Sayfa 1/2 12 SonSon
14 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  İnsan ve Kâinat


  ﴿
  هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى اْلأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَاۤءِ فَسَوّٰيهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ
  1

  Bu âyetin sabık âyetle cihet-i irtibatı:

  Evvelki âyette küfür ile küfran, delâil-i enfüsiye ile inkâr edilmiştir. Bu âyette, delâil-i âfâkiyeye işaret edilmiştir. Ve keza, evvelki âyette vücut ve hayat nimetlerine işaret edilmiş, bu âyette beka nimetine işaret edilmiştir. Ve keza, evvelki âyette, Sâniin vücuduna delil olmakla haşre bir mukaddeme olduğuna işaret edilmiş; bu âyette ise, âhiretin tahkikiyle şüphelerin izalesine işaret edilmiştir.

  Evet, sanki onlar diyorlar ki: “İnsana bu kadar kıymet ve ehemmiyet verilmesi nereden ve neye binaendir? Ve Allah’ın yanında mevkii nedir ki onun için kıyameti koparıyor?”


  Onlara cevaben Kur’ân-ı Kerim, bu âyetin işaretiyle diyor ki:

  “İnsanın pek yüksek bir kıymeti olmasaydı, semavat ve arz onun istifadesine muti ve musahhar olmazdı. Ve keza, insan ehemmiyetsiz olsaydı, mahlûkat onun için halk edilmezdi. Eğer insan ehemmiyetsiz ve kıymetsiz olsaydı, o vakit insan, mahlûkat için halk olunacaktı.

  Ve keza, insanın Hâlıkı yanında mevkii pek büyük olduğu içindir ki, âlem-i dünyayı kendisi için değil, beşer için, beşeri de ibadeti için halk etmiştir.”

  Hülâsa: İnsan mümtaz ve müstesnadır; hayvanlar gibi değildir. Onun için insan ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 2 cevherine bir sadef olmuştur.


  Not
  Dipnot-1 “O, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra semaya yöneldi ve gökleri yedi tabaka olarak tanzim etti. O herşeyi hakkıyla bilendir.” Bakara Sûresi, 2:29.
  Dipnot-2 “Sonra O'na döndürülürsünüz.” Bakara Sûresi, 2:28.


  Hâlık: her şeyi yaratan Allah Sâni: her şeyi san’atlı ve mükemmel bir şekilde yaratan Allah
  arz: dünya bekà: devamlılık ve kalıcılık
  beşer: insan, insanlık binaen: -dayanarak
  cevher: değerli şey, öz cihet-i irtibat: irtibat, münasebet yönü
  delâil-i enfüsiye: dahili deliller; kalb, vicdan, his ve lâtifeler gibi insanın iç âlemine konan donanımlarından hareketle Allah’ın varlığına ait deliller delâil-i âfâkiye: insanın kendi dışındaki deliller, kâinattaki deliller
  ehemmiyet: önem halk etme: yaratma
  haşr: insanların öldükten sonra tekrar diriltilip Allah’ın huzurunda toplanması hülâsa: öz, özet
  istifade: faydalanma, yararlanma izale etme: giderme, ortadan kaldırma
  keza: bunun gibi küfran: iyilik bilmeme, nankörlük
  küfür: nimeti örtme, nankörlük, inkâr kıyamet: dünyanın sonu, varlığın bozulup dağılması, kâinatın ölümünden sonra, bütün ölülerin dirilip ayağa kalkmaları, mahşerde toplanmaları
  mahlukât: yaratılmışlar mevki: konum, yer, değer
  mukaddeme: hazırlık musahhar: boyun eğdirilmiş, emre verilmiş
  muti’: itaat eden, emre uyan mümtaz: seçkin, üstün
  müstesna: seçkin sabık: geçen, önceki
  sadef: içinde inci bulunan kabuk semavat: gökler
  tahkikî: araştırarak ve kesin delillere dayanarak vücut: varlık
  âhiret: öteki dünya, öldükten sonraki ebedî hayat âlem-i dünya: dünya âlemi

  Benzer Konular
  İnsan, şu kâinat ağacının en son ve en cem'iyetli meyvesi ..
  İnsan, şu kâinat ağacının en son ve en cem'iyetli meyvesi .. Gözümüzle görüyoruz ve aklımızla anlıyoruz ki; insan, .şu kâinat ağacının en son ve en cem'iyetli meyvesi, .ve hakikat-ı Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm cihetiyle çekirdek-i aslîsi; .ve kâinat Kur'anının â
  İnsan kainat kanunlarına merkezdir
  İnsan kainat kanunlarına merkezdir Günün Risale-i Nur dersi Devami...
  'Allah, Kâinat ve İnsan'
  'Allah, Kâinat ve İnsan' İstanbul merkez vaizlerinden Mustafa Akgül, "Müslüman, çağdaş ilimleri kazanmaya çalışmalı, keşif ve icatları öğrenmeli. Devami...
  İnsan ve Kainat; Küçük Kainat ve Büyük İnsan
  İnsan ve Kainat; Küçük Kainat ve Büyük İnsan Bir tarafta atomlarla yazılan hücreler, hücrelerden dokunan organlar, bunların birlikte çalışmalarıyla ortaya çıkan insan bedeni. Öte yanda bakterilerle kaynaşan toprak, oksijen ve hidrojenin birlikteliğiyle meydana
  İnsan şu kainat agacının en son meyvesi.
  İnsan şu kainat agacının en son meyvesi. ” Asâ-yı Musa...Risale-i Nur" Biz kâinatın meyvesiyiz. Dünyamız, Güneş sisteminden bir dal. Hepimiz o dala takılıyız. Yerçekimiyle bağlıyız ona. Ciğerlerimizle havayla alışverişteyiz. Güneş gözümüzün için
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: İnsan ve Kâinat - Sayfa: 326


  Bu âyetteki cümlelerin nüktelerine geçiyoruz.

  Ey arkadaş! Birinci cümlede جَمِيعًا 1, ikinci cümlede ثُمَّ 2, üçüncü cümlede سَبْعَ 3 kelimeleri için bir tahkikat lâzımdır.4

  C - O tahkikatı, altı nokta da izah edeceğiz.


  Birinci nokta: Aşağıda beyan edildiği gibi, hayatın öyle bir hâsiyeti vardır ki, hayat, cüz’ü küll, cüz’îyi küllî, ferdi nev’, mukayyedi mutlak, bir şahsı bir âlem gibi kılar. Binaenaleyh, tek bir insan, “Dünya benim evimdir. Dünyadaki envâ benim kavmimdir ve benim aşiretimdir ve bütün eşya ile muarefem ve münasebetim vardır” diyebilir.

  İkinci nokta: Bilirsin ki, âlemde sabit bir nizam vardır, muhkem bir irtibat vardır ve daimî düsturlar, esaslı kanunlar vardır. Bu itibarla, âlem, bir saat veya muntazam bir makine gibidir. Herbir çarkın, herbir vidanın, herbir çivinin, makinenin nizam ve intizamında bir hissesi ve makinenin netice ve faidelerinde bir tesiri olduğu gibi, ehl-i hayat için ve bilhassa beşer için de bir faidesi var.  Not

  Dipnot-1
  Tamamı, hepsi.
  Dipnot-2 Sonra (bk. ḥ-r-f: Atıf harfleri).
  Dipnot-3 Yedi.
  Dipnot-4 Arapça İşârâtü’l-İ’câz’da şu ibare vardır ki, tercüme edilirken tay edilmiştir:BİRİNCİ MES’ELE:S - Bu ayetin işaretinden anlıyoruz ki, arzdaki herşey beşerin istifadesine aittir. Halbuki bir tek insanın (meselâ Zeyd’in) koca arzın herbir eczâsından istifadesi nasıl tasavvur edilebilir? Habib ve Ali, Bahr-i Muhît-i Kebîrde bir adanın ortasındaki bir dağın ücrâ bir köşesindeki bir taştan nasıl istifade edecek? Zeyd’in malı Ömer’in istifadesine nasıl verilebilir? Zîra bu ayet diğer kardeşleriyle beraber herşeyin—tevziat olmaksızın—herbir ferde ait olduğunu bildiriyor. Ve keza, Güneş ve ay gibi büyük cirimler nasıl Zeyd ile Ömer’e ait olabilirler? Çünkü onların onlardan istifadeleri pek cüzîdir. Hem zararlı şeyler nasıl beşerin istifadesi için olabilir? Zîra Kur’an’da mücâzefe olamaz. Belâgat-i hakikiyesine mübâlağa yakışmaz.


  Ali: (bk. bilgiler – Ali Aras) Bahr-i Muhît-i Kebîr: Büyük Okyanus
  Habib: (bk. bilgiler – Molla Habib) arz: dünya
  aşîret: kabile belâgat-i hakikiye: gerçek belagat
  beyan: açıklama, anlatım beşer: insan, insanlık
  bilhassa: özellikle binaenaleyh: bundan dolayı
  cüz’: parça cüz’î: küçük, ferdî
  daimî: devam eden, sürekli düstur: kural, prensip
  ecza: kısımlar, bölümler ehl-i hayat: hayat sahipleri
  envâ: çeşitler, türler ferd: kişi, birey, şahıs
  hâsiyet: özellik, hususiyet intizam: düzenlilik
  irtibat: bağ, ilişki istifade: faydalanma, yararlanma
  itibar: özellik izah: açıklama
  kavim: topluluk keza: bunun gibi
  küll: bütün küllî: bir sınıfa ait bireylerin toplamı; tür
  muarefe: tanışma, tanışıklık muhkem: sağlam, kuvvetli
  mukayyed: kayıtlı, sınırlı muntazam: düzenli
  mutlak: sınırsız mübalağa: abartı
  mücâzefe: söz ile karşısındakinin hakkını örtme, aldatma münasebet: alâka, ilgi
  nev: çeşit, tür nizam: düzen, kanun, sistem
  nükte: ince ve derin mânâ sabit: yerleşik, kesin
  tahkikat: araştırmalar; hakikatı araştırma, kesinlik tasavvur: düşünme, hayal
  tay etme: atlama, geçme tevziat: dağıtım
  zîra: çünkü âlem: dünya; evren, kâinat

  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: İnsan ve Kâinat - Sayfa: 327


  Üçüncü nokta: Aşağıda işiteceğin gibi, istifadede müzahemet ve münakaşa yoktur. Nasıl ki Zeyd diyebilir ki, “Şems benim lâmbamdır, dünya benim evimdir.” Ömer de öyle diyebilir ve aralarında münakaşa da olmaz. Evet, Zeyd, meselâ dünyada tek farz edilirse, istifadesi nasılsa, bütün insanlar içinde iken istifadesi yine öyledir-ne fazla olur ne noksan. Yalnız “gâreyn”e ait olan kısım müstesnadır. Zira yiyecek, içecek ve saire şeylerde münakaşa olur.

  Dördüncü nokta: Âlem için tek bir yüz, bir cihet değil, pek çok umumî ve muhtelif vecihler vardır. Ve faideleri temin eden kesretle umumî ve mütedahil, yani birbiri içinde cihetler vardır. Ve istifade yollarının da envâen türlü türlü tarikleri vardır. Meselâ senin güzel bir bahçen vardır. O bahçe, bir cihetten senin istifadene tahsis edildiği gibi, diğer bir cihetten de halkı faidelendirir. Meselâ o bahçenin hüsnüne, güzelliğine her bakan bir zevk alır, bir inşirah peyda eder; bunda bir mâni yoktur.


  Kezalik, insanın beş zahirî, beş bâtınî olmak üzere on tane hassası ve duygusu vardır. İnsan, bu duygularıyla ve keza cismiyle, ruhuyla, kalbiyle dünyanın her bir cüz’ünden istifade edebilir; mâni yoktur.

  Beşinci nokta: Bu âyetle diğer bazı âyetlerden anlaşılıyor ki, bu büyük dünya insan için yaratılmıştır. Ve yaratılışında, insanın istifadesi ille-i gaiye olarak nazara alınmıştır. Halbuki arzdan pek büyük olan Zühal’in, meselâ beşeri faidelendiren, yalnız ziyneti ve zayıf bir ziyasıdır. Bu cüz’î faide için ne suretle beşer ona ille-i gaiye olur?

  Elcevap: Bir faideyi takip eden adam, bütün fikrini, hayalini o faideye hasreder ve ondan mâada birşeye bakmaz. Ve herşeye kendi hesabına bakar, kimseyi nazara almaz. Hattâ kendisini ille-i gaiye zanneder. Binaenaleyh, bu gibi adama karşı makam-ı imtinanda söylenilen o gibi kelâmlarda mübalâğa yoktur. Evet, binlerce hikmetler için yaratılan Zühal’in herbir hikmetinde binlerce cihetler ve herbir cihetinde binlerce istifade edenler bulunduğu halde, “Hilkatinde o adamın istifadesi, ille-i gaiyeden bir cüz olarak düşünülmüştür” denilirse ne mânii var? Çünkü ille-i gaiye, daima basit birşeyden ibaret değildir.


  Altıncı nokta: İmam-ı Ali’nin وَتَزْعُمُ اَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ اِنْطَوَى الْعَالَمُ اْلاَكْبَرُ 1


  Not
  Dipnot-1 Sen kendinin küçük bir varlık olduğunu zannedersin. Halbuki senin içinde büyük âlem dürülmüştür.


  Zühâl: Satürn gezegeni beşer: insanlık
  binaenaleyh: bundan dolayı bâtınî: dahile ait, iç
  cihet: taraf, yön cüz’: parça, kısım
  cüz’î: küçük, ferdî, sınırlı envâen: çeşit çeşit olarak
  farz etmek: sanmak, zannetmek gâreyn: ağız ve tenasül organları
  hasretmek: belirli bir şeyle sınırlama, bir şeye özgü kılmak hassa: duyu
  hikmet: fayda, gaye hilkat: yaratılış
  hüsn: güzellik ille-i gaiye: asıl gaye, maksat
  inşirah: ferahlanma, sevinme istifade: faydalanma, yararlanma
  kelâm: söz, ifade kesret: çokluk
  keza/kezâlik: bunun gibi makam-ı imtinan: verilen nimet ve ihsandan söz etme makamı
  muhtelif: çeşitli, farklı mübalâğa: abartı
  münakaşa: tartışma müstesna: hariç
  mütedahil: birbiri içinde, iç içe müzahamet: sıkışıklık
  nazar: dikkat, bakış nazara almak: dikkate almak
  peydâ: meydana gelme, ortaya çıkma sair: diğer, başka
  tarik: yol umumî: genel, herkese ait
  vecih: yön, yüz zira: çünkü
  ziya: ışık, parlaklık ziynet: süs
  zâhirî: görünen, dış âlem: dünya; evren, kâinat
  İmam-ı Ali: [bk. bilgiler – Ali (r.a.)] şems: güneş

  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: İnsan ve Kâinat - Sayfa: 328


  emrettiği gibi, insan küçük bir cisim ise de, büyük âlemi içine alacak kadar büyüktür. Öyleyse cüz’î istifadesi küllî olur; öyleyse abesiyet yoktur.

  İKİNCİ MESE’LE:ثُمَّ 1hakkındadır.

  Ey arkadaş! Bu âyet, arzın semadan evvel yaratılmış olduğuna delâlet eder ve 2 وَاْلاَرْضُ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰيهَا âyeti de semâvâtın arzdan evvel halk edildiğine dâldir. Ve 3 كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا âyeti ise ikisinin bir maddeden beraber halk edilmiş ve sonra birbirinden ayırd edilmiş olduklarını gösteriyor.

  Şeriatın nakliyatına nazaran, Cenâb-ı Hak bir cevhereyi, bir maddeyi yaratmıştır, sonra o maddeye tecellî etmekle bir kısmını buhar, bir kısmını da mâyi kılmıştır. Sonra mâyi kısmı da, tecellîsiyle tekâsüf edip zebed (köpük) kesilmiştir. Sonra arz veya yedi küre-i arziyeyi o köpükten halk etmiştir. Bu itibarla, herbir arz için hava-i nesîmîden bir sema hasıl olmuştur. Sonra o madde-i buhariyeyi bast etmekle yedi kat semavatı tesviye edip yıldızları içine zer’etmiştir ve o yıldızlar tohumuna müştemil olan semavat, in’ikad etmiş, vücuda gelmiştir.

  Hikmet-i cedidenin nazariyatı ise şu merkezdedir ki: Görmekte olduğumuz manzume-i şemsiye ile tâbir edilen güneşle ona bağlı yıldızlar cemaati, basit bir cevhere imiş. Sonra bir nevi buhara inkılâp etmiştir. Sonra o buhardan, mâyi-i nârî hasıl olmuştur. Sonra o mâyi-i nârî, burudetle tasallûb etmiş, yani katılaşmış; sonra şiddet-i hareketiyle bazı büyük parçaları fırlatmıştır. O parçalar tekâsüf ederek seyyarat olmuşlardır; şu arz da onlardan biridir. Bu izahata tevfikan, şu iki meslek arasında mutabakat hasıl olabilir. Şöyle ki:“İkisi de birbirine bitişikti, sonra ayrı ettik” mânâsında olan كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا 4’nın ifadesine nazaran, manzume-i şemsiye ile arz, dest-i


  Not
  Dipnot-1 Sonra (bk. ḥ-r-f: Atıf harfleri).
  Dipnot-2 “Sonra da yeri yayıp (düzenleyip) döşedi.” Nâziât Sûresi, 79:30.
  Dipnot-3 “(Gök ile yer) bitişik iken, Biz onları birbirinden koparıp ayırdık.” Enbiyâ Sûresi, 21:30.
  Dipnot-4 Enbiyâ Sûresi, 21:30.


  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah abesiyet: faydasızlık, gayesizlik
  arz: dünya bast etmek: yaymak, genişletmek
  buhara inkılâp etme: gaz haline dönüşme burudet: donma, soğuma
  cemaat: topluluk, grup cevhere: bir şeyi o şey yapan asıl öz, maya, madde
  cüz’î: az, küçük, ferdî delâlet: delil olma, işaret etme
  halk etmek: yaratmak hasıl olmak: meydana gelmek
  hava-i nesimî: atmosfer hikmet-i cedide: yeni fenler; pozitif ilimler
  in’ikad etme: donma, katılaşma izahat: izahlar, açıklamalar
  küllî: kapsamlı küre-i arziye: yer küre
  madde-i buhariye: buhar, gaz halindeki madde manzume-i şemsiye: güneş sistemi
  mutabakat: uygunluk mâyi: sıvı
  mâyi-i nârî: akıcı, sıvı ateş müştemil: içine alan, kapsamına alan
  nazaran: –göre nazariyat: nazariyeler, teoriler
  nevi: çeşit, tür semavat: gökler
  semâ: gökyüzü seyyarat: gezegenler
  tabir: anlatma, ifade etme tasallub: katılaşma, sertleşme
  tecellî: belirme, görünme tekâsüf: yoğunlaşma
  tesviye etme: düzleme, düzenleme tevfikan: uygun olarak
  vücuda gelme: var olma, oluşma zebed: köpük
  zer’ etme: ekme şeriat: Allah tarafından bildirilen hükümlerin hepsi, İslâmiyet
  şiddet-i hareket: hızlı hareket

  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: İnsan ve Kâinat - Sayfa: 329


  kudretin madde-i esîriyeden yoğurmuş olduğu bir hamur şeklinde imiş. Madde-i esîriye, mevcudata nazaran akıcı bir su gibi mevcudatın aralarına nüfuz etmiş bir maddedir. 1 وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاۤءِ âyeti, şu madde-i esîriyeye işarettir ki, Cenâb-ı Hakkın arşı, su hükmünde olan şu esîr maddesi üzerinde imiş. Esîr maddesi yaratıldıktan sonra, Sâniin ilk icadlarının tecellîsine merkez olmuştur. Yani esîri halk ettikten sonra, cevâhir-i ferde kalb etmiştir. Sonra bir kısmını kesif kılmıştır ve bu kesif kısımdan, meskûn olmak üzere yedi küre yaratmıştır. Arz, bunlardandır.

  İşte arzın, hepsinden evvel tekâsüf ve tasallûb etmekle acele kabuk bağlayarak uzun zamanlardan beri menşe-i hayat olması itibarıyla, hilkat-i teşekkülü, semavattan evveldir. Fakat arzın bast edilmesiyle nev-i beşerin taayyüşüne elverişli bir vaziyete geldiği, semavatın tesviye ve tanziminden sonra olduğu cihetle, hilkati, semavattan sonra başlarsa da, bidayette, mebde’de ikisi beraber imişler. Binâenalâhâzâ, o üç âyetin aralarında bulunan zahirî muhalefet, bu üç cihetle mutabakata inkılâp eder.

  İkinci bir cevap: Ey arkadaş! Kur’ân-ı Kerim tarih, coğrafya muallimi değildir. Ancak, âlemin nizam ve intizamından bahisle Sâniin marifet ve azametini cumhur-u nâsa ders veren mürşid bir kitaptır. Binaenaleyh, bunda iki makam vardır:


  Birinci makam nimetleri, ihsanları, merhametleri göstermekle delâil-i zâhiriyeyi beyan etmekten ibarettir. Bu itibarla arz, semavattan evveldir.
  İkinci makam azamet, izzet, kudret delillerini gösterir bir makamdır. Bu cihetle semavat, arzdan evveldir. ثُمَّ 2 mâbadinin, mâkablinden bir zaman sonra vücuda


  Not
  Dipnot-1 “Arşı su üzerindeyken...” Hûd Sûresi, 11:7.
  Dipnot-2 Sonra (bk. ḥ-r-f: Atıf harfleri)


  Arş: Allah’ın büyüklük ve yüceliğinin ve herşeyi kuşatan sınırsız egemenliğinin tecelli ettiği yer Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah
  Sâni: herşeyi mükemmel ve san’atlı bir şekilde yaratan Allah arz: dünya
  azamet: büyüklük, yücelik bahis: söz etme, konuşma
  bast edilme: yayılma, genişleme beyan: açıklama, anlatma
  bidayet: başlangıç binaenaleyh: bundan dolayı
  binâenalâhâzâ: buna binâen, bundan dolayı cevahir-i ferd: atomlar
  cihet: taraf, yön cumhur-u nas: halkın çoğunluğu
  delâil-i zâhiriye: açıkta olan, görünen deliller dest-i kudret: kudret eli
  esîr: bütün kâinatı dolduran ince, lâtif madde halk etme: yaratma
  hilkat: yaratılış hilkat-i teşekkül: oluşum, yaratılış, şekil olarak yaratılma
  icad: yeni bir şey var etme, vücuda getirme ihsan: bağış, ikram
  inkılâp etme: dönüşme intizam: düzenlilik, sistem
  itibar: özellik, bakımından izzet: yücelik
  kalb etme: dönüştürme kesif kılma: yoğunlaştırma, katılaştırma
  kudret: güç, iktidar madde-i esîriye: esîr maddesi; bütün kâinatı dolduran ince, lâtif madde
  marifet: bilme ve tanıma mebde’: ilk yaratılış, başlangıç
  menşe-i hayat: hayatın kaynağı merhamet: acıma, şefkat
  meskûn: yerleşilebilir, oturulabilir mevcudat: varlıklar, var edilenler
  muallim: öğretmen muhalefet: farklılık
  mutabakat: uygunluk mâbadi: sonrası
  mâkabli: öncesi mürşid: irşad eden, doğru yolu gösteren
  nazaran: –göre nev-i beşer: insan nevi, türü, insanlık
  nizam: düzen, kanun nüfuz etme: içe geçme, işleme
  semavat: gökler taayyüş: yaşama, geçinme
  tanzim: düzenleme tasallub: katılaşma, sertleşme
  tecellî: belirme, görünme tekâsüf: kesifleşme, yoğunlaşma
  tesviye: düzeltme, düzleme zâhirî: açık, görünürde
  âlem: evren, kâinat

  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: İnsan ve Kâinat - Sayfa: 330


  geldiğine delâlet eder ki, buna “terâhi” denilir. Demek burada arz ile semavat arasında bir uzaklık vardır. Bu uzaklık, arzın semavattan evvel halk edildiğine göre zâtîdir, aksi halde rütebî ve tefekkürîdir. Yani semavatın hilkati birinci ise de, tefekkürce rütbesi ikincidir; arzın hilkati ikinci ise de, tefekkürü birincidir. Yani, evvelâ arzın tefekkürü, sonra semavatın tefekkürü lâzımdır. Buna göre ثُمَّ 1 ile اِسْتَوٰى 2 arasında 3 اِعْلَمُوا وَتَفَكَّرُوا mukadderdir. Takdir-i kelâm 4 ثُمَّ اعْلَمُوا وَتَفَكَّرُوا اَنَّهُ اِسْتَوٰى ilâ âhir, dir.

  ÜÇÜNCÜ MES’ELE:سَبْعَ 5 kelimesi hakkındadır.

  Ey arkadaş! Semavatın dokuz tabakadan ibaret olduğu, eski hikmetin hurafelerinden biridir. Onların o hurâfe-vâri fikirleri, efkâr-ı âmmeyi istilâ etmişti. Hattâ bazı müfessirler, bazı âyetlerin zahirini onların mezheplerine meylettirmişlerdir.

  Hikmet-i cedide ise, feza denilen şu boşlukta yalnız yıldızların muallâk bir vaziyette durmakta olduklarına kaildir. Bunların mezhebinden semavatın inkârı çıkıyor. Ve bu iki hikmetin birisi ifrata varmışsa da ötekisi tefritte kalmıştır.

  Şeriat ise, Cenâb-ı Hakkın yedi tabakadan ibaret semavatı halk etmiş olduğuna hâkimdir ve yıldızların da balık gibi o semalar denizlerinde yüzmekte olduklarına kaildir.

  Hadîs ise, semanın 6 مَوْجٌ مَكْفُوفٌ ’den ibaret bulunduğunu emrediyor. Şu hak olan mezhebin, altı mukaddeme ile tahkikatını yapacağız.


  Not
  Dipnot-1 Sonra.
  Dipnot-2 Belli bir nizam ve intizamla düzenledi.
  Dipnot-3 Bilin ve tefekkür edin.
  Dipnot-4 Sonra, bilin ve tefekkür edin ki, hiç şüphesiz O yönelmiştir (iradesini yöneltmiştir.)...
  Dipnot-5 Yedi.
  Dipnot-6 “Sema, dalgaları karar kılmış bir denizdir.” Tirmizî, Tefsîru Sûre 57:1; Müsned, 2:370.


  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah arz: yer, dünya
  delâlet etme: delil olma, işaret etme efkâr-ı âmme: genel düşünce, kamuoyu
  feza: uzay, gökyüzü hadîs: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek sözü
  halk etme: yaratma hikmet: fen, müsbet ilim
  hikmet-i cedîde: yeni felsefe hilkat: yaratılış
  hurafe: delile dayanmayan saçma inanış, safsata, uydurma söz hurâfe-vâri: hurafeye benzer, hurafe gibi
  hâkim: hükmeden ifrat: aşırılık
  ilâ âhir: sonuna kadar istilâ: kuşatma, işgal etme
  kail olmak: inanmak, inandığını söylemek meylettirmek: yöneltmek
  mezhep: gidilen yol, fikir ve düşünce ekolü muallâk: asılı, boşta
  mukaddeme: başlangıç, giriş mukadder: gr. lâfız olarak zikredilmediği halde gizli olarak kastedilen şey
  müfessir: Kur’ân-ı Kerimi mânâ bakımından tefsir eden, yorumlayan âlim kimse rütebî: derecelere göre sıralama
  semavat: gökler semâ: gökyüzü
  tahkikat: derinlemesine araştırma, inceleme takdir-i kelâm: sözün gelişi; lâfız olarak zikredilmediği halde, görünen lâfzın altında kapalı olarak bulunan söz, mânâ
  tefekkür: etraflıca ve derinlemesine düşünme tefekkürî: etraflıca ve derinlemesine düşünerek
  tefrit: tersine aşırılık, normalden aşağı olma terâhî: geri kalma, gecikme, sonraya kalma, sonra olma
  vücuda gelmek: meydana gelmek zahirî: görünürdeki
  şeriat: Allah tarafından bildirilen hükümlerin hepsi, İslâmiyet ثُمَّ: (bk. ḥ-r-f

  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: İnsan ve Kâinat - Sayfa: 331


  Birinci mukaddeme: Şu geniş boşluğun esîr ile dolu olduğu, fennen ve hikmeten sâbittir.

  İkinci mukaddeme: Ecrâm-ı ulviyenin kanunlarını rapt eden ve ziya ve hararetin emsalini neşir ve nakleden fezayı doldurmuş bir madde mevcuttur.

  Üçüncü mukaddeme: Madde-i esîriyenin, yine esîr olarak kalmak şartıyla, sair maddeler gibi muhtelif teşekkülâtı ve ayrı ayrı nevileri vardır. Buhar ile su ve buzun teşekkülâtları gibi.


  Dördüncü mukaddeme: Ecram-ı ulviyeye dikkat edilirse, tabakaları arasında muhalefet görünür. Evet, yeni teşekküle ve in’ikada başlamış milyarlarca yıldızlardan ibaret Kehkeşan ile anılan tabaka-i esîriye, sabit yıldızların tabakasına muhalifdir. Bu da manzume-i şemsiyenin tabakasına ve hâkezâ; yedi tabakaya kadar birbirine muhalif tabakalar vardır.

  Beşinci mukaddeme: Araştırmalar neticesinde sabit olmuştur ki, bir maddede teşkil, tanzim, tesviyeler vâki olursa, biribirine muhalif tabakalar husule gelir. Bir madenden kül, kömür, elmas meydana gelir; ateşten alev, duman husule gelir. Müvellidülmâ ile müvellidülhumuzanın imtizacından su, buz, buhar tevellüd eder.

  Altıncı mukaddeme: Şu müteaddit emarelerden anlaşıldı ki, semavat, müteaddittir. Şeriat Sahibi de yedidir demiştir; öyle ise yedidir. Maahaza yedi, yetmiş, yedi yüz sayıları Arap üslûplarında kesret için kullanılır.

  Arkadaş! Pek geniş bulunan Kur’ân-ı Kerimin hitaplarına, mânâlarına, işaretlerine dikkat edilmekle, bir âmiden tut, bir veliye kadar bütün tabakat-ı nâsa ve umum efkâr-ı âmmeye olan müraatları, okşamaları fevkalâde hayrete, taaccübe muciptir.

  Meselâ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ 1 kelimesinden bazı insanlar havâ-i nesîmiyenin tabakalarını fehmetmiştir. Öbür bazı da, arzımız ile arkadaşları olan hayattar küreleri


  Not
  Dipnot-1 Yedi gök.


  arz: dünya ecrâm-ı ulviye: gök cisimleri, gökteki büyük cisimler
  efkâr-ı âmme: genel düşünce, kamuoyu emare: belirti, işaret
  emsal: benzerler esîr: bütün kâinatı kaplayan ince, lâtif madde
  fehmetme: anlama fennen ve hikmeten: fenlere ve ilimlere göre
  fevkalâde: olağanüstü feza: uzay, gökyüzü
  hararet: ısı, sıcaklık havâ-i nesîmiye: atmosfer
  hayattar: canlı, hayat dolu hitap: konuşma
  husule gelme: oluşma, ortaya çıkma hâkezâ: böylece, bunun gibi
  imtizac: birleşme, kaynaşma in’ikad: oluşma, kurulma
  kehkeşan: Samanyolu galaksisi kesret: çokluk
  küre: gezegen, yerküre gibi gök cismi maahaza: bununla beraber, bununla birlikte
  madde-i esîriye: esîr maddesi manzume-i şemsiye: güneş sistemi
  muhalefet: farklılık muhalif: farklı, zıt
  muhtelif: çeşitli, değişik mukaddeme: başlangıç, giriş, basamak
  mûcip: gerektirici, gerektiren müraat: riayet etme, gözetme
  müteaddit: bir çok, çeşitli müvellidülhumuza: oksijen
  müvellidülmâ: hidrojen nakletme: iletme, taşıma
  nevi: çeşit, tür neşir: yayma
  rapt etmek: bağlamak semavat: gökler
  taaccüb: hayret etme, şaşkınlık tabaka-i esîriye: esir maddesinden meydana gelen tabaka
  tabakat-ı nâs: insanların dereceleri, sınıfları tanzim: düzenleme
  tesviye: düzeltme, düzleme tevellüd etme: doğma, meydana gelme
  teşekkül: oluşum teşekkülât: oluşumlar
  teşkil: meydana gelme, oluşma umum: bütün, genel
  veli: Allah dostu vâki olma: olma, meydana gelme
  ziya: ışık, parlaklık âmi: eğitimsiz kimse, normal halktan biri
  üslûp: ifade tarzı Şeriat Sahibi: İlâhi kanunların sahibi olan Allah

  Yazar : Risale Forum

 8. #8
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: İnsan ve Kâinat - Sayfa: 332


  ihata eden nesîmî küreleri fehmetmiştir. Bir kısım da, seyyarât-ı seb’ayı fehmetmiştir. Bir kısmı da, manzume-i şemsiye içinde esîrin yedi tabakasını fehmetmiştir. Bir kısım da, şu bildiğimiz manzume-i şemsiye ile beraber altı tane daha manzume-i şemsiyeyi fehmetmiştir. Bir kısım da esîrin teşekkülâtı yedi tabakaya inkısam ettiğini fehmetmiştir.

  Hülâsa: Herbir kısım insanlar, istidatlarına göre feyz-i Kur’ân’dan hisselerini almışlardır. Evet, Kur’ân-ı Kerim, bütün şu mefhumlara şâmildir diyebiliriz.

  Birinci cümle: هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى اْلأَرْضِ جَمِيعًا 1 ﴿ Bu cümlenin beş vecihle mâkabliyle irtibatı vardır:

  Birinci vecih: Evvelki âyet, vücut ve hayat nimetlerine işarettir. Bu âyet, beka ve bekanın esbab ve levazımatına işarettir.


  İkinci vecih: Kur’ân-ı Kerim, vakta ki evvelki âyetle beşer için mertebelerin en yükseği olan rücûu ispat etti, sâmiin zihnine şöyle bir sual geldi: “Şu zelil insanların bu yüksek mertebeye liyakatleri nereden gelmiştir?” Kur’ân-ı Kerim, bu cümle ile o suali şöylece cevaplandırmıştır: “Bütün dünya dest-i itaat ve teshirine verilen insanın, elbette Hâlıkının yanında büyük bir mevkii vardır.”

  Üçüncü vecih: Evvelki âyet beşer için haşir ve kıyametin vücuduna işaret etmesi, sâmice güya “Beşerin ne kıymeti vardır ki onun saadeti için kıyamet kopacak?” diye vârit olan sual, bu âyetle, “Arz bütün müştemilâtiyle istifadesi için yaratılan ve bütün envâ, itaat ve emrine verilen insan, netice-i hilkattir. Elbette ve elbette onun saadeti için kıyamet kopacaktır” diye cevaplandırılmıştır.

  Dördüncü vecih: Evvelki âyet, kıyamette esbab ve vesaitin ortadan kalkmasıyla, insanın mercii yalnız Cenâb-ı Hakka münhasır kalacağına işaret etmiştir. Bu âyet ise, dünyada da insanın merci-i hakikîsi Cenâb-ı Hakka münhasır olduğunu söylüyor. Zira esbab ve vesaitin arkasında, kudretin şuaı görünür; tesir Onundur, esbab ise perdedir.


  Not
  Dipnot-1 “O ki, yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yarattı.” Bakara Sûresi, 2:29.


  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah Hâlık: her şeyi yaratan Allah
  arz: dünya bekà: devamlılık ve kalıcılık
  beşer: insanlık dest-i itaat ve teshirine verilme: itaat ve emrine verilerek üstün kılınma
  envâ: çeşitler, türler esbab: sebepler
  esîr: bütün kâinatı kaplayan lâtif, ince madde fehmetme: anlama
  feyz-i Kur’ân: Kur’ân’ın verdiği ilham, bereket ve ilim bolluğu güya: sanki
  haşir: öldükten sonra âhiret âleminde tekrar diriltilip Allah’ın huzurunda toplanma hülâsa: kısaca
  ihata etme: kuşatma, kapsama inkısam: bölünme, kısımlara ayrılma
  istidat: ruhî özellik, yetenek istifade: faydalanma
  itaat: emre uyma, boyun eğme kudret: güç, iktidar
  kıyamet: dünyanın sonu, varlığın bozulup dağılması, kâinatın ölümünden sonra, bütün ölülerin dirilip ayağa kalkmaları, mahşerde toplanmaları levazımat: gerekli olan şeyler
  liyakat: lâyık olma manzume-i şemsiye: güneş sistemi
  mefhum: bir sözden çıkarılan mânâ merci: sığınak, dönüş yeri
  merci-i hakikî: gerçek dönülecek, sığınılacak yer mevki: yer, konum
  mâkabli: öncesi münhasır: ait, mahsus, sınırlı
  müştemilât: içindekiler nesîmî küre: atmosferi olan küre, yerküre gibi atmosferi olan gök cismi, gezegen
  netice-i hilkat: yaratılışın neticesi rücû: dönme, dönüş
  saadet: mutluluk seyyarât-ı seb’a: yedi gezegen
  sual: soru sâmi’: dinleyici, işitici
  teşekkülât: oluşumlar vecih: şekil, tarz
  vesait: araçlar, vasıtalar vârid olma: akla gelme
  zelil: aşağı, alçak zira: çünkü
  şamil: içine alan, kapsamlı şua: ince ışık huzmesi, parıltı
  Yazar : Risale Forum

 9. #9
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: İnsan ve Kâinat - Sayfa: 333


  Beşinci vecih:
  Evvelki âyet, saadet-i ebediyeye işarettir. Bu âyet de, saadet-i ebediyenin insana verilmesini iktiza eden ve sebep olan Cenâb-ı Haktan sebkat etmiş fazl ve in’âma işarettir ki, kendisine arzın müştemilâtı ihsan edilmiş insanın, elbette saadet-i ebediyeye liyakatı vardır.


  ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاۤءِ 1 ﴿ Bunun mâkabliyle cihet-i irtibatı dörttür:

  Birinci cihet: Arz ve sema, tev’em, yani ikizdirler; birbirinden ayrılmazlar. Zikirde, fikirde daima beraber dolaşıyorlar. Bu cümleden evvelki cümlede arz zikredildiği gibi, bu cümlede de sema zikredilmiştir.


  İkinci cihet: Beşerin arzdan istifadesini ikmal ve itmam eden, ancak semavatın tanzimidir.

  Üçüncü cihet: Evvelki âyet, ihsan ve fazl delillerine işaret etmiştir. Bu âyet de, kudret ve azamete işaret ediyor.

  Dördüncü cihet: Bu cümle, beşerin istifadesi yalnız arza münhasır olmadığına, sema dahi onun istifadesine teshir edildiğine işarettir.

  فَسَوّٰيهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ 2 ﴿ Bu cümlenin mâkabliyle irtibatı, üç çeşittir:

  1. كُنْ 3 ile فَيَكُونُ 4 arasındaki irtibat gibidir. Nasıl ki memurun husulü كُنْ emrine bağlıdır; semavatın tesviyesi de, اِسْتَوَى 5 ya bağlıdır.

  2. Kudretin taallûkuyla iradenin taallûku arasındaki irtibat gibidir. Yani; اِسْتَوَى iradenin taallûkuna, tesviye de kudretin taallûkuna benzer bir irtibattır.


  3. Netice ile mukaddeme arasında bulunan irtibat gibidir. Çünkü semavatın tesviyesi, mukaddemesi olan اِسْتَوٰى ya terettüp eder.


  Not
  Dipnot-1 Sonra gökyüzünü belli bir nizam ile düzenledi.
  Dipnot-2 Gökyüzünü yedi gök olarak tanzim etti.
  Dipnot-3 Ol.
  Dipnot-4 Hemen oluverir.
  Dipnot-5 Belli bir nizam ve intizamla düzenledi.


  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah arz: dünya, yeryüzü
  azamet: büyüklük beşer: insanlık
  cihet: yön, taraf cihet-i irtibat: bağlantı yönü
  fazl: lütuf, bağış, ihsan husul: meydana gelme
  ihsan: bağış, ikram, lütuf ikmâl: tamamlama
  iktiza etme: gerektirme in’am: nimetler
  irtibat: bağ, ilişki itmam: tamamlama
  kudret: güç, iktidar liyakat: lâyık olma
  memur: emir altında olan, kendisine emredilen mukaddeme: başlangıç, önsöz
  mâkabli: öncesi münhasır: ait, mahsus
  münhasır olma: sınırlı olma, ait, mahsus olma müştemilât: içindekiler
  saadet-i ebediye: sonu olmayan, sonsuz mutluluk sebkat etme: daha önceden verilme
  semavat: gökler semâ: gök
  taallûk: münasebet, ilgili, alâkalı olma tanzim: düzenleme
  terettüp etme: netice olarak lâzım gelme, gerekme teshir edilme: emrine verilme
  tesviye: düzleme, düzeltme tev’em: ikiz
  vecih: şekil, tarz zikir: Allah’ı anma
  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: İnsan ve Kâinat - Sayfa: 334


  وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ
  1 ﴿ Bu cümle mâkabliyle iki vecihle merbuttur:

  Birinci vecih: Bu cümledeki ilm-i küllî, semavatın tanzim ve tesviyesine delil olduğu gibi, tanzim ve tesviyenin vücudu da ilm-i küllînin vücuduna delildir.

  İkinci vecih ise: Evvelki cümle kudret-i kâmileye, bu cümle ise, küllî ve şumullü ilme delâlet eder.

  Cümlelerin nüktelerini beyan edeceğiz.

  هُوَ الَّذِى 2 ﴿ilâ âhir. Bu cümle, mâkabliyle bağlı değildir. Ancak, müste’nife olup, beş sual ile cevaplarına işarettir ki, bundan önce beyan edildiğinden tekrarına lüzum yoktur.

  هُوَ الَّذِى deki هُوَ 3 müptedadır. اَلَّذِى sılasıyla beraber haberdir. Bu cümlede mübteda ile haberin tarifleri tevhide işaret olduğu gibi, hasra da delâlet eder. Yani müştemilât-ı arziyenin halkı Cenâb-ı Hakka münhasır olduğu gibi, Hâlıkı da yalnız Cenâb-ı Haktır. Bu hasr, ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 4 cümlesinde اِلَيْهِ 5 nin takdimiyle hasıl olan hasra delildir. Yani müştemilât-ı arziyenin halkı Cenâb-ı Hakka münhasır olduğu için, kıyamette merciiyet de Cenâb-ı Hakka münhasırdır.

  اَلَّذِى sılasıyla beraber haberdir. Haberin aslı ve müstehakkı, nekre olmaktır. Burada mârife olarak gelmesi, hükmün zahir ve malûm olduğuna işarettir. Yani, “Cenâb-ı Hakkın müştemilât-ı arziyenin Hâlıkı olduğu malûm ve zahirdir.”


  Not
  Dipnot-1 “O ki, her şeyi hakkıyla bilendir.” Bakara Sûresi, 2:29.
  Dipnot-2 O ki.
  Dipnot-3 O.
  Dipnot-4 “Sonra O'na tekrar döndürülürsünüz.” Bakara Sûresi, 2:28.
  Dipnot-5 Ona.


  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah Hâlık: her şeyi yaratan Allah
  beyan: açıklama, anlatma delâlet: delil olma, işaret etme
  haber: (Ar. gr.) isim cümlesindeki hükmü, yüklemi (iş, oluş veya hareketi) ifade eden bölüm halk: yaratma
  hasr: sınırlama, yalnızca birşeye ait ve mahsus kılma hâsıl olma: meydana gelme
  ilm-i küllî: Cenab-ı Hakkın her şeyi kuşatan sonsuz ilmi ilâ âhir: sonuna kadar
  kudret-i kâmile: Allah’ın her türlü acz ve noksanlıktan uzak, sonsuz güç ve iktidarı küllî: büyük ve kapsamlı
  malûm: bilinen, belli merbut: bağlı
  merciiyet: dönüş; kendisine dönüş yapılan zât olma mâkabli: öncesi
  mârife: Arapça’da genellikle başına belirlilik takısı “elif-lâm”ı alan ve belirli bir şeyi gösteren kelime münhasır: ait, mahsus
  müpteda: (Ar. gr.) isim cümlesinde haberin (yüklemin) anlattığı iş, hareket veya oluşu taşıyan ve onlara konu teşkil eden isimdir müstehak: hak etmiş, lâyık
  müste’nife: yeni başlayan; önceki cümlelere bağlı olmayıp ilerdeki muhtemel sorulara cevap teşkil eden cümle müştemilât-ı arziye: yerin içinde bulunan şeyler
  nekre: Arapça’da başında belirlilik takısı “elif-lâm” bulunmayan ve belirsizlik ifade eden kelime nükte: ince ve derin mânâ
  semavat: gökler sıla: gr. sıla cümlesi; Arapça’da “ellezî=öyleki” gibi müphem isimlerle bir önceki cümleye bağlanan ve o cümleyi açıklayıcı olarak gelen cümle
  takdim: öne geçirme, öne alma tanzim: düzenleme
  tesviye: düzleme, düzeltme tevhid: birleme; herşeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve inanma
  vecih: yön, şekil zahir: açık
  şumullü: kapsamlı اَلَّذِى: (bk. n-ḥ-v
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 1/2 12 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222