Eşya çok boyutlu çok alemli bir yapı. Eşyada bir çok alem iç içe ve rahman suresinde belirtilen iki denizi salıverdik yan yana durmasına rağmen karışmazlar ayeti görünen alemle görünmeyen alem fiziki alemle metafizik yada alemi gaybla alemi şehadet içinde geçerli olsa gerek. Evet metafizik alemle fiziki alem iç içe ve karışmıyor bu teknolojinin gelişmesiyle daha bir belirgin hale geldi. Kuantum fiziği atom altı dünyanın da ayrı bir alem olduğundan bahsediyor. Bu atom altı alemin atom üstü dünyaya hiçte benzemeyen işleyişi var. Tek elektron aynı anda iki yerde gözükebiliyor hem dalga hem tanecik özelliği sergileyebiliyor. Elektronun ne zaman nerede olduğunu tespit etmek mümkün değil. Sanki her yerde ama hiçbir yerde değil. Maddednin derinliklerine indikçe şeffaflaşıyor latifleşiyor nuranileşiyor elle tutabileceğiniz bir şey kalmıyor. Sanki madde atom üstü dünyada bütün benliğiyle benim diyebileceği özellikleriyle; rengi tadı kokusu ağırlığı ve fiziki özellikleriyle arzı endam etmesine karşılık atom altı dünyada bütün kibirinden özelliklerinden sıyrılıp hayali görünmez sanal hale geliyor sanki hiçleşiyor. Şu koskoca kainat ve dengeler nizam ve intizam bu hiçbir özelliği olmayan kütlesi bile olmayan aklı şuuru gözü ilmi iradesi kudreti olmayan sanal olan atom altı parçacıklardanmı meydana geldi. Bilim dünyasına göre atom çekirdeğinin içindeki parçacıkları bir arada tutan güçlü nükleere kuvveti gluon denen sanal parçacık taşıyormuş atom bombasının imal edildiği o dehşetli büyük kuvveti o varlığı bile tartışılır parçacık nasıl taşıyor. Allahın küçük şeylerle büyük işler yapma kanunu buradada farklı bir tezahürüyle tecelli ediyor küçücük çekirdekten büyük çam ağacını bir damla sudan insanı yaratan, sanal bir noktadan big bang patlamasıyla kainatı yaratan karıncayla firavununun sarayını yıkan sinekle nemrutun başını kıran Allah büyüklüğünü göstermek için küçükk şeylere büyük işler yaptırıyor. Gluona nükleere kuvveti taşıttırıyor peki gluonu kim taşıyor onuda başka bir parçacık taşıyorsa o parçacığıda taşıyan bir şey olmalı bu silsileyi sonsuza dek uzatamazsınız bunu bir manasıda kuvvet sahibi olan meleğe dayandırmadan Allahın esmasına dayandırmadan açıklayamazsınız. Kuvvet dediğiniz şey ne? gözümü varda parçacıkların birleşmesi esnasında sonsuz ihtimal arasında kendine bir yön tayin edecek. Ve kainattaki cisimlerin özelliklerini dengeleri şekilleri gaye maksat edinip faydaları göz önünde bulundurup kainata bakıp kainattaki dengeye uygun adım mı atacak? kainattaki sayısız şekilleri ve özellikleri kudretin değişik tezahürleri olan çekim kuvveti elektro manyetik kuvvet, zayıf ve güçlü nükleere kuvvetemi vereceğiz. Bunlar sadece birer adi sebep bir vahidin değişik yüzleri gibi Allahın kudretinin ilim ve iradesinin mananın cisim giymiş halleri.