bazı ehadis-i şerife ile işaret vardır ki:''ahir zamanda kadınlar taifesinde hakaik-i imaniye ziyade inkişaf edecek. O zamanın dalalet tehlikelerinden bir derece mahfuz kalacaktır.''

bediüzzaman said nursi