Sayfa 1/4 1234 SonSon
39 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar Mesajlar
  1.396
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 113 + 1378


  Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme

  Âhirzamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan tâife-i nisaiye ve onların fitnesi olduğu hadisin rivayetlerinden anlaşılıyor. Evet, nasılki tarihlerde, eski zamanlarda "amazonlar" namında gayet silâhşör kadınlardan mürekkep bir tâife-i askeriye olarak hârika harpler yaptıkları naklediliyor. Aynen öyle de:

  Bu zamanda zındıka dalâleti, İslâmiyete karşı muharebesinde, nefs-i emmarenin plânıyla, şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi; yarım çıplak hanımlardır ki; açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehl-i imana taarruz edip saldırıyorlar. Nikâh yolunu kapamaya, fuhuşhâne yolunu genişlettirmeye çalışarak; çokların nefislerini birden esir edip, kalb ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar. Belki o kalblerden bir kısmını öldürüyorlar. Birkaç sene namahrem hevesatına göstermenin tam cezası olarak; o bıçaklı bacaklar Cehennemin odunları olup, en evvel o bacaklar yanacaklarını ve dünyada emniyet ve sadakatı kaybettiği için, hılkaten çok istediği ve fıtraten çok muhtaç olduğu münasip kocayı daha bulamaz. Bulsa da başına belâ bulur. Hattâ bu hâlin neticesi olarak, o âhirzamanda, bazı yerlerde nikâha rağbetsizlik ve riayetsizlik yüzünden, kırk kadına bir erkek nezaret edecek derecede ehemmiyetsiz, sahipsiz, kıymetsiz bir surete gireceği, hadisin rivayetinden anlaşılıyor.Madem hakikat budur. Ve madem her güzel, güzelliğini sever ve elinden geldiği kadar muhafaza etmek ister ve bozulmasını istemez. Ve madem güzellik bir nimettir. Nimete şükredilse mânen ziyadeleşir. Şükredilmezse değişir, çirkinleşir. Elbette aklı varsa, hüsün ve cemalini; günahları kazanmak ve kazandırmak ve çirkin ve zehirli yapmak ve o nimeti, küfran ile medar-ı azap bir sûrete çevirmekten bütün kuvvetiyle kaçacak. Ve o fâni, beş on senelik cemâli bakîleştirmek için, meşrû bir tarzda istimâl ile o nimete şükredecek. Yoksa ihtiyarlıkta uzun zaman istiskale mâruz kalıp, me'yûsâne ağlayacak.Eğer terbiye-i İslâmiye dâiresinde, âdâb-ı Kur'aniye zînetiyle o cemâl güzelleştirilse; o fâni hüsün, mânen bâki kalacağı ve Cennette hûrilerin cemalinden daha şirin ve daha parlak bir tarzda kendine verileceği hadiste kat'iyetle sabittir. Eğer o güzelin zerre miktar aklı varsa, bu güzel ve parlak ve ebedî neticeyi elinden kaçırmayacak...

  Benzer Konular
  Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme
  Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme https://www.youtube.com/watch?v=AViAExEwNxw Birden ihtar edilen bir mes'ele-i mühimme Âhirzamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan, taife-i nisaiye ve onların fitnesi olduğu hadîsin rivayetlerinden anlaşılıyor. E
  Külliyattan mülahhas bazı desatir-i mühimme
  Külliyattan mülahhas bazı desatir-i mühimme KÜLLİYATTAN MÜLAHHAS BAZI DESATİR-İ MÜHİMME Siyasîleri irşad ve siyasî mes’elelerde istikameti temin etmek vazifelerini, siyasetin zevkine ve merakına kapılmadan yapılması; hem günlük hayatta değil, belki islâmı
  Gençlik rehberi 5- Birden İhtar Edilen Bir Mes'ele-i Mühimme
  Gençlik rehberi 5- Birden İhtar Edilen Bir Mes'ele-i Mühimme Birden İhtar Edilen Bir Mes'ele-i Mühimme Âhirzamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan, taife-i nisaiye ve onların fitnesi olduğu hadîsin rivayetlerinden anlaşılıyor. Evet nasılki tarihlerde, eski zaman
  İhTaR
  İhTaR bir ömür düştü payıma tufan! çıldırmak için... düşler besledim güpegündüz dövüşmek için uçurumlar besledim düşmek için! (artık bulduğun her sevgi kırıntısına sımsıkı kenetlen, bırakma sakın, gitmesin; büyüdün a
  Birden Ihtar Edilen Bir Mes'ele
  Birden Ihtar Edilen Bir Mes'ele BİRDEN İHTAR EDİLEN BİR MES'ELE Âhir zamanda bir şahsın hatîat ve günahlarının gayet dehşetli bir yekûn teşkil ettiğine dair rivayetler vardır. Eskide, «Acaba âdi bir adam, binler adam kadar günah işleyebilir mi? Ve
  Yazar : Risale Forum
  [color=#c400ff][size=11pt][b]Ya Rasulullah,nasıl olur ki Ashab-ı&nbsp; kehfin köpeği,senin ashabınla beraber cenete girsin?<br />O cennette ben cehennemde reva mıdır bu?<br />Oysa ki o ashab-ı kehfin köpeği,bense senin ashabının...

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar Mesajlar
  927
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 89 + 808


  Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme

  Eğer terbiy e-i İslâmiye dâiresinde, âdâb-ı Kur'aniye zînetiyle o cemâl güzelleştirilse; o fâni hüsün, mânen bâki kalacağı ve Cennet te hûrilerin cemali nden daha şirin ve daha parlak bir tarzda kendin e verile ceği hadist e kat'iyetle sabitt ir. Eğer o güzelin zerre miktar aklı varsa, bu güzel ve parlak ve ebedî netice yi elinde n kaçırmayacak...


  bu herseyın özeti.bin masallah
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar Mesajlar
  1.396
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 113 + 1378


  Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme


  O fitneler nefisleri kendilerine çeker, meftun eder. İnsanlar ihtiyarlarıyla, belki zevkle irtikâp ederler. Meselâ, Rusya'da hamamlarda kadın-erkek beraber çıplak girerler. Ve kadın, kendi güzelliklerini göstermeye fıtraten çok meyyal olmasından, seve seve o fitneye atılır, baştan çıkar. Ve fıtraten cemalperest erkekler dahi, nefsine mağlûp olup o ateşe sarhoşâne bir sürurla düşer, yanar. İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebairleri ve bid'aları, birer câzibedarlıkla pervane gibi nefisperestleri etrafına toplar, sersem eder. Yoksa, cebr-i mutlakla olsa ihtiyar kalmaz, günah dahi olmaz.

  Ben bu hamam lafını okuyunca coook şaşıdım dedim, nasıl olur bu nasıl ahlaksızlıktır,sonra düşündüm ee bizde de sahillerde aynı durum mevcut değilmi?
  ne kadar yazık!...
  Yazar : Risale Forum
  [color=#c400ff][size=11pt][b]Ya Rasulullah,nasıl olur ki Ashab-ı&nbsp; kehfin köpeği,senin ashabınla beraber cenete girsin?<br />O cennette ben cehennemde reva mıdır bu?<br />Oysa ki o ashab-ı kehfin köpeği,bense senin ashabının...

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Nereden Yer
  vatanım
  Mesajlar Mesajlar
  218
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 53 + 112


  Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme

  Sanemperestliği şiddetle Kur'ân men ettiği gibi, sanemperestliğin bir nevi taklidi olan suretperestliği de men eder. Medeniyet ise, suretleri kendi mehâsininden sayıp Kur'ân'a muâraza etmek istemiş. Halbuki, gölgeli, gölgesiz suretler, ya bir zulm-ü mütehaccir veya bir riyâ-yı mütecessid veya bir heves-i mütecessimdir ki, beşeri zulme ve riyâya ve hevâya, hevesi kamçılayıp teşvik eder.

  Hem Kur'ân, merhameten, kadınların hürmetini muhafaza için, hayâ perdesini takmasını emreder-tâ hevesât-ı rezilenin ayağı altında, o şefkat madenleri zillet çekmesinler; âlet-i hevesat, ehemmiyetsiz bir metâ hükmüne geçmesinler.HAŞİYE 2 Medeniyet ise, kadınları yuvalarından çıkarıp, perdelerini yırtıp, beşeri de baştan çıkarmıştır. Halbuki, aile hayatı, kadın-erkek mabeyninde mütekabil hürmet ve muhabbetle devam eder. Halbuki, açık saçıklık, samimî hürmet ve muhabbeti izale edip ailevî hayatı zehirlemiştir. Hususan suretperestlik, ahlâkı fena halde sarstığı ve sukut-u ruha sebebiyet verdiği şununla anlaşılır:


  Nasılki merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazar-ı şehvet ve hevesle bakmak, ne kadar ahlâkı tahrib eder. Öyle de: Ölmüş kadınların sûretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan sûretlerine hevesperverane bakmak, derinden derine hissiyat-ı ulviyye-i insânîyyeyi sarsar, tahrib eder.
  Yazar : Risale Forum
  ...

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar Mesajlar
  1.396
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 113 + 1378


  Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme

  Alıntı vakar Nickli Üyeden Alıntı
  Sanemperestliği şiddetle Kur'ân men ettiği gibi, sanemperestliğin bir nevi taklidi olan suretperestliği de men eder. Medeniyet ise, suretleri kendi mehâsininden sayıp Kur'ân'a muâraza etmek istemiş. Halbuki, gölgeli, gölgesiz suretler, ya bir zulm-ü mütehaccir veya bir riyâ-yı mütecessid veya bir heves-i mütecessimdir ki, beşeri zulme ve riyâya ve hevâya, hevesi kamçılayıp teşvik eder.

  Hem Kur'ân, merhameten, kadınların hürmetini muhafaza için, hayâ perdesini takmasını emreder-tâ hevesât-ı rezilenin ayağı altında, o şefkat madenleri zillet çekmesinler; âlet-i hevesat, ehemmiyetsiz bir metâ hükmüne geçmesinler.HAŞİYE 2 Medeniyet ise, kadınları yuvalarından çıkarıp, perdelerini yırtıp, beşeri de baştan çıkarmıştır. Halbuki, aile hayatı, kadın-erkek mabeyninde mütekabil hürmet ve muhabbetle devam eder. Halbuki, açık saçıklık, samimî hürmet ve muhabbeti izale edip ailevî hayatı zehirlemiştir. Hususan suretperestlik, ahlâkı fena halde sarstığı ve sukut-u ruha sebebiyet verdiği şununla anlaşılır:


  Nasılki merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazar-ı şehvet ve hevesle bakmak, ne kadar ahlâkı tahrib eder. Öyle de: Ölmüş kadınların sûretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan sûretlerine hevesperverane bakmak, derinden derine hissiyat-ı ulviyye-i insânîyyeyi sarsar, tahrib eder.
  sağol kardeşim burasıda cok önemli bir noktaydı, ben diyom sen terakki ettin bana inanmıyon ;D

  ha bu arada al sana paket ders bi daha kulağımı götürme ;D
  Yazar : Risale Forum
  [color=#c400ff][size=11pt][b]Ya Rasulullah,nasıl olur ki Ashab-ı&nbsp; kehfin köpeği,senin ashabınla beraber cenete girsin?<br />O cennette ben cehennemde reva mıdır bu?<br />Oysa ki o ashab-ı kehfin köpeği,bense senin ashabının...

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Nereden Yer
  vatanım
  Mesajlar Mesajlar
  218
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 53 + 112


  Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme

  Alıntı Şualar Nickli Üyeden Alıntı
  sağol kardeşim burasıda cok önemli bir noktaydı, ben diyom sen terakki ettin bana inanmıyon ;D

  ha bu arada al sana paket ders bi daha kulağımı götürme ;D
  risale-i nurlardaki hakikatleri alıp kopyalamakla teraki olmuyor.

  Yazar : Risale Forum
  ...

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar Mesajlar
  1.396
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 113 + 1378


  Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme

  Alıntı vakar Nickli Üyeden Alıntı
  risale-i nurlardaki hakikatleri alıp kopyalamakla teraki olmuyor.
  öyle ama yerlerini ezbelemekte bir nevi terakkidir,onları hayatımıza nakşetmeyi becerdiğimiz zaman işte nurun ala nur
  Yazar : Risale Forum
  [color=#c400ff][size=11pt][b]Ya Rasulullah,nasıl olur ki Ashab-ı&nbsp; kehfin köpeği,senin ashabınla beraber cenete girsin?<br />O cennette ben cehennemde reva mıdır bu?<br />Oysa ki o ashab-ı kehfin köpeği,bense senin ashabının...

 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar Mesajlar
  124
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 49 + 162


  Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme

  Ve fıtraten cemalp erest erkekl er dahi, nefsin e mağl&#251;p olup o ateşe sarhoş&#226;ne bir s&#252;rurla d&#252;şer, yanar.Bir yerde de erkeklerin ihtiyarlarını selbeder diyor ve &#160;o fitneci kadınlar g&#252;nahı kazanıyor ve kazandırıyor diye ge&#231;iyor peki bu durumda erkek biraz masum kalmıyormu erkeğin su&#231;u &#231;ok az bence değilmi şualar kardeş____________________________________________ _____ Halbuk i, g&#246;lgeli, g&#246;lgesiz suretl er, ya bir zulm-&#252; m&#252;tehaccir veya bir riy&#226;-yı m&#252;tecessid veya bir heves-i m&#252;tecessimdir ki, beşeri zulme ve riy&#226;ya ve hev&#226;ya, hevesi kam&#231;ılayıp teşvik eder.
  VAKAR kardeş bana bu kısmı biraz a&#231;abilirmisin ?izah etsen &#231;ok sevinirim lugatım olmadığı i&#231;in ve bu kısımda bilmediğim&#160; kelimeler ge&#231;tiği i&#231;in anlayamadım.
  Yazar : Risale Forum

 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar Mesajlar
  1.396
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 113 + 1378


  Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme

  Alıntı Katregül Nickli Üyeden Alıntı
  Ve fıtraten cemalp erest erkekl er dahi, nefsin e mağlûp olup o ateşe sarhoşâne bir sürurla düşer, yanar.Bir yerde de erkeklerin ihtiyarlarını selbeder diyor ve o fitneci kadınlar günahı kazanıyor ve kazandırıyor diye geçiyor peki bu durumda erkek biraz masum kalmıyormu erkeğin suçu çok az bence değilmi şualar kardeş
  Vallahi erkek masum diyemem cift taraflı hatalar var.Daha öncede değindik erkek bakmıycak,kadın baktırmıycak.Şimdi kuranda ne diyor namahreme nazar etme demi?
  ee adam cemalperst, kadın cazibedar nolucak? bi dengesizlik gözüküyor ,işte tam bu noktada Rabbim tesettürü emrediyor ve hanımlara sizde baktırmıyacaksınız diyor.İşte denge kurulmuş oluyor.Tevafuk bugün bir kardeşlede msn de bunu konuştuk demek ihtiyac var.Ayet her ikimizede indiği icin iki tarafta mesuldür...
  Yazar : Risale Forum
  [color=#c400ff][size=11pt][b]Ya Rasulullah,nasıl olur ki Ashab-ı&nbsp; kehfin köpeği,senin ashabınla beraber cenete girsin?<br />O cennette ben cehennemde reva mıdır bu?<br />Oysa ki o ashab-ı kehfin köpeği,bense senin ashabının...

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar Mesajlar
  124
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 49 + 162


  Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme

  Allah razı olsun bişey daha sorucam ama ihtiyarını selbediyor diyor erkek ehli iman dahi olsa bilemi ?yani erkek bakdıktan sonramı başka noktalardamı ihtiyarını selb ediyor yoksa bakma noktasındamı ihtiyarını selb ediyor burayıda izah etseniz sevinirim
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 1/4 1234 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222