Sayfa 2/2 İlkİlk 12
15 sonuçtan 11 ile 15 arası

Konu: Reşhalar

 1. #11
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210288


  Cevap: Reşhalar - Sayfa: 43


  semâ ve bütün mevcudat “Âmin” söyler. Yani, “Yâ Rabbenâ! onun duasını kabul eyle. Biz de o duayı ediyoruz. Biz de onun talep ettiğini talep ediyoruz.”

  Bilhassa, o cemaat-i uzmâ önünde kıldırdığı namazda, öyle bir tazarru ve tezellül ile, öyle bir iştiyakla, öyle bir hüzünle niyaz ve dua eder ki, kâinat bile heyecana gelir, o zâtın duasına iştirâk eder. Evet, öyle bir maksat için niyaz eder ki, eğer o maksat husule gelmezse, yalnız mahlûkat değil, âlem bile kıymetsiz kalır, esfel-i sâfilîne düşer. Çünkü, o zâtın matlubuyla mevcudat yüksek kemâlâta erişir.

  Acaba o zât, o matlubu kimden istiyor? Evet, öyle bir Zâttan talep eder ki, en gizli ve en küçük bir hayvanın cüz’î bir ihtiyacı için lisan-ı haliyle yaptığı duayı işitir, kabul eder, ihtiyacını yerine getirir. Ve keza, en ednâ bir emeli, en ednâ bir gaye için, en ednâ bir zîhayatta görür ve onu ona yetiştirmekle ikram ve merhamet eder. Bu duaların neticesinde yapılan terbiye ve tedbirler öyle bir intizamla cereyan eder ki, o terbiyelerin ancak bir Semî’ ve Basîr, bir Alîm ve Hakîmden olduğuna şüphe bırakmaz.

  Acaba o zât, o minberde Arşa müteveccihen ellerini kaldırarak yaptığı dua ile ne istiyor ki bütün mahlûkat “Âmin” söylüyor?

  Evet, o zât, Cenâb-ı Hakkın rızasını ve Cennette mülâkat ve rüyetiyle saadet-i ebediyeyi istiyor. Bu istenilen şeylerin icadına rahmet, hikmet, adalet gibi sayısız esbap olmadığı takdirde, o zât-ı nurânînin tek duası ve tazarru ile niyaz etmesi, Cennetin icadına ve îtâsına kâfidir. Binaenaleyh, o zâtın risaleti, imtihan ve ubudiyet için şu dünyanın kurulmasına sebep olduğu gibi, o zâtın ubudiyetinde yaptığı dua, mükâfat ve mücâzat için dâr-ı âhiretin îcadına sebep olur.

  Evet, bu yüksek intizam ve geniş rahmet ve güzel san’at ve kusursuz cemâl ile zulüm ve çirkinlik arasında tezat vardır. İçtimaları mümkün değildir.  Alîm: her şeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan Allah Arş: Allah’ın hüküm ve egemenliğinin tecelli ettiği yer
  Basîr: her şeyi gören Allah Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
  Hakîm: her işini hikmetle yapan Allah Semî': herşeyi duyan ve işiten Allah
  Yâ Rabbenâ: ey Rabbimiz adalet: hak sahibine hakkını verme, haksızı terbiye etme ve cezalandırma
  bilhassa: özellikle binaenaleyh: bundan dolayı
  cemaat-i uzmâ: büyük cemaat, topluluk cemâl: güzellik
  cereyan etmek: meydana gelmek cüz'î: ferdî, küçük
  dâr-ı âhiret: âhiret âlemi ednâ: basit, küçük
  emel: arzu, istek esbap: sebepler
  esfel-i sâfilîn: aşağıların en aşağısı hikmet: gaye fayda
  husule gelmek: meydana gelmek ikram: bağış, ihsan
  intizam: disiplin, düzen içtima: toplanma, bir araya gelme
  iştirâk etmek: katılmak iştiyak: şiddetli arzu ve istek
  kemâlât: mükemmel özellik ve dereceler keza: aynı, aynı biçimde
  kâfi: yeterli lisan-ı hal: hal dili
  mahlûkat: yaratılmış varlıklar matlub: istek, arzu
  merhamet: şefkat, acıma mevcudat: varlıklar
  minber: câmide hutbe okunan yer mücâzat: cezalandırma
  mükâfat: ödül mülâkat: kavuşma
  müteveccihen: yönelmiş olarak niyaz: dua etme, yalvarıp yakarma
  rahmet: merhamet ve şefkat risalet: elçilik, peygamberlik
  rüyet: Allah’ın cemâlini görme rıza: memnuniyet, hoşnut olma
  saadet-i ebediye: sonsuz mutluluk semâ: gökyüzü
  talep etmek: istemek tazarru: dua, yakarış
  tedbir: çekip çevirme, ihtiyacını karşılama terbiye: belli bir amaca erişecek şekilde geliştirme, yetiştirme
  tezat: zıtlık tezellül: Allah'ın huzûrunda boyun büküp yalvarma
  ubudiyet: kulluk zulüm: haksızlık
  zât-ı nurânî: nûrânî zât, Hz. Peygamber (a.s.m.) zîhayat: hayat sahibi, canlı
  âlem: dünya âmin: “Allah’ım kabul eyle”
  îcad: var etme, yaratma îtâ: aynen tekrar edilme, verilme


  Yazar : Risale Forum

 2. #12
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210288


  Cevap: Reşhalar - Sayfa: 44


  Evet, ednâ bir sesi, ednâ bir kimseden, âdi bir iş için işitip kabul etmekle, en yüksek bir savtı, en büyük bir iş için işitip kabul etmemek, emsalsiz bir kubh ve çirkinlik ve bir kusurdur. Bu ise mümkün değildir. Çünkü, hüsn-i zâtî, kubh‑u zâtîye inkılâp eder. İnkılâb-ı hakâik ise muhaldir.

  ON İKİNCİ REŞHA: Arkadaş! O hatib-i mürşidden gördüğün, işittiğin kâfidir. Çünkü ahvalini tamamıyla ihâta etmek mümkün değildir. Öyleyse, ondan sonra gelen asırların o zâttan aldıkları feyizlere dikkat etmek üzere geri dönelim. Bak, arkadaş! Bütün bu asırlar o Asr-ı Saadetin güneşinden Ebû Hânife, Şâfiî, Ebû Yezid, Cüneyd-i Bağdadî, Abdülkadir-i Geylânî, İmam-ı Gazalî, Muhyiddin-i Arabî, Ebû Hasen-i Şâzelî, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Rabbânî (radiyallâhü anhüm ecmaîn) gibi binlerce nurânî ziyâdar yıldızlar ayrılıp âlem-i beşeri tenvir etmişlerdir.

  Meşhudatımızın tafsilâtını başka vakte tehir ederek, mu’cizat sahibi o zât-ı nurânî Aleyhissalâtü Vesselâma bir salât ü selâm getirelim.

  اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى هٰذَا الذَّاتِ النُّورَانِىِّ الَّذِى اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ اْلحَكِيمُ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مِنَ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَعْنِى سَيِّدَنَا مُحَمَّدً اَلْفُ اَلْفِ صَلاَةٍ وَاَلْفُ اَلْفِ سَلاَمٍ بِعَدَدِ حَسَنَاتِ اُمَّتِهِ.عَلٰى مَنْ بَشَّرَ بِرِسَالَتِهِ التَّوْرَاةُ وَاْلاِنْجِيلُ وَالزَّبوُرُ وَبَشَّرَ بِنُبُوَّتِهِ اْلاِرْهَاصَاتُ وَهَوَاتِفُ الْجِنِّ وَاَوْلِيَاءُ اْلاِنْسِ وَكَوَاهِنُ الْبَشَرِ وَانْشَقَّ بِاِشَارَتِهِ الْقَمَرُ.. سَيِّدِنَا وَمْوْلاٰنَا مُحَمَّدٍ اَلْفُ اَلْفِ صَلاَةٍ وَاَلْفُ اَلْفِ سَلاَمٍ بِعَدَدِ اَنْفَاسِ اُمَّتِهِ.عَلٰى مَنْ جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الشَّجَرُ، وَنَزَلَ سُرْعَةً بِدُعَائِهِ الْمَطَرُ، وَاَظَلَّتْهُ الْغَمَامَةُ مِنَ الْحَرِّ، وَشَبِعَ مِنْ صَاعٍ مِنْ طَعَامِهِ مِاٰتٌ مِنَ الْبَشَرِ، وَنَبَعَ الْمَاۤءُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ ثَلاَثَ  Abdülkadir-i Geylânî: (bk. bilgiler) Asr-ı Saadet: mutluluk çağı, Peygamber Efendimizin (a.s.m.) peygamber olarak dünyada bulunduğu devir
  Cüneyd-i Bağdadî: (bk. bilgiler) Ebû Hasen-i Şâzelî: (bk. bilgiler – Seyyid Ebu’l-Hasen-i Şâzelî)
  Ebû Yezid: (bk. bilgiler – Bâyezid-i Bistâmî) Muhyiddin-i Arabî: (bk. bilgiler)
  ahval: haller, durumlar asır: yüzyıl
  ednâ: en basit, küçük emsalsiz: benzersiz
  feyiz: bereket, bolluk hatib-i mürşid: doğru yolu gösteren hatip; Hz. Peygamber (a.s.m.)
  hüsn-i zâtî: bir şeyin bizzat kendisinin güzel olması, güzelilği başkasından gelmemesi ihâta etmek: kuşatmak, her şeyi içine almak
  inkılâb-ı hakâik: gerçeklerin zıddına dönüşmesi inkılâp etmek: değişmek, dönüşmek
  kubh: çirkinlik, kötülük kubh-u zâtî: bir şeyin bizzat kendisinin çirkin olması
  meşhudat: görünen, gözlemlenen şeyler muhal: imkânsız
  mu’cizat: mu’cizeler nurânî: nur gibi etrafını aydınlatan
  radiyallâhü anhüm ecmaîn: Allah onların hepsinden razı olsun reşha: sızıntı
  salât ü selâm: Peygamberimiz (a.s.m.) için yapılan dua ve niyaz savt: ses
  tafsilât: ayrıntı tehir etmek: ertelemek, sonraya bırakmak
  tenvir etmek: aydınlatmak, ışıklandırmak ziyâdar: ışıklı, nurlu
  zât-ı nurânî: nûrânî zât, Hz. Peygamber (a.s.m.) âdi: basit, sıradan
  âlem-i beşer: insanlık âlemi İmam-ı Gazalî: (bk. bilgiler)
  İmam-ı Rabbânî: (bk. bilgiler) İmâm-ı Âzam Ebû Hânife: (bk. bilgiler)
  Şah-ı Nakşibend: (bk. bilgiler) Şâfiî: (bk. bilgiler – İmâm-ı Şâfiî)


  Yazar : Risale Forum

 3. #13
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210288


  Cevap: Reşhalar - Sayfa: 45

  مَرَّاتٍ كَالْكَوْثَرِ وَسَبَّحَ فِى كَفَّيْهِ اْلحَصَاةُ وَالْمَدَرُ، وَاَنْطَقَ اللهُ لَهُ الضَّبَّ وَالظَّبْىَ وَالذِّئْبَ وَالْجِذْعَ وَالذِّرَاعَ وَالْجَمَلَ وَالْجَبَلَ وَالْحَجَرَ وَالشَّجَرَ صَاحِبِ الْمِعْرَاجِ وَمَا زَاغَ الْبَصَرُ... سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا وَشَفِيعِنَا مُحَمَّدٍ اَلْفُ اَلْفِ صَلاَةٍ وَاَلْفُ اَلْفِ سَلاَمٍ بِعَدَدِ كُلِّ الْحُرُوفِ الْمُتَشَكِّلَةِ فِى اْلكَلِمَاتِ الْمُتَمَثِّلَةِ بِاِذْنِ الرَّحْمٰنِ فِى مَرَايَا تَمَوُّجَاتِ الْهَوَاۤءِ عِنْدَ قِرَاۤءَةِ كُلِّ كَلِمَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ قَارِئٍ مِنْ اَوَّلِ النُّزُولِ اِلٰى اٰخِرِ الزَّماَنِ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا يَاۤ اِلٰهَنَا بِكُلِّ صَلاَةٍ مِنْهَا اٰمِينَ اٰمِينَ اٰمِينَ.1


  Arkadaş! Risalet-i Ahmediyeyi ispat eden deliller pek büyük bir yekûn teşkil ediyor. On Dokuzuncu Söz namındaki risalemde o delillerden bir kısmı zikredilmiştir. O zâtın izhar ettiği bine yakın mu’cizeleriyle Yirmi Beşinci Söz namındaki eserimde tafsil edilen kırk vech-i i’câza bâliğ olan Kur’ân, risalet-i Ahmediyeye (a.s.m.) şehadet ettiği gibi, bu kâinat da âyâtıyla o zâtın nübüvvetine delâlet eder. Evet, kâinatta yazılan sayısız âyetler Zât-ı Ehadin vahdaniyetine şehadet ettikleri gibi, risalet-i Ahmediyeye de (a.s.m.) delâlet ve şehadet ederler.  Bilgi
  Dipnot-1

  Salât ve selâm o nurânî zâta olsun ki, o zât, Rahmân ve Rahîm’den ve Arş-ı Âzamdan gelen Furkân-ı Hakîmin kendisine indiği Efendimiz Muhammed’dir. Ümmetinin iyilikleri sayısınca milyonlar salât ve milyonlar selâm üzerine olsun. Risaleti Tevrat, İncil ve Zebur’da müjdelenen; nübüvveti irhâsatla, cinlerin hâtifleriyle, insanlık âleminin evliyalarıyla, beşer kâhinleriyle müjdelenen; bir işaretiyle ay’ı parçalayan Efendimiz Muhammed’e, ümmetinin nefesleri sayısınca milyonlar salât ve selâm olsun. Davetine ağaçların koşup geldiği, duâsıyla yağmurun hemen iniverdiği, sıcaktan korumak için bulutların ona gölge yaptığı, bir ölçek yemeğiyle yüzlerce insanın doyduğu, parmaklarının arasından üç defa kevser gibi suların çağladığı, onun hürmetine Allah’ın, kertenkeleyi, ceylânı, ağaç kütüğünü, zehirli keçinin kolunu, deveyi, dağı, taşı ve toprağı konuşturduğu, Miracın sahibi olan ve gözü asla şaşmayan o büyük miraç mu’cizesinde rüyetullaha mazhar olan Efendimiz ve Şefaatçimiz Muhammed’e, Kur’ân’ın ilk inmeye başladığı andan zamanın sonuna kadar onu okuyan her bir okuyucunun okuduğu her bir kelimenin hava dalgalarının âyinelerinde Rahmân’ın izniyle yansıyan bütün kelimelerinin bütün harfleri sayısınca, milyonlar salât ve selâm olsun. Bütün bu salâvatlardan her biri hürmetine bizi bağışla, ey İlâhımız, bize merhamet et. Âmin.
  Arş-ı Âzam: Allah’ın büyüklüğünün tecellî ettiği yer Furkân-ı Hakîm: doğruyu yanlıştan ayıran ve her âyeti hikmetlerle dolu olan Kur’ân
  Rahmân: rahmeti her şeyi kuşatan Allah Rahîm: şefkat ve merhametinin kişiye özel tecellîleri olan Allah
  Risalet-i Ahmediye: Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberliği Zât-ı Ehad: her bir varlıkta birliği tecellî eden Zât, Allah
  bâliğ olan: erişen, ulaşan delâlet etmek: delil olmak, işaret etmek
  hâtif: gaybdan haber veren irhasat: Peygamberimize peygamberlik verilmeden önceki peygamberlik delilleri
  izhar etmek: açıklamak, göstermek kevser: Cennet’te bir havuz veya nehir
  kâhin: gelecekten haber veren miraç: Peygamber Efendimizin (a.s.m) bir gece Cebrâil (a.s.) ile kâinatı gezerek Allah’ın huzuruna yükselmesi
  mu’cize: Allah tarafından verilip, yalnız peygamberlerin gösterebilecekleri büyük harika iş namında: adında
  nurânî: nur gibi etrafını aydınlatan nübüvvet: peygamberlik
  risale: küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un bölümleri risalet: bir semâvî kitaba sahip olan peygamberlik
  rüyetullah: Allah’ın Cemâlini görme salât: Peygamber Efendimiz için yapılan dua
  tafsil edilen: ayrıntılı olarak açıklanan teşkil etmek: meydana gelmek, oluşmak
  vahdaniyet: Allah’ın benzersiz ve bir oluşu ve ortağının bulunmayışı vech-i i'câz: mu’cize olma yönü
  yekûn: bütün, toplam zikredilmek: anılmak, belirtilmek
  zât: kişi; Hz. Muhammed (a.s.m.) âyet: delil, Allah’ın varlığına işaret eden şey
  âyât: âyetler, deliler şehadet etmek: şahitlik yapmak
  Yazar : Risale Forum

 4. #14
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210288


  Cevap: Reşhalar - Sayfa: 46


  Ezcümle:
  Kâinatta görünen hüsn-ü san’at dahi risalet-i Ahmediyeye (a.s.m.) delâlet ve şehadet eden kat’î bir delildir. Zira, şu ziynetli masnuatın cemâli, hüsn-i san’at ve ziyneti izhar eder. San’at ve suretin güzelliği, Sânide güzelleştirmek ve ziynetlendirmek isteği mevcut olduğuna delâlet eder. Güzelleştirmek ve zînetlendirmek sıfatları, Sâniin san’atına olan muhabbetine delâlet eder. Bu muhabbet ise, masnuatın en ekmeli insan olduğuna delildir. Çünkü o muhabbetin mazhar ve medarı insandır. İnsan dahi masnuatın en câmi ve en garibi olduğundan, şecere-i hilkate bir semere-i şuuriyedir. İnsan bir semere gibi olduğu cihetle kâinatın eczası arasında en câmi ve baîd bir cüzdür. İnsan zîşuur ve câmi olduğu cihetle, nazarı âmm, şuuru küllî olur. Nazarı âmm olduğundan şecere‑i hilkati tamamıyla görür, şuuru da küllî olduğundan, Sâniin makasıdını bilir. Öyleyse, insan Sâniin muhatab-ı hâssıdır.

  Evet, âmm ve şumullü olan nazar ve şuurunu Sâniin ibadetine ve muhabbetine sarf ve san’atını istihsan, takdir ve teşhirine tevcih ve nimetlerinin şükrüne istimal eden bir fert, verdiği nimetlere karşı şükür isteyen ve yarattığı mahlûkatı ibadete, şükre davet eden Sâniin has muhatap ve habibidir.

  Ey insanlar! Zikredilen ahval ve şuûnatla muttasıf olan Hazret-i Muhammed’in (a.s.m.), Sâniin o ferd-i ferid dediğimiz muhatab-ı hassı olmamasına imkân var mıdır? Ve tarihinizin gösterdiği nev-i beşerden en büyük insanlar arasında, bu makama daha lâyık diğer bir şahıs var mıdır?

  Ey gözleri sağlam ve kalbleri kör olmayan insanlar! Bakınız, insan âleminde iki daire ve iki levha vardır:

  Birinci daire: Rububiyet dairesidir.

  İkinci daire: Ubudiyet dairesidir.  Sâni: her şeyi san’atla yaratan Allah ahval: haller, vaziyetler
  baîd: uzak cemâl: güzellik
  cihet: yön, taraf câmi: kapsamlı
  cüz: kısım, parça delâlet etme: delil olma, gösterme
  ecza: parçalar, kısımlar ekmel: en mükemmel
  ezcümle: meselâ, örneğin ferd-i ferid: eşi-benzeri olmayan tek kişi
  garib: farklı, benzersiz habib: sevgili
  has: özel hüsn-ü san’at: sonsuz güzellikteki sanat
  istihsan: beğenme, güzel bulma istimal eden: kullanan
  izhar etmek: açıklamak, göstermek kat'î: kesin, şüphesiz
  kâinat: evren küllî: kapsamlı, geniş
  levha: görünen manzara; tablo mahlûkat: yaratılmışlar, varlıklar
  makasıd: gayeler, istenilen şeyler masnuat: san’at eseri varlıklar
  mazhar: bir şeye erişen; ayna olan medar: sebep, vesile
  mevcut: var muhabbet: sevgi
  muhatab-ı hâs: özel muhatap muhatap: hitap edilen
  muttasıf: bir nitelik ve özelliği üzerinde taşıyan nazar: bakış, görüş
  nev-i beşer: insanlık risalet-i Ahmediye: Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberliği ve Allah’ın ona semâvî kitap göndermesi
  rububiyet: Rablık; Allah’ın her bir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması sarf: kullanma
  semere: meyve semere-i şuuriye: şuurlu bir meyve; kâinat ağacının şuurlu meyvesi olan insan
  suret: biçim, şekil sıfat: nitelik, vasıf
  takdir: övgü tevcih: yöneltme
  teşhir: ilân etme, sergileme ubudiyet: kulluk
  zikredilen: hatırlatılan, söylenen zira: çünkü
  ziynet: süs zîşuur: akıl ve şuur sahibi
  âmm: genel, kapsamlı şecere-i hilkat: yaratılış ağacı; kâinattaki bütün varlıkların bir ağaç misali yaratılmaları
  şehadet eden: şahitlik eden şumul: geniş kapsamlı oluş, kuşatıcılık
  şuur: bilinç, anlayış şuûnat: hâller, işler
  şükür: Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme


  Yazar : Risale Forum

 5. #15
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210288


  Cevap: Reşhalar - Sayfa: 476


  Birinci levha:
  Hüsn-ü san’attır

  İkinci levha ise: Tefekkür ve istihsandır.

  Bu iki daire ile iki levha arasındaki münasebete bakınız ki, ubudiyet dairesi bütün kuvvetiyle rububiyet dairesi hesabına çalışıyor. Tefekkür, teşekkür, istihsan levhası da bütün işaretleriyle hüsn-ü san’at ve nimet levhasına bakıyor.

  Bu hakikati gözünle gördükten sonra, rububiyet ve ubudiyet dairelerinin reisleri arasında en büyük bir münasebetin bulunmamasına aklınca imkân var mıdır? Ve Sâniin makasıdına kemâl-i ihlâsla hizmet eden ubudiyet reisinin Sâni ile azîm bir münasebeti ve kavî bir intisabı ve o intisapla her iki daire reisleri arasında bir muârefe ve mükâleme ve alışverişin olmamasına ihtimal var mıdır? Öyleyse, bilbedâhe tahakkuk etti ki, ubudiyet reisi, rububiyetin has mahbup ve makbulüdür.

  Ey insan! Bu süslü masnuatı envâ-ı mehasinle tezyin eden ve bütün zîhayat olanların zevklerine, iştahlarına göre bu kadar nimetleri in’âm eden Sâni’in en kâmil, en cemîl ve ibadetine kemâl-i iştiyakla teveccüh eden ve Sâni’in mehasin-i san’atına takdir ve istihsanatıyla arş ve ferşi taraba, sevinmeye getiren ve Sâniin ihsanatına yaptığı teşekkürat ve tekbirat ile berr ve bahri cezbeye getiren şu güzel mahlûk ve masnuuna iltifat edip sözünü nazar-ı itibara almaması ve teşekküratına mukabele etmemesi ve teveccüh edip, kendisiyle konuşmaması ve iktidarına göre bütün mahlûkata bir imam ve mürşid yapmaması imkânı var mıdır?
  Sâni: her şeyi san’atla yaratan Allah arş ve ferş: gök ve yer
  azîm: büyük, yüce berr ve bahr: denizler ve karalar
  bilbedâhe: ap açık cemîl: güzel
  cezbe: Allah aşkıyla kendinden geçme envâ-ı mehasin: çeşitli güzellikler
  hakikat: gerçek has: özel
  hüsn-ü san’at: san’at güzelliği, güzel san’atlar ihsanat: iyilikler, bağışlar
  iktidar: güç, kudret iltifat etmek: yönelmek, değer vermek
  imam: önder, rehber imkân: mümkün olma, olabilirlik
  intisab: bağlanma, mensup olma in’âm eden: nimetlendiren
  istihsan: beğenme, güzel bulma istihsanat: beğenmeler, güzel bulmalar
  iştah: istek, arzu kavî: kuvvetli, sağlam
  kemâl-i ihlâs: mükemmel ve kusursuz samimiyet kemâl-i iştiyak: tam bir istek ve arzu
  kâmil: olgun, mükemmel levha: görünen manzara; tablo
  mahbup: sevgili mahlûk: yaratılmış varlık, yaratık
  mahlûkat: yaratılmışlar, yaratıklar makasıd: gayeler, istenilen şeyler
  makbul: kabul gören masnu: san’at eseri
  masnuat: san’at eseri varlıklar mehasin-i san'at: san’at güzellikleri
  mukabele etmek: karşılık vermek muârefe: karşılıklı tanışma, bilişme; birbirini bilip tanıma
  mükâleme: karşılıklı konuşma münasebet: bağlantı, bağ
  mürşid: doğru yolu gösteren nazar-ı itibar: dikkate alma
  nimet: iyilik, lütuf, ihsan reis: başkan
  rububiyet: Allah’ın her varlığa, yaratılış gayelerine ulaşmaları için zarar verici şeylerden koruyup, onları terbiye etmesi, tedbir, tasarruf ve egemenliği altında bulundurması tahakkuk etmek: gerçekleşmek
  takdir: övgü taraba getiren: sevinç veren
  tefekkür: Allah’ı tanımak için etraflıca ve derinlemesine düşünme tekbirat: tekbirler
  teveccüh etmek: yönelmek tezyin eden: süsleyen
  teşekkürat: teşekkürler ubudiyet: kulluk, ibadet
  ubudiyet reisi: Allah'a hakiki kulluğu gösteren lider; Hz. Peygamber (a.s.m.) zîhayat: canlı, hayat sahibi

  Yazar : Risale Forum

Sayfa 2/2 İlkİlk 12

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222