Şu esasata dikkat lâzımdır:

1- Allah'a abd olana her şey müsahhardır. Olmayana her şey düşmandır.

2- Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki, rahat edesin.

3- Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ibka edip senin için muhafaza edecek. Sende kalırsa, meccanen zâil olur gider.

4- Devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zâilsin. Dünya da zâildir. Halkın dünyası da zâildir. Kâinatın şu şekl-i hazırı da zâildir. Bunlar sâniye ve dakika ve saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar.

5- Âhirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fâni dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.


Mesnevi-i Nuriye


Esasat: Esaslar, kökler, temeller.
Abd: Kul.
Müsahhar: Emir dinler, emir altına alınmış.
Emaneten: Emanet olarak.
İbka: Süreklileştirme.
Meccanen: Ücretsiz, karşılıksız.
Zâil: Geçici, devam etmeyen.
Şekl-i hazır: Şimdiki şekil, şu anki biçim.
Takiben: Takip ederek, izleyerek.
Zeval: Sona erme.
Fâni: Geçici, gelip geçici, kaybolan.