Gençlik damarı, akıldan ziyade hissiyatı dinler... His ve heves ise kördür, akibeti görmez.
Sözler

Ziyade: Fazla, çok.
Hissiyat: Hisler, duygular.
His: Duygu.
Heves: Gelip geçici istek.
Akibet: Son, sonuç, netice.