Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

Sayfa 2/2 İlkİlk 12
20 sonuçtan 11 ile 20 arası

 1. #11
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Ahirete İman - Sayfa: 276

  arasından akan nehirlerinin çoklukla bulunmasıdır. Kur’ân-ı Kerim, bu kısma تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا اْلانْهَارُ 1 ﴿ cümlesiyle işaret etmiştir.

  Meskenden sonra insanın en fazla muhtaç olduğu, cismanî lezzetlerden yiyecek, içecektir. Bu kısma da جَنَّةٌ 2, نَهْرٌ kelimeleriyle işaret edilmiştir.

  Sonra rızkın en ekmeli, me’lûf olan kısımdır ki, derece-i kıymeti bilinsin. Meyvelerin lezzeti, teceddüd ve tebeddülündedir; lezzetin en sâfisi, hazır ve yakın olanıdır; ve en lezizi, amelinin ücreti olduğunu bilmektir. Kur’ân-ı Kerim, bu kısma da
  ﴿ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هٰذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ 3 cümlesiyle işaret etmiştir.

  مِنْ قَبْلُ Yani, “Bundan önce yediğimiz meyvelerdir veya dünyada yediğimiz meyvelerdir.” Çünkü Cennetin meyveleri, birbirine benzediği gibi, dünya meyvelerine de zahiren benzerler.

  وَاُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا Yani, “Rızıkları birbirine müteşabih olarak getirilir.” Hadîste de vârid olduğuna göre, Cennetin meyveleri suretçe birdir, ama tatları, taamları bir değildir. Bu cümlede meçhul sigasıyla zikredilenاُتُوا 4 kelimesinden anlaşıldığı gibi, rızkın insana götürülmesi, büyük bir şeref ve keramete delâlet ettiğinden, büyük bir lezzeti intac ediyor.

  وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ 5 ﴿ Mesken ve me’kelden sonra insanın en ziyade muhtaç olduğu, eşidir. Bu ihtiyacının Cennette temin edilmiş olduğuna, bu cümle ile işaret edilmiştir. Evet insan, bir refikaya veya bir refîke muhtaçtır ki,


  Not
  Dipnot-1 “Altında nehirler akar.” Bakara Sûresi, 2:25.
  Dipnot-2 Bir nehir, bir Cennet.
  Dipnot-3 “O Cennetlerden herhangi bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikleri vakit, ‘Bu, bundan evvel bize (dünyada) verilenlerdendir’ derler.” Bakara Sûresi, 2:25.
  Dipnot-4 Getirilir.
  Dipnot-5 “Ve onlar için cennette tertemiz eşler vardır.” Bakara Sûresi, 2:25.


  cismanî: bedenle ilgili delâlet etmek: delil olmak, işaret etmek
  derece-i kıymet: kıymet derecesi ekmel: en mükemmel
  hadîs: Peygamberimize ait söz, fiil, davranış veya onun onayladığı başkasına ait söz, fiil ve davranışlar intac: netice verme, doğurma
  keramet: şeref, yücelik leziz: lezzetli, tatlı
  mesken: ev, barınak meçhul: bilinmeyen
  me’kel: yemek; yemek yenilecek yer me’lûf: alışılmış, ülfet edilmiş
  müteşâbih: birbirine benzer refik: koca, eş
  refika: kadın, eş rızık: Allah’ın ihsan ettiği nimetler, yiyecekler
  siga: kip, kalıp sâfi: arınmış, temiz
  taam: gıda, yiyecek tebeddül: başkalaşma, değişme
  teceddüt: yenilenme, tazelenme varid olma: gelme, bahsi geçme
  zahiren: dış görünüş itibariyle ziyade: çok
  şeref: yücelik, büyüklük
  Yazar : Risale Forum

 2. #12
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Ahirete İman - Sayfa: 277


  tarafeyn, aralarında, hayatlarına lâzım olan şeyleri muavenet suretiyle yapabilsinler. Ve rahmetten neş’et eden muhabbet iktizasıyla, yekdiğerinin zahmetlerini tahfif etsinler. Ve gamlı, kederli zamanlarını, ferah ve sürura tebdil edebilsinler. Zaten dünyada insanların tam ünsiyeti, ancak refikasıyla olur.


  وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 1 ﴿ İnsan bir nimete veya bir lezzete mazhar olduğu zaman, en evvel fikrini bozan, vesvese veren, o nimetin veya o lezzetin devam edip etmeyeceği düşüncesidir. Bu vesveseli düşünceye mahal kalmamak üzere, Kur’ân-ı Kerim, bu cümle ile onların ezvacıyla, lezaiziyle beraber Cennette aleddevam kalacaklarını tebşir etmekle, o kederli düşünceden kurtarmıştır.

  Bu âyetteki cümlelerin sadeflerinde bulunan cevherleri göstereceğiz.

  وَبَشِّرِ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 2 ﴿ cümlesinin başında bulunan وَ harf-i atıftır. Atfın her iki tarafı arasında münasebet lâzımdır. Halbuki burada tebşir ile mâkabli arasında münasebet görünmüyor. Ancak mâkablinde inzar vardır. Öyleyse bu tebşir, o mâkablinden tereşşuh eden inzara atıftır.

  بَشِّرْBeşaret tâbiri, Cennetin, Cenâb-ı Hakkın fazl-ı kereminden bir hediye-i İlâhîye olup, amelin ücreti mukabilinde vâcip bir hak olmadığına işarettir. Çünkü hak ve ücretin verilmesi, beşaretle tâbir edilemez. Buna binaen, yapılan ibadet, Cennet için olmamalıdır.Tebşirin siga-i emir kıyafetiyle zikri, tebliğin takdirine işarettir. Çünkü Resul‑i Ekrem (a.s.m.) tebliğe memurdur, tebşire mükellef değildir. Takdir-i kelâm, “Müjdeleyerek tebliğ et” demektir.


  Not
  Dipnot-1 “Ve onlar orada ebedî kalacaklardır.” Bakara Sûresi, 2:25.
  Dipnot-2 “İman eden ve iyi işler işleyen mü’minleri müjdele!” Bakara Sûresi, 2:25.


  Cenâb-ı Hak: Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah Resul-i Ekrem: Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
  aleddevam: devamlı olarak, sürekli atıf: (Ar. gr.) kelime veya cümle grubu arasındaki mânâ bütünlüğünü gösteren irtibat ve bağlılığa göndermede bulunma
  beşaret: müjdeleme, müjde binaen: -dayanarak
  cevher: asıl, öz ezvâc: karı-koca olan eşler
  fazl-ı kerem: ihsan ve iyilik, lütuf ve nimet ferah: sevinç, rahat, huzur
  gam: üzüntü, tasa harf-i atıf: atıf harfi, bağlaç; (Ar. gr.) bir mânâ bütünlüğünü korumak için, kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı sağlayan harf, “vav” gibi
  hediye-i İlâhiye: Allah’ın bağışı, hediyesi iktiza: gerektirme
  inzar: uyarma, korkutma keder: sıkıntı, üzüntü
  lezaiz: lezzetler mahal: yer, mekan
  mazhar olma: erişme, nail olma memur: görevli, vazifeli
  muavenet: yardımlaşma muhabbet: sevgi
  mukabil: karşılık mâkabli: öncesi
  mükellef: sorumlu, yükümlü münasebet: alâka, ilgi
  neş’et etme: doğma, meydana gelme rahmet: İlâhî şefkat ve merhamet
  refika: kadın eş sadef: sedef; içinde inci bulunan kabuk
  siga-i emir: emir kipi, kalıbı sürur: mutluluk, sevinç
  tabir: ifade, deyim tahfif etmek: hafifletmek
  takdir: bir şeyin konumunu tayin ve tesbit etme; metinde söylenmeyen gizli lâfzın belirtmesi takdir-i kelâm: sözün gelişi; lâfız olarak zikredilmediği halde, görünen lâfzın altında kapalı olarak bulunan söz, mânâ
  tarafeyn: iki taraf; karı-koca tebdil: değiştirme
  tebliğ: bildirme, ulaştırma tebşîr: müjdeleme
  tereşşuh etme: sızma vesvese: kuruntu, şüphe
  vâcip: zorunlu, gerekli yekdiğerinin: herbiri diğerinin
  ünsiyet: alışkanlık, âşinalık
  Yazar : Risale Forum

 3. #13
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Ahirete İman - Sayfa: 278


  S -اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا 1 Bu sıla ve mevsule tâbiri, ism-i fâil sigası olan اَلْمُؤْمِنِينَ 2 ’den daha uzun olduğu halde neye işarettir?

  C - Sûrenin başında tafsilen zikredilen اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ 3 ilâahir, olan sıla ve mevsule işarettir ki, orada yapılan tafsil, burada yapılan icmâle beyan olsun.


  S - Sûrenin başında اَلَّذِينَ ’nin sıla denilen dahil olduğu cümle, muzâri sigasıyla zikredildiği halde, burada mâzi sigasıyla zikredilmiştir. Esbabı nedir?

  C - Orada makam, iman ve amele teşvik ve medih makamıdır. Buna münasip, muzâri sigasıdır. Burada makam, mükâfat ve ücreti vermek makamıdır. Buna da münasip, mâzi sigasıdır. Çünkü ücret, hizmetten sonra verilir.

  وَعَمِلُوا 4 Bu وَ harf-i atıftır. Atfın tarafeyni arasında münasebet lâzım olduğu gibi, mugayeret de lâzımdır. Burada aralarında bulunan mugayeret, mezheb-i İtizâlin hilâfına, amelin imana dahil olmadığına ve amelsiz imanın da kâfi gelmediğine delâlet ettiği gibi; عَمَلْ 5 tâbiri de, tebşir edilenin ücret gibi olduğuna işarettir.

  اَلصَّالِحَاتِ 6 Bu kelime, birşey ile takyid ve tahsis edilmeyerek, mutlak ve


  Not
  Dipnot-1 İman eden ve iyi işler işleyen mü’minler.
  Dipnot-2 Mü'minler.
  Dipnot-3 İman edenler.
  Dipnot-4 Amel edenler.
  Dipnot-5 İş, davranış.
  Dipnot-6 Salih ameller.  amel: yapma, uygulama; dinin emirlerini yerine getirme beyan: açıklama, izah
  delâlet etme: delil olma, gösterme esbab: sebepler
  harf-i atıf: atıf harfi, bağlaç; (Ar. gr.) bir mânâ bütünlüğünü korumak için, kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı sağlayan harf, “vav” gibi hilâfına: aksine, tersine
  icmâl: özet ilâahir: sonuna kadar
  ism-i fâil: gr. masdarın ifade ettiği iş, oluş veya durumu yapan, yahut taşıyan şahsı bildiren kelimedir, meselâ; kâtip kâfi: yeterli
  medih: övgü mevsûl (ism-i mevsul): mânâsı kendisinden sonra gelen cümle içinde açıklanan ve bu cümleyi kendinden sonra gelen cümleye bağlayan kelimedir, ellezî gibi
  mezheb-i İtizâl: (bk. bilgiler – Mûtezile) mugayeret: farklılık, değişiklik
  mutlak: kayıtsız, sınırsız; teklik, çokluk veya nitelik gibi şeylere bakılmaksızın kullanıldığı mânâya delâlet eden lâfız; kitap kelimesi gibi muzârî sigası: gr. Arapçada şimdiki, geniş ve yakın gelecek zamanı birden ifade eden fiil kipi, kalıbı
  mâzi sigası: gr. geçmiş zaman kalıbı, kipi mükâfat: ödül
  münasebet: alâka, ilgi münâsip: uygun, denk
  siga: gr. kip, kalıp sıla: gr. sıla cümlesi; Arapça’da “ellezî=öyleki” gibi müphem isimlerle bir önceki cümleye bağlanan ve o cümleyi açıklayıcı olarak gelen cümle
  tabir: ifade, anlatım tafsil: ayrıntı, detay
  tafsilen: ayrıntılı olarak tahsis: hâs kılma, özelleştirme; genel bir mânâ ve hüküm ifade eden bir sözü, belirli bir hükme mahsus kılma, belirli bir mânâda kullanma
  takyid: sınırsız, genel bir mânâ ifade eden bir sözü, nitelik, durum, gaye bakımından belirli şartlara bağlı olarak bir mânâya gelecek şekilde sınırlama tarafeyn: iki taraf
  tebşîr: müjdeleme zikredilme: belirtilme, anılma
  اَلَّذِينَ: (bk. n-ḥ-v وَ: (bk. ḥ-r-f

  Yazar : Risale Forum

 4. #14
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Ahirete İman - Sayfa: 279

  müphem bırakılmıştır. Mısır Müftüsü Şeyh Muhammed Abduh’un telâkkisine göre: “İyi şeyler mânâsında olan صَالِحَاتِ 1 kelimesi, beynennâs meşhur ve malûm olduğundan, mutlak bırakılmıştır.”

  Ben de diyorum ki: sûrenin başına itimaden burada müphem bırakılmıştır. Çünkü, sûre başında zikredilen 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ âyeti buradaki صَالِحَاتِ ’yi beyandır.

  اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا اْلانْهَارُ 3 ﴿ Bu âyetten maksat, mükâfattan neş’et eden neş’eli lezzet ve sürurdur. Bu maksadın takviyesine işaret eden kayıtlar:

  1. اَنَّ ’nin tekidi.

  2. ل ’nin ihtisası.


  3. لَهُمْ ’ün takdimi.

  4. Cennet’in cem’iyle tenkiri.

  5. Cereyan’ın zikri.

  6. تَحْتَ 4 ile beraberمِنْ ’in zikri.

  7. Nehir tâbiriyle tarifidir.


  Bu kayıtların, o maksadın tahakkukuna çalıştıklarına bir parça izahat vereceğiz. Şöyle ki:


  Not
  Dipnot-1 Salih ameller.
  Dipnot-2 “Namazı dos doğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda bağışta bulunurlar.” Bakara Sûresi, 2:3.
  Dipnot-3 “Altında nehirler akan Cennetler onlar için vardır.” Bakara Sûresi, 2:25.
  Dipnot-4 Altında.


  beyan: açıklama, anlatma beynennâs: insanlar arasında
  cennetin cem’i: cennet kelimesinin çoğul yapılması, çoğul (cennâtin) olarak getirilmesi cereyanın zikri: akan, akıyor anlamına gelen “tecrî” kelimesinin gelmesi
  ihtisas (lâmu’t-Tahsîs): ait olma, özgü ve has olma bildiren lâm, Meselâ; “Elhamdü lillâh” “Hamd Allah’a mahsustur” gibi itimaden: dayanayarak
  izahat: izahlar, açıklamalar malûm: bilinen, belli
  mutlak: kayıtsız, sınırsız; teklik, çokluk veya nitelik gibi şeylere bakılmaksızın kullanıldığı mânâya delâlet eden lâfız; kitap kelimesi gibi mükâfat: ödül
  müphem: belirsiz, kapalı neş’et etme: doğma, meydana gelme
  sürur: mutluluk, sevinç tabir: ifade
  tahakkuk: gerçekleşme takdim: öne geçirme, öne alma
  takviye: güçlendirme, kuvvetlendirme tekid: pekiştirme, kuvvetlendirme
  telâkki: anlayış, kabul etme tenkir: gr. belirsiz kılma; bir kelimenin sonunu iki üstün, iki esre, iki ötre olarak nekre yapmak suretiyle mânâyı kapalı, belirsiz yapma
  zikredilen: belirtilen, anılan Şeyh Muhammed Abduh: (bk. bilgiler – Muhammed Abduh)
  اَنَّ: (bk. ḥ-r-f ل: (bk. ḥ-r-f
  مِنْ: (bk. ḥ-r-f
  Yazar : Risale Forum

 5. #15
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Ahirete İman - Sayfa: 280


  Pek büyük birşey tebşir edildiği zaman, akıl tereddüt eder, inanamaz, inandırmak için tekide ihtiyaç olur. Ve keza, neş’e ve sürur makamları, evhamdan hâli olmalıdır. Çünkü ednâ bir vehimle, sürur zâil olur. Buna binaen, burada o büyük tebşirat, اَنَّ ile tekit edilmiştir ki, hem akıl inansın, hem o süruru izale edecek hiçbir evham kalmasın. Ve keza, bu tebşiratın yalnız bir vaadden ibaret olmayıp, bir hakikat olduğuna işarettir.

  İhtisası ifade eden لَهُمْ ’deki ل tebşir edilen şeyin onlara mahsus ve onların mülkü ve onların fazlı, istihkakları olduğuna delâlet eder ki, lezzetleri tamam, sürurları müzdad olsun. Ve illâ, bir padişah, bir fakiri misafir ederse, madem o misafirlik ve o sohbet ebedî değildir, kıymeti yoktur.

  لَهُمْ ’ün takdimi hasrı ifade ettiğinden, beynennâs, Cennetin onlara tahsis kılındığına ve dolayısıyla ehl-i nârın da perişan hallerini onların gözleri önüne götürmeye sebep olduğuna delâlet eder. Ve bu itibarla Cennetin lezzeti artar ve kıymeti tezahür eder.

  Cennet’in cem’i, Cennetlerin taaddüdüne ve amellere göre Cennetin mertebelerine işarettir.

  Ve keza, Cennetin her bir cüz’ü, Cennet gibi bir Cennet olduğuna ve herbir mü’mine düşen kısım, büyüklüğüne nazaran tam bir Cennet gibi göründüğüne işarettir.

  Cennetin tenkîri ise, güzelliğinin kabil-i târif ve tavsif 1 olmadığına veya sâmilerin iştiha ve istihsanlarının fevkalâdeliğine işarettir.  Not
  Dipnot-1 “Salih kullarım için öyle ikramlar hazırladım ki, ne göz gördü, ne kulak işitti, ne de bir beşerin kalbinden geçti.” Buhârî, Yaratılış: 8, Tevhîd: 35, Müslim, İman 312, Cennet: 2, 5; İbn Mâce, Zühd 39; Müsned, 5:334.


  amel: yapma, uygulama; dinin emirlerini yerine getirme beynennâs: insanlar arasında
  binaen: -dayanarak cem’: çoğul; “Cennet” kelimesinin çoğul yapılması
  cüz: bölüm, kısım delâlet etme: delil olma, işaret etme
  ebedî: sonu olmayan sonsuz ednâ: en basit, en küçük
  ehl-i nâr: Cehennemlik olanlar evham: vehimler; kuruntular, şüpheler
  fazl: fazilet, üstünlük, erdem fevkalâdelik: olağanüstülük
  hasr: sınırlandırma, ait kılma; bir hükmün yalnızca bir şeye veya bir şahsa verilmesi hâli: uzak
  ihtisas: herhangi bir şeyi belli bir şeye mahsus kılma, ait, özel yapma istihkak: hak olarak kazanma, ücret
  istihsan: beğenme, güzel bulma itibar: özellik
  izale etme: giderme, ortadan kaldırma iştah: istek, arzu
  kabil-i târif: tarifi mümkün, tarif edilebilir keza: bunun gibi
  mahsus: has, özel müzdâd: arttırılmış, çoğaltılmış
  mü’min: iman eden, Allah’a ve Onun gönderdiği şeylere inanan nazaran: –göre
  sâmi’: dinleyen, işiten sürur: mutluluk, sevinç
  taaddüd: çokluk, birden fazla olma tahsis: üstün tutup tercih etme, mahsus kılma
  takdim: öne alma, öne geçirme tavsif: vasıflandırma, nitelendirme, özelliklerini anlatma
  tebşirat: müjdeler tebşîr: müjdeleme
  tekid: pekiştirme, kuvvetlendirme tenkir: gr. belirsiz kılma; bir kelimeyi nekre yapıp mânâyı kapalı, belirsiz yapma
  tezahür: ortaya çıkma vaad: söz verme
  vehim: kuruntu, şüphe zâil olmak: yok olmak
  اَنَّ: (bk. ḥ-r-f ل: (bk. ḥ-r-f

  Yazar : Risale Forum

 6. #16
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Ahirete İman - Sayfa: 281

  تَجْرِى 1 Bahçelerin en güzeli, içinde suyu bulunanlardır. Bunların da en güzeli, içlerinden suları akanlardır. Bunların da en iyisi, akıntısı devamlı olanlardır. İşte cereyanın siga-i muzâri kıyafetinde zikredilmesi, o cereyanları tasvir etmekle, devamlı olduğuna işarettir.

  مِنْ تَحْتِهَا 2 Hadravat (yeşillik) ve nebatat içinde cereyan eden suların en iyisi, nebaan suretiyle bahçenin içinden çıkmakla yüksek köşklerin altından kendine mahsus terennümatıyla geçen, eşcar ve nebatata dağılan sulardır. مِنْ تَحْتِهَا kelimesi, bu kısım sulara işarettir.

  اَ ْلاَنْهَارُ 3 Suların çokluğu, bahçelere daha ziyade menfaat, revnak ve güzellik verir.

  Kezalik, küçük küçük arklardan tecemmu eden nehirler, daha güzel manzaraları teşkil eder. Bilhassa suları berrak, zülâl, tatlı, soğuk olursa, fevkalâde bir kıymet, bir lezzet veriyor. İşte اَ ْلاَنْهَارُ kelimesi, cem’iyle, târifiyle, maddesiyle bu çeşit sulara işaret eder.


  ﴿ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هٰذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ 4

  Bu büyük cümle, çok küçük küçük cümleleri tazammun etmiştir. Evet, bu cümle, mâkabliyle bağlı değildir; müste’nifedir, vazifesi mukadder bir suali cevaplandırmaktır. Mukadder sual ise, sekiz sualin memzuç ve mâcunudur. Şöyle ki:


  Not
  Dipnot-1 Akar.
  Dipnot-2 Altlarından.
  Dipnot-3 Nehirler.
  D ipnot-4 O Cennetlerdeki herhangi bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikleri vakit, “Bu, bundan evvel bize (dünyada) verilenlerdendir” derler.


  bilhassa: özellikle cem’: gr. çoğul
  cereyan: akıntı, akıyor anlamına gelen “tecrî” kelimesi eşcar: ağaçlar
  fevkalâde: olağanüstü, çok güzel keza/kezalik: bunun gibi
  mahsus: has, özel, ait memzuç: karışmış
  menfaat: fayda, yarar mukadder: gr. lâfız olarak zikredilmediği halde kapalı ve gizli olarak kastedilen
  mâcun: karışım; hamur kıvamında olan şey mâkabli: öncesi
  müste’nife: yeni başlayan; önceki cümlelere bağlı olmayıp ilerideki muhtemel, sorulara cevap teşkil eden cümle nebaan: yerden çıkma, fışkırma
  nebatat: bitkiler revnak: süs, güzellik
  siga-i muzâri: gr. şimdiki, geniş ve yakın gelecek zamanı bildiren fiil kipi tarifiyle: Arapça belirlik takısı olan “el” ile birlikte gelmesiyle
  tasvir: anlatım, ifade etme tazammun: içerme, kapsama
  tecemmu etme: toplanma, birikme tenvin: Arapça gramerinde bir kelimenin sonunu nun gibi okutmak üzere konulan işaret; kelimenin sonuna iki üstün (en), iki esre (in), iki ötre (ün) gelmesi hali
  terennümat: terennümler, nameler, güzel, hoş sesler teşkil etme: meydana getirme, oluşturma
  ziyade: çok zülâl: tatlı ve duru su
  Yazar : Risale Forum

 7. #17
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Ahirete İman - Sayfa: 282


  Vakta ki iman edenler ve amel-i salih işleyenler, Cennet gibi yüksek bir meskenle tebşir edildiler, birdenbire sâmiin zihnine geldi:

  “Acaba o meskende rızık olacak birşey var mıdır?


  Varsa, o rızık nereden hasıl olur ve nereden gelir?

  O rızıklar o Cennetten hasıl olduğu takdirde, nesinden neş’et ediyor?

  Semeratından meydana gelirlerse, dünya semeratına benzerler mi?

  Benzediği takdirde, birbirine de benzerler mi?

  Birbirine müşabih olurlarsa, tatları bir midir, yoksa ayrı ayrı mıdır?

  Tatları muhtelif olduğu takdirde, koparıldıkları zaman yerleri boş mu kalır, yoksa derhal dolar mı?

  Tebeddül ettikleri takdirde, devamlı mıdırlar? Devamlı iseler, onları yiyenler sevinirler mi? Sevindikleri zaman ne derler?

  Arkadaş! Bu sualleri avucuna koy. Ben de bu cümleleri açar, içlerine bakarım. Sen de dikkat et, bakalım mutabık olacak mıdır?

  كُلَّمَا kelimesi, devam ve tahkike delâlet eder.

  رُزِقُوا 1 sîga-i mâzisiyle, vukuunun tahakkukuna delâlet ettiği gibi, maddesiyle de dünyadaki rızıklarını ihtar eder. Ve bina-i meçhul sigasıyla zikri, o rızkda meşakkatin bulunmamasına ve onların (ağalar ve beyler gibi) rızıkları ayaklarına geldiğine delâlet eder.

  مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ 2 denilmektense مِنْ ثَمَرَاتِهَا 3 denilmiş olsaydı, daha muhtasar ve daha güzel olurdu. Fakat mezkûr suallerden iki suale cevap olduğundan, مِنْهَا ayrı, مِنْ ثَمَرَةٍ 4 ayrı söylemek icap etmiştir.


  Not
  Dipnot-1 Rızıklandırıldılar..
  Dipnot-2 Orada bulunan meyvelerden.
  Dipnot-3 Oradaki meyvelerden.
  Dipnot-4 Bir meyve.


  amel-i salih: dince makbul olan iyi, güzel ve faydalı iş bina-i meçhul: gr. edilgen kalıp, yapı
  delâlet etme: delil olma, işaret etme hasıl olma: ulaşma, gelme
  icap etmek: gerekmek ihtar etmek: hatırlatmak, ikaz etmek
  mesken: oturulan yer, ev mezkûr: anılan, sözü geçen
  meşakkat: güçlük, zorluk muhtasar: kısa, özet
  muhtelif: farklı, değişik mutabık olma: örtüşme, uyuşma
  müşabih: benzer neş’et etme: doğma, meydana gelme
  rızık: Allah’ın ihsan ettiği nimetler, yiyecekler semerât: meyveler
  siga: gr. kip, kalıp sâmi’: dinleyen, kulak veren
  sîga-i mâzi: gr. geçmiş zaman kipi tahakkuk: kesin ve şüphesiz olarak gerçekleşme
  tahkik: kesinlik, muhakkak olma; bir hüküm ve gerçekliği kuvvetle ifade etme tebeddül etmek: değişmek
  tebşîr: müjdeleme, müjde vakta ki: ne zaman ki
  vuku: gerçekleşme, meydana gelme كُلَّمَا: (bk. ḥ-r-f

  Yazar : Risale Forum

 8. #18
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Ahirete İman - Sayfa: 283

  مِنْ ثَمَرَةٍ 1 ’deki tenkir, tâmimi ifade ettiği cihetle, Cennetin bütün semereleri rızık olmaya şâyân olduğuna işarettir.

  رِزْقً ا 2 kelimesinin tenkiri ise, açlığı gidermek için yediğiniz, gördüğünüz rızık olmadığına işarettir.

  قَالُو ا tefâul bâbının mânâsı olan şirketi andırıyor. Yani, “O rızkın acip keyfiyetinden ettikleri taaccüp ve istiğrabı birbirine söylemeye başladılar.”


  هٰذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ 3 Bu cümlede mübhem bırakılıp beyan edilmeyen rızık kelimesinin dört mânâya ihtimali vardır.

  Birincisi: Rızıktan maksat, amel-i sâlihtir. Yani, “Bu dâr-ı dünyada rızık olarak bize nasip kılınan, amel-i salih, yani, şimdi yediğimiz rızıklar dünyada yaptığımız amel-i salihin neticesidir.” Yani amel ile ceza arasında o kadar ittisal (bağlılık) vardır ki, sanki dünyadaki amel, âhirette tecessüm edip sevap kesilmiştir. Onların sevinçleri, bu noktadan hasıl olmuştur.


  İkincisi: Rızıktan maksat, dünyanın taam ve yemekleridir. Yani, “Dünyada rızık olarak bize verilen taamlar, bunlardır. Amma zevkleri, tatları arasında dağlar kadar fark vardır.” İşte onların istiğrapları bu noktadandır.

  Üçüncüsü: Bu semereler, biraz evvel yediğimiz semereler gibidir, ama suretleri bir, mânâları, tatları ayrıdır. Demek sureten, şeklen bir olduklarından ülfet lezzetini veriyor, tatlarının ayrı olmasıyla de teceddüd lezzeti hâsıl oluyor. İşte sevinçleri bu noktadandır.


  Dördüncüsü: Hemen şimdi yediğimiz meyveler, bu dallardaki meyvelerdir. Demek bir meyve koparıldığı zaman, yeri boş kalmıyor, derhal yerine bir meyve peyda oluyor. İşte bundandır ki, Cennetin meyvelerinde noksaniyet olmuyor.

  وَاُتُوا بِهِ مُتَشَابِهً ا 4 ﴿ Bu cümle, itiraziyedir. Yani, yeni bir hükmü ifade etmek için

  Not
  Dipnot-1 Herhangi bir meyve.
  Dipnot-2 Bir rızık olarak.
  Dipnot-3 Bu, bundan önce (dünyada) bize verilenlerdendir.
  Dipnot-4 Benzer (dünyadakine) olarak verilmiştir.


  amel: davranış, iş, uygulama; Allah’ın emirlerini yerine getirme ya da getirmeme amel-i salih: Allah için yapılan iyi işler
  beyan etmek: açıklamak, anlatmak ceza: karşılık
  cihet: taraf, yön dâr-ı dünya: dünya yurdu
  hâsıl olma: oluşma, meydana gelme itiraziye (cümle): yeni bir hükmü ifade etmek için zikrine gerek olmadığı halde önceki cümlenin hükmünü tasdik veya illetini açıklamak üzere tamamlayıcı mahiyette gelen cümle
  ittisal: bağlılık, ilişki keyfiyet: durum, nitelik, özellik
  mübhem: kapalı, belirsiz noksaniyet: eksiklik, noksanlık
  peydâ olma: belirme, görünme rızık: Allah’ın ihsan ettiği nimetler, yiyecekler
  semere: meyve taaccüp: hayret etme, şaşkınlık
  taam: yemek, yiyecek teceddüd: yenilenme, tazelenme
  tecessüm: cisimleşme, görünme tefâul bâbı: “tefâul” kalıbı
  tenkir: gr. belirsiz kılma; bir kelimeyi nekre yapıp mânâyı kapalı, belirsiz yapma tâmim: umumileştirme, genelleme; bir hükmü aynı cinsin bütün fertlerine verme
  âhiret: öteki dünya, öldükten sonraki ebedî hayat ülfet: alışkanlık
  İstiğrap/istiğrab: gariplik, tuhaf görme, şaşkınlık şâyân: lâyık, uygun, değer
  Yazar : Risale Forum

 9. #19
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Ahirete İman - Sayfa: 284

  zikrine lüzum olmadığı halde, هٰذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ 1 cümlesindeki hükmü tasdik ve illetini beyan etmek üzere, evvelki cümleye bir zeyil ve bir fezleke olarak zikredilmiştir.

  Bina-i meçhul sigasıyla اُتُوا 2 nün zikredilmesi, ehl-i Cennetin işleri, hademeleri tarafından görülmekte olduğuna işarettir.

  مُتَشَابِهًا 3 Yani zahiren ve şeklen bir olduğundan, ülfet lezzetini veriyor; bâtınen ve taâmen de ayrı olduğu cihetle, teceddüd lezzetini veriyor. Bu itibarla مُتَشَابِهًا kelimesi, her iki lezzeti ima ediyor.


  وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ 4 ﴿ Bu cümle اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى ...الخ 5 cümlesine atıftır. Atfın tarafeyni arasında lâzım olan münasebetin iktizasınca, takdir-i kelâm şöyle olsa gerektir: “Onlar, kendi cisimleri için bir meskene muhtaç oldukları gibi, kadınları için de bir meskene muhtaçtırlar.”

  لَهُمْ kelimesi ihtisası ifade ettiği cihetle, o ezvacın, onların mülkü ve onlara mahsus olduklarına delâlet ettiği gibi, dünya kadınlarından başka حُورٌ عِينٌ 6 ile tâbir edilen bir kısım kadınlar da onlar için yaratılmış olduğunu îmaen gösteriyor.

  فِيهَا Cennet, o kadınlara zarf ve mesken olduğundan anlaşılır ki, o kadınlar, o


  Not
  Dipnot-1 “Bu, bundan önce (dünyada) bize verilenlerdendir.” Bakara Sûresi, 2:25.
  Dipnot-2 Verildiklerinde (yedirildikleri vakit).
  Dipnot-3 Benzer.
  Dipnot-4 Onlar için orada tertemiz eşler vardır.
  Dipnot-5 Onlar için altında nehirler akan cennetler vardır.
  Dipnot-6 Güzel gözlü (ceylan gözlü) kadınlar.


  atıf: (Ar. gr.) öncesi veya sonrası arasındaki mânâ bütünlüğünü gösteren irtibat ve bağlılığa göndermede bulunma beyan etmek: açıklamak, izah etmek
  bina-i meçhul sigası: gr. edilgen kip, kalıp bâtınen: içyüzünde
  cihet: taraf, yön delâlet etme: delil olma, işaret etme
  ehl-i Cennet: Cennet ehli, Cennetlikler ezvac: eşler, zevceler
  fezleke: netice, özet ihtisas: mahsus kılma, ait kılma
  iktiza: gerektirme illet: asıl sebep
  itibar: özellik mahsus: has, özel
  mesken: oturulacak yer, ev münasebet: alâka, ilgi
  tabir: ifade takdir-i kelâm: sözün gelişi; lâfız olarak zikredilmediği halde, görünen lâfzın altında kapalı olarak bulunan söz, mânâ
  tarafeyn: iki taraf tasdik: doğrulama, onaylama
  taâmen: yiyecek olarak teceddüd: yenilenme, tazelenme
  zahiren: dış görünüş itibariyle zarf: bir zaman ve mekân içinde olma
  zeyil: ilâve, ek zikredilme: anılma, belirtilme
  îma: gizli ve ince bir mânâyı gösterme, işaret etme îmaen: gizli ve ince bir mânâyı göstererek, işaret ederek
  ülfet: alışkanlık
  Yazar : Risale Forum

 10. #20
  Huseyni çevrimdışı Müdavim
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.057
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Ahirete İman - Sayfa: 285


  yüksek Cennete lâyıktırlar ve aynı zamanda Cennet derecelerinin yüksekliği nisbetinde onların hüsünleri de yükseliyor.

  Ve keza, Cennetin de onlarla müzeyyen olduğuna gizli bir ima vardır.

  مُطَهَّرَةٌ 1 tef’îl bâbından ism-i mef’ul olduğundan, her halde tathîr edici bir fâil vardır. O fail de, ancak yed-i kudrettir. Binaenaleyh, yed-i kudretin tathir ve tenzih ettiği kadınların tavsifleri kabil değildir.

  Ve keza, مُطَهَّرَةٌ kelimesi müteaddî olduğuna nazaran, o kadınların taharetleri kendilerinden olmayıp, başkasından onlara sirayet etmiş olduğu anlaşılır. Binaenaleyh, dünya kadınları da Cennete girdikten sonra, bir tetahhur ve tasfiye ve tasaykul ameliyatıyla, güzellikte hurilerin derecelerine çıkacaklarına delâlet eder.

  وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ Yani, “Onlar da, ezvacları da, Cennet de, Cennetin lezaizi de hep ebedîdirler.”  Not
  Dipnot-1 Tertemiz.


  binaenaleyh: bundan dolayı delâlet etme: delil olma, işaret etme
  ebedî: sonu olmayan sonsuz ezvaç: eşler, zevceler, hanımlar
  fâil: gr. özne; bir fiilin ifade ettiği işi, hareket ve oluşu meydana getireni gösteren kelime huri: Cennet kızı
  hüsün: güzellik ism-i mef’ul: gr. bir iş, oluş ve hareketin kendisine yapıldığı veya tesir ettiği şeyi gösteren kelimedir, meselâ
  kabil: mümkün, olabilir keza: bunu gibi
  lezaiz: lezzetler müteaddî: gr. geçişli, etken
  müzeyyen: süslenmiş, süslü nazaran: bakarak
  sirayet etme: geçme, yayılma taharet: temizlik
  tasaykul: cilalanma tasfiye: arındırma
  tathir: temizleme tavsif: vasıflandırma, nitelendirme, özelliklerini anlatma
  tef’il bâbı: tef’il kalıbı tenzih: eksik ve çirkinliklerden arınmış tutma
  tetahhur: temizlenme yed-i kudret: Allah’ın kudret eli
  îma: gizli ve ince bir mânâyı işaret etme, gösterme
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 2/2 İlkİlk 12

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222