak gönüllülük sahibi olarak, kusur ve küçüklüğünün şuurunda olarak.
İtham: Suçlama.
Şerait: Şartlar.
Ubudiyet: Kulluk, Allah’a(cc) kulluk etmek.
Himmet: Gayret, çalışma, çaba. *Yardım.
İhlas: İçten, gönülden samimi, Allah’ın(cc) emirlerini Allah(cc) emrettiğinden dolayı ve rızası için yapmak.
Şakird: Talebe, öğrenci.
Şirket-i maneviye-i uhreviye:ahrete ait manevi şirket.
Hissedar: Hisseli, hisse sahibi, pay sahibi.
Cüz'iyet: Azlık, sınırlılık, teklik, küçüklük.
Küllî: Kapsamlı genel.