2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 518 + 37852


  Beşinci Mektub

  Beşinci Mektup

  بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

  وَ اِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ 2

  SİLSİLE-İ Nakşînin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbânî (r.a.), Mektubat’ında demiş ki:

  “Hakaik-i imaniyeden bir meselenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve kerâmâta tercih ederim.”3


  Hem demiş ki: “Bütün tariklerin nokta-i müntehâsı, hakaik-i imaniyenin vuzuh ve inkişafıdır.”4

  Hem demiş ki: “Velâyet üç kısımdır. Biri velâyet-i suğrâ ki, meşhur velâyettir; biri velâyet-i vustâ, biri velâyet-i kübrâdır.

  Velâyet-i kübrâ ise, verâset-i nübüvvet yoluyla, tasavvuf berzahına girmeden, doğrudan doğruya hakikate yol açmaktır.”5


  Hem demiş ki: “Tarîk-i Nakşîde iki kanatla sülûk edilir. Yani, hakaik-i imaniyeye sağlam bir surette itikad etmek ve ferâiz-i diniyeyi imtisal etmekle olur. Bu iki cenahta kusur varsa o yolda gidilmez.”6


  Öyle ise, tarik-i Nakşînin üç perdesi var:


  Birisi
  ve en birincisi ve en büyüğü: Doğrudan doğruya hakaik-i imaniyeye hizmettir ki, İmam-ı Rabbânî de (r.a.) âhir zamanında ona sülûk etmiştir.


  İkincisi:
  Ferâiz-i diniyeye ve Sünnet-i Seniyyeye tarîkat perdesi altında hizmettir.  Not
  Dipnot-1 Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.

  Dipnot-2 “Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.

  Dipnot-3 İmam-ı Rabbânî, el-Mektûbât, 1:182 (210. Mektup).

  Dipnot-4 İmam-ı Rabbânî, el-Mektûbât, 1:182 (210. Mektup).

  Dipnot-5 İmam-ı Rabbânî, el-Mektûbât, 1:240 (260. Mektup).

  Dipnot-6 İmam-ı Rabbânî, el-Mektûbât, 1:87 (75. Mektup), 1:98 (91. Mektup) 1:99 (94. Mektup).

  Sünnet-i Seniyye: Peygamberimizin söz, fiil ve hareketlerine dayanan yüce prensipler (bk. s-n-n) Tarîk-i Nakşî: Buharalı Muhammed Bahaüddin Nakşibendi Hazretleri tarafından kurulan, gizli zikre dayanan tarikat (bk. bilgiler – Şâh-ı Nakşibend)
  berzah: geçit, aralık, perde cenâh: kanat
  ezvak: zevkler; mânevî lezzetler ferâiz-i diniye: dinin kesin emirleri; Allah tarafından yapılması kesin olarak emredilen şeyler
  hakaik-i imâniye: iman hakikatleri (bk. ḥ-ḳ-ḳ; e-m-n) hakikat: doğru, gerçek (bk. ḥ-ḳ-ḳ)
  imtisal: uyma, yerine getirme inkişaf: açığa çıkma, gelişme (bk. k-ş-f)
  itikad etmek: inanmak kerâmât: kerâmetler; Allah’ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarında görünen olağanüstü hal ve hareketler (bk. k-r-m)
  mevâcid: vecd halleri, kalbe zevk veren haller nokta-i müntehâ: son nokta
  silsile-i Nakşî: Nakşibendî tarikatının silsilesi, halifeler zinciri suret: biçim, şekil (bk. ṣ-v-r)
  sülûk: mânevî yol alma tarik: mânevî yol (bk. ṭ-r-ḳ)
  tarikat: mânevî ilerlemeye götüren yol (bk. ṭ-r-ḳ) tasavvuf: kalbi, dünyanın gelip geçici işlerinden ayırıp, Allah sevgisi ile bağlama; tarikat ehli olma
  velâyet: velîlik (bk. v-l-y) velâyet-i kübrâ: en büyük velîlik (bk. v-l-y; k-b-r)
  velâyet-i suğrâ: küçük derecedeki velîlik (bk. v-l-y) velâyet-i vustâ: orta derecedeki velîlik (bk. v-l-y)
  veraset-i nübüvvet: peygamberin vârisliği makamı (bk. n-b-e) vuzuh: açıklık, açık ve anlaşılır şekilde olma
  âhir: son (bk. e-ḫ-r) İmam-ı Rabbânî: (bk. bilgiler)


  Benzer Konular
  20. Mektub
  20. Mektub 20. Mektub Devami...
  İkinci Mektub
  İkinci Mektub İkinci Mektub بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَ&#
  Açıklamalı - 29.Mektub - Ramazan Risalesi - Beşinci Nükte
  Açıklamalı - 29.Mektub - Ramazan Risalesi - Beşinci Nükte 29. MEKTUB BEŞİNCİ NÜKTE Ramazan-ı Şerifin orucu, nefsin tehzib-i ahlâkına ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki:
  Dokuzuncu Mektub
  Dokuzuncu Mektub بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ ش
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Kütahya
  Mesajlar Mesajlar
  2.615
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 518 + 37852


  Cevap: Beşinci Mektub - Sayfa 48

  Üçüncüsü: Tasavvuf yoluyla emrâz-ı kalbiyenin izalesine çalışmak, kalb ayağıyla sülûk etmektir. Birincisi farz, ikincisi vacip, bu üçüncüsü ise sünnet hükmündedir.

  Madem hakikat böyledir. Ben tahmin ediyorum ki, eğer Şeyh Abdülkàdir Geylânî (r.a.) ve Şah-ı Nakşibend (r.a.) ve İmam-ı Rabbânî (r.a.) gibi zâtlar bu zamanda olsaydılar, bütün himmetlerini, hakaik-i imaniyenin ve akaid-i İslâmiyenin takviyesine sarf edeceklerdi. Çünkü saadet-i ebediyenin medarı onlardır. Onlarda kusur edilse, şekavet-i ebediyeye sebebiyet verir. İmansız Cennete gidemez; fakat tasavvufsuz Cennete giden pek çoktur. Ekmeksiz insan yaşayamaz, fakat meyvesiz yaşayabilir. Tasavvuf meyvedir, hakaik-i İslâmiye gıdadır. Eskiden kırk günden tut, tâ kırk seneye kadar bir seyr ü sülûk ile bazı hakaik-i imaniyeye ancak çıkılabilirdi. Şimdi ise, Cenâb-ı Hakkın rahmetiyle, kırk dakikada o hakaike çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karşı lâkayt kalmak elbette kâr-ı akıl değil. İşte, otuz üç adet Sözler, böyle Kur’ânî bir yolu açtığını, dikkatle okuyanlar hükmediyorlar.

  Madem hakikat budur. Esrar-ı Kur’âniyeye ait yazılan Sözler, şu zamanın yaralarına en münasip bir ilâç, bir merhem ve zulümatın tehacümatına maruz heyet-i İslâmiyeye en nâfi bir nur ve dalâlet vâdilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğu itikadındayım.

  Bilirsiniz ki, eğer dalâlet cehaletten gelse, izalesi kolaydır. Fakat dalâlet fenden ve ilimden gelse, izalesi müşküldür. Eski zamanda ikinci kısım binde bir bulunuyordu. Bulunanlardan ancak binden biri irşadla yola gelebilirdi. Çünkü, öyleler kendilerini beğeniyorlar. Hem bilmiyorlar, hem kendilerini bilir zannediyorlar. Cenâb-ı Hak şu zamanda, i’câz-ı Kur’ân’ın mânevî lemeâtından olan malûm Sözleri, şu dalâlet zındıkasına bir tiryak hâsiyetini vermiş tasavvurundayım.


  اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى 1
  Said Nursî


  Not


  Dipnot-1 Bâkî olan sadece Odur.


  Kur’ânî: Kur’ân’a ait akaid-i İslâmiye: İslâm dininin esasları, inançları (bk. s-l-m)
  dalâlet: hak yoldan sapkınlık, inançsızlık (bk. ḍ-l-l) emrâz-ı kalbiye: kalbî hastalıklar
  esrar-ı Kur’âniye: Kur’ân’ın sırları farz: Allah tarafından yapılması kesin olarak emredilen şey
  hakaik: hakikatler (bk. ḥ-ḳ-ḳ) hakaik-i imâniye: iman hakikatleri (bk. ḥ-ḳ-ḳ; e-m-n)
  hakaik-i İslâmiye: İslâmın hakikatleri (bk. ḥ-ḳ-ḳ; s-l-m) hakikat: doğru, gerçek (bk. ḥ-ḳ-ḳ)
  hayret: şaşkınlık heyet-i İslâmiye: İslâm topluluğu, Müslümanlar (bk. s-l-m)
  himmet: ciddî gayret, çalışma
  hâsiyet: özellik
  irşad: doğru yolu gösterme, uyarma (bk. r-ş-d) itikad: inanç
  izale: giderme, ortadan kaldırma i’câz-ı Kur’ân: Kur’ân’ın mu’cize oluşu (bk. a-c-z)
  kâr-ı akıl: aklın kabul edeceği iş lemeât: parıltılar
  lâkayt: duyarsız, ilgisiz malûm: bilinen (bk. a-l-m)
  maruz: uğrama, tesirinde kalma medar: sebep, vesile
  münasip: uygun (bk. n-s-b) müşkül: zor
  nâfi: faydalı, yararlı rahmet: şefkat, merhamet, ihsan (bk. r-ḥ-m)
  saadet-i ebediye: sonsuz mutluluk (bk. e-b-d) sarf etmek: harcamak (bk. ṣ-r-f)
  seyr ü sülûk: İlâhî hakikatlere ulaşmak için bir rehberin öncülüğünde çıkılan mânevî yolculuk sülûk: mânevî yol alma
  sünnet: Peygamberimizin söz, fiil ve hareketlerine dayanan yüce prensipler (bk. s-n-n) takviye: kuvvetlendirme
  tasavvuf: kalbi, dünyanın gelip geçici işlerinden ayırıp, Allah sevgisi ile bağlama; tarikat ehli olma tasavvur: düşünce (bk. ṣ-v-r)
  tehacümat: hücumlar tiryak: derman, ilaç
  vâcib: dinî bakımdan yapılması şart ve kesin olan emir (bk. v-c-b) zulümat: karanlıklar (bk. ẓ-l-m)
  zındıka: dinsizlik, inançsızlık İmam-ı Rabbânî: (bk. bilgiler)
  Şah-ı Nakşibend: (bk. bilgiler) Şeyh Abdülkàdir Geylânî: (bk. bilgiler – Abdülkâdir-i Geylânî (k.s.))
  şekavet-i ebediye: sonsuz sıkıntı ve mutsuzluk (bk. e-b-d)

  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222