(İmana fedakârane hizmet eden bir hanımın manzumesidir.)Risale-i Nur Müellifi Üstadımız Hasretlerine!

Mânevi Nûr kılıncınıalmış eline,

Vuruyor münafıkların baş ve beline.

Her söylediği hikmet olan Üstadımın,

Mevlâm ilim vermiş o nur diline.Bu nasıl ateştir böyle yakıyor,

Kavrulup dumanıgöğe çıkıyor.

İman, Kur'an dersi veren Üstadımın

Kaleminden âleme nurlar akıyor.İman yolunda canınıfeda eylemiş.

Bu Şahide şimdiye dek neylemiş!

Sahih olan Hadis ve işaretlerle,

Resûl O'nun geleceğini söylemiş.Talebelerine Üstad "^Durmayın" diyor.

"Munafık sözüne uymayın." diyor.

Fâni ile fena ile ilgisi yoktur;

"Bana fâni şeyler sormayın." diyor.Şahide durma böyle, Hakk'ıher yerde söyle.

Risale-i Nurlarla,

İmana hizmet eyle.Sh: (Ha-127)

Nur definesi kazdır.

Nurlarıokut yazdır.

Vaktini boş geçirme,

Çünkü ömür pek azdır.Okuduğun Nur olsun,

Kalbine Nurlar dolsun,

Nurlar'ıokumakla

İmanımız kurtulsun.Gözleri Nur saçıyor,

Kalblerde gül açıyor.

Nur'un hakikatından,

Münafıklar kaçıyor.Kardeşler hep ağlıyor,

Üstada bel bağlıyor.

Nurlardaki hakikat,

Derya gibi çağlıyor.Kalblerimiz hep uyur.

Üstadım dua buyur!

ضmrümüz tükenmeden

Bize imanıduyur...

Elbâki-Hüvelbâki

Nurcu Hanımlar Namına

Çok Kusurlu

Şâhide