Sayfa 1/2 12 SonSon
12 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.166
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61500


  Dokuzuncu Söz  فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ1

  EY BİRADER! Benden, namaz
  ın şu muayyen beş vakte2 hikmet-i tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz.


  Evet, herbir namazın vakti, mühim bir inkılâp başı olduğu gibi, azîm bir tasarruf-u İlâhînin âyinesi ve o tasarruf içinde ihsânât-ı külliye-i İlâhiyenin birer mâkesi olduğundan, Kadîr-i Zülcelâle o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin mânâyı bir parça fehmetmek için, Beş Nükteyi nefsimle beraber dinlemek lâzım.

  BİRİNCİ NÜKTE

  Namazın mânâsı, Cenâb-ı Hakkı tesbih ve tâzim ve şükürdür. Yani,

  • celâline karşı kavlen ve fiilen Sübhânallah deyip takdis etmek;
  • hem, kemâline karşı lâfzen ve amelen Allahu ekber deyip tâzim etmek;


  Not
  Dipnot-1 “Haydi siz akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah’ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ve övgü Ona mahsustur. İkindi vaktinde de ve öğle vaktine erişince de Allah’ı tesbih edip namaz kılın.” Rum Sûresi, 30:17-18.

  Dipnot-2
  Namazın beş vakte tahsisi konusunda yukarıdaki âyetlerle birlikte bk. Bakara Sûresi, 2:238. Buhârî, Zekât 1, 41, 64, Meğâzî 60, Tevhid 1; Müslim; Îmân 8, 29, 31, 259, Mesâcid 166; Tirmizî, Zekât 2, 6; Ebû Dâvûd, Salât 1, 9, Vitr 2, Zekât 5; Nesâî, Salat 1, 4, 6, Sıyâm 1, Îmân 23, Zekât 1, 46; İbni Mâce, İkâmetü’s-Salât 194, Zekât 1; Dârimî, Tahâret 1, Ezan 208, Zekât 1.  Allahu ekber: “Allah en büyüktür” (bk. k-b-r) Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah (bk. ḥ-ḳ-ḳ)
  Kadîr-i Zülcelal: kudreti herşeyi kuşatan ve sonsuz haşmet ve yücelik sahibi Allah (bk. ḳ-d-r; ẕü; c-l-l) Sübhanallah: “Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir” anlamında bir tesbih (bk. s-b-ḥ)
  amelen: davranışla azîm: çok büyük (bk. a-ẓ-m)
  birader: kardeş celâl: haşmet, ihtişam, yücelik, (bk. c-l-l)
  fehmetmek: anlamak fiilen: fiil ve davranışla (bk. f-a-l)
  hadsiz: sayısız hamd: övgü ve şükür (bk. ḥ-m-d)
  hikmet: sebep, gaye, fayda (bk. ḥ-k-m) hikmet-i tahsisi: ait kılınmasının hikmeti, gayesi (bk. ḥ-k-m)
  ihsânât-ı külliye-i İlâhiye: Allah’ın herşeyi kuşatan bağış ve iyilikleri (bk. ḥ-s-n; k-l-l; e-l-h) inkılâp: değişim, dönüşüm
  kavlen: sözle kemâl: kusursuzluk, mükemmellik (bk. k-m-l)
  lâfzen: sözlü olarak muayyen: belirli
  mâkes: yansıma yeri mühim: önemli
  nefis: kişinin kendisi (bk. n-f-s) nükte: ince anlamlı söz
  takdis: Allah’ın her türlü eksiklik ve çirkinlikten yüce olduğunu ilân etme (bk. ḳ-d-s) tasarruf: herşeyi dilediği gibi kullanma ve yönetme (bk. ṣ-r-f)
  tasarruf-u İlâhî: Allah’ın faaliyet ve icraatları (bk. ṣ-r-f; e-l-h) tesbih: Allah’ı her türlü noksan ve kusurdan yüce tutarak şanına layık ifadelerle anma (bk. s-b-ḥ)
  tâzim: Allah’ın sonsuz azamet ve büyüklüğünü dile getirme (bk. a-ẓ-m) yekûn: toplam
  ziyade: fazla âyine: ayna

  Benzer Konular
  On Dokuzuncu Lem'a
  On Dokuzuncu Lem'a On Dokuzuncu Lem’a İktisat Risalesi İktisat ve kanaate, israf ve tebzîre dairdir. كُلُوا وَاشْ
  Dokuzuncu Şuâ
  Dokuzuncu Şuâ Dokuzuncu Şuâ (Onuncu Sözün mühim bir zeyli ve lâhikasının birinci parçası) ال 
  Dokuzuncu Lem'a
  Dokuzuncu Lem'a Dokuzuncu Lem’a Bu lem’ayı herkes okumasın. Vahdetü’l-vücudun ince kusurlarını herkes göremez ve muhtaç değil. بِاسْمِهِ http://www.
  On Dokuzuncu Söz
  On Dokuzuncu Söz On Dokuzuncu Söz Risalet-i Ahmediyeye dairdir وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّداً &#
  Dokuzuncu Şua
  Dokuzuncu Şua Onuncu Söz'ün Mühim Bir Zeyli ve Lâhikasının Birinci Parçası) بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ 
  Yazar : Risale Forum
  Konu TaLHa tarafından (31-01-2013 Saat 10:54 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.166
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61500


  Dokuzuncu Söz - Sayfa 71

  • hem, cemâline karşı kalben ve lisanen ve bedenen Elhamdülillâh deyip şükretmektir.

  Demek, tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki, namazın harekât ve ezkârında, bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki, namazdan sonra, namazın mânâsını tekid ve takviye için, şu kelimât-ı mübareke, otuz üç defa tekrar edilir;1 namazın mânâsı şu mücmel hülâsalarla tekid edilir.

  İKİNCİ NÜKTE

  İbadetin mânâsı şudur ki: Dergâh-ı İlâhîde abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemâl-i Rububiyetin ve kudret-i Samedâniyenin ve rahmet-i İlâhiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir.

  Yani, Rububiyetin saltanatı, nasıl ki ubûdiyeti ve itaati ister. Rububiyetin kudsiyeti, paklığı dahi ister ki, abd, kendi kusurunu görüp, istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ve ehl-i dalâletin efkâr-ı batılasından münezzeh ve muallâ ve kâinatın bütün kusurâtından mukaddes ve muarra olduğunu, tesbih ile, Sübhanallah ile ilân etsin.

  Hem de Rububiyetin kemâl-i kudreti dahi ister ki, abd, kendi zaafını ve mahlûkatın aczini görmekle, kudret-i Samedâniyenin azamet-i âsârına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu ekber deyip, huzû ile rükûa gidip, Ona iltica ve tevekkül etsin.

  Hem Rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki, abd, kendi ihtiyacını ve bütün mahlûkatın fakr ve ihtiyâcâtını sual ve dua lisanıyla izhar ve Rabbinin ihsan ve in’âmâtını şükür ve senâ ile ve Elhamdü lillâh ile ilân etsin.


  Not
  Dipnot-1 bk. Müslim, Mesâcid 144, 146; Tirmizî, Deavât 25; Nesâî, Sehv 92; İbni Mâce, İkâmetü’s-Salât 32.  Allahu ekber: “Allah en büyüktür” (bk. k-b-r) Elhamdü lillâh: “her türlü teşekkür ve övgü Allah’a aittir” (bk. ḥ-m-d)
  Rab: herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah (bk. r-b-b) Sübhanallah: Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir (bk. s-b-ḥ)
  abd: kul (bk. a-b-d) acz: güçsüzlük (bk. a-c-z)
  azamet-i âsar: eserlerin büyüklüğü (bk. a-ẓ-m) cemâl: sonsuz güzellik (bk. c-m-l)
  dergâh-ı İlâhî: Cenab-ı Allah’ın rahmet kapısı (bk. e-l-h) dua: yalvarma, yakarma (bk. d-a-v)
  efkâr-ı bâtıla: asılsız, boş düşünceler (bk. f-k-r) ehl-i dalâlet: hak yoldan sapmış, inançsız kimseler (bk. ḍ-l-l)
  ezkâr: zikirler fakr: fakirlik, ihtiyaç hali (bk. f-ḳ-r)
  hamd: şükür ve övgü (bk. ḥ-m-d) harekât: hareketler
  hazine-i rahmet: Allah’ın rahmet hazinesi (bk. r-ḥ-m) huzû: Allah’ın büyüklüğünü düşünerek boyun eğme
  hülâsa: esas, öz ihsan: iyilik, bağış (bk. ḥ-s-n)
  ihtiyâcât: ihtiyaçlar (bk. ḥ-v-c) iltica: sığınma
  in’âmat: nimetler (bk. n-a-m) istihsan: beğenme, güzel bulma (bk. ḥ-s-n)
  istiğfar: bağışlanma dileme (bk. ğ-f-r) izhar: gösterme (bk. ẓ-h-r)
  kelimât-ı mübâreke: mübarek kelimeler, sözler (bk. k-l-m; b-r-k) kemâl-i Rubûbiyet: Allah’ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesinin, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurmasının mükemmelliği (bk. k-m-l; r-b-b)
  kemâl-i kudret: kudretin mükemmelliği (bk. k-m-l; ḳ-d-r) kudret-i Samedâniye: herşey Kendisine muhtaç olduğu halde Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah’ın kudreti (bk. ḳ-d-r; ṣ-m-d)
  kudsiyet: kusur ve noksandan uzak oluş, kutsallık (bk. ḳ-d-s) kusurât: kusurlar
  kâinat: evren, yaratılmış herşey (bk. k-v-n) lisanen: dille
  mahlûkat: yaratıklar (bk. ḫ-l-ḳ) muarrâ: temiz, pak, arınmış
  muhabbet: sevgi (bk. ḥ-b-b) mukaddes: kusur ve eksiklikten yüce, kutsal (bk. ḳ-d-s)
  muâllâ: yüce müberrâ: arınmış, temiz
  mücmel: özetlenmiş (bk. c-m-l) münezzeh: kusur ve eksiklikten arınmış, temiz (bk. n-z-h)
  nekâis: noksanlıklar, eksiklikler rahmet-i İlâhiye: Allah’ın şefkat ve merhameti (bk. r-ḥ-m; e-l-h)
  rububiyet: Rablık; Allah’ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması (bk. r-b-b) saltanat: egemenlik (bk. s-l-ṭ)
  senâ: övgü sual: isteme
  takviye: güçlendirme, destekleme tekbir: Allah’ın büyüklüğünü dile getirme (bk. k-b-r)
  tekid: kuvvetlendirme tesbih: Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına layık ifadelerle anma (bk. s-b-ḥ)
  tevekkül: Allah’a dayanma ve güvenme (bk. v-k-l) ubûdiyet: Allah’a kulluk (bk. a-b-d)
  Yazar : Risale Forum
  Konu TaLHa tarafından (31-01-2013 Saat 10:54 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.166
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61500


  Dokuzuncu Söz - Sayfa 72

  Demek, namazın ef’âl ve akvâli bu mânâları tazammun ediyor ve bunlar için taraf-ı İlâhîden vaz edilmişler.

  ÜÇÜNCÜ NÜKTE

  Nasıl ki insan şu âlem-i kebirin bir misal-i musağğarıdır ve Fâtiha-i Şerife şu Kur’ân-ı Azîmüşşânın bir timsal-i münevveridir. Namaz dahi, bütün ibâdâtın envaını şamil bir fihriste-i nuraniyedir ve bütün esnâf-ı mahlûkatın elvân-ı ibadetlerine işaret eden bir harita-i kudsiyedir.

  DÖRDÜNCÜ NÜKTE

  Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de, Cenâb-ı Hakkın bir saat-i kübrâsı olan şu âlem-i dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat-ı ömr-ü insan ve günleri sayan edvâr-ı ömr-ü âlem birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar.

  Meselâ, fecir zamanı, tulûa kadar, evvel-i bahar zamanına, hem insanın rahm-ı mâdere düştüğü âvânına, hem semâvât ve arzın altı gün hilkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuûnât-ı İlâhiyeyi ihtar eder.

  Zuhr zamanı ise, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemâline, hem ömr-ü dünyadaki hilkat-i insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyât-ı rahmeti ve füyuzât-ı nimeti hatırlatır.
  Asr zamanı ise, güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem Âhirzaman Peygamberinin (aleyhissalâtü vesselâm) asr-ı saadetine benzer ve onlardaki şuûnât-ı İlâhiyeyi ve in’âmât-ı Rahmâniyeyi ihtar eder.

  Mağrib zamanı ise, güz mevsiminin âhirinde pek çok mahlûkatın gurubunu,  Fatiha-i Şerife: Fatiha Sûresi Kur’ân-ı Azîmüşşan: şanı yüce Kur’ân (bk. a-ẓ-m)
  akvâl: sözler aleyhissalâtü vesselâm: Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun (bk. ṣ-l-v; s-l-m)
  arz: yer asr: ikindi
  asr-ı saadet: Peygamberimizin yaşadığı dönem, mutluluk asrı deveran: dönüş
  edvâr-ı ömr-ü âlem: dünyanın ömür devirleri (bk. a-l-m) ef’al: fiiller, hareketler (bk. f-a-l)
  elvân-ı ibadet: renk renk, çeşit çeşit ibadet (bk. a-b-d) envâ: çeşitler, türler
  esnâf-ı mahlûkat: yaratılmışların sınıfları, çeşitleri (bk. ḫ-l-ḳ) evvel-i bahar: baharın başlangıcı
  fecir: tan yerinin ağarması, sabah fihriste-i nuraniye: nurlu fihriste (bk. n-v-r)
  füyuzât-ı nimet: nimetlerin bolluğu, bereketi (bk. f-y-ḍ; n-a-m) gurup: batış, ölüm
  güz: sonbahar harita-i kudsiye: kutsal harita (bk. ḳ-d-s)
  hilkat: yaratılış (bk. ḫ-l-ḳ) hilkat-i insan: insanın yaratılışı (bk. ḫ-l-ḳ)
  ibâdat: ibadetler (bk. a-b-d) ihtar etmek: hatırlatmak
  in’âmât-ı Rahmâniye: Allah’ın sonsuz şefkat ve merhametiyle bağışladığı nimetler (bk. n-a-m; r-ḥ-m) kemâl: olgunluk, mükemmellik (bk. k-m-l)
  mahlûkat: yaratıklar (bk. ḫ-l-ḳ) mağrib: akşam
  misal: benzer, örnek (bk. m-s̱-l) misal-i musağğar: küçültülmüş nümune (bk. m-s̱-l)
  rahm-ı mâder: anne karnı (bk. r-ḥ-m) saat-i kübrâ: çok büyük saat (bk. k-b-r)
  semavat: gökler (bk. s-m-v) tabakat-ı ömr-ü insan: insan ömrünün aşamaları
  taraf-ı İlâhîden: Allah tarafından (bk. e-l-h) tazammun: içine alma
  tecelliyât-ı rahmet: rahmet yansımaları, görüntüleri (bk. c-l-y; r-ḥ-m) timsal-i münevver: nurlu örnek (bk. m-s̱-l; n-v-r)
  tulû: güneşin doğuşu vaz edilmek: konulmak, yerleştirilmek
  zuhr: öğle Âhirzaman Peygamberi: dünya hayatının kıyamete yakın son devresinde gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.) (bk. e-ḫ-r)
  âhir: son (bk. e-ḫ-r) âlem-i dünya: dünya âlemi (bk. a-l-m)
  âlem-i kebir: büyük âlem, evren (bk. a-l-m; k-b-r) âvân: anlar, vakitler
  ömr-ü dünya: dünyanın ömrü şuûnât-ı İlâhiye: Cenab-ı Allah’ın işleri, fiilleri ve tasarrufları (bk. ş-e-n; e-l-h)
  şâmil: kapsayan
  Yazar : Risale Forum
  Konu TaLHa tarafından (31-01-2013 Saat 10:55 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.166
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61500


  Dokuzuncu Söz - Sayfa 73

  hem insanın vefatını, hem dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetini ihtar ile tecelliyât-ı celâliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder.

  İşâ vakti ise, âlem-i zulümat nehar âleminin bütün âsârını siyah kefeniyle setretmesini, hem kışın beyaz kefeni ile ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş insanın bakıye-i âsârı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini, hem bu dar-ı imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile Kahhâr-ı Zülcelâlin celâlli tasarrufâtını ilân eder.

  Gece vakti ise, hem kışı, hem kabri, hem âlem-i berzahı ifham ile, ruh-u beşer rahmet-i Rahmâna ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede teheccüd ise, kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder ve bütün bu inkılâbat içinde Cenâb-ı Mün’im-i Hakikînin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile, ne derece hamd ve senâya müstehak olduğunu ilân eder.

  İkinci sabah ise, sabah-ı haşri ihtar eder. Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lâzım ve kat’i ise, haşrin sabahı da, berzahın baharı da o kat’iyettedir.

  Demek, bu beş vaktin herbiri bir mühim inkılâp başında olduğu ve büyük inkılâpları ihtar ettiği gibi, kudret-i Samedâniyenin tasarrufât-ı azîme-i yevmiyesinin işaretiyle, hem senevî, hem asrî, hem dehrî, kudretin mucizâtını ve rahmetin hedâyâsını hatırlatır. Demek asıl vazife-i fıtrat ve esas-ı ubûdiyet ve kat’i borç olan farz namaz, şu vakitlerde lâyıktır ve enseptir.

  BEŞİNCİ NÜKTE

  İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki herşey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim


  Cenâb-ı Mün’im-i Hakikî: gerçek nimet verici olan yüce Allah (bk. n-a-m; ḥ-ḳ-ḳ) Kahhâr-ı Zülcelâl: mutlak üstünlük sahibi olan, haşmet ve yüceliği sonsuz Allah (bk. ḳ-h-r; ẕü; c-l-l)
  asrî: yüzyıllık bakiye-i âsâr: geride kalan eserler, izler (bk. b-ḳ-y)
  berzah: kabir âlemi beşer: insan
  celâlli: haşmetli, ihtişamlı, heybetli (bk. c-l-l) dehrî: çağları içine alan
  dâr-ı imtihan: imtihan yeri ensep: en uygun (bk. n-s-b)
  esas-ı ubûdiyet: kulluğun esası, özü (bk. a-b-d) fıtraten: yaratılış gereği (bk. f-ṭ-r)
  gaflet: duyarsızlık, mânevî sorumluluklarından habersiz davranma hali (bk. ğ-f-l) hamd: övgü ve şükür (bk. ḥ-m-d)
  harabiyet: yok oluş, yıkılış haşir: öldükten sonra âhirette tekrar diriltilip Allah’ın huzurunda toplanma (bk. ḥ-ş-r)
  hedâyâ: hediyeler, armağanlar ifham: anlatma
  ihtar: hatırlatma ikaz: uyarma
  inkılâbat: büyük değişimler, dönüşümler inkılâp: değişim, dönüşüm
  iptida: başlangıç işâ: yatsı
  kat’iyet: kesinlik kat’î: kesin
  kudret: güç, iktidar (bk. ḳ-d-r) kudret-i Samedâniye: herşey Ona muhtaç olduğu halde Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah’ın kudreti (bk. ḳ-d-r; ṣ-m-d)
  kıyamet: dünyanın sonu, varlığın bozulup dağılması (bk. ḳ-v-m) lâzım: gerekli
  makul: akla uygun mu’cizât: mu’cizeler, bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü şeyler (bk. a-c-z)
  mühim: önemli müstehak: lâyık (bk. ḥ-ḳ-ḳ)
  müteellim etme: acı verme müteessir etme: üzme, etkileme
  nehar: gündüz nihayetsiz: sonsuz
  nisyan: unutkanlık rahmet: şefkat, merhamet, ihsan (bk. r-ḥ-m)
  rahmet-i Rahmân: rahmeti sonsuz olan Allah’ın şefkat ve merhameti (bk. r-ḥ-m) ruh-u beşer: insan ruhu (bk. r-v-ḥ)
  sabah-ı haşr: haşir sabahı (bk. ḥ-ş-r) senevî: yıllık
  senâ: övme, yüceltme setretme: örtme
  tasarrufât: tasarruflar, herşeyi dilediği gibi kullanma ve yönetme (bk. ṣ-r-f) tasarrufât-ı azîme-i yevmiye: hergün meydana gelen büyük tasarruflar, faaliyetler (bk. ṣ-r-f; a-ẓ-m)
  tecelliyat-ı celâliye: Allah’ın sınırsız haşmet ve yüceliğini gösteren yansımalar (bk. c-l-y; c-l-l) teheccüd: gece sabah vaktinden önce kılınan namaz
  vazife-i fıtrat: yaratılış görevi (bk. f-ṭ-r) âlem-i berzah: kabir âlemi (bk. a-l-m)
  âlem-i zulümat: karanlıklar âlemi (bk. a-l-m; ẓ-l-m) âsar: eserler, izler
  Yazar : Risale Forum
  Konu TaLHa tarafından (31-01-2013 Saat 10:55 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.166
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61500


  Dokuzuncu Söz - Sayfa 74

  eder. Hem gayet âcizdir. Halbuki belâları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyâcâtı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekâlifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kâinatla alâkadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zevâl ve firakı, mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve bâki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır.

  İşte, bu vaziyette bir ruh, fecir zamanında bir Kadîr-i Zülcelâlin, bir Rahîm-i Zülcemâlin dergâhına niyazla, namazla müracaat edip arzıhal etmek, tevfik ve medet istemek ne kadar elzem; ve peşindeki gündüz âleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta-i istinat olduğu bedâheten anlaşılır.

  Ve zuhr zamanında—ki o zaman gündüzün kemâli ve zevâle meyli ve yevmî işlerin âvân-ı tekemmülü ve meşâğilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fâni dünyanın bekàsız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve in’âmât-ı İlâhiyenin tezahür ettiği bir andır—ruh-u beşer o tazyikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o mânâsız ve bekàsız şeylerden çıkıp, Kayyûm-u Bâkî olan Mün’im-i Hakikînin dergâhına gidip el bağlayarak, yekûn nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiâne etmek ve celâl ve azametine karşı rükû ile aczini izhar etmek ve kemâl-i bîzevâline ve cemâl-i bîmisâline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilân etmek demek olan zuhr namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lâzım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil...

  Asr vaktinde ki, o vakit hem güz mevsim-i hazinanesini ve ihtiyarlık halet-i mahzunânesini ve âhir zaman mevsim-i elîmânesini andırır ve hatırlattırır. Hem  Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz yücelik ve haşmet sahibi ve herşeye gücü yeten Allah (bk. ḳ-d-r; ẕü; c-l-l) Kayyûm-u Bâkî: devamlı hayat sahibi olan ve herşeyi her an ayakta tutan Allah (bk. ḳ-v-m; b-ḳ-y)
  Mün’im-i Hakikî: gerçek nimet verici olan Allah (bk. n-a-m; ḥ-ḳ-ḳ) Rahîm-i Zülcemâl: sonsuz güzellik ve merhamet sahibi Allah (bk. r-ḥ-m; ẕü; c-m-l)
  acz: âcizlik, güçsüzlük (bk. a-c-z) alâkadar: alâkalı, ilgili
  arzıhal etmek: durumunu bildirmek asr: ikindi
  azamet: büyüklük (bk. a-ẓ-m) bedâheten: ap açık şekilde
  bekàsız: geçici, devamlı olmayan (bk. b-ḳ-y) bâkî: sürekli, devamlı (bk. b-ḳ-y)
  celâl: büyüklük, heybet, haşmet (bk. c-l-l) cemâl-i bîmisâl: benzersiz güzellik (bk. c-m-l; m-s̱-l)
  dergâh: huzur, makam elzem: çok gerekli
  fecir: tan yerinin ağarması, sabah firak: ayrılık (bk. f-r-ḳ)
  fâni: gelip geçici, ölümlü (bk. f-n-y) gaflet: dalgınlık, umursamazlık (bk. ğ-f-l)
  güz: sonbahar hamd: şükür ve övgülerini sunma (bk. ḥ-m-d)
  hâlet-i mahzunâne: üzüntülü durum ihtiyâcât: ihtiyaçlar (bk. ḥ-v-c)
  iktidar: güç, kudret (bk. ḳ-d-r) in’âmat-ı İlâhiye: Allah’ın verdiği nimetler (bk. n-a-m; e-l-h)
  istirahat: rahatlama, dinlenme istiâne: yardım dileme
  izhar: gösterme (bk. ẓ-h-r) kemâl: olgunluk (bk. k-m-l)
  kemâl-i bîzevâl: yok olmayan mükemmellik, kusursuzluk (bk. k-m-l; z-v-l) kâinat: evren, yaratılmış herşey (bk. k-v-n)
  mahviyet: tevazu, alçakgönüllülük maksat: gaye, istek (bk. ḳ-ṣ-d)
  medet: yardım mevsim-i elîmâne: acılarla dolu mevsim
  mevsim-i hazinane: hüzünlü mevsim meyl: eğilim
  meşâğil: meşguliyetler muhabbet: sevgi (bk. ḥ-b-b)
  muvakkat: geçici münasip: uygun (bk. n-s-b)
  müracaat: başvurma mütemadiyen: sürekli olarak
  niyaz: yalvarma, yakarma, dua nokta-i istinat: dayanak noktası (bk. s-n-d)
  rûh-u beşer: insan ruhu (bk. r-v-ḥ) rükû: namazda eğilmek
  tahammül: dayanma, katlanma tazyik: baskı
  tekâlif: yükümlülükler, sorumluluklar teneffüs: nefes alma, dinlenme
  tevfik: başarı, yardım tezâhür: ortaya çıkma, görünme (bk. ẓ-h-r)
  vaziyet: durum yekûn: bütün, toplam
  yevmî: günlük zevâl: gelip geçicilik, batış (bk. z-v-l)
  ziyade: çok, fazla zuhr: öğle
  âciz: güçsüz (bk. a-c-z) âhir zaman: dünya hayatının kıyamete yakın son devresi (bk. e-ḫ-r)
  âvân-ı tekemmül: tamamlanma vakti (bk. k-m-l) ünsiyet: yakınlık, dostluk
  Yazar : Risale Forum
  Konu TaLHa tarafından (31-01-2013 Saat 10:56 ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.166
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61500


  Dokuzuncu Söz - Sayfa 75

  yevmî işlerin neticelenmesi zamanı, hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selâmet ve hayırlı hizmet gibi niam-ı İlâhiyenin bir yekûn-u azîm teşkil ettiği zamanı, hem o koca güneşin ufûle meyletmesi işaretiyle insan bir misafir memur ve herşey geçici, bîkarar olduğunu ilân etmek zamanıdır. Şimdi, ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ihsana karşı perestiş eden ve firaktan müteellim olan ruh-u insan, kalkıp, abdest alıp, şu asr vaktinde ikindi namazını kılmak için Kadîm-i Bâkî ve Kayyûm-u Sermedînin dergâh-ı Samedâniyesine arz-ı münacat ederek, zevâlsiz ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip, hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek, izzet-i Rububiyetine karşı zelilâne rükûa gidip, sermediyet-i Ulûhiyetine karşı mahviyetkârâne secde ederek, hakikî bir teselli-i kalp, bir rahat-ı ruh bulup huzur-u kibriyâsında kemerbeste-i ubûdiyet olmak demek olan asr namazını kılmak ne kadar ulvî bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borc-u fıtrat eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu, insan olan anlar.

  Mağrib vaktinde ki, o zaman hem kışın başlamasında yaz ve güz âleminin nazenin ve güzel mahlûkatının vedâ-yı hazinânesi içinde gurub etmesinin zamanını andırır. Hem insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firâk-ı elîmâne içinde ayrılıp kabre girmek zamanını hatırlatır. Hem dünyanın zelzele-i sekerat içinde vefatıyla, bütün sekenesi başka âlemlere göçmesi ve bu dar-ı imtihan lâmbasının söndürülmesi zamanını andırır, hatırlatır ve zevâlde gurub eden mahbuplara perestiş edenleri şiddetle ikaz eder bir vakittir.

  İşte, akşam namazı için, böyle bir vakitte, fıtraten bir cemâl-i bâkîye âyine-i müştak olan ruh-u beşer,  Kadîm-i Bâkî: varlığının başlangıcı olmayan ve sürekli hayat sahibi Allah (bk. ḳ-d-m; b-ḳ-y) Kayyûm-u Sermedî: varlığı sürekli olan ve herşeyi her an ayakta tutan Allah (bk. ḳ-v-m)
  arz-ı münacat: yalvarıp yakarma, kurtuluş isteme (bk. n-c-v) asr: ikindi
  borc-u fıtrat: yaratılış borcu (bk. f-ṭ-r) bîkarar: kararsız
  cemâl-i bâkî: kalıcı ve devamlı güzellik (bk. c-m-l, b-ḳ-y) dergâh-ı Samedâniye: herşey Kendisine muhtaç olduğu halde Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah’ın yüce katı (bk. ṣ-m-d)
  dâr-ı imtihan: imtihan yeri ebed/ebediyet: sonsuzluk (bk. e-b-d)
  eda etmek: yerine getirmek firak: ayrılık (bk. f-r-ḳ)
  firâk-ı elîmâne: acı ve üzüntü verici ayrılık (bk. f-r-ḳ) fıtraten: yaratılış itibarıyla (bk. f-ṭ-r)
  gurub etmek: batmak güz: sonbahar
  hakikî: gerçek, doğru (bk. ḥ-ḳ-ḳ) halk olunma: yaratılma (bk. ḫ-l-ḳ)
  hamd: şükür ve övgü (bk. ḥ-m-d) huzur-u kibriyâ: sonsuz büyüklük sahibi Allah’ın yüce huzuru (bk. ḥ-ḍ-r; k-b-r)
  ihsan: iyilik, ikram, bağış (bk. ḥ-s-n) iltica: sığınma
  iltifat: iyilik ve güzellikle muamele izzet-i Rubûbiyet: her varlığı yaratılış amacına hikmetli bir biçimde ulaştırarak terbiye ve idare eden Allah’ın şeref ve yüceliği (bk. a-z-z; r-b-b)
  kemerbeste-i ubûdiyet: kulluk için el bağlayıp Allah’ın huzurunda durma (bk. a-b-d) mahbup: sevgili (bk. ḥ-b-b)
  mahlûkat: yaratıklar (bk. ḫ-l-ḳ) mahviyetkârâne: alçak gönüllülükle
  mazhar: sahip olma (bk. ẓ-h-r) mağrib: akşam
  meyletmek: yönelmek, yüz tutmak münasip: uygun (bk. n-s-b)
  müteellim: acı çeken nazenin: ince, narin, nazik
  niam-ı İlâhiye: Allah’ın verdiği nimetler (bk. n-a-m; e-l-h) nihayetsiz: sonsuz
  perestiş: taparcasına düşkünlük rahat-ı ruh: ruh rahatlığı (bk. r-v-ḥ)
  rahmet: merhamet, şefkat (bk. r-ḥ-m) ruh-u beşer: insan ruhu (bk. r-v-ḥ)
  rûh-u insan: insan ruhu (bk. r-v-ḥ) rükû: namazda eğilmek
  saadet: mutluluk secde: namazda yere kapanmak
  sekene: sakinler, oturanlar (bk. s-k-n) selâmet: esenlik, güven (bk. s-l-m)
  sermediyet-i Ulûhiyet: Allah’ın ortak kabul etmeyen ilâhlığının sonsuzluğu ve sürekliliği (bk. e-l-h) teselli-i kalp: kalbin tesellisi, rahatı
  teşkil: oluşturma ufûl: batış
  ulvî: yüce vedâ-yı hazînâne: hüzünlü vedâ
  yekûn-ü azîm: büyük toplam (bk. a-ẓ-m) yevmî: günlük
  zelilâne: zayıflık içinde zelzele-i sekerat: ölüm anındaki sarsıntı
  zevâl: batış, koyboluş (bk. z-v-l) zevâlsiz: yok olmayan (bk. z-v-l)
  âlem: dünya (bk. a-l-m) âyine-i müştak: Allah’ın güzel isimlerini bir ayna gibi üzerinde aksettiren ve Onun sonsuz güzelliğine düşkün olan insan
  Yazar : Risale Forum
  Konu TaLHa tarafından (31-01-2013 Saat 10:56 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.166
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61500


  Dokuzuncu Söz - Sayfa 76

  • şu azîm işleri yapan ve bu cesîm âlemleri çeviren, tebdil eden Kadîm-i Lemyezel ve Bâkî-i Lâyezâlin Arş-ı Azametine yüzünü çevirip, bu fânilerin üstünde Allahu ekber deyip, onlardan ellerini çekip, hizmet-i Mevlâ için el bağlayıp, Dâim-i Bâkînin huzurunda kıyam edip Elhamdü lillâh demekle kusursuz kemâline, misilsiz cemâline, nihayetsiz rahmetine karşı hamd ü senâ edip;

  1 اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ demekle muinsiz Rububiyetine, şeriksiz Ulûhiyetine, vezirsiz Saltanatına karşı arz-ı ubûdiyet ve istiâne etmek;

  • hem nihâyetsiz kibriyâsına, hadsiz kudretine ve aczsiz izzetine karşı rükûa gidip bütün kâinatla beraber zaaf ve aczini, fakr ve zilletini izhar etmekle 2سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيمُ deyip, Rabb-i Azîmini tesbih edip;


  • hem zevâlsiz cemâl-i Zâtına, tağayyürsüz sıfât-ı kudsiyesine, tebeddülsüz kemâl-i sermediyetine karşı secde edip, hayret ve mahviyet içinde terk-i mâsivâ ile muhabbet ve ubûdiyetini ilân edip, hem bütün fânilere bedel bir Cemîl-i Bâkî, bir Rahîm-i Sermedî bulup 3سُبْحَانَ رَبِّىَ اْلاَعْلٰى demekle zevâlden münezzeh, kusurdan müberrâ Rabb-i Âlâsını takdis etmek;


  Not
  Dipnot-1 “Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz.” Fâtiha Sûresi, 1:5.

  Dipnot-2
  Büyük ve yüce olan Rabbimi her türlü noksandan tenzih ederim.

  Dipnot-3
  En yüce olan Rabbimi her türlü noksandan tenzih ederim.
  Allahu ekber: “Allah en büyüktür” (bk. k-b-r) Arş-ı Azamet: Allah’ın sınırsız egemenliğinin ve büyüklüğünün tecelli ettiği yer (bk. a-r-ş; a-ẓ-m)
  Bâki-i Lâyezâl: hiçbir zaman yok olmayan, varlığı kalıcı ve sürekli olan Allah (bk. b-ḳ-y; lâ; z-v-l) Cemîl-i Bâki: sonsuz güzellik sahibi ve varlığı sürekli ve kalıcı olan Allah (bk. c-m-l; b-ḳ-y)
  Dâim-i Bâki: varlığı kalıcı ve sürekli olan Allah (bk. b-ḳ-y) Elhamdü lillâh: “hamd ve şükür yalnızca Allah’a mahsustur” (bk. ḥ-m-d)
  Kadîm-i Lemyezel: varlığının başlangıcı ve sonu olmayan Allah (bk. ḳ-d-m; z-v-l) Rabb-i Azîm: sonsuz büyüklük sahibi ve herşeyin Rabbi olan Allah (bk. r-b-b; a-ẓ-m)
  Rabb-i Âlâ: herşeyden yüce olan Rab (bk. r-b-b) Rahîm-i Sermedî: varlığı sürekli olan ve yarattığı varlıklara sonsuz merhameti ve şefkatiyle davranan Allah (bk. r-ḥ-m)
  Saltanat: egemenlik (bk. s-l-ṭ) Ulûhiyet: İlâhlık (bk. e-l-h)
  arz-ı ubûdiyet: kulluğu sergileme (bk. a-b-d) azîm: büyük (bk. a-ẓ-m)
  cemâl: güzellik (bk. c-m-l) cemâl-i Zat: Zâtının güzelliği (bk. c-m-l)
  cesîm: cüsseli, çok büyük fakr: fakirlik, ihtiyaç hali (bk. f-ḳ-r)
  fâni: gelip geçici, ölümlü (bk. f-n-y) hadsiz: sınırsız
  hamd ü senâ: şükretme ve övme (bk. ḥ-m-d) hizmet-i Mevlâ: dostumuz ve gözeticimiz olan Allah’ın hizmetinde bulunma
  istiâne etmek: yardım dilemek izhar: gösterme (bk. ẓ-h-r)
  izzet: şeref, yücelik, üstünlük (bk. a-z-z) kemâl: mükemmellik, kusursuzluk (bk. k-m-l)
  kemâl-i sermediyet: tam ve kusursuz süreklilik (bk. k-m-l) kibriyâ: azamet, büyüklük (bk. k-b-r)
  kudret: güç, iktidar (bk. ḳ-d-r) kâinat: evren, yaratılmış herşey (bk. k-v-n)
  kıyâm etmek: ayakta durmak (bk. ḳ-v-m) mahviyet: alçakgönüllülük
  misilsiz: benzersiz (bk. m-s̱-l) muhabbet: sevgi (bk. ḥ-b-b)
  muinsiz: yardımcısız müberra: arınmış, temiz
  münezzeh: arınmış, kusurdan uzak ve yüce (bk. n-z-h) nihayetsiz: sonsuz
  rububiyet: Rablık; Allah’ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması (bk. r-b-b) rükûa gitmek: namazda eğilmek
  secde etmek: namazda yere kapanmak sıfât-ı kudsiye: kutsal sıfatlar, kusursuz özellikler (bk. v-ṣ-f; ḳ-d-s)
  takdis etmek: Allah’ın her türlü eksiklikten pak ve yüce olduğunu dile getirmek (bk. ḳ-d-s) tağayyürsüz: hiçbir zaman değişmeyen
  tebdil: değiştirme tebeddülsüz: hiçbir zaman değişmeyen
  terk-i mâsivâ: Allah’tan başka herşeyi terketmek tesbih: Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına layık ifadelerle anma (bk. s-b-ḥ)
  ubûdiyet: kulluk (bk. a-b-d) vezirsiz: yardımcısız
  zaaf: zayıflık zevâl: yok olup gitme (bk. z-v-l)
  zevâlsiz: yok olmayan (bk. z-v-l) zillet: aşağılık, horluk
  âlem: dünya (bk. a-l-m) şeriksiz: ortaksız
  Yazar : Risale Forum
  Konu TaLHa tarafından (31-01-2013 Saat 10:57 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.166
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61500


  Dokuzuncu Söz - Sayfa 77

  • sonra teşehhüd edip, oturup, bütün mahlûkatın tahiyyât-ı mübarekelerini ve salâvât-ı tayyibelerini kendi hesabına o Cemîl-i Lemyezel ve Celîl-i Lâyezâle hediye edip ve Resul-i Ekremine selâm etmekle biatını tecdid ve evamirine itaatini izhar edip ve imanını tecdid ile tenvir etmek için şu kasr-ı kâinatın intizam‑ı hakîmânesini müşahede edip Sâni-i Zülcelâlin vahdâniyetine şehadet etmek;


  • hem saltanat-ı Rububiyetin dellâlı ve mübelliğ-i marziyâtı ve kitab-ı kâinatın tercüman-ı âyâtı olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâmın risaletine şehadet etmek demek olan mağrib namazını kılmak ne kadar latîf, nazif bir vazife, ne kadar aziz, leziz bir hizmet, ne kadar hoş ve güzel bir ubûdiyet, ne kadar ciddî bir hakikat ve bu fâni misafirhanede bâkiyâne bir sohbet ve dâimâne bir saadet olduğunu anlamayan adam, nasıl adam olabilir

  İşâ vaktinde ki, o vakit gündüzün ufukta kalan bakıye-i âsârı dahi kaybolup gece âlemi kâinatı kaplar. Mukallibü’l-Leyli ve’n-Nehâr1 olan Kadîr-i Zülcelâlin o beyaz sahifeyi bu siyah sahifeye çevirmesindeki tasarrufât-ı Rabbâniyesiyle, yazın müzeyyen yeşil sahifesini kışın bârid beyaz sahifesine çevirmesindeki Musahhıru’ş-Şemsi ve’l-Kamer2 olan Hakîm-i Zülkemâlin icraat-ı İlâhiyesini hatırlatır.

  Hem mürur-u zamanla ehl-i kuburun bakiye-i âsârı dahi şu dünyadan kesilmesiyle


  Not
  Dipnot-1 bk. Nur Sûresi, 24:44.

  Dipnot-2
  bk. Râd Sûresi, 13:2.
  Aleyhissalâtü Vesselâm: Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun (bk. ṣ-l-v; s-l-m) Celil-i Lâyezal: varlığı sürekli, haşmet ve yüceliği sonsuz olan Allah (bk. c-l-l; lâ; z-v-l)
  Cemîl-i Lemyezel: varlığı sürekli, güzelliği sonsuz olan Allah (bk. c-m-l; z-v-l) Hakîm-i Zülkemâl: sonsuz mükemmellik sahibi, herşeyi hikmetle yapan Allah (bk. ḥ-k-m; ẕü; k-m-l)
  Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz yücelik, haşmet, güç ve kuvvet sahibi olan Allah (bk. ḳ-d-r; ẕü; c-l-l) Muhammed-i Arabî: Arapların içinden çıkan peygamberimiz Muhammed (a.s.m.) (bk. ḥ-m-d)
  Mukallibü’l-Leyli ve’n-Nehâr: gece ve gündüzü birbiri ardına çeviren Allah Musahhırü’ş-Şemsi ve’l-Kamer: güneş ve ayı emri altında tutan ve onları hizmetimize veren Allah
  Resul-i Ekrem: Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.) (bk. r-s-l; k-r-m) Sâni-i Zülcelâl: sonsuz haşmet sahibi ve herşeyi san’atlı bir şekilde yaratan Allah (bk. ṣ-n-a; ẕü; c-l-l)
  aziz: izzetli, yüce, değerli (bk. a-z-z) bakiye-i âsâr: arta kalan eserler, izler (bk. b-ḳ-y)
  biat: bağlılık yemini bâkiyâne: sonsuzluğa yakışır biçimde (bk. b-ḳ-y)
  bârid: soğuk dellâl: ilan edici, duyurucu
  dâimâne: sürekli olarak ehl-i kubur: kabirdekiler
  evamir: emirler fâni: gelip geçici, ölümlü (bk. f-n-y)
  hakikat: gerçek, doğru (bk. ḥ-ḳ-ḳ) icraat-ı İlâhiye: Allah’ın icraatları (bk. e-l-h)
  intizam-ı hakîmâne: son derece hikmetle işleyen düzen (bk. n-ẓ-m; ḥ-k-m) itaat: emre uyma
  izhar: gösterme (bk. ẓ-h-r) işâ: yatsı
  kasr-ı kâinat: kâinat sarayı (bk. k-v-n) kitab-ı kâinat: kâinat kitabı (bk. k-t-b; k-v-n)
  kâinat: evren, yaratılmış herşey (bk. k-v-n) latîf: hoş, güzel (bk. l-ṭ-f)
  leziz: lezzetli mahlûkat: yaratıklar (bk. ḫ-l-ḳ)
  mağrib: akşam mübelliğ-i marziyât: Allah’ın razı olacağı hal ve hareketleri bildiren elçi (bk. b-l-ğ)
  mürûr-u zaman: zamanın geçmesi müzeyyen: süslü (bk. z-y-n)
  müşahede: gözleme (bk. ş-h-d) nâzif: temiz, pak (bk. n-ẓ-f)
  risalet: peygamberlik (bk. r-s-l) saadet: mutluluk
  saltanat-ı Rububiyet: Allah’ın herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması (bk. s-l-ṭ; r-b-b) salâvât-ı tayyibe: varlıkların ibadet ve duaları, Allah’ı tesbih ve takdis eden güzel sözleri (bk. ṣ-l-v)
  tahiyyât-ı mübareke: canlıların bereket ve tebrik sebebi olan hal dilleriyle ve yaşayışlarıyla dile getirdikleri dualar (bk. ḥ-y-y; b-r-k) tasarrufât-ı Rabbâniye: herşeyi terbiye ve idare eden Allah’ın fiil ve icraatları (bk. ṣ-r-f; r-b-b)
  tecdid: yenileme tenvir: nurlandırma, aydınlatma (bk. n-v-r)
  tercüman-ı âyât: âyetlerin, delillerin tercümanı teşehhüd: namazda oturmak
  ubûdiyet: kulluk (bk. a-b-d) vahdâniyet: Allah’ın bir ve benzersiz oluşu ve ortağının olmayışı (bk. v-ḥ-d)
  şehâdet: tanıklık, şahitlik (bk. ş-h-d)
  Yazar : Risale Forum
  Konu TaLHa tarafından (31-01-2013 Saat 10:57 ) değiştirilmiştir.

 9. #9
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.166
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61500


  Dokuzuncu Söz - Sayfa 78

  bütün bütün başka âleme geçmesindeki Hâlık-ı Mevt ve Hayatın1 şuûnât-ı İlâhiyesini andırır.
  Hem dar ve fâni ve hakir dünyanın tamamen harap olup, azîm sekerâtıyla vefat edip, geniş ve bâki ve azametli âlem-i âhiretin inkişafında Hâlık-ı Arz ve Semâvâtın tasarrufât-ı celâliyesini ve tecelliyât-ı cemâliyesini andırır, hatırlattırır bir zamandır.

  Hem şu kâinatın Mâlik ve Mutasarrıf-ı Hakikîsi, Mâbud ve Mahbûb-u Hakikîsi o Zât olabilir ki, gece-gündüzü, kış ve yazı, dünya ve âhireti, bir kitabın sahifeleri gibi suhuletle çevirir, yazar, bozar, değiştirir, bütün bunlara hükmeder bir Kadîr-i Mutlak olduğunu ispat eden bir vaziyettir.
  İşte, nihayetsiz âciz, zayıf, hem nihayetsiz fakir, muhtaç, hem nihayetsiz bir istikbal zulümâtına dalmakta, hem nihayetsiz hâdisât içinde çalkanmakta olan ruh-u beşer, yatsı namazını kılmak için şu mânâdaki işâda,

  • İbrahimvâri 2 لاَۤ اُحِبُّ اْلاٰفِلِينَ deyip, Mâbûd-u Lemyezel, Mahbûb-u Lâyezâlin dergâhına namazla iltica edip ve şu fâni âlemde ve fâni ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık istikbalde bir Bâkî-i Sermedî ile münâcât edip, bir parçacık bir sohbet-i bâkiye, birkaç dakikacık bir ömr-ü bâki içinde dünyasına nur serpecek, istikbalini ışıklandıracak, mevcudâtın ve ahbabının firak ve zevâlinden neş’et eden yaralarına merhem sürecek olan Rahmân-ı Rahîmin iltifat-ı rahmetini ve nur-u hidayetini görüp istemek;  Not
  Dipnot-1 bk. Mülk Sûresi, 67:2.

  Dipnot-2
  “Gece bastırınca İbrahim bir yıldız gördü, ‘Rabbim budur!’ dedi. Yıldız sönünce de, ‘Ben öyle sönüp batanları tanrı diye sevmem’ (dedi).” En’âm Sûresi, 6:76.
  Bâkî-i Sermedî: varlığı kalıcı ve sürekli olan Allah (bk. b-ḳ-y) Halik-ı Mevt ve Hayat: ölümü ve hayatı yaratan Allah (bk. ḫ-l-ḳ
  Hâlik-ı Arz ve Semavat: gökleri ve yeri yaratan Allah (bk. ḫ-l-ḳ; s-m-v) Kadîr-i Mutlak: sınırsız güç ve kuvvet sahibi olan Allah (bk. ḳ-d-r; ṭ-l-ḳ)
  Mahbûb-u Hakikî: sevilen ve gerçek anlamda sevilmeye lâyık olan Allah (bk. ḥ-b-b; ḥ-ḳ-ḳ) Mahbûb-u Lâyezâl: hiçbir zaman kaybolup gitmeyecek yegane sevgili olan Allah (bk. ḥ-b-b; lâ; z-v-l)
  Mutasarrıf-ı Hakikî: gerçek tasarruf sahibi olan, her işi kendi istek ve kurallarına göre idare eden Allah (bk. ṣ-r-f; ḥ-ḳ-ḳ) Mâbud: kendisine ibadet edilen Allah (bk. a-b-d)
  Mâbûd-u Lemyezel: varlığı hiçbir zaman son bulmayan ve ibadete layık tek ilâh olan Allah (bk. a-b-d; z-v-l) Mâlik: herşeyin hakiki sahibi olan Allah (bk. m-l-k)
  Rahmân-ı Rahîm: kullarına karşı sınırsız rahmet sahibi olan ve rahmetinin eserleri dünya ve âhireti dolduran Allah (bk. r-ḥ-m) ahbab: sevgililer, dostlar (bk. ḥ-b-b)
  azametli: büyük (bk. a-ẓ-m) azîm: çok büyük (bk. a-ẓ-m)
  bâki: kalıcı ve sürekli (bk. b-ḳ-y) dergâh: Allah’ın yüce katı, huzuru
  firak: ayrılık (bk. f-r-ḳ) fâni: gelip geçici, ölümlü (bk. f-n-y)
  hakir: hor ve değersiz harap olmak: yok olmak
  hâdisat: olaylar iltica etmek: sığınmak
  iltifat-ı rahmet: Allah’ın sonsuz rahmet ve lütfuyla muamele etmesi (bk. r-ḥ-m) inkişaf: açılma, açığa çıkma (bk. k-ş-f)
  istikbal: gelecek zaman işâ: yatsı
  kâinat: evren, yaratılmış herşey (bk. k-v-n) mevcudât: varlıklar (bk. v-c-d)
  münâcat etmek: yalvarıp yakarmak, kurtuluş istemek (bk. n-c-v) neş’et etmek: doğmak
  nihayetsiz: sonsuz nûr-u hidayet: doğru yola eriştiren hidayet nuru (bk. n-v-r; h-d-y)
  rûh-u beşer: insan ruhu (bk. r-v-ḥ) sekerat: can çekişme
  sohbet-i bâkiye: sonsuzluk sırrına erişmiş sohbet (bk. b-ḳ-y) suhûletle: kolaylıkla
  tasarrufât-ı celâliye: Allah’ın sonsuz haşmetini yansıtan işleri, icraatları (bk. ṣ-r-f; c-l-l) tecelliyât-ı cemâliye: Allah’ın sonsuz güzelliğinin yansımaları, görüntüleri (bk. c-l-y; c-m-l)
  zevâl: geçicilik, yokluk (bk. z-v-l) zulümât: karanlıklar (bk. ẓ-l-m)
  âciz: güçsüz (bk. a-c-z) âhiret: öteki dünya, öldükten sonraki hayat (bk. e-ḫ-r)
  âlem: dünya (bk. a-l-m) âlem-i âhiret: âhiret âlemi, öteki dünya (bk. a-l-m; e-ḫ-r)
  ömr-ü bâkî: devamlı ve kalıcı ömür (bk. b-ḳ-y) İbrahimvâri: Hz. İbrahim (a.s.) gibi (bk. bilgiler)
  şuûnât-ı İlâhiye: Cenab-ı Allah’ın işleri, fiilleri ve icraatları (bk. ş-e-n; e-l-h)
  Yazar : Risale Forum
  Konu TaLHa tarafından (31-01-2013 Saat 10:58 ) değiştirilmiştir.

 10. #10
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.166
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61500


  Dokuzuncu Söz - Sayfa 79

  • hem muvakkaten onu unutan ve gizlenen dünyayı o dahi unutup, dertlerini kalbin ağlamasıyla dergâh-ı rahmette döküp;


  • hem ne olur ne olmaz, ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazife-i ubûdiyetini yapıp, yevmiye defter-i amelini hüsn-ü hâtime ile bağlamak için salâta kıyam etmek,


  • yani bütün fâni sevdiklerine bedel bir Mâbud ve Mahbûb-u Bâkînin ve bütün dilencilik ettiği âcizlere bedel bir Kadîr-i Kerîmin ve bütün titrediği muzırların şerrinden kurtulmak için bir Hafîz-i Rahîmin huzuruna çıkmak;


  • hem Fâtiha ile başlamak, yani birşeye yaramayan ve yerinde olmayan, nâkıs, fakir mahlûkları medih ve minnettarlığa bedel, bir Kâmil-i Mutlak ve Ganiyy-i Mutlak ve Rahîm ve Kerîm olan Rabbü’l-Âlemîni medh ü senâ etmek, hem1اِيَّاكَ نَعْبُدُ hitabına terakki etmek, yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliği ile beraber, Ezel ve Ebed Sultanı olan 2مَالِكِيِوْمِالدِّينِ’e intisabıyla şu kâinatta nazdar bir misafir ve ehemmiyetli bir vazifedar makamına girip,

  اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 3 demekle bütün mahlûkat namına, kâinatın cemaat-i kübrâsı ve cemiyet-i uzmâsındaki ibâdât ve istiânâtı Ona takdim etmek;

  • hem 4 اِهْدِناَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ demekle, istikbal karanlığı içinde saadet-i ebediyeye giden nuranî yolu olan sırat-ı müstakime hidayeti istemek;  Bilgi
  Dipnot-1 “(Ey Rabbimiz) ancak Sana kulluk ederiz.” Fâtiha Sûresi, 1:5.

  Dipnot-2
  “O, hesap gününün sahibidir.” Fâtiha Sûresi, 1:4.

  Dipnot-3
  “Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz.” Fâtiha Sûresi, 1:5.

  Dipnot-4
  “Bizi doğru yola ilet.” Fâtiha Sûresi, 1:6.
  Ezel ve Ebed Sultanı: varlığının başlangıcı ve sonu olmayan kudret ve hakimiyet sahibi Allah (bk. e-z-l; e-b-d; s-l-ṭ) Ganiyy-i Mutlak: sınırsız zenginliğe sahip olan Allah (bk. ğ-n-y; ṭ-l-ḳ)
  Hafîz-i Rahîm: sonsuz rahmetiyle kullarını koruyup gözeten Allah (bk. ḥ-f-ẓ; r-ḥ-m) Kadîr-i Kerîm: sonsuz cömertlik sahibi olan ve kudreti herşeye yeten Allah (bk. ḳ-d-r; k-r-m)
  Kerîm: sonsuz cömertlik ve ikram sahibi Allah (bk. k-r-m) Kâmil-i Mutlak: sınırsız mükemmellik ve kusursuzluk sahibi Allah (bk. k-m-l; ṭ-l-ḳ)
  Mahbûb-u Bâki: varlığı hiçbir zaman son bulmayan ve herşeyden daha sevgili olan Allah (bk. ḥ-b-b; b-ḳ-y) Mâbud: kendine ibadet edilen Allah (bk. a-b-d)
  Rabbü’l-Âlemîn: âlemlerin Rabbi olan Allah (bk. r-b-b; a-l-m) Rahîm: rahmeti herşeyi kuşatan Allah (bk. r-ḥ-m)
  bedel: karşılık cemaat-i kübrâ: çok büyük cemaat, topluluk (bk. c-m-a; k-b-r)
  cemiyet-i uzmâ: çok büyük cemiyet, topluluk (bk. c-m-a; a-ẓ-m) defter-i amel: insanın iyi ve kötü işlerinin kaydedildiği defter
  dergâh-ı rahmet: Allah’ın rahmet kapısı (bk. r-ḥ-m fâni: gelip geçici, ölümlü (bk. f-n-y)
  hidâyeti istemek: doğru yola ermeyi istemek (bk. h-d-y) hüsn-ü hâtime: güzel son (bk. ḥ-s-n)
  ibâdat: ibadetler (bk. a-b-d) intisap: bağlanma (bk. n-s-b)
  istikbâl: gelecek istiânât: yardım dilemeler
  kâinat: evren, yaratılmış herşey (bk. k-v-n) kıyam etmek: namazda ayağa kalkmak (bk. ḳ-v-m)
  mahlûk: yaratık (bk. ḫ-l-ḳ) mahlûkat: yaratıklar (bk. ḫ-l-ḳ)
  medh ü senâ: övme ve yüceltme medih: övme
  minnettarlık: şükran duymak, iyilik karşısında kendini borçlu hissetmek muvakkaten: geçici olarak
  muzır: zararlı şeyler nazdar: nazlı
  nuranî: nurlu, aydınlık (bk. n-v-r) nâkıs: eksik
  saadet-i ebediye: sonsuz mutluluk (bk. e-b-d) salât: namaz (bk. ṣ-l-v)
  sırât-ı müstakîm: dinin belirlediği dosdoğru yol takdim etmek: sunmak (bk. ḳ-d-m)
  terakkî etmek: yükselmek vazife-i ubûdiyet: kulluk görevi (bk. a-b-d)
  yevmiye: günlük âciz: güçsüz, zayıf (bk. a-c-z)
  şer: kötülük
  Yazar : Risale Forum
  Konu TaLHa tarafından (31-01-2013 Saat 10:58 ) değiştirilmiştir.

Sayfa 1/2 12 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222