5 sonuçtan 1 ile 5 arası

 1. #1
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.166
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61500


  Altıncı Söz

  اِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ1

  NEFİS VE MALINI Cenâb-ı Hak
  ka satmak ve Ona abd olmak ve asker olmak ne kadar kârlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen, şu temsîlî hikâyeciği dinle:


  Bir zaman bir padişah, raiyetinden iki adama, herbirisine emaneten birer çiftlik verir ki, içinde fabrika, makine, at, silâh gibi herşey var. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz; ya mahvolur veya tebeddül eder, gider. Padişah, o iki nefere, kemâl-i merhametinden, bir yaver-i ekremini gönderdi. Gayet merhametkâr bir ferman ile onlara diyordu:
  “Elinizde olan emanetimi bana satınız; ta sizin için muhafaza edeyim, beyhude zayi olmasın. Hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem güya o emanet malınızdır; pek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim destgâhımda işlettirilecek; hem fiyatı, hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o kârı size vereceğim. Hem de siz, âciz ve fakirsiniz. O koca işlerin masârifâtını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve levâzımatı, ben deruhte ederim. Bütün varidatı ve menfaatı size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte beş mertebe kâr içinde kâr!

  “Eğer bana satmazsanız, zaten görüyorsunuz ki, hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacak. Hem beyhude gidecek; hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Hem o nazik, kıymettar aletler, mizanlar, istimal


  Not
  Dipnot-1 “Allah mü’minlerden canlarını ve mallarını, karşılığında Cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır.” Tevbe Sûresi, 9:111.  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah (bk. ḥ-ḳ-ḳ) abd: kul (bk. a-b-d)
  beyhude: boşuna deruhte etmek: yerine getirmek
  ferman: buyruk istimal etmek: kullanmak
  kemâl-i merhamet: merhametin mükemmelliği (bk. k-m-l; r-ḥ-m) kıymettar: kıymetli, değerli
  levâzımat: gerekli olan şeyler mahrum: yoksun (bk. ḥ-r-m)
  masârifât: giderler menfaat: yarar
  merhametkâr: merhametli, şefkatli (bk. r-ḥ-m) mertebe: derece
  mizan: tartı, terazi (bk. v-z-n) muhafaza etmek: korumak (bk. ḥ-f-ẓ)
  muharebe: savaş nam: ad
  nefer: asker, er nefis: kişinin kendisi; ruh, can, hayat (bk. n-f-s)
  raiyet: halk suret: şekil, biçim (bk. ṣ-v-r)
  tebeddül etmek: değişmek tedarik etmek: elde etmek
  temsilî: kıyaslamalı benzetme şeklinde, analojik (bk. m-s̱-l) terhisat: askerliğin bitişiyle salıverilme
  varidat: gelirler yaver-i ekrem: çok değerli, yüksek rütbeli memur (bk. k-r-m)
  zayi: kayıp âciz: güçsüz (bk. a-c-z)

  Benzer Konular
  "Yirmi Sekizinci Mektup, Altıncı Risale olan Altıncı Mesele" Osmanlıca Mekt
  "Yirmi Sekizinci Mektup, Altıncı Risale olan Altıncı Mesele" Osmanlıca Mekt Devami...
  Metin Tahlili - On Altıncı Söz - Altıncı Bölüm
  Metin Tahlili - On Altıncı Söz - Altıncı Bölüm Devami...
  Altıncı Söz
  Altıncı Söz ALTINCI SÖZ ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟʋ
  Yirmi Altıncı Mektub, Dördüncü Mebhas, Altıncı Mesele'deki temsili izah eder misiniz?
  Yirmi Altıncı Mektub, Dördüncü Mebhas, Altıncı Mesele'deki temsili izah eder misiniz? Yirmi Altıncı Mektub, Dördüncü Mebhas, Altıncı Meseledeki temsili izah eder misiniz? Burada anlatılmak isenen nedir? Devami...
  On Altıncı Söz
  On Altıncı Söz On Altıncı Söz اِنَّمَاۤ اَمْرُهُ ۤ اِذ¡
  Yazar : Risale Forum
  Konu TaLHa tarafından (31-01-2013 Saat 07:45 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.166
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61500


  Altıncı Söz - Sayfa 53

  edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından, bütün bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte beş derece hasâret içinde hasâret!

  “Hem de bana satmak ise, bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Adi bir esir ve başıbozuğa bedel, âli bir padişahın has, serbest bir yaver‑i askeri olursunuz.”

  Onlar şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra, o iki adamdan aklı başında olanı dedi: “Başüstüne! Ben maaliftihar satarım, hem bin teşekkür ederim.”

  Diğeri mağrur, nefsi firavunlaşmış, hodbin, ayyaş, güya ebedî o çiftlikte kalacak gibi dünya zelzele ve dağdağalarından haberi yok, dedi: “Yok yok, padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam.”

  Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki, herkes haline gıpta ederdi. Padişahın lûtfuna mazhar olmuş; has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki, herkes ona acıyor, hem “Müstehak!” diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak, hem saadeti ve mülkü gitmiş, hem ceza ve azap çekiyor.

  İşte, ey nefs-i pürheves! Şu misalin dürbünüyle hakikatin yüzüne bak. Amma o padişah ise, Ezel-Ebed Sultanı olan Rabbin, Hâlıkındır. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mîzanlar ise, senin daire-i hayatın içindeki mâmelekin ve o mâmelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahirî ve batınî hasselerindir. Ve o yaver-i ekrem ise, Resul-i Kerîmdir. Ve o ferman-ı ahkem ise, Kur’ân-ı Hakîmdir ki, bahsinde bulunduğumuz ticaret-i azîmeyi şu âyetle ilân ediyor:

  اِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

  Ezel-Ebed Sultanı: başlangıcı ve sonu olmayıp bütün zamanlara egemen olan Allah (bk. e-z-l; e-b-d; s-l-ṭ) Hâlık: herşeyi yoktan yaratan Allah (bk. ḫ-l-ḳ)
  Kur’ân-ı Hakîm: her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân (bk. ḥ-k-m) Rab: herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah (bk. r-b-b)
  Resul-i Kerîm: Allah’ın çok şerefli ve değerli elçisi Hz. Muhammed (a.s.m.) (bk. r-s-l; k-r-m) ayyaş: sarhoş
  batınî: iç, görünmeyen daire-i hayat: hayat alanı (bk. ḥ-y-y)
  dağdağa: karışıklık, gürültü ebedî: sonsuz (bk. e-b-d)
  ferman: buyruk ferman-ı ahkem: sağlam esaslar içeren buyruk (bk. ḥ-k-m)
  firavunlaşmak: kendisini ilâh seviyesine çıkaracak derecede büyük görmek (bk. bilgiler-Firavun) giriftar: tutulmuş, yakalanmış
  gıpta: özenme, hayranlık hakikat: gerçek, doğru (bk. ḥ-ḳ-ḳ)
  has: özel hasse: duyu, organ
  hasâret: zarar, kayıp hodbin: bencil, kibirli
  hıyanet: hainlik, ihanet iltifat: gönül okşayıcı güzel söz
  külfet: yük, ağırlık lûtuf: iyilik, ihsan, bağış (bk. l-ṭ-f)
  maaliftihar: iftiharla, memnuniyetle mazhar olmak: erişmek (bk. ẓ-h-r)
  mağrur: gururlu, kendini beğenmiş mertebe: derece
  mâmelek: sahip olunan herşey (bk. m-l-k) mîzan: tartı, ölçü (bk. v-z-n)
  mülk: sahip olunan şey (bk. m-l-k) müstehak: layık (bk. ḥ-ḳ-ḳ)
  nam: ad nefis: insanı daima kötülüğe, maddî zevk ve isteklere sevk eden kuvvet (bk. n-f-s)
  nefs-i pürheves: heveslerinin peşinde koşan nefis (bk. n-f-s) saadet: mutluluk
  tasarruf etmek: dilediği gibi kullanmak (bk. ṣ-r-f) ticaret-i azîme: büyük ticaret (bk. a-ẓ-m)
  yaver-i asker: önemli, gözde asker yaver-i ekrem: çok değerli, yüksek rütbeli memur (bk. k-r-m)
  zahirî: dış, görünen (bk. ẓ-h-r) zelzele: sarsıntı, deprem
  Yazar : Risale Forum
  Konu TaLHa tarafından (31-01-2013 Saat 07:51 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.166
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61500


  Altıncı Söz - Sayfa 54

  <style media="all" type="text/css">body { font-family: 'Trebuchet MS',Arial,serif; font-size: 12pt; }</style>Ve o dalgalı muharebe meydanı ise, şu fırtınalı dünya yüzüdür ki, durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor: “Madem herşey elimizden çıkacak, fânî olup kaybolacak. Acaba bâkîye tebdil edip ibkà etmek çaresi yok mu?” deyip düşünürken, birden semâvî sadâ-yı Kur’ân işitiliyor. Der:

  “Evet, var. Hem beş mertebe kârlı bir surette, güzel ve rahat bir çaresi var.”

  Sual: Nedir?

  Elcevap: Emaneti sahib-i hakikîsine satmak. İşte o satışta beş derece kâr içinde kâr var.

  Birinci kâr: Fânî mal bekà bulur. Çünkü Kayyûm-u Bâkî olan Zât-ı Zülcelâle verilen ve Onun yolunda sarf edilen şu ömr-ü zâil, bâkîye inkılâb eder, bâkî meyveler verir. O vakit ömür dakikaları, adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde, zahiren fena bulur, çürür; fakat âlem-i bekàda saadet çiçekleri açarlar ve sünbüllenirler ve âlem-i berzahta ziyâdâr, mûnis birer manzara olurlar.

  İkinci kâr: Cennet gibi bir fiyat veriliyor.

  Üçüncü kâr: Her âzâ ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Meselâ akıl bir alettir. Eğer Cenâb-ı Hakka satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, öyle meş’um ve müz’iç ve muacciz bir alet olur ki, geçmiş zamanın âlâm-ı hazinanesini ve gelecek zamanın ehvâl-i muhavvifanesini senin bu biçare başına yükletecek; yümünsüz ve muzır bir alet derekesine iner. İşte bunun içindir ki, fâsık adam, aklın iz’aç ve tacizinden kurtulmak için, galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer Mâlik-i Hakikîsine satılsa ve Onun hesabına çalıştırsan, akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki, şu kâinatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye müheyya eden bir mürşid-i Rabbânî derecesine çıkar.

  Meselâ göz bir hassedir ki, ruh bu âlemi o pencere ile seyreder. Eğer Cenâb-ı Hakka satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, geçici, devamsız bazı güzellikleri,


  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah (bk. ḥ-ḳ-ḳ) Kayyûm-u Bâki: sürekli hayat sahibi olan ve herşeyi her an ayakta tutan Allah (bk. ḳ-v-m, b-ḳ-y)
  Mâlik-i Hakikî: herşeyin gerçek sahibi olan Allah (bk. m-l-k; ḥ-ḳ-ḳ) Zât-ı Zülcelâl: sonsuz haşmet ve yücelik sahibi Zât, Allah (bk. ẕü; c-l-l)
  bekà bulmak: kalıcı ve sürekli hâle gelmek (bk. b-ḳ-y) biçare: çaresiz
  bâkî: kalıcı, sürekli (bk. b-ḳ-y) define: hazine, gizli servet
  dereke: aşağı derece ehval-i muhavvifane: dehşetli korkular
  fena bulmak: yok olmak (bk. f-n-y) fânî: geçici, ölümlü (bk. f-n-y)
  fâsık: günahkâr galiben: çoğunlukla
  hasse: duyu hikmet: herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde olması (bk. ḥ-k-m)
  ibkà etmek: kalıcı ve sürekli hale getirmek (bk. b-ḳ-y) inkılab etmek: dönüşmek
  iz’âç: sıkıntı, rahatsızlık kâinat: evren, yaratılmış herşey (bk. k-v-n)
  meş’um: kötü, uğursuz muacciz: sıkıcı, rahatsız edici
  muharebe: savaş muzır: zararlı
  mûnis: dost, canayakın müheyyâ eden: hazırlayan
  mürşid-i Rabbânî: Allah’a yönelten yol gösterici (bk. r-ş-d, r-b-b) müz’iç: sıkıntı veren
  nefis: insanı daima kötülüğe, maddî zevk ve isteklere sevk eden güç (bk. n-f-s) nihayetsiz: sonsuz
  rahmet: şefkat, merhamet (bk. r-ḥ-m) saadet: mutluluk
  saadet-i ebediye: sonsuz mutluluk (bk. v-b-d) sadâ-yı Kur’ân: Kur’ân’ın sesi
  sahib-i hakiki: gerçek sahip (bk. ḥ-ḳ-ḳ) sarf edilmek: harcanmak
  semâvî: vahiyle gelen, İlâhî (bk. s-m-v) suret: şekil (bk. ṣ-v-r)
  taciz: rahatsız etme tebdil etmek: değiştirmek
  tılsım: sır, gizem yümün: uğur, bereket
  zahiren: görünüşte (bk. ẓ-h-r) ziyadar: ışıklı
  âlem: dünya (bk. a-l-m) âlem-i bekà: sonsuz ve kalıcı olan âhiret âlemi (bk. a-l-m; b-ḳ-y)
  âlem-i berzah: dünya ile âhiret arasındaki kabir âlemi (bk. a-l-m) âlâm-ı hazinane: hüzün veren elemler, acılar
  âzâ: organ ömr-ü zail: geçici ömür (bk. z-v-l)
  Yazar : Risale Forum
  Konu TaLHa tarafından (31-01-2013 Saat 07:52 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.166
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61500


  Altıncı Söz - Sayfa 55

  manzaraları seyirle şehvet ve heves-i nefsaniyeye bir kavvad derekesinde bir hizmetkâr olur. Eğer gözü, gözün Sâni-i Basîrine satsan ve Onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan, o zaman şu göz, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir mütalâacısı ve şu âlemdeki mucizât-ı san’at-ı Rabbaniyenin bir seyircisi ve şu küre-i arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar.

  Meselâ dildeki kuvve-i zâikayı Fâtır-ı Hakîmine satmazsan, belki nefis hesabına, mide namına çalıştırsan, o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner, sukut eder. Eğer Rezzâk-ı Kerîme satsan, o zaman dildeki kuvve-i zâika, rahmet-i İlâhiye hazinelerinin bir nâzır-ı mâhiri ve kudret-i Samedâniye matbahlarının bir müfettiş-i şâkiri rütbesine çıkar.

  İşte, ey akıl, dikkat et! Meş’um bir alet nerede, kâinat anahtarı nerede? Ey göz, güzel bak! Adi bir kavvad nerede, kütüphane-i İlâhînin mütefennin bir nâzırı nerede? Ve ey dil, iyi tat! Bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede, hazine-i hassa-i rahmet nâzırı nerede?

  Ve daha bunlar gibi başka aletleri ve âzâları kıyas etsen anlarsın ki, hakikaten mü’min Cennete lâyık ve kâfir Cehenneme muvafık bir mahiyet kesb eder. Ve onların herbiri öyle bir kıymet almalarının sebebi, mü’min imanıyla Hâlıkının emanetini Onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir. Ve kâfir hıyanet edip nefs-i emmâre hesabına çalıştırmasıdır.
  Dördüncü kâr: İnsan zayıftır; belâları çok. Fakirdir; ihtiyacı pek ziyade. Âcizdir; hayat yükü pek ağır. Eğer Kadîr-i Zülcelâle dayanıp tevekkül etmezse ve itimad edip teslim olmazsa, vicdanı daim azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar. Ya sarhoş ya canavar eder.

  Beşinci kâr: Bütün o âzâ ve aletlerin ibadeti ve tesbihâtı ve o yüksek ücretleri,


  Hâlık: herşeyi yoktan yaratan Allah (bk. ḫ-l-ḳ)
  Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz haşmet ve yücelik sahibi ve herşeye gücü yeten Allah (bk. ḳ-d-r; ẕü; c-l-l) Rezzak-ı Kerim: bütün yaratılmışların rızıklarını veren ve pek büyük ikram sahibi olan Allah (bk. r-z-ḳ; k-r-m)
  Sâni-i Basîr: herşeyi gören ve sanatla yaratan Allah (bk. ṣ-n-a; b-ṣ-r) dereke: aşağı derece
  elem: acı, üzüntü hakikaten: gerçekten (bk. ḥ-ḳ-ḳ)
  hazine-i hassa-i rahmet nâzırı: İlahi rahmetin çok özel hazinelerinin gözlemcisi (bk. r-ḥ-m; n-ẓ-r) heves-i nefsaniye: nefsin yasak arzu ve istekleri (bk. n-f-s)
  hıyanet: ihanet, hainlik istimal etmek: kullanmak
  itimad etmek: güvenmek kavvad: kötü ve çirkin işler için yol gösterici
  kesb etmek: kazanmak kitab-ı kebîr-i kainat: büyük kâinat kitabı (bk. k-t-b; k-b-r; k-v-n)
  kudret-i Samedaniye matbahları: rızıkların İlâhî kudretle olgunlaştırıldığı mutfaklar (bk. ḳ-d-r; ṣ-m-d) kuvve-i zaika: tad alma duygusu
  kâfir: inanmayan, inkâr eden (bk. k-f-r) kâinat: evren, yaratılmış herşey (bk. k-v-n)
  küre-i arz: yerküre, dünya kütüphane-i İlâhî: İlâhi kütüphane, kâinat (bk. k-t-b; e-l-h)
  mahiyet: özellik, nitelik meşakkat: güçlük, zorluk
  meş’um: kötü muvafık: layık, uygun
  mu’cizât-ı san’at-ı Rabbaniye: Allah’ın san’at mu’cizeleri (bk. a-c-z; ṣ-n-a; r-b-b) mübarek: bereketli, uğurlu (bk. b-r-k)
  müfettiş-i şâkir: şükreden denetleyici (bk. ş-k-r) mütalaacı: etraflıca inceleyip dü-şünen
  mütefennin: bilgili, fen ilimlerine sahip mü’min: imanlı, Allah’a inanan (bk. e-m-n)
  nam: ad nefs-i emmâre: insanı daima kötülüğe, yasak zevk ve isteklere teşvik eden duygu (bk. n-f-s)
  nâzır: gözlemci (bk. n-ẓ-r) nâzır-ı mâhir: becerikli gözlemci (bk. n-ẓ-r)
  rahmet-i İlâhiye: Allah’ın rahmeti, şefkat ve merhameti (bk. r-ḥ-m; e-l-h) semere: meyve, sonuç
  sukut etmek: düşmek tavla: ahır
  teessüf: üzüntü, hayıflanma tesbihat: Allah’ı noksan sıfatlardan yüce tutan sözler (bk. s-b-ḥ)
  tevekkül etmek: Allah’a dayanmak ve güvenmek (bk. v-k-l) ziyade: çok
  âciz: güçsüz (bk. a-c-z) âlem: kâinat, evren (bk. a-l-m)
  âzâ: organlar
  Yazar : Risale Forum
  Konu TaLHa tarafından (31-01-2013 Saat 07:53 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  TaLHa çevrimdışı Nur-u Aynım
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2006
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  8.166
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 61500


  Altıncı Söz - Sayfa 56

  en muhtaç olduğun bir zamanda Cennet yemişleri suretinde sana verileceğine, ehl-i zevk ve keşif ve ehl-i ihtisas ve müşahede ittifak etmişler.

  İşte bu beş mertebe kârlı ticareti yapmazsan, şu kârlardan mahrumiyetten başka, beş derece hasâret içinde hasârete düşeceksin.

  Birinci hasâret:O kadar sevdiğin mal ve evlât ve perestiş ettiğin nefis ve hevâ ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak, senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler.

  İkinci hasâret:Emanete hıyanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymettar aletleri en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulmettin.

  Üçüncü hasâret: Bütün o kıymettar cihazât-ı insaniyeyi hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp hikmet-i İlâhiyeye iftira ve zulmettin.
  Dördüncü hasâret:Acz ve fakrınla beraber, o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zevâl ve firak sillesi altında daim vâveylâ edeceksin.
  Beşinci hasâret: Hayat-ı ebediye esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen akıl, kalb, göz, dil gibi güzel hediye-i Rahmâniyeyi, Cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir.

  Şimdi satmaya bakacağız. Acaba o kadar ağır birşey midir ki, çokları satmaktan kaçıyorlar?
  Yok, kat’a ve asla! Hiç öyle ağırlığı yoktur. Zira helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Ferâiz-i İlâhiye ise hafiftir, azdır. Allah’a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki, tarif edilmez. Vazife ise, yalnız bir asker gibi, Allah namına işlemeli, başlamalı. Ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı. Ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükûnet bulmalı. Kusur etse, istiğfar etmeli.

  “Yâ Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Âmin” demeli ve Ona yalvarmalı.  Rab: herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah (bk. r-b-b) abd: kul (bk. a-b-d)
  acz: âcizlik, güçsüzlük (bk. a-c-z) cihazât-ı insaniye: insanın cihazları, duyu ve organları
  dereke: aşağı derece ehl-i ihtisas ve müşahede: görünmeyen âlemlere ait hakikatleri bizzat gözleyen ve bu konuda uzmanlaşan kimseler (bk. ş-h-d)
  ehl-i zevk ve keşif: iman hakikatleri kendilerine açılan ve bu hakikatlerin zevkine erişen kimseler (bk. k-ş-f) elem: acı, üzüntü
  emin: güvenilir (bk. e-m-n) esasat: esaslar, temeller
  fakr: fakirlik, ihtiyaç hali (bk. f-ḳ-r) ferâiz-i İlâhiye: Allah’ın zorunlu kıldığı görevler, farzlar (bk. e-l-h)
  firak: ayrılık (bk. f-r-ḳ) haram: dinen yasaklanmış şey (bk. ḥ-r-m)
  hasaret: zarar, ziyan hayat-ı ebediye: sonu olmayan, sonsuz hayat (bk. ḥ-y-y; e-b-d)
  hediye-i Rahmâniye: sonsuz rahmet sahibi Allah’ın hediyesi (bk. r-ḥ-m) helâl: dinen yapılmasına ve yenmesine izin verilen şey
  hevâ: kabiliyet ve duyguları nefsin yasak arzu ve isteklerinin emrine verme (bk. h-v-y) hikmet-i İlâhiye: Allah’ın hikmeti (bk. ḥ-k-m; e-l-h)
  hıyanet: ihanet, hainlik istiğfar: Allah’tan bağışlanma dileme (bk. ğ-f-r)
  ittifak: birleşme, fikir birliği kabzetmek: almak
  kat’a: kesinlikle, asla kâfi: yeterli
  levazımat: gerekli şeyler mahrumiyet: yoksun kalma (bk. ḥ-r-m)
  meftun: düşkün, tutkun, aşık nam: ad
  nefis: kişinin kendisi; insanı maddî zevk ve isteklere sevk eden kuvvet (bk. n-f-s) perestiş etmek: taparcasına sevmek
  saadet-i uhreviye: âhiret hayatındaki mutluluk (bk. e-ḫ-r) sarf etmek: harcamak
  sille: tokat, şamar suret: şekil, biçim (bk. ṣ-v-r)
  sükûnet: sakinlik, rahatlık (bk. s-k-n) tedarik etmek: elde etmek
  vaveyla: feryat zayi olmak: kaybolup gitmek
  zevâl: gelip geçicilik (bk. z-v-l) âmin: Allahım kabul eyle (bk. e-m-n)
  Yazar : Risale Forum
  Konu TaLHa tarafından (31-01-2013 Saat 08:07 ) değiştirilmiştir.

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222