Sayfa 3/7 İlkİlk 1234567 SonSon
70 sonuçtan 21 ile 30 arası

Konu: Lemeât

 1. #21
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Lemeât - Sayfa 961

  Tekebbüre; hem illet. Fakirlerdeki aczi, âmilerdeki fakrı, filhakika sebeptir ihsan ve merhamete.Lâkin maatteessüf müncer olmuştur şimdi zillet ve esarete. Birşeyde hasıl olan mehâsin ve şerefse,Havas ve rüesâya o şey peşkeş edilir. O şeyden neş’et eden seyyiat ve şer ise, efrad ve hem avâma,Taksim, tevzi edilir. Aşiret-i galipte hasıl olan şerefse, “Hasan Ağa, aferin!” Hasıl olan şer ise,Efrada olur nefrin. Beşerde şerr-i hazin!

  • • •

  Gaye-i hayal olmazsa enaniyet kuvvetleşir

  Bir gaye-i hayal olmazsa, yahut nisyan basarsa, ya tenâsi edilse; elbette zihinler enelere dönerler,Etrafında gezerler.

  Ene kuvvetleşiyor, bazan sinirleniyor. Delinmez, t⠓nahnü” olsun. Enesini sevenler başkalarını sevmezler.

  • • •

  Hayat-ı ihtilâl mevt-i zekât, hayat-ı ribâdan çıkmış

  Bilcümle ihtilâlât, bütün herc ü fesâdat, hem asıl, hem madeni, rezâil ve seyyiat, bütün fâsit hasletler,Muharrik ve menbaı iki kelimedir tek, yahut iki kelâmdır. Birincisi şudur ki: “Ben tok olsam, başkalar,Acından ölse neme lâzım.” İkincisi: “Rahatım için zahmet çek. Sen çalış ben yiyeyim. Benden yemek, senden emekler.”Birinci kelimede olan semm-i kàtili, hem kökünü kesecek, şâfi devâ olacak tek bir devâsı vardır.


  acz: âcizlik, güçsüzlük (bk. a-c-z) avâm: halk tabakası, sıradan insanlar
  aşiret-i galip: galip gelen, kazanan aşiret beşer: insanlar
  bilcümle: bütün devâ: şifa
  efrad: fertler, bireyler (bk. f-r-d) enaniyet: benlik
  ene: benlik esaret: esirlik, tutsaklık
  fakr: fakirlik, ihtiyaç hali (bk. f-ḳ-r) filhakika: gerçekten, doğrusu (bk. ḥ-ḳ-ḳ)
  fâsit: bozuk gaye-i hayal: hayal edilen gaye (bk. ḫ-y-l)
  haslet: huy, özellik hasıl: meydana gelme
  havas: seçkinler sınıfı hayat-ı ihtilâl: karışıklığın, ayaklanmanın hayatı ve sebebi (bk. ḥ-y-y)
  hayat-ı ribâ: faizin canlanması (bk. ḥ-y-y) herc ü fesâdat: karışıklıklar ve bozukluklar
  ihsan: iyilik, bağış (bk. ḥ-s-n) ihtilâlât: ihtilaller, karışıklıklar
  illet: esas sebep, maksat kelâm: kelime, söz (bk. k-l-m)
  maattessüf: ne yazık ki maden: kaynak
  mehâsin: güzellikler, iyilikler (bk. ḥ-s-n) menba: kaynak
  mevt-i zekât: zekâtın ölümü (bk. m-v-t) muharrik: harekete geçirici, tahrik edici
  müncer olma: sonuçlanma, bir tarafa çekilme nahnü: biz
  nefrin: beddua neş’et: doğma, ortaya çıkma
  nisyan: unutkanlık peşkeş: haksız yere birşeyi verme
  rezâil: rezillikler rüesâ: reisler, başkanlar
  semm-i kàtil: öldürücü zehir seyyiat: kötülükler, günahlar
  taksim: bölüştürme tekebbür: kibirlenme, büyüklenme (bk. k-b-r)
  tenâsi: unutmaya çalışma tevzi: dağıtma
  zillet: alçaklık, aşağılık âmi: basit, sıradan kimse
  şer: kötülük şerr-i hazin: hüzünlü, üzücü kötülük
  şâfi: şifa verici


  Yazar : Risale Forum

 2. #22
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Lemeât - Sayfa 962

  O da zekât-ı şer’î ki bir rükn-ü İslâmdır. İkinci kelimede, zakkum şecer münderiç. Onun ırkını kesecek, ribânın hurmetidir.Beşer salâh isterse, hayatını severse, zekâtı vaz’ etmeli, ribâyı kaldırmalı.

  • • •

  Beşer hayatını isterse envâ-ı ribâyı öldürmeli

  Tabaka-i havastan tabaka-i avâma sıla-i rahm kopmuştur. Aşağıdan fırlıyorSadâ-yı ihtilâlî, vâveylâ-yı intikamî, kin ve haset enîni. Yukarıdan iniyorZulüm ve tahkir ateşi, tekebbürün sıkleti, tahakküm saıkası. Aşağıdan çıkmalıTahabbüb ve itaat, hürmet ve hem imtisal. Fakat merhamet ve ihsan yukarıdan inmeli,Hem şefkat ve terbiye. Beşer bunu isterse sarılmalı zekâta, ribâyı tard etmeli.Kur’ân’ın adaleti bâb-ı âlemde durup ribâya der “Yasaktır; hakkın yoktur, dönmeli.”Dinlemedi bu emri, beşer yedi bir sille.HAŞİYE-1AŞİYE Müthişini yemeden bu emri dinlemeli.

  • • •

  Beşer esirliği parçaladığı gibi ecirliği de parçalayacaktır

  Bir rüyada demiştim: Devletler, milletlerin hafif muharebesi, tabakat-ı beşerin şedid olan harbine terk-i mevki ediyor.Zira beşer, edvarda esirlik istemedi, kanıyla parçaladı. Şimdi ecîr olmuştur; onun yükünü çeker, onu da parçalıyor.Beşerin başı ihtiyar; edvâr-ı hamsesi var. Vahşet ve bedeviyet, memlûkiyet, esaret, şimdi dahi ecîrdir, başlamıştır, geçiyor.

  • • •


  Not
  Haşiye-1
  AŞİYE Kuvvetli bir işaret-i gaybiyedir. Evet, beşer dinlemedi, İkinci Harb-i Umumî ile bu dehşetli silleyi de yedi.
  Harb-i Umumî: Dünya Savaşı bedeviyet: göçebelik
  beşer: insanlık bâb-ı âlem: âlemin kapısı (bk. a-l-m)
  dehşetli: korkunç ecirlik: ücretçilik, işçilik
  ecîr: ücretle çalışan, ücretli işçi edvar: devirler, asırlar
  edvâr-ı hamse: beş devir envâ-ı ribâ: faiz çeşitleri
  enîn: inleme esaret: esirlik, feodalite
  haset: kıskançlık haşiye: dipnot, açıklayıcı söz
  hurmet: haramlık, yasak olma (bk. ḥ-r-m) hürmet: saygı (bk. ḥ-r-m)
  ihsan: iyilik, bağış (bk. ḥ-s-n) imtisal: emre uyma
  işaret-i gaybiye: geleceğe veya bilinmeyen bir olaya işaret (bk. ğ-y-b) memlûkiyet: kölelik, kulluk (bk. m-l-k)
  muharebe: harp, savaş münderiç: yerleştirilmiş
  ribâ: faiz rükn-ü İslâm: İslâmın şartı (bk. r-k-n; s-l-m)
  sadâ-yı ihtilâl: başkaldırma sâdası salâh: sulh, barış, rahat (bk. ṣ-l-ḥ)
  saıka: şiddet sesi sille: tokat
  sıklet: ağırlık sıla-i rahm: akrabayla ilişkiyi sürdürme; alâkayı devam ettirme
  tabaka-i avâm: halk tabakası tabaka-i havas: zenginler, seçkinler tabakası
  tabakat-ı beşer: insan tabakaları tahabbüb: kendini sevdirme (bk. ḥ-b-b)
  tahakküm: baskı, zorbalık (bk. ḥ-k-m) tahkir: aşağılama
  tard etmek: uzaklaştırmak, kovmak tekebbür: kibirlenme, büyüklenme (bk. k-b-r)
  terk-i mevki: yerini terk etme vahşet: ilkellik
  vaz etmek: koymak, yerleştirmek vâveylâ-yı intikam: intikam feryadı
  zakkum şecer: zakkum ağacı zekât-ı şer’î: şeriatın emrettiği zekât (bk. ş-r-a)
  şedid: şiddetli


  Yazar : Risale Forum

 3. #23
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Lemeât - Sayfa 963

  Gayr-ı meşru tarik, zıdd-ı maksuda gider

  1 اَلْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ bir düstur-u azîmdir. Gayr-ı meşru tarik ile bir maksada giden zât, galiben maksudunun zıddıyla görür mücazat.Avrupa muhabbeti gayr-ı meşru muhabbet, hem taklit ve hem ülfet.Âkıbeti mükâfat: mahbubun gaddârâne adâveti, cinâyat.Fâsık-ı mahrum bulmaz ne lezzet ve ne necat.

  • • •

  Cebir ve İtizalde birer dane-i hakikat bulunur

  Ey talib-i hakikat! Maziye, hem musibet; müstakbel ve mâsiyet ayrı görür şeriat. Maziye, mesâibe nazar olur kadere.Söz olur Cebrîye. Müstakbel ve maâsi, nazar olur teklife. Söz olur İtizâle. İtizal ile CebirŞurada barışırlar.Şu bâtıl mezheplerde birer dane-i hakikat mevcut, münderiçtir; mahsus mahalli vardır. Bâtıl olan, tâmimdir.
  • • •

  Acz ve ceza’ biçarelerin kârıdır

  Ger istersen hayatı, çareleri bulunan şeyde acze yapışma.Ger istersen rahatı, çaresi bulunmayan şeyde ceza’a sarılma.
  • • •

  Bazan küçük birşey büyük bir iş yapar

  Öyle şerâit oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ âlâ-yı illiyyîn.Öyle hâlât oluyor ki, küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i sâfilîn.


  Not
  Dipnot-1
  Katil miras alamaz. (Tirmizi, Ferâiz: 17; Ebû Dâvud, Diyât: 18; Dârimî, Ferâiz: 41; İbn-i Mâce, Ferâiz: 8, Diyât: 14; Müsned, 1:49.)
  Avrupa: (bk. bilgiler) Cebir/Cebrîye: insanın seçme gücünün ve iradesinin olmadığını savunan ehl-i sünnet dışı bâtıl düşünce grubu
  acz: âcizlik, güçsüzlük (bk. a-c-z) adâvet: düşmanlık
  biçare: çaresiz bâtıl: gerçek dışı, hak olmayan
  ceza’: ağlayıp sızlanma cinâyat: cinayetler
  dane-i hakikat: hakikat çekirdeği, tohumu (bk. ḥ-ḳ-ḳ) düstur-u azîm: büyük ve önemli prensip (bk. a-ẓ-m)
  esfel-i sâfilîn: aşağıların en aşağısı fâsık-ı mahrum: günah işlemeye hazır olduğu halde buna fırsat bulamayan (bk. ḥ-r-m)
  gaddârâne: gaddarca galiben: çoğunlukla
  gayr-ı meşru: helal olmayan, dine aykırı (bk. ş-r-a) ger: eğer
  hâlât: durumlar, haller kader: Allah’ın meydana gelecek hadiseleri olmadan önce takdir etmesi, plânlaması (bk. ḳ-d-r)
  kâsib: işleyen, yapan mahal: yer
  mahbub: sevgili (bk. ḥ-b-b) mahsus: özel
  maksud: kast edilen, hedeflenen şey (bk. ḳ-ṣ-d) mazi: geçmiş zaman
  maâsi: isyanlar, günahlar mesâib: musibetler, belâlar
  mevcut: var olma (bk. v-c-d) mezhep: yol, usül (bk. ẕ-h-b)
  muhabbet: sevgi (bk. ḥ-b-b) musibet: belâ, felâket
  mâsiyet: günah, isyan mücazat: ceza
  mükâfat: ödül münderiç: yerleştirilmiş
  müstakbel: gelecek zaman nazar: bakış (bk. n-ẓ-r)
  necat: kurtuluş (bk. n-c-v) tahtında: altında
  talib-i hakikat: gerçeği arayan, doğruyu isteyen (bk. t-l-b; ḥ-ḳ-ḳ) tarik: yol (bk. ṭ-r-ḳ)
  teklif: yükümlülük, sorumluluk tâmim: genelleştirme, yayma
  zıdd-ı maksud: maksadın, istenilen şeyin tersi (bk. ḳ-ṣ-d) âkıbet: son, netice
  âlâ-yı illiyyîn: yücelerin en yücesi ülfet: alışkanlık, gaflet
  İtizal: Mu’tezile, “Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır” iddiasında olan ehl-i sünnet dışı bir mezhep şeriat: Allah tarafından bildirilen İlâhî emir ve yasaklara dayanan hükümlerin hepsi (bk. ş-r-a)
  şerâit: şartlar


  Yazar : Risale Forum

 4. #24
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Lemeât - Sayfa 964

  Bazılara bir an bir senedir

  Fıtratların bir kısmı birden bire parlıyor. Bir kısmı tedricîdir, şey’en şey’en kalkıyor. Tabiat-ı insanî ikisine de benziyor.
  Şerâite bakıyor, ona göre değişir. Bazan tedricî gider. Bazan dahi oluyor barut gibi zulmanî; birden bire fışkırıyor.Nuranî bir nar olur; bazı olur, bir nazar, fahmi elmas ediyor. Bazı olur, bir temas, taşı iksir ediyor. Bir nazar-ı peygamberBirden bire kalb eder bir bedevî câhil, bir ârif-i münevver.Eğer mizan istersen: İslâmdan evvel Ömer, İslâmdan sonra Ömer.Birbiriyle kıyası: bir çekirdek, bir şecer. Def’aten verdi semer, o nazar-ı Ahmedî, o himmet-i Peygamber.Cezîretü’l-Arabda, fahm olmuş fıtratları kalb etti elmaslara, birden bire serâser,Barut gibi ahlâkı parlattırdı, oldular birer nur-u münevver.

  • • •

  Yalan bir lâfz-ı kâfirdir

  Bir dane sıdk, yakar milyonla yalanı. Bir dane-i hakikat, yıkar kasr-ı hayali. Sıdk büyük esastır, bir cevher-i ziyalı.Yeri verir sükûta-eğer çıksa zararlı. Yalana yer hiç yoktur, çendan olsa faideli. Her sözün doğru olsun, her hükmün hak olmalı.Lâkin hakkın olamaz her doğruyu söz etmek. Bunu iyi bilmeli. “Huz mâ safâ, da’ mâ keder”1 kendine düstur etmeli.Güzel gör, hem güzel bak. Tâ güzel düşünmeli. Güzel bil, hem güzel düşün. Tâ leziz hayatı bulmalı.Hayat içinde hayattır hüsn-ü zanda emeli. Sûizanla yeistir saadet muharribi, hem de hayatın kàtili.

  • • •


  Not
  Dipnot-1
  bk. İbni Dureyd, el-İştikâk s.146; ez-Zemahşehrî, el-Müsteksâ 2:72; ez-Zemahşerî, Esâsü’l-Belâğa s. 703; ez-Zebidî, Tâcu’l-arûs 11:22.
  Ceziretü’l-Arab: Arap yarımadası bedevî: çölde yaşayan, göçebe
  cevher-i ziyalı: parlayan, ışıldayan cevher dane: tane
  dane-i hakikat: hakikat çekirdeği, tohumu (bk. ḥ-ḳ-ḳ) def’aten: birden bire, âni
  düstur: prensip fahm: kömür
  fıtrat: yaratılış, mizaç (bk. f-ṭ-r) himmet-i Peygamber: Peygamberimizin himmeti, yardımı
  huz mâ safâ, da’ mâ keder: “güzel ve duru olanı al, çirkin ve bulanık olanı bırak” hüküm: karar (bk. ḥ-k-m)
  hüsn-i zan: güzel düşünce (bk. ḥ-s-n) iksir: güçlü ilâç
  kalb etme: dönüştürme kasr-ı hayal: hayal sarayı (bk. ḫ-y-l)
  leziz: lezzetli lâfz-ı kâfir: inkârcı söz, hakkı örten söz (bk. k-f-r)
  mizan: ölçü (bk. v-z-n) muharrib: tahrip eden, yıkan
  nar: ateş nazar: bakış (bk. n-ẓ-r)
  nazar-ı Ahmedî: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in bakışı (bk. n-ẓ-r) nazar-ı peygamber: peygamberin bakışı (bk. n-ẓ-r)
  nur-u münevver: parlak, aydınlanmış nur (bk. n-v-r) nuranî: nurlu, parlak (bk. n-v-r)
  saadet: mutluluk semer: meyve
  serâser: baştan başa sûizan: kötü düşünce
  sükût: sessiz kalma, susma sıdk: doğruluk (bk. ṣ-d-ḳ)
  tabiat-ı insanî: insanın tabiatı, karakteri (bk. ṭ-b-a) tedricî: derece derece
  yeis: ümitsizlik zulmanî: karanlık, siyah (bk. ẓ-l-m)
  Ömer: (bk. bilgiler) ârif-i münevver: irfan sahibi aydın (bk. a-r-f; n-v-r)
  çendan: gerçi şecer: ağaç
  şerâit: şartlar şey’en şey’en: yavaş yavaş, ağır ağır


  Yazar : Risale Forum

 5. #25
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Lemeât - Sayfa 964

  Bir meclis-i misalîde, şeriatle medeniyet-i hazıra, dehâ-i fennî ile hüdâ-yı şer’î muvazeneleri


  Birinci Harbin Mütareke başında, bir Cuma gecesinde, bir rüya-yı sadıkada, misalî âleminde, bir meclis-i azîmde benden sual ettiler:

  “Mağlûbiyet sonunda İslâmın âleminde ne hal peydâ olacak?” Asr-ı hazır meb’usu sıfatıyla söyledim; onlar da dinlediler.

  Eski zamandan beri istiklâl-i İslâmın bekâsı, hem kelimetullahın i’lâsı için, farz‑ı kifâye-i cihâdı, o lâzıme-i diyanet,

  Deruhte ile, kendini yekvücud-u vahdânî, İslâmın âlemine fedaya vazifedar, hilâfete bayraktar görmüş olan bu devlet,

  Şu millet-i İslâmın felâket-i mazisi, getirecek de elbet İslâmın âlemine saadet ve hürriyet. Olur geçen musibetİstikbalde telâfi. Üçü veren, üç yüzü kazandıran etmiyor elbette hiç hasâret. Halini istikbale tebdil eder zîhimmet.

  Zira ki şu musibet, hayatımız mâyesi olan şefkat, uhuvvet,

  Tesanüd-ü İslâmı harikulâde etti, inkişaf-ı uhuvvet,

  Tesri-i ihtizazı, tahrib-i medeniyet. Deniyet-i hazıra sureti değişecek, sistemi bozulacak. Zuhur edecek o vakitİslâmî medeniyet. Müslümanlar bil’ihtiyar elbet evvel girecek. Muvazene istersen: Şer’in medeniyeti, şimdiki medeniyet,

  Esaslara dikkat et, âsarlara nazar et. Şimdiki medeniyet esâsâtı menfidir. Menfi olan beş esas ona temel, hem kıymet.

  Onlarla çarh kurulur. İşte nokta-i istinad: Hakka bedel kuvvettir. Kuvvet ise, şe’nidir tecavüz ve teâruz. Bundan çıkar hıyânet.


  asr-ı hazır: şimdiki asır bekà: devamlılık, süreklilik (bk. b-ḳ-y)
  bil’ihtiyar: seçerek, tercih ederek (bk. ḫ-y-r) dehâ-i fennî: modern bilimin dehası
  deniyet-i hazıra: şimdiki ahlâksız ve rezil medeniyet deruhte: yerine getirme
  esâsât: esaslar, temeller farz-ı kifâye-i cihad: Müslümanların tamamının değil, fakat bir kısmının mutlaka yapması gereken ve bu şekilde farz olan cihad (bk. c-h-d)
  felâket-i mazi: geçmişte yaşanan felâket harikulâde: olağanüstü, şaşırtıcı şekilde
  hasâret: zarar, kayıp hilâfet: halifelik, Peygamberimizin vekili olarak din ve dünya işlerinde genel reislik (bk. ḫ-l-f)
  hüdâ-yı şer’î: İslâmın hak ve doğru yolu (bk. h-d-y; ş-r-a) hıyânet: hâinlik, ihanet
  inkişaf-ı uhuvvet: kardeşliğin açığa çıkması, gelişmesi (bk. k-ş-f) istikbal: gelecek
  istiklâl-i İslâm: İslâmın bağımsızlığı (bk. s-l-m) i’lâ: yüceltme, yayma
  kelimetullah: Allah’ın kelâmı, Kur’ân-ı Kerîm (bk. k-l-m) lâzıme-i diyanet: dinin gerektirdiği
  mağlubiyet: yenilgi meb’us: görevli
  meclis-i azîm: büyük meclis (bk. a-ẓ-m) meclis-i misalî: rüya âleminde kurulan meclis (bk. m-s̱-l)
  medeniyet-i hazıra: günümüz medeniyeti menfi: olumsuz
  millet-i İslâm: İslâm milleti (bk. s-l-m) misalî âlem: görüntüden ibaret, rüya âlemi (bk. a-l-m)
  musibet: belâ, felâket muvazene: karşılaştırma (bk. v-z-n)
  mâye: maya, esas, temel mütareke: ateşkes
  nazar etmek: bakmak (bk. n-ẓ-r) nokta-i istinad: dayanak noktası (bk. s-n-d)
  peydâ olmak: meydana gelmek rüya-yı sâdıka: doğru olan rüya (bk. s-d-ḳ)
  saadet: mutluluk suret: şekil, biçim (bk. ṣ-v-r)
  tahrib-i medeniyet: medeniyetin tahribi, yıkımı tebdil: değiştirme
  telâfi: tamamlama, eksiği giderme tesanüd-ü İslâm: İslâmdan gelen dayanışma (bk. s-n-d; s-l-m)
  tesri-i ihtizaz: hareketi hızlandırma teâruz: karşı çıkma, zıtlaşma
  uhuvvet: kardeşlik vazifedar: görevli
  yekvücud-u vahdânî: tek bir vücut halinde (bk. v-c-d; v-ḥ-d) zuhur: görünme, ortaya çıkma (bk. ẓ-h-r)
  zîhimmet: himmet ve samimi gayret sahibi (bk. ẕî) âlem: dünya (bk. a-l-m)
  âsar: eserler çarh: çark
  şeriat: Allah tarafından bildirilen İlâhî emir ve yasaklara dayanan hükümlerin hepsi (bk. ş-r-a) şer’: İlâhî kanun, İslâmiyet (bk. ş-r-a)
  şe’n: özellik, belirleyici nitelik (bk. ş-e-n)


  Yazar : Risale Forum

 6. #26
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Lemeât - Sayfa 966

  Hedef-i kastı, fazilet bedeline hasis bir menfaattir. Menfaatin şe’nidir tezâhum ve tehâsum. Bundan çıkar cinayet.

  Hayattaki kanunu teâvün bedeline bir düstur-u cidaldir. Cidâlin şe’ni budur: tenâzu’ ve tedâfü’. Bundan çıkar sefalet.

  Akvamların beyninde rabıta-i esası: âharın zararına müntebih unsuriyet. Başkaları yutmakla beslenir, alır kuvvet.

  Milliyet-i menfiye, unsuriyet, milliyet; şe’ni olur daima böyle müthiş tesadüm, böyle feci telâtum. Bundan çıkar helâket.

  Beşincisi şudur ki: Cazibedar hizmeti hevâ, hevesi teşci, teshil; hevesâtı, arzuları tatmin. Bundan çıkar sefahet.

  O hevâ, hem heves, şe’ni budur daima: İnsanı memsuh eder, sîreti değiştirir. Mânevî meshediyor; değişir insaniyet.

  Şu medenîlerden çoğu eğer içi dışına çevirsen, görürsün: Başta maymunla tilki, yılanla ayı, hınzır; sîreti olur suret.

  Gelir hayali karşına, postlarıyla tüyleri. İşte şununla görünür meydandaki âsârı. Zemindeki mevâzin, mizanıdır şeriat.

  Şeriatteki rahmet, semâ-i Kur’ân’dandır. Medeniyet-i Kur’ân esasları müsbettir. Beş müsbet esas üzere döner çarh-ı saadet.

  Nokta-i istinadı, kuvvete bedel haktır. Hakkın daim şe’nidir adalet ve tevazün. Bundan çıkar selâmet, zâil olur şekavet.

  Hedefinde menfaat yerine fazilettir. Faziletin şe’nidir muhabbet ve tecazüb. Bundan çıkar saadet; zâil olur adâvet.

  Hayattaki düsturu, cidal kıtal yerine düstur-u teâvündür. O düsturun şe’nidir ittihad ve tesanüd; hayatlanır cemaat.  adâvet: düşmanlık akvam: kavimler
  beyninde: arasında cazibedar: çekici
  cemaat: topluluk (bk. c-m-a) cidâl: mücadele, kavga
  düstur: kural, prensip düstur-u cidal: mücadele ve kavga prensibi
  düstur-u teavün: yardımlaşma prensibi fazilet: üstünlük, güzel ahlâk, mânevî değer, erdem (bk. f-ḍ-l)
  hasis: âdi, değersiz hedef-i kast: kastedilen hedef (bk. ḳ-ṣ-d)
  helâket: mahvoluş, yok oluş heves: nefsin hoşuna giden gelip geçici istek ve arzular
  hevesât: gelip geçici arzu ve istekler hevâ: hevesler, nefsin arzu ve istekleri (bk. h-v-y)
  hınzır: domuz insaniyet: insanlık
  ittihad: birlik kıtal: birbirini öldürme, vuruşma
  medeniyet-i Kur’ân: Kur’ân medeniyeti memsuh: biçimsiz ve çirkin surete girmiş
  menfaat: çıkar meshetmek: sureti değiştirmek
  mevâzin: mizanlar, ölçüler (bk. v-z-n) milliyet-i menfiye: zararlı milliyetçilik, ırkçılık
  mizan: terazi (bk. v-z-n) muhabbet: sevgi (bk. ḥ-b-b)
  müntebih: uyanık olan müsbet: olumlu
  nokta-i istinad: dayanak noktası (bk. s-n-d) rabıta-i esas: esas bağ
  rahmet: şefkat, merhamet (bk. r-ḥ-m) saadet: mutluluk
  sefahet: zevk, eğlence ve yasak şeylere düşkünlük, budalalık sefalet: perişanlık, yoksulluk
  selâmet: esenlik (bk. s-l-m) semâ-i Kur’ân: Kur’an’ın semâsı, yüceliği (bk. s-m-v)
  suret: şekil, görüntü (bk. ṣ-v-r) sîret: ahlâk, karakter
  tecazüb: birbirini cezbetme, yakınlaşma tedâfü’: itişip kakışma
  tehâsum: hasımlaşma, düşmanlık telâtum: vuruşma, çarpışma
  tenâzu’: çekişme, çatışma tesadüm: çarpışma, vuruşma
  tesanüd: dayanışma (bk. s-n-d) teshil: kolaylaştırma
  tevazün: dengeli, ölçülü davranma (bk. v-z-n) tezâhum: izdiham meydana getirme, zahmet verme
  teâvün: yardımlaşma teşci: cesaretlendirme
  unsuriyet: ırkçılık zemin: yeryüzü
  zâil olmak: geçip gitmek, yok olmak (bk. z-v-l) âhar: diğeri, başkası (bk. e-ḫ-r)
  âsâr: eserler, neticeler çarh-ı saadet: mutluluk çarkı
  şekavet: mutsuzluk, sıkıntı şeriat: Allah tarafından bildirilen İlâhî emir ve yasaklara dayanan hükümlerin hepsi (bk. ş-r-a)
  şe’n: özellik, belirleyici nitelik (bk. ş-e-n)


  Yazar : Risale Forum

 7. #27
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Lemeât - Sayfa 967

  Suret-i hizmetinde, hevâ heves yerine hüdâ-yı hidayettir. O hüdânın şe’nidir insana lâyık tarzda terakki ve refahet,

  Ruha lâzım surette tenevvür ve tekâmül. Kitlelerin içinde cihetü’l-vahdeti de: Tard eder unsuriyet, hem de menfi milliyet.

  Hem onların yerine rabıta-i dinîdir, nisbet-i vatanîdir, alâka-i sınıfîdir uhuvvet-i îmânî. Şu rabıtanın şe’nidir samimî bir uhuvvet,

  Umumî bir selâmet. Hariç etse tecavüz, o da eder tedafü. İşte şimdi anladın, sırrı nedir ki küsmüş, almadı medeniyet.

  Şimdiye kadar İslâmlar ihtiyarla girmemiş. Şu medeniyet-i hazıra onlara yaramamış. Hem de onlara vurmuş müthiş kayd-ı esaret.

  Belki nev-i beşere tiryak iken zehir olmuş. Yüzde seksenini atmış meşakkat ve şekavet. Yüzde onu çıkarmış muzahraf bir saadet.

  Diğer onu bırakmış beyne beyne bîrahat. Zalim ekallin olmuş gelen ribh-i ticaret. Lâkin saadet odur: Külle ola saadet.

  Lâakal ekseriyete olsa medar-ı necat. Nev-i beşere rahmet nâzil olan şu Kur’ân, ancak kabul ediyor bir tarz-ı medeniyet:

  Umuma, ya eksere verirse bir saadet. Şimdiki tarz-ı hazır, heves serbest olmuştur, hevâ da hür olmuştur. Hayvânî bir hürriyet.

  Heves tahakküm eder. Hevâ da müstebittir. Gayr-ı zarurî hâcâtı havâic-i zarurî hükmüne geçirmiştir. İzale etti rahat.

  Bedâvette bir adam dört şeye muhtaç iken, medeniyet yüz şeye muhtaç fakir etmiştir. Sa’y-i helâl, masrafa etmemiştir kifayet.

  Onda hile, harama beşeri sevk etmiştir. Ahlâkın esasını şu noktadan bozmuştur. Cemaate, hem nev’e vermiştir servet, haşmet.  alâka-i sınıfî: sınıf bağı bedâvet: göçebelik dönemi
  beyne beyne: ne iyi ne kötü, ikisinin arasında beşer: insanlık
  bîrahat: rahatsız cemaat: topluluk (bk. c-m-a)
  cihetül-vahdet: birlik ciheti, yönü (bk. v-ḥ-d) ekall: azınlık
  ekser: çoğunluk (bk. k-s̱-r) ekseriyet: çoğunluk (bk. k-s̱-r)
  gayr-ı zarurî: zorunlu olmayan havâic-i zarurî: zorunlu ihtiyaçlar (bk. ḥ-v-c)
  hayvânî: hayvansal (bk. ḥ-y-y) haşmet: görkem, ihtişam
  heves: nefsin hoşuna giden gelip geçici istek ve arzular hevâ: nefsin arzu ve istekleri (bk. h-v-y)
  hâcât: ihtiyaçlar (bk. ḥ-v-c) hüdâ: hidayet, doğru yol (bk. h-d-y)
  hüdâ-yı hidayet: hak ve doğru yola iletme (bk. h-d-y) ihtiyar: irade, tercih, seçme gücü (bk. ḫ-y-r)
  izale etmek: gidermek, ortadan kaldırmak kayd-ı esaret: esaret zinciri, bağı
  kifayet etme: yeterli olma küll: bütün, genel (bk. k-l-l)
  lâakal: en az medar-ı necat: kurtuluş sebebi (bk. n-c-v)
  medeniyet-i hazıra: şimdiki medeniyet menfi: olumsuz
  meşakkat: güçlük, sıkıntı muzahraf: sahte yaldızlı, yalancı süslü olan
  müstebit: istibdatçı, diktatör nev-i beşer: insanlık
  nev’: sınıf, tür nisbet-i vatanî: vatan bağı (bk. n-s-b)
  nâzil olmak: inmek (bk. n-z-l) rabıta: bağ
  rabıta-i dinî: din bağı rahmet: şefkat, merhamet (bk. r-ḥ-m)
  refahet: bolluk ribh-i ticaret: ticârî gelir, kâr
  saadet: mutluluk sa’y-i helâl: helâl çalışma, kazanç
  selâmet: güven, esenlik (bk. s-l-m) suret: şekil, biçim (bk. ṣ-v-r)
  suret-i hizmet: hizmet şekli (bk. ṣ-v-r) tahakküm: baskı, zorbalık (bk. ḥ-k-m)
  tard etmek: kovmak tarz-ı hazır: bugünkü şekil, işleyiş
  tarz-ı medeniyet: medeniyet şekli tecavüz: saldırma
  tedafü: müdafaa, savunma tekâmül: olgunlaşma, mükemmelleşme (bk. k-m-l)
  tenevvür: aydınlanma, nurlanma (bk. n-v-r) terakki: ilerleme, yükselme
  tiryak: derman, ilaç uhuvvet: kardeşlik
  uhuvvet-i îmânî: iman kardeşliği (bk. e-m-n) umum: genel, herkes
  unsuriyet: ırkçılık şekavet: mutsuzluk, sıkıntı
  şe’n: özellik, belirleyici nitelik (bk. ş-e-n)


  Yazar : Risale Forum

 8. #28
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Lemeât - Sayfa 968

  Ferd-i şahsı ahlâksız, hem fakir eylemiştir. Bunun şahidi çoktur: Kurun-u ûlâdaki mecmu-u vahşet ve cinayet, hem gadr ve hem hıyanet,

  Şu medeniyet-i habîse tek bir defada kustu. MidesiHAŞİYE-1AŞİYE daha bulanır. Âlem-i İslâmdaki istinkâf-ı mânidar, hem de bir câ-yı dikkat.

  Kabulde muztariptir, soğuk da davranmıştır. Evet, Şeriat-i Garrâda olan nur-u İlâhî, hassa-i mümtazıdır istiğnâ-yı istiklâliyet.

  O hassadır bırakmaz ki o nur-u hidayet, şu medeniyet ruhu olan Roma dehâsı ona tahakküm etsin. Onda olan hidâyet,

  Bundaki felsefe ile mezc olmaz, hem aşılanmaz, hem de tâbi olamaz. İslâmiyet ruhunda şefkat, izzet-i iman beslediği şeriat,

  Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan tutmuş yed-i beyzâda hakaik-i şeriat. O yemîn-i beyzâda birer asâ-yı Mûsâdır. Sahhar medeniyetİstikbalde edecek ona secde-i hayret.

  Şimdi buna dikkat et: Eski Roma, Yunanın iki dehâsı vardı; bir asıldan tev’emdi. Biri hayal-âlûddu, biri maddeperestti.

  Su içinde yağ gibi imtizaç olamadı. Mürur-u zaman istedi, medeniyet çabaladı, Hıristiyanlık da çalıştı. Temzicine muvaffak hiçbiri de olmadı.

  Herbiri istiklâlini filcümle hıfzeyledi. Hattâ el’an âdetâ o iki ruh, şimdi de cesetleri değişmiş. Alman, Fransız oldu.

  Güya bir nevi tenasuh başlarından geçmişti. Ey birader-i misâlî! Zaman böyle gösterdi. O ikiz iki dehâ öküz gibi reddetti

  Temzicin esbabını. Şimdi de barışmadı. Madem onlar tev’emdi, kardeş ve arkadaştı, terakkide yoldaştı. Birbiriyle döğüştü; hiç de barışmadılar.  Not
  Haşiye-1
  AŞİYE Demek daha dehşetli kusacak. Evet, iki Harb-i Umumî ile öyle kustu ki, hava, deniz, kara yüzlerini bulandırdı, kanla lekeledi.
  Harb-i Umumî: Dünya Savaşı Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: açıklamalarıyla benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur’ân (bk. a-c-z; b-y-n)
  asâ-yı Mûsâ: Hz. Musa’nın mu’cizeli asâsı, bastonu (bk. bilgiler-Mûsâ) birader-i misalî: rüya âlemindeki kardeş (bk. m-s̱-l)
  câ-yı dikkat: dikkat edilecek nokta dehâ: felsefeyle eğitilmiş olağanüstü zekâ ve akıl
  el’an: şu anda esbab: sebepler (bk. s-b-b)
  ferd-i şahs: şahsî fert, birey (bk. f-r-d) filcümle: bütünüyle, genellikle
  gadr: zulüm, acımasızlık hakaik-i şeriat: şeriatin hakikatleri (bk. ḥ-ḳ-ḳ; ş-r-a)
  hassa: özellik hassa-i mümtaz: seçkin özellik
  hayal-âlûd: hayalle karışmış (bk. ḫ-y-l) haşiye: dipnot, açıklayıcı not
  hidayet: doğru ve hak yol, İslâmiyet (bk. h-d-y) hıfzeylemek: korumak, saklamak (bk. ḥ-f-ẓ)
  hıyanet: ihanet, hainlik imtizaç: birbiriyle karışma, kaynaşma
  istikbal: gelecek istiklâl: bağımsızlık
  istinkâf-ı mânidar: anlamlı çekimserlik (bk. a-n-y) istiğnâ-yı istiklâliyet: minnetsiz ve tam bağımsızlık (bk. ğ-n-y)
  izzet-i iman: imanın izzet ve şerefi (bk. a-z-z; e-m-n) kurun-u ûlâ: ilk asırlar
  maddeperest: maddeci, materyalist mecmu-u vahşet ve cinayet: vahşiliklerin ve cinayetlerin bütünü (bk. c-m-a)
  medeniyet-i habîse: çirkin, pis medeniyet mezc olmak: karışmak, bütünleşmek
  muvaffak: başarılı muztarip: ızdıraplı, sıkıntılı
  mürur-u zaman: zamanın geçmesi nur-u hidayet: hak ve doğru yolu gösteren nur (bk. n-v-r; h-d-y)
  nur-u İlâhî: Allah’ın nuru (bk. n-v-r; e-l-h) sahhar: aldatıcı, büyüleyici
  secde-i hayret: hayret secdesi tahakküm: baskı, zorbalık (bk. ḥ-k-m)
  temzic: birleştirme, kaynaştırma tenasuh: reenkarnasyon
  terakki: ilerleme tev’em: ikiz
  tâbi olma: uyma yed-i beyzâ: parlak el
  yemîn-i beyzâ: mu’cizeli ve parlak sağ el âlem-i İslâm: İslâm dünyası (bk. a-l-m; s-l-m)
  Şeriat-i Garrâ: büyük ve parlak şeriat; Allah tarafından bildirilen kanun ve hükümler (bk. ş-r-a)


  Yazar : Risale Forum

 9. #29
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Lemeât - Sayfa 969

  Nasıl olur ki aslı, hem madeni, matlaı başka çeşit olmuştu. Kur’ân’da olan nuru, şeriat hidayeti,
  Şu medeniyetin ruhu olan Roma dehâsı birbiriyle barışır, hem mezcu ittihadı.
  O dehâ ile bu hüdâ menşeleri ayrıdır. Hüdâ semâdan indi, dehâ zeminden çıktı. Hüdâ kalbde işliyor; dimağı da işletir.
  Dehâ dimağda işler; kalbi de karıştırır. Hüdâ ruhu eder tenvir, taneleri sünbüllettirir. Karanlıklı tabiat onunla ışıklanır.
  İstidad-ı kemâli birden bire yol alır. Nefs-i cismanî yapar hizmetkâr-ı emirber. Melek-simâ ediyor insan-ı himmetperver.
  Dehâ ise, evvelâ nefs u cisme bakıyor, tabiata giriyor, nefsi tarla ediyor. İstidad‑ı nefsanî neşvünemâ buluyor.
  Ruhu eder hizmetkâr; taneleri kuruyor. Şeytanın simasını beşerde gösteriyor. Hüdâ, hayateyne saadet veriyor, dâreyne ziya neşrediyor
  İnsanı yükseltiyor.
  Deccal-misalHAŞİYE-1AŞİYE dehâ-yı a’ver, bir dâr ile bir hayatı anlar, maddeperest olur ve dünyaperver. İnsanı yapar birer canavar.
  Evet, dehâ sağır tabiata tapar. Kör kuvvete fermanber. Fakat hüdâ şuurlu san’atı tanır, hikmetli kudrete bakar. Dehâ zemine küfran perdesi çeker. Hüdâ, şükran nurunu serper.
  Bu sırdandır, dehâ a’mâ-i asam; hüdâ semî-i basîr. Dehânın nazarında, zemindeki nimetler sahipsiz ganimettir.
  Minnetsiz gasp ve sirkat, tabiattan koparmak, canavarca his verir.
  Hüdânın nazarında, zeminin sinesinde, kâinatın yüzünde  Not
  Haşiye-1
  AŞİYE Bunda da bir ince işaret var.


  a’mâ-i asam: kör ve sağır beşer: insanlık
  deccal-misal: deccal gibi (bk. m-s̱-l) dehâ: felsefeyle eğitilmiş olağanüstü zekâ ve akıl
  dehâ-yı a’ver: tek gözlü dehâ, Süfyan ve Deccalizm gibi dimağ: beyin
  dâr: yer, yurt dâreyn: dünya ve âhiret yurdu
  dünyaperver: dünyaya aşırı derecede düşkün evvelâ: ilk olarak
  fermanber: boyun eğen, itaat eden gasp: zorla alma
  hayateyn: iki hayat, dünya ve âhiret hayatı (bk. ḥ-y-y) haşiye: dipnot, açıklayıcı not
  hidayet: doğru ve hak yol (bk. h-d-y) hikmet: herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, faydalı, anlamlı ve tam yerli yerinde olması (bk. ḥ-k-m)
  hizmetkâr: hizmetçi hizmetkâr-ı emirber: emre hazır hizmetçi
  hüdâ: doğru yol olan hak din, İslâmiyet (bk. h-d-y) insan-ı himmetperver: gayretli, himmetli insan; kalbin bütün kuvvetiyle mukaddes şeylere yönelen insan
  istidad-ı kemâli: olgunlaşma kabiliyeti (bk. a-d-d; k-m-l) istidad-ı nefsanî: nefsin kendisinde var olan gelişmeye müsait kabiliyetler, arzu ve istekler (bk. a-d-d; n-f-s)
  kudret: güç, iktidar (bk. ḳ-d-r) kâinat: evren, yaratılmış herşey (bk. k-v-n)
  küfran: iyilik bilmeme, nankörlük (bk. k-f-r) maddeperest: maddeyi taparcasına seven
  matla: doğuş yeri melek-simâ: melek yüzlü (bk. m-l-k)
  menşe: kaynak mezcu ittihad: kuvvetli birlik ve beraberlik
  nazar: bakış, dikkat (bk. n-ẓ-r) nefis: insanı maddî zevk ve isteklere sevk eden kuvvet (bk. n-f-s)
  nefs u cism: kişinin kendisi ve cismi (bk. n-f-s) nefs-i cismanî: cisimleşmiş nefis, beden (bk. n-f-s)
  neşretmek: yaymak neşvünemâ: gelişme
  saadet: mutluluk semâ: gök; vahiy (bk. s-m-v)
  semî-i basîr: işiten ve gören (bk. s-m-a; b-ṣ-r) sima: görünüş
  sirkat: hırsızlık tabiat: doğa, canlı cansız varlıkların hepsi, maddî âlem (bk. ṭ-b-a)
  tenvir: aydınlatma, nurlandırma (bk. n-v-r) zemin: yeryüzü
  ziya: ışık şeriat: Allah tarafından bildirilen kanun ve hükümler, İslâmiyet (bk. ş-r-a)
  şuur: bilinç, idrak (bk. ş-a-r) şükran: minnettarlık, teşekkür (bk. ş-k-r)


  Yazar : Risale Forum

 10. #30
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.226
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61890


  Lemeât - Sayfa 970


  Serpilmiş olan niam, rahmetin semerâtı. Her nimetin altında bir yed-i muhsin görür, şükran ile öptürür.
  Bunu da inkâr etmem, medeniyette vardır mehâsin-i kesire. Lâkin, onlar değildir ne Nasrâniyet malı, ne Avrupa icadı,
  Ne şu asrın san’atı. Belki umum malıdır. Telâhuk-u efkârdan, semâvî şerâyiden, hem hâcât-ı fıtrîden, hususen şer-i Ahmedî,
  İslâmî inkılâptan neş’et eden bir maldır. Kimse temellük etmez. Misalîler meclisi, o meclisin reisi tekrar sordu. Hem dedi:
  Musibet olur her dem hıyânet neticesi, mükâfatın sebebi. Ey şu asrın adamı! Kader bir sille vurdu, kazaya da çarptırdı.
  Hangi ef’âlinizle kazaya, hem kadere şöyle fetvâ verdiniz ki, kazâ-i İlâhî musibetle hükmetti, sizleri hırpaladı?
  Hata-yı ekseriyet olur sebep daima musibet-i âmmeye. Dedim:
  Beşerin dalâlet-i fikrîsi, Nemrudâne inadı,
  Firavunâne gururu şişti şişti zeminde, yetişti semâvâta. Hem de dokundu hassas sırr-ı hilkate.
  Semâvâttan indirdi
  Tufan, tâun misali, şu harbin zelzelesi, gâvura yapıştırdı semâvî bir silleyi. Demek ki şu musibet bütün beşer musibetiydi.
  Nev’en umuma şamil, bir müşterek sebebi, maddiyyunluktan gelen dalâlet-i fikri idi. Hürriyet-i hayvânî, hevânın istibdadı.
  Hissemizin sebebi, erkân-ı İslâmîde ihmal ve terkimizdi. Zira Hâlık-ı Teâlâ yirmi dört saatten bir saati istedi.  Avrupa: (bk. bilgiler) Firavunâne: Firavun gibi (bk. bilgiler-Firavun)
  Hâlık-ı Teâlâ: herşeyi yaratan, yüce yaratıcı Allah (bk. ḫ-l-ḳ) Nasrâniyet: Hıristiyanlık
  Nemrudâne: Nemrud gibi (bk. bilgiler-Nemrud) beşer: insanlık
  dalâlet-i fikr: fikir sapkınlığı (bk. ḍ-l-l; f-k-r) dem: an, vakit
  ef’âl: fiiller, işler (bk. f-a-l) erkân-ı İslâmî: İslâmî esasları (bk. r-k-n; s-l-m)
  fetvâ: dinî hüküm, karar hata-yı ekseriyet: çoğunluğun hata ve kusuru (bk. k-s̱-r)
  hevâ: nefsin arzu ve istekleri (bk. h-v-y) hususen: özellikle
  hâcât-ı fıtrî: yaratılıştan gelen ihtiyaçlar (bk. ḥ-v-c; f-ṭ-r) hürriyet-i hayvânî: hayvanca bir özgürlük (bk. ḥ-y-y)
  hıyânet: hâinlik, ihanet inkılâp: büyük değişim, dönüşüm
  istibdad: baskı, despotizm kader: Allah’ın meydana gelecek hadiseleri olmadan önce takdir etmesi, plânlaması (bk. ḳ-d-r)
  kaza/kazâ-i İlâhî: olacağı Allah tarafından bilinen ve takdir olunan şeylerin zamanı gelince yaratılması (bk. ḳ-ḍ-y; e-l-h) maddiyyun: materyalistler, herşeyi maddeye bağlayanlar
  mehâsin-i kesire: pek çok güzellikler, iyilikler (bk. ḥ-s-n; k-s̱-r) misalî: rüya âlemine ait (bk. m-s̱-l)
  musibet: belâ, felâket musibet-i âmme: geneli içine alan felâket
  mükâfat: ödül müşterek: ortak
  nev’en: tür olarak neş’et: doğma, ortaya çıkma
  niam: nimetler (bk. n-a-m) rahmet: İlâhî şefkat, merhamet (bk. r-ḥ-m)
  reis: başkan semerât: meyveler
  semâvât: gökler (bk. s-m-v) semâvî: gökten gelen (bk. s-m-v)
  semâvî şerâyi: vahiyle gelen şeriatler, İlâhî hükümler (bk. s-m-v; ş-r-a) sırr-ı hilkat: yaratılış sırrı (bk. ḫ-l-ḳ)
  telâhuk-u efkâr: fikirlerin birikimi (bk. f-k-r) temellük: sahiplenme (bk. m-l-k)
  tufan: büyük su baskını tâun: veba, salgın ve ölümcül hastalık
  umum: genel, herkes yed-i muhsin: ihsan edici el (bk. ḥ-s-n)
  zemin: yeryüzü şamil: içine alan, kapsayıcı
  şer-i Ahmedî: Pegamberimiz Hz. Muhammed’in getirdiği şeriat; Allah tarafından bildirilen İlâhî emir ve yasaklara dayanan hükümlerin hepsi (bk. ş-r-a)


  Yazar : Risale Forum

Sayfa 3/7 İlkİlk 1234567 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

102, 108, 112, 124, 128, 133, 146, 148, 154, 157, 159, 160, 161, 164, 169, 172, 176, 177, 179, 180, 191, 192, 197, 204, 205, 209, 271, 592, 600, 827, abdini, acip, adıyla, ahenk, aklı, aldatmaz, âlemleri, alınmış, amelin, araf, arınmış, arz, asra, aya, âyine, ağzı, bakmalı, bakmıyor, basar, baskı, bayrak, bazı, bağış, başlarında, bekçisi, benzetmek, beraberlik, beterdir, bey, beşer, biçarelerin, bilimi, bilimin, bilinen, binaen, bir adam, birdir, birlik, budur, bütünlüğü, bırakmıyor, çekiyor, cevaben, cihâ, cihanı, çoktur, cumhur, çıkarılan, dadır, daire, dane, dağlar, den, derece, değildi, değiştirme, değiştirmek, dilediğini, dinen, dinlemesin, doğrular, dünyasına, duruma, duyan, düzenli, düğü, düşmanı, dış, dışında, eceli, edendir, edilirse, edilsin, efes turları, ellerinde, emsal, engeller, engiz, esasa, esenlik, esrarlı, etmeme, ettiren, eşsiz, fazilet, ferah, fikirleri, fikrini, firdevs, galebe, ganimet, gayret, gazabı, geçirmiş, geçmesi, gelmiş, getirip, gezer, gibi, gif, girmemiş, giydirir, gökte, gökteki, görünmek, gösteriş, gösterme, gururdur, gururu, güvenli, güvenme, güzelliği, hakikat, hakikatten, halka, hallerini, harap, hararet, harbi, hasletlerin, hatası, havas, hayrette, haşimoğulları, haşirde, herşeye, herşeyin, hevâ, heves, hevesi, hicr, hoşnud, hücum, ibarettir, icadı, içindekiler, ihanet, ihata, ihyası, ikincisi, ile, ilerleme, ilham, ilim, ilimlerle, ilişkileri, imaniye, inancı, inhisar, insanlığı, istedin, istekleri, istinbat, izale, işaret, iştir, iştiyak, jpg, kabrin, kafaya, kâfiri, kaldıracak, kalmamış, kalsı, kamer, kanunları, kapılmak, karakol, kardeşi, kardeşlerimiz, kartal, karışması, kavga, kayı, kendisinde, kitabı, koyan, küçülürsü, küfrü, külâhını, kullar, kurtarıcı, kurulan, kuvvetle, kuvvettir, kısmı, kıyası, kıymetsiz, lâkin, lam, leyl, libası, lisanı, lütuf, lüzumu, mahalli, mahkeme, mahlû, mantık, maraz, mağfiret, mecbur, menbaı, meselâ, mevcut, meydanı, mezhebine, meşhurdur, milleti, misli, muazzam, muhakkak, muhaldir, muhterem, mükerrem, mümkü, müphem, müstaid, müş, nas, nefsânî, neşretmek, nihayet, niyetle, nurdur, ödü, olan, olduğuna, olduğundan, olgun, olmadı, onlardan, oradan, orga, öyledir, özellikle, parçalar, peygamberlere, rahatla, rahatı, rahm, rezil, risale-i, risale-i nur, risalesini, rumuz, safsata, sakinleştirici, sakı, sanmak, sayılan, seçim, servet, sizde, sizlere, somut, süfyan, sûresi, surlar, sıhhat, sırra, sızmak, sığı, taassub, tahrip, takdim, taksim, tamamıyla, tapan, tasavvur, tavır, taşları, tecavüz, tekini, terakki, teres, ters, tevahhuş, titreyiş, tokat, tokmak, tutma, ücretli, ümitsizlik, umum, üstü, uygulamalar, uyum, vahy, varlığının, verdiği, verilmiş, vesveseler, yapması, yardımı, yayı, yazılan, yekvücud, yok, yönden, ırkı, yüzleri, yıldızlara, yıldızları, ışık, zahmet, zahmetsiz, zamanla, zeminde, zira, zulmet, zıttı, şahsî, şahsiyet, şakirdleri, şartları, şehr, şevk, şeye, şeylerle, şirkin, şiş, şöhret

Etiket Bulutu Ana Sayfası

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222