3 sonuçtan 1 ile 3 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  burdur
  Mesajlar Mesajlar
  457
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 96 + 2426


  Çocuk Taziyenamesi

  BEŞİNCİ NOKTA

  Rahmet-i İlâhiyenin en lâtîf, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden olan şefkat, bir iksir-i nuranîdir, aşktan çok keskindir. Çabuk Cenâb-ı Hakka vusule vesile olur. Nasıl aşk-ı mecazî ve aşk-ı dünyevî, pek çok müşkülâtla aşk-ı hakikîye inkılâp eder, Cenâb-ı Hakkı bulur. Öyle de, şefkat, fakat müşkülâtsız, daha kısa, daha safî bir tarzda, kalbi Cenâb-ı Hakka rapteder.

  Gerek peder ve gerek valide, veledini bütün dünya gibi severler. Veledi elinden alındığı vakit, eğer bahtiyar ise, hakikî ehl-i İmân ise, dünyadan yüzünü çevirir, Mün’im-i Hakikîyi bulur. Der ki: "Dünya madem fânidir, değmiyor alâka-i kalbe." Veledi nereye gitmişse, oraya karşı bir alâka peydâ eder, büyük mânevî bir hal kazanır.

  Ehl-i gaflet ve dalâlet, şu beş hakikatteki saadet ve müjdeden mahrumdurlar. Onların hali ne kadar elîm olduğunu şununla kıyas ediniz ki: Bir ihtiyar hanım gayet sevdiği sevimli birtek çocuğu sekeratta görüp, dünyada tevehhüm-ü ebediyet hükmünce, gaflet veya dalâlet neticesinde, mevti adem ve firak-ı ebedî tasavvur ettiğinden, yumuşak döşeğine bedel kabrin toprağını düşünüp, gaflet veya dalâlet cihetiyle, Erhamürrâhimînin cennet-i rahmetini, firdevs-i nimetini düşünmediğinden, ne kadar meyusâne bir hüzün ve elem çektiğini kıyas edebilirsin. Fakat vesile-i saadet-i dâreyn olan İmân ve İslâmiyet, mü’mine der ki: Şu sekeratta olan çocuğun Hâlık-ı Rahîmi, onu bu pis dünyadan çıkarıp Cennetine götürecek. Hem sana şefaatçi, hem ebedî bir evlât yapacak. Mufarakat muvakkattir, merak etme. -1- -2- de, sabret. -3-  Said Nursî

  Benzer Konular
  'Çocuk Cemaate Çocuk İmam' projesi takdir topluyor
  'Çocuk Cemaate Çocuk İmam' projesi takdir topluyor https://www.risalehaber.com/d/news/253779.jpg 'Çocuk Cemaate Çocuk İmam' projesi takdir topluyor 4-6 yaş grubunda olan çocuklar için Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 'Çocuk Cemaate Çocuk İmam' projesi başlamış durumda
  Çin'de 'tek çocuk politikası' kalkmasına rağmen çocuk sayısı düştü
  Çin'de 'tek çocuk politikası' kalkmasına rağmen çocuk sayısı düştü https://www.risalehaber.com/d/news/242842.jpg Çin'de 'tek çocuk politikası' kalkmasına rağmen çocuk sayısı düştü Çin'de "tek çocuk politikası" kaldırılarak iki çocuğa izin verilmesine rağmen yenidoğan sayısın
  Çocuk gelin çocuk damatların 21 katı
  Çocuk gelin çocuk damatların 21 katı Çocuk gelin çocuk damatların 21 katı geçen yıl evlenen erkek çocuk sayısı bin 903 iken, evlenen kız çocuk sayısı 40 bin 428 oldu. Devamı İçin Tıklayınız...
  İçimizdeki Yaramaz Çocuk Risale Çocuk Etkinlikleri
  İçimizdeki Yaramaz Çocuk Risale Çocuk Etkinlikleri Her çocuğun içinde yaramazlık yapan bir çocuk vardır. Daima kötü şeylere sürükler özellikle de imanlı terbiyeli akıllı çocukları, nasıl ederim de yoldan çıkartırım diye düşünüp dururmuş. İçindeki yaramaz çocuğun dedikle
  17.Mektup Çocuk taziyenamesi
  17.Mektup Çocuk taziyenamesi Bugün biraz çalıştım,birde forumunuzda açıklamalı olarak varmıdır? SELAM VE DUA İLE...
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesajlar Mesajlar
  191
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 65 + 428


  Çocuk Taziyenamesi

  o padişah ki bizi bizden iyi bilen
  her halımıze nıgehban
  musıbetlerle degıl nımetlerıyle ımtıhan etsın ınsallah
  evlad sevgısı oyle coskulu bır sevgı kı
  rabbım bızı rızaya muhalıf hallere gırmekten muhafaza eylesın
  Yazar : Risale Forum
  Günah nifakla aynı cinsten olduğu için kalbinde nifak kırıntıları bulunanlar günahlardan rahatsız olmazlar; masiyetin gönülde burkuntu hasıl etmesi mü’minlik alâmetidir.

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Nereden Yer
  Zaman ve mekânın ötesinde, Allâh�ın ilminde�
  Mesajlar Mesajlar
  4.761
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 566 + 31922


  Onyedinci Mektub (Çocuk Taziynamesi)

  Onyedinci Mektub

  Çocuk tâziyenamesi  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
  وَبَشِّرِ الصَّابِرينَ . اَلَّذِينَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ . قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

  Aziz Âhiret Kardeşim Hâfız Hâlid Efendi:

  Kardeşim! Çocuğun vefatıbeni müteessir etti. Fakat, "Elhükmü lillâh. Kazaya rıza kadere teslim" İslâmiyetin bir şiârıdır. Cenab-ıHak sizlere sabr-ıcemil versin. Merhumu da size zahîre-i âhiret ve şefaatçıyapsın. Size ve sizin gibi müttakî mü'minlere büyük bir müjde ve hakikî bir teselli gösterecek "Beş Noktayı" beyan ederiz.  Sh: (Ha-107)

  BİRİNCİ NOKTA: Kur'an-ıHakîmde وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ sırrıve meâli şudur ki: Mü'minlerin kalb-el-bülûğ vefat eden evlâtlarıCennette ebedî sevimli Cennete lâyık bir surette dâimî çocuk kalacaklarını; ve Cennete giden peder ve vâlidelerinin kucaklarında ebedî medar-ısürurlarıolacaklarını; ve çocuk sevmek ve evlâd okşamak gibi en lâtif bir zevki ebeveynine temine medar olacaklarını; ve her bir lezzetli şeyin Cennette bulunduğunu; "Cennet tenasül yeri olmadığından evlad muhabbeti ve okşamasıolmadığı"nıdiyenlerin hükümleri hakikat olmadığını; hem dünyada on senelik kısa bir zamanda teellümatla karışık evlâd sevmesine ve okşamasına bedel sâfi, elemsiz. milyonlar sene ebedî evlâd sevmesini ve okşamasınıkazanmak ehl-i îmanın en büyük bir medar-ısaadeti olduğunu şu âyet-i kerime وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor.

  İKİNCİ NOKTA: Bir zaman, bir zât bir zindanda bulunuyor. Sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş. O biçâre mahbus hem kendi  Sh: (Ha-108)

  elemini çekiyor, hem veledinin istirahatınıtemin edemediği için onun zahmetiyle müteellim oluyordu. Sonra merhametkâr hâkim ona bir adam gönderir, der ki; "Şu çocuk çendan senin evlâdındır. Fakat benim raiyetim ve milletimdir. Onu ben alacağım. güzel bir sarayda beslettireceğim." O adam ağlar, sızlar, "Benim medar-ıtesellim olan evladımıvermiyeceğim." der. Ona arkadaşlarıder ki: "Senin teessürâtın mânâsızdır. Eğer sen çocuğa acıyorsan; çocuk şu mülevves ufunetli, sıkıntılızindana bedel ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Eğer sen nefsin için müteessir oluyorsan, menfaatini arıyorsan; çocuk burada kalsa, muvakkaten şüpheli bir menfaatinle beraber çocuğun meşakkatlerinden çok sıkıntıve elem çekmek var. Eğer oraya gitse sana bin menfaati var. Çünkü; padişahın merhametini celbe sebeb olur. sana şefaatçi hükmüne geçer. Padişah onu senin ile görüştürmek arzu edecek. Elbette görüşmek için onu zindana göndermeyecek. Belki seni zindandan çıkarıp o saraya celbedecek, çocukla görüştürecek. Şu şartla ki. padişaha emniyetin ve itaatın varsa..."

  İşte şu temsil gibi, aziz kardeşim: senin gibi mü'minlerin evlâdıvefat ettikleri vakit

  Sh: (Ha-109)

  şöyle düşünmeli: Şu veled mâsumdur. Onun Hâlikıdahi Rahim ve Kerîmdir. Benim nâkıs terbiye ve şefkatime bedel, gayet kâmil olan inâyet ve rahmetine aldı; dünyanın elemli, musibetli, meşakkatli zindanından çıkarıp Cennet-ül-Firdevs'ine gönderdi. O çocuğa ne mutlu! Şu dünyada kalsa idi, kimbilir ne şekle girerdi. Onun için; ben ona acımıyorum.,bahtiyar biliyorum.

  Kaldı kendi nefsime âit menfaati için kendime dahi acımıyorum, elîm müteessir olmuyorum. Çünkü: Dünyada kalsa idi; on senelik, muvakkat, elemle karışık bir evlâd muhabbeti temin edecekti. Eğer sâlih olsa idi, dünya işinde muktedir olsa idi; belki bana yardım edecekti. Fakat vefatiyle, ebedî Cennette on milyon sene bana evlâd muhabbetine medar ve saadet-i ebediyyeye vesile bir şefaatçıhükmüne geçer. Elbette ve elbette, meşkûk, muaccel bir menfaati kaybeden, muhakkak ve müeccel bin menfaati kazanan; elîm teessürat göstermez, me'yusâne feryad etmez.

  ÜÇÜNCÜ NOKTA: Vefat eden çocuk, bir Hâlik-ıRahîmin mahlûku, memlûkü ve abdi ve bütün hey'etiyle onun masnuu ve ona âit

  Sh: (Ha-110)

  olarak, ebeveyninin bir arkadaşıidi ki; müvakkaten ebeveyninin nezaretine verilmiş,peder ve vâlideyi ona hizmetkâr etmiş. Ebeveyninin o hizmetlerine mukabil, muaccel bir ücret olarak lezzetli bir şefkat vermiş, Şimdi, binden dokuzyüz doksan dokuz hisse sahibi olan o Hâlik-ıRâhim muktezâ-yırahmet ve hikmet olarak o çocuğu senin elinden alsa, hizmetine hâtime verse; sûrî bir hisse ile, hakikî bin hisse sahibine karşışekvayıandıracak bir tarzda me'yusane hüzün ve feryad etmek ehl-i îmana yakışmaz. belki ehl-i gaflet ve dalâlete yakışıyor.

  DضRDÜNCÜ NOKTA: Eğer dünya ebedî olsa idi, insan içinde ebedî kalsa idi ve firak ebedî olsa idi, elîmane teessürat ve me'yusâne teellümatın bir mânâsıolurdu. Fakat madem dünya bir misafirhânedir; vefat eden çocuk nereye gitmişse siz de biz de oraya gideceğiz ve hem bu vefat yalnız ona mahsus değil, umumî bir caddedir. Hem madem müfârakat dahi ebedî değil; ileride hem berzahda, hem Cennette görüşülecektir. "Elhükmülillâh" demeli... "O verdi o aldı."

  اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ deyip sabır ile şükretmeli.

  Sh: (Ha-111)

  BEŞİNCİ NOKTA: Rahmet-i İlâhiyyenin en lâtif en güzel en hoş, en şirin, cilvelerinden olan şefkat; bir iksir-i nûranidir. Aşktan çok keskinder. Çabuk Cenab-ıHakka vusûle vesile olur. Nasıl aşk-ımecâzî ve aşk-ıdünyevi; pekçok müşkilâtla aşk-ıhakikîye inkılâb eder. Cenab-ıHakkıbulur. ضyle de; Şefkat:- fakat müşkilâtsız- daha kısa, daha sâfi bir tarzda kalbi Cenab-ıHakka rabteder. Gerek peder ve gerek vâlide veledini bütün dünya gibi severler. Veledi elinden alındığıvakit eğer bahtiyar ise, hakikî ehl-i îman ise; dünyadan yüzünü çevirir. Mün'im-i Hakikîyi bulur. Der ki: "Dünya mâdem fânidir, alâka-i kalbe değmiyor!" Veledi nereye gitmişse, oraya karşıbir alâka peyda eder. Büyük mânevî bir hâl kazanır.

  Ehl-i gaflet ve dalâlet, şu beş hakikattaki saadet ve müjdeden mahrumdurlar. Onların hâli ne kadar elim olduğunu şununla kıyas ediniz ki: gayet sevdiği, sevimli tek bir çocuğunu sekeratta görüp, dünyada tevehhüm-ü ebediyet hükmünce, gaflet veya dalâlet neticesinde mevti, idam ve firak-ıebedî tasavvur ettiğinden, yumuşak döşeğine bedel kabrin toprağınıdüşünüp gaflet veya dalâlet cihetiyle Erhamürrahimînin Cennet-i rahmetini,  Sh: (Ha-112)

  Firdevs-i nîmetini düşünmediğinden, ne kadar me'yûsâne bir hüzün ve elem çektiğini kıyas edebilirsin. Fakat vesile-i saadet-i dâreyn olan îman ve İslâmiyet, mü'mine der ki: Şu sekeratta olan çocuk onun Hâlik-ıRahîmi, tarafından bu pis dünyadan çıkarılıp Cennete götürülecek. Hem sana şefaatçi, hem ebedî bir evlât yapacak. Müfarakat muvakkattır. merak etme.

  اَلْحُكْمُ لِلَّهِ . اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

  de, sabret.

  Elbâki Hüvelbaki

  Said Nursî
  Yazar : Risale Forum
  Varsin ! var kalacaksin!


Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222