Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

Sayfa 3/3 İlkİlk 123
28 sonuçtan 21 ile 28 arası

 1. #21
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Kur'ân'ın İfadesindeki İ'caz - Sayfa: 306


  Evet bu أَمَّا iki cümle arasında lüzumu tesis etmek için vaz edilmiştir. Binaenaleyh, burada فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ 1 cümlesinin اَلَّذِينَ اٰمَنُوا 2 cümlesine lâzım ve zarurî olduğuna delâlet eder. Yani imanı olanın şe’ni, onun hak olduğunu bilmektir.

  Kendisinden daha kısa olan اَلْمُؤْمِنُونَ 3 kelimesine bedel اَلَّذِينَ اٰمَنُوا denilmesi, onun hak olduğunu bilmek iman sebebiyle olduğuna ve keza onun hak olduğunu bilmek iman olduğuna işarettir.

  Belâgat nokta-i nazarından makama daha münasip olan اَنَّهُ الْبَلِيغُ 4 cümlesine tercihan اَنَّهُ الْحَقُّ 5 denilmesi onların itirazlarından kastettikleri son neticeye işarettir. Çünkü onlarla maksatları, Allah’tan olduğunu nefyetmektir.


  اَنَّهُ الْحَقُّ Hakkaniyetin o temsile hasredilmesinden anlaşılır ki, takbih edilmeyip istihsan edilen yalnız بَعُوضَةً 6 temsilidir. بَعُوضَةً ’nin gayrısı ve بَعُوضَةً ’den daha iyisi, ayıplardan hâli olsa bile, belâgatçe بَعُوضَةً ’nin yerini tutamaz. Çünkü yalnız ayıplardan selâmet, kemâle delil olamaz.

  مِنْ رَبِّهِمْ 7 O temsilin, Rablerinden nâzil olduğunu ifade eden bu kayıt, onlar itirazlarına hedef ittihaz ettikleri, o temsilin nüzulü olduğuna işarettir.


  Not
  Dipnot-1 “Onlar bunun hak olduğunu bilirler.” Bakara Sûresi, 2:26.
  Dipnot-2 İman edenler.
  Dipnot-3 Mü’minler.
  Dipnot-4 Şüphesiz ki o çok belagatlidir.
  Dipnot-5 Şüphesiz ki o haktır.
  Dipnot-6 Sivrisinek.
  Dipnot-7 Rablerinden.


  Rab: herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah belâgat: sözün düzgün, kusursuz, hâlin ve makamın icabına göre söylenmesi
  binaenaleyh: bundan dolayı delâlet etme: delil olma, işaret etme
  gayr: diğer, başka hakkaniyet: doğruluk, gerçekçilik
  hasredilme: bir hüküm v.s. bir şeye ait kılınma, sınırlandırılma hâli: uzak
  istihsan etme: beğenme, güzel bulma ittihaz etme: edinme, kabul etme
  kemâl: mükemmellik keza: bunun gibi, böylece
  lâzım: bir şeyden ayrılması mümkün olmayan şey, herhangi bir şey hatıra gelince hiçbir delile ihtiyaç olmadan o şeyle beraber düşünülmesi zaruri olan diğer bir şey; meselâ makam: durum, hal, konum
  münasip: uygun, denk nefyetmek: inkâr etmek, reddetmek
  nokta-i nazar: bakış noktası, açısı nâzil olma: inme
  nüzûl: inme selâmet: kusurdan uzak olma, sağlamlık, güvenirlik
  takbih etme: kötüleme, çirkin görülme temsil: kıyaslama tarzında benzetme, analoji
  tercihan: tercih olarak tesis etmek: kurmak
  vaz etmek: koymak, yerleştirmek zarurî: zorunlu, gerekli
  şe’n: hâl, özellik, nitelik أَمَّا: (bk. ḥ-r-f

  Yazar : Risale Forum

 2. #22
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Kur'ân'ın İfadesindeki İ'caz - Sayfa: 307


  وَاَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا 1 Bu اَمَّا evvelki اَمَّا gibi mâkabllerindeki icmâli tafsil etmekle, tahkik ve tekidi ifade ediyor.

  اَلَّذِينَ كَفَرُوا 2 ’nun اَلْكَافِرُونَ 3 kelimesine tercihan zikredilmesi, onların bu inkârı, kalblerinde rüsuh peydâ eden küfürden neş’et ettiğine ve onun için onları yine küfre götürdüğüne işarettir.

  Evvelki cümledeki يَعْلَمُونَ 4 ’nin mutabakatı için burada فَلاَ يَعْلَمُونَ 5 denmesi münasip iken, onun yerine zikredilen فَيَقُولُونَ 6 îcaz ve ihtisar için mukadder olan hallerden kinayedir.


  Takdir-i kelâm: “Küfrü olan adam, hakikati bilmez, tereddüde düşer, inkâra girer, istifham şeklinde istihkar eder, hakir görür.”

  Ve keza, kendileri dalâlette oldukları gibi, ağızlarıyla halkı da dalâlete sürüklediklerine işarettir.

  يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا 7 Bu cümleden evvelki cümlede اَلَّذِينَ اٰمَنُوا 8 mukaddem olduğuna nazaran, burada ona münasip olan يَهْدِى بِهِ 9 nin takdimi lâzımken, يُضِلُّ بِهِ takdim edilmiştir. Çünkü bu kelâmdan maksat, inkâr edenlerin itirazlarını reddetmektir. Buna binaen, يُضِلُّ بِهِkesb-i ehemmiyet ettiğinden, takdim hakkını kazanmıştır.


  Not
  Dipnot-1 Kafirler ise.
  Dipnot-2 Küfredenler; Allah'ı inkar edenler.
  Dipnot-3 Kâfirler; inkarcılar.
  Dipnot-4 Bilirler.
  Dipnot-5 Bilmezler.
  Dipnot-6 Derler ki.
  Dipnot-7 “Allah, onunla çoklarını dalâlete atar ve çoklarını da hidayete götürür.” Bakara Sûresi, 2:26.
  Dipnot-8 İman edenler.
  Dipnot-9 Onunla hidayete götürür.


  binaen: –dayanarak dalâlet: hak yoldan ayrılma, sapkınlık
  hakir: hor ve değersiz, önemsiz icmâl: özet
  ihtisar: kısaltma, özetleme istifham: soru sorma
  istihkar: küçümseme, aşağılama kelâm: söz, ifade
  kesb-i ehemmiyet etme: önem kazanma keza: bunun gibi
  kinaye: bir sözü gerçek mânâsına da gelebilecek şekilde, onun dışında başka bir mânâda kullanma san’atı mukaddem: evvel, önce
  mukadder: gr. lâfız olarak zikredilmediği halde gizli olarak kastedilen şey mutabakat: uygunluk
  mâkabli: öncesi münâsip: uygun, denk
  nazaran: –göre neş’et etme: doğma, meydana gelme
  rüsûh peydâ etme: kökleşme, derinleşme, yerleşme tafsil etmek: ayrıntılı olarak açıklamak
  tahkik: kesinlik takdim: öne geçirme, önce getirilme
  takdir-i kelâm: sözün gelişi; lâfız olarak zikredilmediği halde, görünen lâfzın altında kapalı olarak bulunan söz, mânâ tekid: pekiştirme
  tercihan: tercih olarak tereddüt: şüphe
  îcâz: vecizlik, geniş bir mânâyı az sözle anlatma اَمَّا: (bk. ḥ-r-f

  Yazar : Risale Forum

 3. #23
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Kur'ân'ın İfadesindeki İ'caz - Sayfa: 308


  S - Dalâlet yerine يُضِلُّ 1 hidayet yerine يَهْدِى 2 yani masdardan fiile olan udulden maksat nedir?

  C - Fiil-i muzâri, teceddüd ve istimrara delâlet ettiğinden, yirmi üç sene devam eden nüzul-ü Kur’ân’ın parça parça teceddüdü nisbetinde, onların zulmet-i küfriyelerine kat kat zulmetlerin ilâvesine sebebiyet verdiğine, mü’minlerin de nüzulün teceddüdü nisbetinde nur-u imanlarının derece derece yükselmesine bâis olduğuna işarettir.

  Ve keza, bu cümle مَاذاَ اَراَدَ اللهُ 3 ilâ âhir, cümlesiyle işaret edilen istifhama cevap olduğu için, her iki fırkanın vaziyetlerini beyan etmek icap etmiştir. Ve bu icaba binaen, masdara tercihan fiil zikredilmiştir. Yani bir fırkanın vaziyeti dalâlet, ötekisinin de hidayettir.

  كَثِيرًا 4 Evvelki كَثِيرًا ’dan kemiyet ve adetçe çokluk irade edilmiştir.

  İkinci كَثِيرًا ’dan keyfiyet ve kıymetçe çokluk kastedilmiştir. Ve aynı zamanda, Kur’ân’ın nev-i beşere rahmet olduğunun sırrına işarettir.

  Evet, insanların az bir kısmının fazilet ve hidayetlerini çok görmek ve göstermek, Kur’ân’ın beşere karşı merhametli ve lütufkâr olduğunu gösterir.


  Ve keza, bir fazilet sahibi, bin faziletsize mukabildir. Bu itibarla, fazileti taşıyan, az olsa da çok görünür.

  وَمَا يُضِلُّ بِهِۤ اِلاَّ الْفَاسِقِينَ 5 Evvelki cümlede mutlak ve müphem olarak zikredilen كَثِيرًا 6 ’den


  Not
  Dipnot-1 Saptırır.
  Dipnot-2 Hidayete erdirir; imana ulaştırır.
  Dipnot-3 Allah bununla ne irade etti.
  Dipnot-4 Çokları.
  Dipnot-5 “Verdiği misallerle Allah, ancak fasıkları saptırır.” Bakara Sûresi, 2:26.
  Dipnot-6 Çokları.


  beyan etmek: açıklamak, izah etmek beşer: insanlık
  binaen: –dayanarak bâis olma: sebep olma
  dalâlet: hak yoldan ayrılma, sapkınlık delâlet etme: delil olma, işaret etme
  fazilet: güzel ahlâk, üstünlük, erdem fiil-i muzârî: Arapçada şimdiki, geniş ve gelecek zamanı ifade eden fiil kipi
  fırka: sınıf, grup hidayet: doğru ve hak yol, İslâmiyet
  icap etmek: gerekmek ilâ âhir: sonuna kadar
  istifham: soru istimrar: devamlılık
  itibar: özellik; bakımdan kemiyet: sayıca çokluk, nicelik
  keyfiyet: nitelik, özellik keza: bunun gibi
  lütufkâr: iyilik ve bağışta bulunan masdar: gr. şahıs ve zaman göstermeyen, ancak olumlu veya olumsuz bir fiil ve oluşa delâlet eden kelimedir ve bütün fiil ve türevler kendinden doğar; kaynak kelime
  merhamet: acıma, şefkat mukabil: karşılık
  mutlak: kayıtsız, sınırsız; teklik, çokluk veya nitelik gibi şeylere bakılmaksızın kullanıldığı mânâya delâlet eden lâfız; kitap kelimesi gibi müphem: kapalı, örtülü, belirsiz
  mü’min: iman eden, Allah’a ve Onun gönderdiği şeylere inanan nev-i beşer: insanlar
  nisbet: oran nur-u iman: iman nuru, aydınlığı
  nüzul-ü Kur’ân: Kur’ân’ın inişi, gönderilişi nüzûl: inme, iniş
  rahmet: merhamet, ihsan, bağış teceddüd: yenilenme, tazelenme
  tercihan: tercih olarak udûl: dönme, vazgeçme
  zulmet: karanlık zulmet-i küfriye: küfür, inkâr karanlığı

  Yazar : Risale Forum

 4. #24
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Kur'ân'ın İfadesindeki İ'caz - Sayfa: 309


  hasıl olan vesveseleri, korkuları, tereddütleri bu cümle ile şöyle def etmiştir ki: “Dalâlete gidenler, fâsıklardır. Dalâletlerinin menşei de fısktır. Fıskın sebebi ise kisbleridir. Suç onlarda olup, Kur’ân’da değildir. Dalâleti halk etmek, yaptıklarının cezası içindir.”

  Yine bilinmesi lâzımdır ki, bu cümlelerin herbirisi mâkablini şerh ve beyan eder, mâbadi de onu tefsir eder. Demek her cümle, mâkabline delil, mâbadine neticedir. İki silsile ile bunu izah edeceğiz.

  1. Allah, o temsilden hayâ etmez. Çünkü O, temsili terk etmez. Hem o temsil beliğdir. Hem o temsil haktır. Hem o temsil, Allah’ın kelâmıdır. Bunu da mü’min olan kimseler bilir.

  2. Allah, münkirlerin dedikleri gibi, o temsilden hayâ etmez. O münkirler, “O temsilin terki lâzımdır” diyorlar. Zira o temsilin hikmetini bilmezler. Hem “Bunda ne faide var?” derler. Hem inkâr ediyorlar; zira hakîr görüyorlar. Hem, işitmeleriyle dalâlete girdiler; zira Kur’ân onları dalâlete attı. Hem onlar fıskla kabuklarından çıktılar, hem Allah’a olan ahidlerini bozdular, hem sıla-i rahmi kestiler, hem arzda Allah’ın nizam ve intizamını ifsad ettiler. Binaenaleyh, hâsir ve zararlı onlardır. Dünyada vicdan, kalb ve ruhun azabı ile, âhirette de Allah’ın gazabıyla ebedî bir azap içinde kalan onlardır.

  ﴿ اَلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ اَمَرَ اللهُ بِهِۤ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى اْلاَرْضِ 1

  Evvelâ bilinmesi lâzımdır ki, Kur’ân-ı Kerimin i’câz ve nazmında şek ve şüpheleri ika eden fâsıkların, bilhassa bu makamda, bu cümlede mezkûr sıfatlarla


  Not
  Dipnot-1 “Fâsıklar öyle kimselerdir ki, Allah’a itaatten çıkıp, mîsak-ı ezelîde yaptıkları ahidlerini bozarlar ve Allah’ın akrabalar ve mü’minler arasında emrettiği bağlantıyı keserler; yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarırlar.” Bakara Sûresi, 2:27.


  ahid: verilen söz, andlaşma arz: yeryüzü
  azab: acı, sıkıntı beliğ: belâğatli; maksada ve hâle uygun olan
  beyan: açıklama, anlatma bilhassa: özellikle
  binaenaleyh: bundan dolayı dalâlet: hak yoldan ayrılma, sapkınlık
  def etme: uzaklaştırma ebedî: sonsuz, sonu olmayan
  fâsık: yoldan çıkmış, günahkâr fısk: günah
  gazab: ceza hakîr: hor ve değersiz, önemsiz
  halk etmek: yaratmak hayâ etme: terk etme, çekinme, utanma
  hikmet: fayda, yarar, sır hâsir: hüsrâna düşen, zarara giren
  hâsıl olma: meydana gelme ifsad etmek: bozmak, bozgunculuk yapmak
  ika etme: şüphe vs. şeyleri ortaya atma, verme intizam: düzenlilik
  i’câz: mu’cizelik; Kur’ân’ın, bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstülüğü kelâm: söz, ifade
  kisb: kazanım, kazanma menşe: kaynak
  mezkûr: anılan, sözü geçen mâbadi: sonrası
  mâkabli: öncesi münkir: inanmayan, inkar eden
  mü’min: iman eden, Allah’a ve Onun gönderdiği şeylere inanan nazm: diziliş, tertip ve düzen
  nizam: düzen, sistem, kanun silsile: zincir
  sıfat: nitelik, özellik sıla-i rahm: akrabalık bağı, ilişkisi
  tefsir: açıklama, yorum temsil: kıyaslama tarzında benzetme, örnekleme; analoji
  tereddüt: şüphe vesvese: kuruntu, şüphe
  zikredilme: anılma, belirtilme zira: çünkü
  âhiret: öteki dünya, öldükten sonraki ebedî hayat şek: şüphe, tereddüt
  şerh: izah, açıklama
  Yazar : Risale Forum

 5. #25
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Kur'ân'ın İfadesindeki İ'caz - Sayfa: 310


  tavsifleri, pek yüksek ve lâtif bir münasebeti taşıyor. Evet, sanki Kur’ân-ı Kerim diyor ki: “Kur’ân-ı ekber denilen kâinatın nizamında kudret-i ezeliyenin i’câzını göremeyen veya görmek istemeyen o fâsıkların, Kur’ân-ı Kerîmin de nazm ve i’câzında tereddütleri ve kör gözleriyle i’câzını göremeyip inkâr etmeleri, baîd ve garip değildir. Zira onlar, kâinattaki nizam ve intizamı, tesadüfe; ve tahavvülat-ı garibeyi ve inkılâbât-ı acibeyi, abesiyete ve tesadüfe isnad ettiklerinden, bozulmuş olan ruhlarının gözünden o nizam tesettür edip görünmediği gibi, pis fıtratlarıyla da, Kur’ân’ın mu’ciz olan nazmını karışık, mukaddemelerini akîm, semerelerini acı gördüler.”


  يَنْقُضُونَ﴿“Örülmüş kalın bir şeridi açıp dağıtmak” mânâsını ifade eden نَقَضَ tâbiri, yüksek bir üslûba işarettir. Sanki Cenâb-ı Hakkın ahdi meşiet, hikmet, inayet’in ipleriyle örülmüş nûranî bir şerittir ki; ezelden ebede kadar uzanmıştır. Bu nuranî şerit, kâinatta nizam-ı umumî şeklinde tecellî ederek, silsilelerini kâinatın envaına dağıtırken, en acip silsilesini nev-i beşere uzatmıştır ve ruh-u beşerde pek çok istidat ve kabiliyetlerin tohumlarını ekmiştir. Fakat o istidatların terbiyesini ve neticesini, cüz-ü ihtiyarînin eline vermiştir. O cüz-ü ihtiyarînin yuları da, şeriatın, yani delâil-i nakliyenin eline verilmiştir. Binaenaleyh, Cenâb-ı Hakkın ahdini bozmamak ve ifa etmek, ancak o istidatları lâyık ve münasip yerlerine sarf etmekle olur.

  Ahdin nakzı ise, bozmak ve parçalamaktan ibarettir. Meselâ, bazı enbiyayı iman ve tasdik, bazılarını inkâr ve tekzip; bazı hükümleri kabul, bazılarını red; bazı âyetleri tahsin, bazılarını kabih ve çirkin görmek gibi. Zira böylece yapılan nakz-ı ahd nazmı, nizamı, intizamı ihlâl eder, bozar.
  Kur’ân-ı ekber: büyük Kur’ân; kâinat kitabı abesiyet: faydasızlık, gayesizlik
  ahd: verilen söz, söz verme akîm: neticesiz, meyvesiz
  baîd: uzak binaenaleyh: bundan dolayı
  cüz-i ihtiyarî: insandaki az bir irade serbestliği delâil-i nakliye: âyet ve hadis gibi nakle dayanan deliller
  ebed: sonu olmayan, sonsuzluk enbiya: nebiler, peygamberler
  envâ: çeşitler, türler ezel: başlangıcı olmayan sonsuz
  fâsık: hak yoldan çıkmış, günahkâr fıtrat: yaratılış, mizaç
  garip: tuhaf, şaşırtıcı hikmet: fayda, gaye; herşeyin Cenâb-ı Hak tarafından belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratılması
  ifa etmek: yerine getirmek ihlâl etmek: bozmak
  inayet: bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzen, düzenlilik inkılâbât-ı acîbe: şaşırtıcı ve hayret verici değişimler
  intizam: düzenlilik isnad etme: dayandırma
  istidat: kabiliyet, meziyet i’câz: mu’cizelik; Kur’ân’ın, bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstülüğü
  kabih: çirkin kudret-i ezeliye: Allah’ın ezelden beri var olan kudreti, güç ve iktidarı
  kâinat: evren, yaratılmış her şey lâtif: ince, güzel, hoş
  meşiet: Cenab-ı Hakkın irade ve dilemesi mukaddeme: maksada girmeden önce söylenen ve maksad için esas olan söz, önsöz
  mu’ciz: mu’cizeli; Kur’ân’ın bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstülüğü münasebet: alâka, bağlantı
  münâsip: uygun nakz: bir hükmü yok sayma, bozma
  nakz-ı ahd: ahdi ve antlaşmayı bozma nazm: diziliş, tertip ve düzen
  nev-i beşer: insanlar nizam: düzen, sistem, kanun
  nizam-ı umumî: genel düzen, kanun, sistem nuranî: nurlu, aydınlık, parlak
  ruh-u beşer: insan ruhu sarf etmek: harcamak
  semere: meyve, netice silsile: zincir, art arda gelen şey
  tabir: ifade, anlatım tahavvülat-ı garibe: tuhaf, hayret verici dönüşümler
  tahsin: övme, beğenme tavsif: nitelendirme, vasıflandırma, özelliklerini anlatma
  tecellî: yansıma tekzip: yalanlama
  tereddüt: şüphe tesettür: örtünme, gizlenme
  üslûp: ifade ve söyleşi tarzı şeriat: Allah tarafından bildirilen hükümlerin hepsi, İslâmiyet
  şerid: band, halat, ip
  Yazar : Risale Forum

 6. #26
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Kur'ân'ın İfadesindeki İ'caz - Sayfa: 311


  وَيَقْطَعُونَ مَاۤ اَمَرَ اللهُ بِهِۤ اَنْ يُوصَلَ
  1 ﴿ Bu cümledeki emir, iki kısımdır.

  Birisi, teşriîdir ki, sıla-i rahim ile tâbir edilen akraba ve mü’minler arasında şer’an emredilen muvasala hattıdır.

  Diğeri, emr-i tekvînîdir ki, fıtrî kanunlarla âdetullahın tazammun ettiği emirlerdir. Meselâ, ilmin i’tâsı, mânen ameli emrediyor; zekânın i’tâsı, ilmi emrediyor; istidadın bulunması, zekâyı; aklın verilmesi, marifetullahı; kudretin verilmesi, çalışmayı; cesaretin verilmesi, cihadı mânen ve tekvînen emrediyor.

  İşte o fâsıklar, bu gibi şeylerin arasında şer’an ve tekvînen tesis edilen muvasala hattını kesiyorlar. Meselâ akılları mârifetullaha, zekâları ilme küs olduğu gibi, akrabalara ve mü’minlere dahi dargın olup, gidip gelmiyorlar.

  وَيُفْسِدُونَ فِى اْلاَرْضِ 2 ﴿ Evet, fıskla bozulan bir adam, bataklığa düşüp çıkamayan bir şahıs gibi, çokların da o bataklığa düşmelerini istiyor ki, maruz kaldığı o dehşetli hâlet, bir parça hafif olsun. Çünkü musibet umumî olursa hafif olur.

  Ve keza, bir şahsın kalbinde bir ihtilâl, bir fenalık hissi uyanırsa, yüksek hissiyatı, kemâlâtı sukut etmeye başlar; kalbinde tahribata, fenalığa bir meyil, bir zevk peyda olur. Yavaş yavaş o meyil kalbinde büyür; sonra o şahıs, bütün lezzetini, zevkini tahribatta, fenalıkta bulur. İşte o vakit, o şahıs, tam mânâsıyla arzda yırtıcı bir hayvan, ihtilâli çıkarıp büyüten bir belâ, fesadı durmayıp karıştıran bir âfet kesilir.

  S - Bir fâsıkın fıskıyla arzın müteessir olması akıldan uzaktır.

  C - Madem ki arzda nizam var; muvazene de olmalıdır. Hattâ nizam, muvazeneye tâbidir. Binaenaleyh, bir makinenin dişleri arasına küçük birşey düşerse, makine müteessir olur, belki faaliyeti de durur. Veya faraza iki dağ bir teraziyle tartılırken, terazi muvazi olduğu vakit bir gözüne bir ceviz ilâve edilirse, müvazenesi


  Not
  Dipnot-1 “O fasıklar, Allah’ın akrabalar ve mü’minler arasında emrettiği bağları keserler.” Bakara Sûresi, 2:27.
  Dipnot-2 “Yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarırlar.” Bakara Sûresi, 2:27.


  amel: iş yapma, uygulama; bilgiye uygun hareket etme arz: yeryüzü, dünya
  belâ: büyük sıkıntı binaenaleyh: bundan dolayı
  cihad: din uğrunda çaba harcama emr-i tekvinî: Allah’ın yaratılışa koyduğu kanun, emir
  faraza: varsayalım ki fenalık: kötülük
  fesad: bozgunculuk fâsık: hak yoldan çıkmış, günahkâr
  fısk: günah fıtrî: yaratılıştan gelen, tabii
  hissiyat: duygular, hisler hâlet: durum, hâl
  ihtilâl: karışıklık, bozukluk istidat: kabiliyet, meziyet
  i’tâ: verme, bahşetme kemâlât: iyilikler, olgunluklar, üstün özellikler
  keza: bunun gibi kudret: güç, kuvvet
  maruz kalma: tesirinde kalma, uğrama meyil: arzu, istek
  musibet: belâ, sıkıntı muvasala hattı: iki şey arasındaki bağ, ilişki, irtibat
  muvazene: ölçü, denge muvazi: denk, eşit
  mârifetullah: Allah’ı bilme ve tanıma müteessir olma: tesir altında kalma, etkilenme
  mü’min: iman eden, Allah’a ve Onun gönderdiği şeylere inanan nizam: düzen, kanun, sistem
  peydâ olma: meydana gelme sukut etme: düşme, alçalma
  sıla-i rahm: akrabalık bağı, ilişkisi tabir: ifade, anlatım
  tahribat: tahripler, yıkıp bozmalar tazammun etme: içerme, içine alma
  tekvînen: kâinat ve fıtrat kanunları ile teşriî: yasamayla ilgili; şeriata dair, şeriatle belirlenen
  tâbi: bağlı umumî: genel
  âdetullah: Allah’ın tabiata koyduğu kanun ve prensipler âfet: felâket, musibet
  şer’an: dinen, şeriata göre
  Yazar : Risale Forum

 7. #27
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  Cevap: Kur'ân'ın İfadesindeki İ'caz - Sayfa: 312


  bozulur. Dünyanın da manevî nizam makinesi böyledir. Mütemerrid bir fâsıkın fıskı, arzın muvazene-i mâneviyesinin bozulmasına vesile olabilir.


  ﴿ اُولٰۤئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 1
  اُولٰۤئِكَ 2 üç şeyi ifade ediyor:

  Birisi ihzar, ikincisi mahsusiyet, üçüncüsü uzaklıktır.

  Demek bu اُولٰۤئِكَ gaip olan o fâsıkları ihzar eder, mahsus bir şekilde gösterir.


  S - Onların ihzarını icap eden sebep nedir?

  C - Sâmiin talep ve isteğidir. Evet, onların pis ahvâlini işiten sâmi, onlara karşı hissettiği hiddet ve nefretini izale için, hüsran ile tecziye ve tavsiflerinde, sanki onları karşısında hazır olarak görmek istiyor, tâ “Oh, oh!” demekle kalbi rahat olsun.

  Müşahedeleri mümkün olmadığı halde اُولٰۤئِكَ ile mahsus gösterilmeleri, güya pis ahvalleri, habis sıfatları ve şöhret ve kesretleri öyle bir hadde bâliğdir ki, herkesin nazar-ı nefreti önünde onların o hallerini tecessüm ettirerek mahsus bir şekilde gösterir. Ve bu işaretten, hasârete mahkûm olduklarının sebebi de anlaşılmış olur.

  O fâsıklara râci olan اُولٰۤئِكَ ’nin ifade ettiği uzaklık ise, onların tarik-ı haktan uzaklıkları öyle bir dereceye baliğdir ki, bir daha tarik-ı hakka rücuları mümkün olmayıp, bu yüzden zemme, tahkire müstahak olduklarına işarettir.

  Hasrı ifade eden هُمْ 3 hasâretin onlara münhasır olduğuna delâlet eder. Hattâ


  Not
  Dipnot-1 “İşte onlar, gerçekten zarara uğrayanlardır.” Bakara Sûresi, 2:27.
  Dipnot-2 İşte onlar (bk. n-ḥ-v: ism-i işaret).
  Dipnot-3 Onlar (bk. n-ḥ-v: zamir)


  ahvâl: haller, durumlar bâliğ: varan, ulaşan
  delâlet etme: delil olma, işaret etme fâsık: hak yoldan çıkmış, günahkâr
  fısk: günah gaip: o anda bulunmayan, görünmeyen
  güya: sanki habis: kötü, pis
  had: sınır hasr: sınırlandırma, ait kılma; bir hükmün yalnızca bir şeye veya bir şahsa verilmesi
  hasâret: zarar, ziyan hiddet: öfke, kızgınlık
  hüsran: zarar, kayıp icap etme: gerektirme
  ihzar: getirmek; o anda olmayan bir şeyi zihnen huzura getirme, görünür kılma izale: giderme, ortadan kaldırma
  kesret: çokluk mahsus: duyularla hissedilen, algılanan
  mahsusiyet: dış duyularla hissedilebilir, algılanabilir muvazene: ölçü, denge
  muvazene-i mâneviye: mânevî denge münhasır: ait, mahsus, sınırlı
  müstahak olma: hak etme, lâyık olma mütemerrid: inatçı, asi, ayak direyen
  müşahede: görme, seyretme nazar-ı nefret: nefret bakışı
  nizam: düzen, kanun, sistem râci: ait, yönelik
  rücu: dönme sâmi: dinleyici, işitici
  tahkir: aşağılama, hakaret etme tarik-ı hak: hak ve hakikat yolu
  tavsif: vasıflandırma, nitelendirme, özelliklerini anlatma tecessüm ettirme: cisimleşme, cisim halinde getirme
  tecziye: cezalandırma vesîle: sebep, vasıta
  zem: kınama, kötüleme
  Yazar : Risale Forum

 8. #28
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Kur'ân'ın İfadesindeki İ'caz - Sayfa: 313


  mü’minlerin bazı dünya lezzetlerinde hasâretleri, hasâret sayılmaz. Ve yine mü’minlerden ehl-i ticaretin ticaretlerinde vâki olan zararları hasaret değildir.

  اَلْخَاسِرُونَ 1 ’deki harf-i târif, cinsi ve hakikati ifade eder. Yani, “Hüsran görenlerin hakikatini, cinslerini görmek isteyen varsa, onlara baksın.”


  Ve keza, onların meslekleri mahz-ı hasârettir, başka hasâretlere benzemiyor.

  اَلْخَاسِرُونَ Hasâretin mutlak bırakılması, yani birşeyle takyid edilmemesi, hasâretin bütün envâına şâmil olduğuna işarettir. Meselâ, vefâ-i ahidde nakz ile hasâret ettiler sıla-i rahimde kat’ ile, ıslahda ifsad ile, imanda küfür ile, saadet-i ebediyede şekavetle yaptıkları hasâretler gibi.


  Not
  Dipnot-1 Hüsrana uğrayanlar.


  ehl-i ticaret: ticaret yapanlar, tüccarlar envâ: çeşitler, türler
  harf-i târif: gr. Arapça’da isimlerin başına konulan ve onu belirli ve bilinen hale getiren “elif” ve “lam” takısı hasâret: zarar, ziyan
  ifsad: bozmak, bozgunculuk yapmak kat’: kesme, koparma
  keza: bunun gibi, böylece mahz-ı hasâret: sırf zarar, tamamen zarar ve ziyan
  mutlak: kayıtsız, sınırsız; teklik, çokluk veya nitelik gibi şeylere bakılmaksızın kullanıldığı mânâya delâlet eden lâfız; kitap kelimesi gibi ki her türlü kitabı içine alır mü’min: iman eden, Allah’a ve Onun gönderdiği şeylere inanan
  nakz: bozma saadet-i ebediye: sonu olmayan, sonsuz mutluluk
  sıla-i rahm: akrabalık bağı, ilişkisi takyid: sınırsız, genel bir mânâ ifade eden bir sözü, nitelik, durum, gaye bakımından ve belirli şartlara bağlı olarak bir mânâya gelecek şekilde sınırlama
  vefâ-i ahid: sözünü yerine getirme, sözünde durma konusu vâki olma: meydana gelme, oluşma
  ıslah: düzelme, arabuluculuk yapma, barıştırma şekavet: mutsuzluk, sıkıntı
  şâmil: içine alan, kapsamlı
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 3/3 İlkİlk 123

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

157, 159, 160, 161, 164, 176, 209, acip, âhirette, ahmaklar, aklı, akıldan, aldatmak, aldıkları, allah, araf, arz, asi, atmak, aya, âyine, bağlantı, bağış, beşer, bilinen, binaen, binaenaleyh, bir adam, birdir, biri, birlik, boşa, bunu, cihâ, cumhur, cümleyi, çıkarılan, çıplak, daire, dedikleri, dediler, delildir, derece, değiştirme, dikkatle, dinen, diyorsunuz, dış, dışında, ebedî, edenleri, edilirse, ediyorlar, efes turları, ellerinde, emareleri, emre, emsal, etsek, eşsiz, fazilet, fikrini, fıtraten, gayret, getirip, gibi, gif, gitmiş, giyer, görenlerin, gösterme, gümüş, güzelliği, haddizâtında, hakkaniyeti, haktan, hallerini, hastalığını, hattını, herbir, herşeye, herşeyin, hidayetin, hükümet, ibarettir, idrar, ikincisi, ile, ilerleme, ilham, ilimle, ilişkisi, inhisar, inkâr, insanlığı, istekleri, istemeye, izale, işaret, kâfiri, kalacak, kanunları, karıştıran, kebiri, kemik, kendisinde, kinaye, konuşmak, küfrü, kullukla, kısmı, kısımlarını, kıymetsiz, lam, lisanı, lütuf, lüzumu, mahalli, mahvolur, maraz, mecbur, menbaı, meselâ, meydanı, milleti, misli, mücahede, muhakkak, muhaldir, mümkü, münafıklar, müphem, müş, nas, nezaketi, nihayet, ödü, olduğuna, olduğundan, olmadı, onlardan, özellikle, rahm, rububiyeti, saadetine, safsata, sahibi, sakı, sayan, sayılan, seviyesi, seyyare, sokuyor, sonrası, sûresi, suretle, süzülen, sırra, takdimi, tavır, taşları, tecavüz, temsilât, terki, tevahhuş, tutma, üstü, uygulamalar, varlığının, verdiği, verildi, verilmiş, veyahut, vurmak, yapanlar, yaratılışında, yayı, yazılan, yok, ışık, zira, zulmet, şahsî, şayet, şeye, şöhret

Etiket Bulutu Ana Sayfası

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222